Идет загрузка документа (496 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке установления и применении правила адвалорной доли и выполнения производственных и технологических операций

КМ Украины
Постановление КМ от 20.12.2006 № 1765
редакция действует с 02.08.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2006 р. N 1765

Київ

Про порядок встановлення та застосування правила адвалорної частки та виконання виробничих і технологічних операцій

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 144)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 травня 2012 року N 426
,
від 27 лютого 2019 року N 144
,
від 9 червня 2021 року N 592

Відповідно до статті 40 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. N 426)

1. Установити, що такі критерії достатньої переробки товару, як правило адвалорної частки та виконання виробничих і технологічних операцій, установлюються та застосовуються виходячи з положень Митного кодексу України, норм Генеральної Угоди з тарифів і торгівлі та угод Світової організації торгівлі за поданням відповідних центральних органів виконавчої влади в такому порядку:

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 144)

до товарів походженням з країн, з якими укладено міжнародні договори (міждержавні, міжурядові), що регламентують порядок визначення країни походження товару, зазначені критерії застосовуються згідно з положеннями таких договорів;

умови виконання виробничих і технологічних операцій та встановлення правила адвалорної частки поширюються на перелічені у додатку виробничі і технологічні операції, за якими визначається країна походження товару.

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 144)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2002 р. N 2030 "Про перелік виробничих і технологічних операцій для визначення критерію достатньої переробки товару та порядок його встановлення і застосування при визначенні країни походження товару" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 1, ст. 20);

пункт 26 переліку актів Кабінету Міністрів України, що набирають чинності з 1 січня 2004 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 92 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 138).

3. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 27

 

ПЕРЕЛІК
виробничих і технологічних операцій, за якими визначається країна походження товару

1. У цьому переліку терміни вживаються в такому значенні:

виробництво (виготовлення або переробка) товарів - включає в себе будь-який вид обробки, складання або виробничих операцій. Методи отримання товарів включають в себе виробництво, виготовлення, переробку, відгодовування, вирощування, розведення, розробку надр та видобування корисних копалин, рибальство, мисливство, хутровий промисел, збір, складання та збирання;

матеріал - інгредієнти, частини, компоненти, деталі, складальні вузли і вироби, що використовуються для виробництва продукту;

матеріал, що не походить з цієї країни, - матеріал, країною походження якого є інша країна, ніж та, в якій матеріал використовується у виробництві;

матеріал, що походить з цієї країни, - матеріал, країною походження якого є країна, в якій матеріал використовується у виробництві;

основні правила - правила, що містять перелік умов та/або виробничих і технологічних операцій, які відповідають критеріям достатньої переробки, для визначення країни походження товару;

повне виготовлення - виконання усіх операцій, що здійснюються після розрізання тканини або в'язання, або плетіння гачком тканини безпосередньо за формою. Проте виготовлення не обов'язково вважається неповним, якщо одну або кілька завершальних операцій не було виконано;

продукт - вироблений продукт, у тому числі той, що призначений для подальшого використання в іншій виробничій операції;

товарна підкатегорія - десятизначний цифровий код згідно з УКТЗЕД;

товарна категорія - перші вісім знаків цифрового коду згідно з УКТЗЕД;

товарна підпозиція - перші шість знаків цифрового коду згідно з УКТЗЕД;

товарна позиція - перші чотири знаки цифрового коду згідно з УКТЗЕД;

товарна група - перші два знаки цифрового коду згідно з УКТЗЕД;

ціна франко-завод - ціна, що сплачена або підлягає сплаті за продукт виробнику, який провів останню обробку або переробку, за умови, що така ціна включає вартість усіх використаних матеріалів за вирахуванням будь-яких внутрішніх податків, що повинні чи можуть відшкодовуватися під час експорту або реекспорту виробленого продукту.

У цьому переліку терміни вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України.

Позначка "ex" поряд із класифікаційним кодом означає, що виробничі і технологічні операції застосовуються виключно до товарів, наведених у другій графі "Опис товару". У такому разі, крім класифікаційного коду, слід керуватися також описом товару.

2. Посилання на зміну тарифної класифікації в основних правилах, встановлених нижче, застосовуються до матеріалів, що не походять з цієї країни.

3. Матеріали, які набули статусу походження в країні, вважаються матеріалами, що походять з цієї країни, для цілей визначення походження товару, який включає в себе такі матеріали, або товару, зробленого з таких матеріалів шляхом подальшої обробки або переробки в цій країні.

4. У разі коли не є комерційно доцільним зберігати окремо запаси взаємозамінних матеріалів або товарів, що походять з різних країн, країна походження змішаних матеріалів або товарів, які є взаємозамінними та ідентичними, може бути визначена на основі методу управління запасами, визнаного в країні, в якій об'єднувалися матеріали або товари.

5. Для цілей застосування основних правил, що базуються на зміні тарифної класифікації, матеріали, що не походять з цієї країни та не відповідають вимогам основних правил, якщо інше не зазначено в цій групі, можуть використовуватися у виробництві за умови, що загальна вартість таких матеріалів не перевищує 10 відсотків ціни франко-завод товару.

6. Основні правила, встановлені на рівні групи УКТЗЕД (основні правила групи), мають однакову силу з основними правилами, встановленими на рівні товарної підкатегорії УКТЗЕД.

РОЗДІЛ I
Живі тварини; продукти тваринного походження

Група 2
М'ясо та їстівні субпродукти

Додаткові правила групи, що застосовуються до сумішей:

для цілей цього додаткового правила "змішування" означає спеціальну і пропорційно контрольовану операцію, що складається з об'єднання двох або більше взаємозамінних матеріалів;

країною походження сумішей продуктів цієї групи буде країна походження матеріалів, які становлять більше ніж 50 відсотків сумішей за вагою. Вага матеріалів однакового походження має братися разом;

коли жоден з використовуваних матеріалів не відповідає необхідному відсотку, країною походження сумішей буде країна, в якій відбувалося змішування.

Примітка до групи - у разі невиконання основного правила для товарних позицій 0201 - 0206 м'ясо (субпродукти) повинні вважатися такими, що походять з країни, в якій тварина відгодовувалася або вирощувалася якнайдовше.

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил та іншого додаткового правила (правил) групи, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням ваги матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

0201

М'ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене

країною походження товарів цієї товарної позиції вважається країна, в якій тварина була відгодована не менше трьох місяців до забою

0202

М'ясо великої рогатої худоби, морожене

країною походження товарів цієї товарної позиції вважається країна, в якій тварина була відгодована не менше трьох місяців до забою

0203

Свинина, свіжа, охолоджена або морожена

країною походження товарів цієї товарної позиції вважається країна, в якій тварина була відгодована не менше двох місяців до забою

0204

Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або морожена

країною походження товарів цієї товарної позиції вважається країна, в якій тварина була відгодована не менше двох місяців до забою

0205 00

М'ясо коней, віслюків, мулів або лошаків, свіже, охолоджене або морожене

країною походження товарів цієї товарної підпозиції вважається країна, в якій тварина була відгодована не менше трьох місяців до забою

0206

Субпродукти їстівні великої рогатої худоби, коней, віслюків, мулів або лошаків, свіжі, охолоджені або морожені

країною походження цих товарів вважається країна, в якій тварина відгодована не менше трьох місяців до забою

Субпродукти їстівні свиней, овець, кіз, свіжі, охолоджені або морожені

країною походження цих товарів вважається країна, в якій тварина відгодована не менше двох місяців до забою

(таблиця групи 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. N 592)

Група 4
Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

Додаткові правила групи, що застосовуються до сумішей:

для цілей цього додаткового правила "змішування" означає спеціальну і пропорційно контрольовану операцію, що складається з об'єднання двох або більше взаємозамінних матеріалів;

країною походження сумішей продуктів цієї групи буде країна походження матеріалів, які становлять більше ніж 50 відсотків сумішей за вагою. Проте країною походження сумішей продуктів товарних позицій 0401 - 0404 повинна бути країна походження матеріалів, які становлять більше ніж 50 відсотків сухої речовини сумішей за вагою. Вага матеріалів однакового походження має братися разом;

коли жоден з використовуваних матеріалів не відповідає необхідному відсотку, країною походження сумішей буде країна, в якій відбувалося змішування.

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил та іншого додаткового правила (правил) групи, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням ваги матеріалів.

РОЗДІЛ II
Продукти рослинного походження

Група 9
Кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі

Додаткові правила групи, що застосовуються до сумішей:

для цілей цього додаткового правила "змішування" означає спеціальну і пропорційно контрольовану операцію, що складається з об'єднання двох або більше взаємозамінних матеріалів;

країною походження сумішей продуктів цієї групи буде країна походження матеріалів, які становлять більше ніж 50 відсотків сумішей за вагою. Вага матеріалів однакового походження має братися разом;

коли жоден з використовуваних матеріалів не відповідає необхідному відсотку, країною походження сумішей буде країна, в якій відбувалося змішування.

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил та іншого додаткового правила (правил) групи, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням ваги матеріалів.

Група 11
Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина

Додаткові правила групи, що застосовуються до сумішей:

для цілей цього додаткового правила "змішування" означає спеціальну і пропорційно контрольовану операцію, що складається з об'єднання двох або більше взаємозамінних матеріалів;

країною походження сумішей продуктів цієї групи буде країна походження матеріалів, що становлять більше ніж 50 відсотків сумішей за вагою. Вага матеріалів однакового походження повинна братися разом;

коли жоден з використовуваних матеріалів не відповідає необхідному відсотку, країною походження сумішей буде країна, в якій відбувалося змішування.

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил та іншого додаткового правила (правил) групи, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням ваги матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

1101 00

Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину)

зміна товарної групи з будь-якої іншої товарної групи

1102

Борошно із зерна інших зернових культур, крім пшеничного, або із суміші пшениці та жита (меслину)

зміна товарної групи з будь-якої іншої товарної групи

1103

Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур

зміна товарної групи з будь-якої іншої товарної групи

1104

Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад, лущене, плющене, у вигляді пластівців, обрушене, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позиції 1006; зародки зерна зернових культур, цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені

зміна товарної групи з будь-якої іншої товарної групи

1105

Борошно, крупи, порошок, пластівці, гранули з картоплі

зміна товарної групи з будь-якої іншої товарної групи

1106

Борошно, крупи та порошок із сушених бобових овочів товарної позиції 0713, із саго або з коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714 або продуктів групи 08

зміна товарної групи з будь-якої іншої товарної групи

1107

Солод, обсмажений або необсмажений

зміна товарної групи з будь-якої іншої товарної групи

1108

Крохмалі; інулін

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

1109 00 00 00

Клейковина пшенична, суха чи сира

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

(розділ ІІ доповнено групою 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. N 592)

Група 14
Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного походження, в іншому місці не зазначені

Додаткові правила групи, що застосовуються до сумішей:

для цілей цього додаткового правила "змішування" означає спеціальну і пропорційно контрольовану операцію, що складається з об'єднання двох або більше взаємозамінних матеріалів;

країною походження сумішей продуктів цієї групи буде країна походження матеріалів, які становлять більше ніж 50 відсотків сумішей за вагою. Вага матеріалів однакового походження має братися разом;

коли жоден з використовуваних матеріалів не відповідає необхідному відсотку, країною походження сумішей буде країна, в якій відбувалося змішування.

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил та іншого додаткового правила (правил) групи, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням ваги матеріалів.

РОЗДІЛ IV
Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники

Група 17
Цукор і кондитерські вироби з цукру

Додаткові правила групи, що застосовуються до сумішей:

для цілей цього додаткового правила "змішування" означає спеціальну і пропорційно контрольовану операцію, що складається з об'єднання двох або більше взаємозамінних матеріалів;

країною походження сумішей продуктів цієї групи буде країна походження матеріалів, які становлять більше ніж 50 відсотків сумішей за вагою. Вага матеріалів однакового походження має братися разом;

коли жоден з використовуваних матеріалів не відповідає необхідному відсотку, країною походження сумішей буде країна, в якій відбувалося змішування.

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил та іншого додаткового правила (правил) групи, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням ваги матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

1701

Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані

зміна товарної групи з будь-якої іншої товарної групи

1702

Інші цукри, включаючи хімічно чисті лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому стані; сиропи з цукрів без додання ароматичних добавок або барвників; мед штучний, змішаний або не змішаний з натуральним медом; карамелізовані цукор і патока:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 1702 (а)

хімічно чиста лактоза, мальтоза, глюкоза та фруктоза

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 1702 (б)

інші

зміна товарної групи з будь-якої іншої товарної групи

1703

Патока (меляса), одержана внаслідок вилучення або рафінування цукру

зміна товарної групи з будь-якої іншої товарної групи

1704

Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

Група 20
Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин

Додаткові правила групи, що застосовуються до сумішей:

для цілей цього додаткового правила "змішування" означає спеціальну і пропорційно контрольовану операцію, що складається з об'єднання двох або більше взаємозамінних матеріалів;

країною походження сумішей продуктів цієї групи буде країна походження матеріалів, які становлять більше ніж 50 відсотків сумішей за вагою. Проте країною походження сумішей продуктів товарної позиції 2009 (фруктові соки (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, неферментовані, що містять або не містять добавки цукру або інших підсолоджувальних речовин) повинна бути країна походження матеріалів, які становлять більше ніж 50 відсотків сумішей за масою сухої речовини. Вага матеріалів однакового походження має братися разом;

коли жоден з використовуваних матеріалів не відповідає необхідному відсотку, країною походження сумішей буде країна, в якій відбувалося змішування.

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил та іншого додаткового правила (правил) групи, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням ваги матеріалів.

(таблиця групи 20 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. N 592)

Група 22
Алкогольні і безалкогольні напої та оцет

Додаткові правила групи, що застосовуються до сумішей:

для цілей цього додаткового правила "змішування" означає спеціальну і пропорційно контрольовану операцію, що складається з об'єднання двох або більше взаємозамінних матеріалів;

країною походження сумішей продуктів цієї групи буде країна походження матеріалів, які становлять більше ніж 50 відсотків сумішей за вагою. Проте країною походження сумішей вина (товарна позиція 2204), вермуту (товарна позиція 2205), спиртів, лікерів та спиртних напоїв (товарна позиція 2208) повинна бути країна походження матеріалів, які становлять більше ніж 85 відсотків об'єму сумішей. Вага матеріалів однакового походження має братися разом;

коли жоден з використовуваних матеріалів не відповідає необхідному відсотку, країною походження сумішей буде країна, в якій відбувалося змішування.

Додаткове правило групи (для товарів цієї групи, крім товарної позиції 2208) - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил та іншого додаткового правила (правил) групи, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням ваги матеріалів.

РОЗДІЛ VI
Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

Група 34
Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, воски штучні та готові, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "стоматологічний віск" і суміші на основі гіпсу для стоматології

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням ваги матеріалів.

Група 35
Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням ваги матеріалів.

РОЗДІЛ VIII
Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)

Група 42
Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

РОЗДІЛ X
Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та макулатури; папір, картон та вироби з них

Група 49
Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

РОЗДІЛ XI
Текстильні матеріали та текстильні вироби

Група 50
Шовк

Примітка до групи - для набуття статусу походження товару в країні термодрук повинен супроводжуватися друком на копіювальному папері.

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

5001 00 00 00

Кокони шовкопряда, придатні для розмотування

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5002 00 00 00

Шовк-сирець (некручений)

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5003 00 00 00

Відходи шовкові (включаючи кокони, не придатні для розмотування, відходи коконних ниток та розпушені відходи)

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5004 00

Нитки шовкові (крім пряжі з шовкових відходів), не розфасовані для роздрібної торгівлі

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5005 00

Пряжа з шовкових відходів, не розфасована для роздрібної торгівлі

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5006 00

Нитки шовкові та пряжа з шовкових відходів, розфасовані для роздрібної торгівлі; кетгут з натурального шовку:

як зазначено для окремих товарних підпозицій

ex 5006 00 (а)

кетгут з натурального шовку

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 5006 00 (б)

інші

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5007

Тканини з шовкових ниток або з шовкових відходів

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

Група 51
Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу

Примітка до групи - для набуття статусу походження товару в країні термодрук повинен супроводжуватися друком на копіювальному папері.

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

5101

Вовна, не піддана кардо- або гребенечесанню:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 5101 (а)

немита, включаючи вовну миту в руні

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 5101 (б)

мита, некарбонізована

виготовлення з немитої вовни, у тому числі з відходів вовни, вартість яких не перевищує 50 відсотків ціни франко-завод продукції

ex 5101 (с)

карбонізована

виготовлення з митої, некарбонізованої вовни, вартість якої не перевищує 50 відсотків ціни франко-завод продукції

5102

Волос тварин, тонкий чи грубий, не підданий кардо- або гребенечесанню

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5103

Відходи вовни або тонкого чи грубого волосу тварин, включаючи відходи від прядіння, за винятком розскубаної сировини:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 5103 (а)

карбонізовані

виготовлення з некарбонізованих відходів вовни, вартість яких не перевищує 50 відсотків ціни франко-завод продукції

ex 5103 (б)

інші

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5104 00 00 00

Розскубана сировина з вовни або тонкого чи грубого волосу тварин

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5105

Вовна та тонкий чи грубий волос тварин, кардо- або гребенечесані (включаючи гребенечесану вовну, у відрізках)

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5106

Пряжа з вовни кардочесаної, не розфасована для роздрібної торгівлі

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5107

Пряжа з вовни гребенечесаної, не розфасована для роздрібної торгівлі

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5108

Пряжа з тонкого волосу тварин кардо- чи гребенечесаного, не розфасована для роздрібної торгівлі

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5109

Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин, розфасована для роздрібної торгівлі

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5110 00 00 00

Пряжа з грубого волосу тварин чи кінського волосу (включаючи позументні нитки з кінського волосу), розфасована або не розфасована для роздрібної торгівлі

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5111

Тканини з кардочесаної вовни чи кардочесаного тонкого волосу тварин

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

5112

Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу тварин

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

5113 00 00 00

Тканини з грубого волосу тварин чи кінського волосу

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

Група 52
Бавовна

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

5201 00

Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню:

як зазначено для окремих товарних підпозицій

ex 5201 00 (а)

вибілена

виготовлення з бавовни-сирцю, вартість якої не перевищує 50 відсотків ціни франко-завод продукції

ex 5201 00 (б)

інша

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5202

Відходи бавовни (включаючи відходи від прядіння або розщипану сировину)

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5203 00 00 00

Бавовна, піддана кардо- або гребенечесанню

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5204

Нитки бавовняні швейні, розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5205

Пряжа бавовняна (крім швейних ниток), із вмістом бавовни 85 мас. відсотків або більше, не розфасована для роздрібної торгівлі

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5206

Пряжа бавовняна (крім ниток для шиття), із вмістом бавовни менш як 85 мас. відсотків, не розфасована для роздрібної торгівлі

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5207

Пряжа бавовняна (крім швейних ниток), розфасована для роздрібної торгівлі

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5208

Тканини бавовняні, із вмістом бавовни 85 мас. відсотків або більше, з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

5209

Тканини бавовняні, із вмістом бавовни 85 мас. відсотків або більше, з поверхневою щільністю понад 200 г/м2

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

5210

Тканини бавовняні, із вмістом бавовни менш як 85 мас. відсотків, змішані головним чином або винятково із синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

5211

Тканини бавовняні, із вмістом бавовни менш як 85 мас. відсотків, змішані головним чином або винятково із синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щільністю понад 200 г/м2

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

5212

Інші тканини бавовняні

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

Група 53
Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

5301

Волокно лляне, оброблене або необроблене, але непрядене; пачоси та відходи льону (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5302

Волокно конопляне (Cannabis sativa L.), необроблене або оброблене, але непрядене; пачоси та відходи конопель (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5303

Волокно джутове та інші луб'яні текстильні волокна (за винятком волокон льону, коноплі та рами), необроблені або оброблені, але непрядені; пачоси та відходи таких волокон (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5305 00 00 00

Волокна кокосові, абаки (манільської коноплі, або Musa textilis Nee), рами та інші рослинні текстильні волокна, в іншому місці не зазначені, необроблені або оброблені, але непрядені; пачоси та відходи цих волокон (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5306

Пряжа лляна

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5307

Пряжа з джутового або інших текстильних луб'яних волокон товарної позиції 5303

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5308

Пряжа з інших рослинних текстильних волокон; пряжа паперова:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 5308 (а)

пряжа з інших рослинних текстильних волокон

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

ex 5308 (б)

пряжа паперова

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5309

Тканини з льону

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

5310

Тканини з джутових або інших текстильних луб'яних волокон товарної позиції 5303

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

5311 00

Тканини з інших рослинних текстильних волокон; тканини з паперової пряжі:

як зазначено для окремих товарних підпозицій

ex 5311 00 (а)

тканини з інших рослинних текстильних волокон

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 5311 00 (б)

тканини з паперової пряжі

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

Група 54
Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних матеріалів

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

5401

Нитки швейні із синтетичних або штучних волокон, розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5402

Нитки комплексні синтетичні (крім швейних ниток), не розфасовані для роздрібної торгівлі, включаючи синтетичні мононитки з лінійною щільністю менш як 67 децитексів

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5403

Нитки комплексні із штучних волокон (крім швейних ниток), не розфасовані для роздрібної торгівлі, включаючи штучні мононитки з лінійною щільністю менш як 67 децитексів

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5404

Мононитки синтетичні, з лінійною щільністю 67 децитексів або більше і з поперечним перерізом не більш як 1 мм; стрічкові та подібної форми нитки (наприклад, штучна соломка) із синтетичних текстильних матеріалів завширшки не більш як 5 мм

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5405 00 00 00

Мононитки штучні, з лінійною щільністю 67 децитексів або більше і з поперечним перерізом не більш як 1 мм; стрічкові та подібної форми нитки (наприклад, штучна соломка) із штучних текстильних матеріалів завширшки не більш як 5 мм

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню або іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5406 00 00 00

Нитки синтетичні або штучні комплексні (крім ниток для шиття), розфасовані для роздрібної торгівлі

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5407

Тканини із синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовлені з матеріалів товарної позиції 5404

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

5408

Тканини із штучних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовлені з матеріалів товарної позиції 5405

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

Група 55
Синтетичні або штучні штапельні волокна

Примітка до групи - для набуття статусу походження товару в країні термодрук повинен супроводжуватися друком на копіювальному папері.

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

5501

Джгути із синтетичних ниток

виготовлення з хімічних матеріалів або текстильної маси

5502 00

Джгути із штучних ниток

виготовлення з хімічних матеріалів або текстильної маси

5503

Волокна штапельні синтетичні, не піддані кардо- або гребенечесанню і не оброблені іншим способом для прядіння

виготовлення з хімічних матеріалів або текстильної маси

5504

Волокна штапельні штучні, не піддані кардо- або гребенечесанню і не оброблені іншим способом для прядіння

виготовлення з хімічних матеріалів або текстильної маси

5505

Відходи синтетичних або штучних волокон (включаючи гребеневі пачоси, відходи від прядіння та обтіпану сировину)

виготовлення з хімічних матеріалів або текстильної маси

5506

Волокна штапельні синтетичні, піддані кардо- або гребенечесанню чи оброблені іншим способом для прядіння

виготовлення з хімічних матеріалів або текстильної маси чи відходів товарної позиції 5505

5507 00 00 00

Волокна штапельні штучні, піддані кардо- або гребенечесанню чи оброблені іншим способом для прядіння

виготовлення з хімічних матеріалів або текстильної маси чи відходів товарної позиції 5505

5508

Нитки швейні із синтетичних або штучних штапельних волокон, розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5509

Пряжа із синтетичних штапельних волокон (крім швейних ниток), не розфасована для роздрібної торгівлі

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5510

Пряжа із штучних штапельних волокон (крім швейних ниток), не розфасована для роздрібної торгівлі

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5511

Пряжа із синтетичних або штучних штапельних волокон (крім швейних ниток), розфасована для роздрібної торгівлі

виготовлення з:

натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння, або
шовку-сирцю чи відходів шовку, або
хімічних матеріалів чи текстильної маси, або
синтетичних чи штучних штапельних волокон, з джуту, з відходів волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню чи іншим способом оброблених для прядіння,
або
вибивання чи фарбування пряжі або монониток, невибілених або попередньо вибілених, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями, закручуванням або текстуруванням, що не розглядаються як такі, за яких вартість матеріалів, що не походять з цієї країни
(у тому числі пряжі), не перевищує 48 відсотків ціни франко-завод продукції

5512

Тканини із синтетичних штапельних волокон із вмістом 85 мас. відсотків або більше таких волокон

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

5513

Тканини із синтетичних штапельних волокон із вмістом менш як 85 мас. відсотків таких волокон, змішаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щільністю не більш як 170 г/м2

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

5514

Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмістом менш як 85 мас. відсотків таких волокон, змішаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щільністю понад 170 г/м2

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

5515

Інші тканини із синтетичних штапельних волокон

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

5516

Тканини із штучних штапельних волокон

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

Група 56
Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них

Примітка до групи - для набуття статусу походження товару в країні термодрук повинен супроводжуватися друком на копіювальному папері.

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

5601

Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм (пух), текстильний пил і вузлики

виготовлення з волокон

5602

Фетр і повсть, просочені або непросочені, з покриттям або без покриття, дубльовані або недубльовані:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 5602 (а)

вибивні, пофарбовані
(у тому числі пофарбовані білим кольором)

виготовлення з волокон
або
вибивання чи фарбування невибіленого або попередньо вибіленого фетру, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 5602 (б)

просочені, з покриттям або дубльовані

просочування, покриття або дублювання нетканих матеріалів, невибілених

ex 5602 (с)

інші

виготовлення з волокон

5603

Матеріали неткані, просочені або непросочені, з покриттям або без покриття, дубльовані або недубльовані:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 5603 (а)

вибивні, пофарбовані
(у тому числі пофарбовані білим кольором)

виготовлення з волокон
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених нетканих матеріалів, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 5603 (б)

просочені, з покриттям або дубльовані

просочування, покриття або дублювання нетканих матеріалів, невибілених

ex 5603 (с)

інші

виготовлення з волокон

5604

Гумові нитки та корд, з текстильним покриттям; текстильна пряжа, стрічкові нитки та нитки подібної форми товарної позиції 5404 або 5405, просочені, з покриттям або в оболонці, з гуми чи пластмаси:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 5604 (а)

гумові нитки та корд, з текстильним покриттям

виготовлення з гумової нитки або корду, без текстильного покриття

ex 5604 (б)

інші

просочування, покриття або обшивка текстильної пряжі або стрічкових і подібних ниток, невибілених

5605 00 00 00

Нитки металізовані, позументні або непозументні, що є текстильними, стрічковими нитками та нитками подібної форми товарної позиції 5404 або 5405, комбіновані з металом у вигляді ниток, стрічок, порошку або покриті металом

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5606 00

Нитки позументні, стрічкові нитки та нитки подібної форми товарної позиції 5404 або 5405, позументні (крім товарної позиції 5605 та крім позументних ниток з кінського волосу); пряжа синель (включаючи пряжу синель з пуху); пряжа фасонна петляста

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5607

Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, просочені або непросочені, з покриттям або без покриття, в оболонці або без оболонки, з гуми чи пластмаси

виготовлення з волокон, кокосової пряжі, синтетичних або штучних комплексних ниток або монониток

5608

Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; готові сітки рибальські та інші готові сітки з текстильних матеріалів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5609 00 00 00

Вироби з пряжі, стрічкових та подібної форми ниток товарних позицій 5404 або 5405, шпагату, мотузок, канатів або тросів, не включені до інших угруповань

виготовлення з волокон, кокосової пряжі, синтетичних або штучних комплексних ниток або монониток

Група 57
Килими та інші текстильні покриття для підлоги

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

5701

Вузликові килими та інші текстильні покриття для підлоги, готові або неготові

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5702

Килими та інші текстильні покриття для підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", "кермані" та подібні килими ручної роботи

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5703

Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тафтингові, готові або неготові

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

5704

Килими та інші текстильні покриття для підлоги з повсті, нетафтингові, нефлоковані, готові або неготові

виготовлення з волокон

5705 00

Інші килими та інші текстильні покриття для підлоги, готові або неготові

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

Група 58
Спеціальні тканини; тафтингові текстильні матеріали; мережива; гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

5801

Тканини ворсові та із синелі, крім тканин, зазначених у товарній позиції 5802 або 5806:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 5801 (а)

вибивні, пофарбовані
(у тому числі пофарбовані білим кольором)

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, фетру, нетканих матеріалів, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 5801 (б)

просочені, з покриттям

виготовлення з невибілених тканин, фетру або нетканих матеріалів

ex 5801 (с)

інші

виготовлення з пряжі

5802

Тканини махрові для рушників та подібні махрові тканини, крім вузьких тканин товарної позиції 5806; тафтингові текстильні матеріали, крім виробів товарної позиції 5703:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 5802 (а)

вибивні, пофарбовані
(у тому числі пофарбовані білим кольором)

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, фетру, нетканих матеріалів, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 5802 (б)

просочені, з покриттям

виготовлення з невибілених тканин, фетру або нетканих матеріалів

ex 5802 (с)

інші

виготовлення з пряжі

5803 00

Тканини ажурного переплетення, крім вузьких тканин товарної позиції 5806:

як зазначено для окремих товарних підпозицій

ex 5803 00 (а)

вибивні, пофарбовані
(у тому числі пофарбовані білим кольором)

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, фетру, нетканих матеріалів, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 5803 00 (б)

просочені, з покриттям

виготовлення з невибілених тканин, фетру або нетканих матеріалів

ex 5803 00 (с)

інші

виготовлення з пряжі

5804

Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком тканих полотен, трикотажних полотен машинного або ручного в'язання; мереживо у куску, стрічках або окремими орнаментами, крім полотен товарних позицій 6002 - 6006:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 5804 (а)

вибивні, пофарбовані
(у тому числі пофарбовані білим кольором)

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, фетру, нетканих матеріалів, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 5804 (б)

просочені, з покриттям

виготовлення з невибілених тканин, фетру або нетканих матеріалів

ex 5804 (с)

інші

виготовлення з пряжі

5805 00 00 00

Меблево-декоративні тканини ручної роботи типу французьких, фламандських, об'юсонських, бовезьких гобеленів та аналогічних гобеленів, гобелени вишиті (наприклад, гладдю чи хрестом), оброблені чи необроблені:

як зазначено для окремих товарних підкатегорій

ex 5805 00 00 00 (а)

вибивні або пофарбовані

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, фетру, нетканих матеріалів, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 5805 00 00 00 (б)

просочені, з покриттям

виготовлення з невибілених тканин, фетру або нетканих матеріалів

ex 5805 00 00 00 (с)

інші

виготовлення з пряжі

5806

Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 5807; вузькі тканини безутокові, що складаються з основи, скріпленої склеюванням (болдюкс):

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 5806 (а)

вибивні або пофарбовані
(у тому числі пофарбовані білим кольором)

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, фетру, нетканих матеріалів, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 5806 (б)

просочені, з покриттям

виготовлення з невибілених тканин, фетру або нетканих матеріалів

ex 5806 (с)

інші

виготовлення з пряжі

5807

Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з текстильних матеріалів у куску, у вигляді стрічок чи розрізані за формою або розміром, але не вишиті:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 5807 (а)

вибивні, пофарбовані
(у тому числі пофарбовані білим кольором)

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, фетру, нетканих матеріалів, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 5807 (б)

просочені, з покриттям

виготовлення з невибілених тканин, фетру або нетканих матеріалів

ex 5807 (с)

інші

виготовлення з пряжі

5808

Тасьма плетена у куску; декоративні оздоблювання у куску без вишивки, крім трикотажних; китиці, помпони та подібні вироби:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 5808 (а)

вибивні, пофарбовані
(у тому числі пофарбовані білим кольором)

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, фетру, нетканих матеріалів, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 5808 (б)

просочені, з покриттям

виготовлення з невибілених тканин, фетру або нетканих матеріалів

ex 5808 (с)

інші

виготовлення з пряжі

5809 00 00 00

Тканини з металевих ниток або металізованої пряжі товарної позиції 5605, які використовуються для одягу, оббивання меблів чи подібних цілей, в іншому місці не зазначені:

як зазначено для окремих товарних підкатегорій

ex 5809 00 00 00 (а)

вибивні, пофарбовані
(у тому числі пофарбовані білим кольором)

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, фетру, нетканих матеріалів, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 5809 00 00 00 (б)

просочені, з покриттям

виготовлення з невибілених тканин, фетру або нетканих матеріалів

ex 5809 00 00 00 (с)

інші

виготовлення з пряжі

5810

Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих орнаментів

виготовлення, за якого вартість усіх матеріалів, що використовуються, не перевищує 50 відсотків ціни франко-завод продукції

5811 00 00 00

Стьобана текстильна продукція у куску, що складається з одного або кількох шарів текстильних матеріалів, з'єднаних з прокладним матеріалом прошиванням або іншим способом, крім вишивки товарної позиції 5810:

як зазначено для окремих товарних підкатегорій

ex 5811 00 00 00 (а)

вибивні, пофарбовані
(у тому числі пофарбовані білим кольором)

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, фетру, нетканих матеріалів, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 5811 00 00 00 (б)

просочені, з покриттям

виготовлення з невибілених тканин, фетру або нетканих матеріалів

ex 5811 00 00 00 (с)

інші

виготовлення з пряжі

Група 59
Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

5901

Текстильні матеріали, просмолені або накрохмалені, які використовуються для виготовлення книжкових палітурок або в аналогічних цілях; полотна для копіювання; заґрунтовані полотна для живопису; бортівка та подібні жорсткі текстильні матеріали, які використовуються для виготовлення каркасів головних уборів

виготовлення з невибілених тканин

5902

Матеріали кордні для шин з нейлонових або інших поліамідних, поліефірних або віскозних високоміцних ниток

виготовлення з пряжі

5903

Текстильні матеріали, просочені, з покриттям або дубльовані пластмасами, крім матеріалів товарної позиції 5902

виготовлення з невибілених тканин
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

5904

Лінолеум, розрізаний або нерозрізаний за формою; матеріали для покриття підлоги, на текстильній основі, розрізані або нерозрізані за формою

виготовлення з невибілених тканин, фетру або нетканих матеріалів

5905 00

Настінні покриття з текстильних матеріалів

виготовлення з невибілених тканин
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

5906

Текстильні матеріали, прогумовані, крім тканин товарної позиції 5902

виготовлення з вибілених трикотажних або в'язаних тканин чи з інших невибілених тканин

5907 00 00 00

Текстильні матеріали, просочені або покриті іншим способом; полотна, розписані для театральних декорацій, художніх студій чи аналогічного використання

виготовлення з невибілених тканин
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

5908 00 00 00

Ґноти текстильні, ткані, трикотажні або плетені для ламп, нагрівальних пристроїв, запальничок, свічок тощо; газорозжарювальні сітки і трикотажне трубчасте полотно для газових пальників, просочені або непросочені

виготовлення з пряжі

5909 00

Шланги для насосів та подібні шланги з текстильних матеріалів, на підкладці з обшивкою, з пристроями з інших матеріалів або без них

виготовлення з пряжі або волокон

5910 00 00 00

Стрічки конвеєрні або паси привідні чи бельтинг з текстильного матеріалу, просочені або непросочені, з покриттям або без нього, дубльовані або недубльовані пластмасами чи армовані металом або іншими матеріалами

виготовлення з пряжі або волокон

5911

Текстильні матеріали та вироби технічного призначення, про які йдеться у примітці 7 до товарної групи 59:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 5911 (а)

полірувальні диски або кільця, крім тих, що виготовлені з фетру

виготовлення з пряжі, відходів текстильного виробництва товарної позиції 6310

ex 5911 (б)

інші

виготовлення з пряжі або волокон

Група 60
Трикотажні полотна

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

6001

Полотна трикотажні ворсові, включаючи довговорсові полотна та полотна махрові:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6001 (а)

вибивні, пофарбовані (у тому числі пофарбовані білим кольором)

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 6001 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6002

Полотна трикотажні завширшки не більш як 30 см із вмістом 5 мас. відсотків або більше еластомірних чи гумових ниток, крім полотен товарної позиції 6001:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6002 (а)

вибивні, пофарбовані (у тому числі пофарбовані білим кольором)

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 6002 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6003

Полотна трикотажні завширшки не більш як 30 см, крім полотен товарної позиції 6001 або 6002:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6003 (а)

вибивні, пофарбовані (у тому числі пофарбовані білим кольором)

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 6003 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6004

Полотна трикотажні завширшки більш як 30 см із вмістом 5 мас. відсотків або більше еластомірних чи гумових ниток, крім полотен товарної позиції 6001:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6004 (а)

вибивні, пофарбовані
(у тому числі пофарбовані білим кольором)

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 6004 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6005

Полотна основов'язані (включаючи вироблені на в'язальних машинах для виготовлення галунів), крім полотен товарних позицій 6001 - 6004:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6005 (а)

вибивні, пофарбовані
(у тому числі пофарбовані білим кольором)

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 6005 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6006

Інші полотна трикотажні:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6006 (а)

вибивні, пофарбовані (у тому числі пофарбовані білим кольором)

виготовлення з пряжі
або
вибивання чи фарбування невибілених або попередньо вибілених тканин, що супроводжується підготовчими або кінцевими операціями

ex 6006 (б)

інші

виготовлення з пряжі

Група 61
Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

6101

Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи лижні куртки), куртки та подібні вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, крім виробів товарної позиції 6103:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6101 (а)

виготовлені за допомогою зшивання або іншим чином з'єднані, з двох або більше кусків трикотажного полотна чи трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

повне виготовлення

ex 6101 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6102

Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи лижні куртки), куртки та подібні вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім виробів товарної позиції 6104:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6102 (а)

виготовлені за допомогою зшивання або іншим чином з'єднані, з двох або більше кусків трикотажного полотна чи трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

повне виготовлення

ex 6102 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6103

Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, штани, комбінезони із шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), трикотажні, для чоловіків або хлопців:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6103 (а)

виготовлені за допомогою зшивання або іншим чином з'єднані, з двох або більше кусків трикотажного полотна чи трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

повне виготовлення

ex 6103 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6104

Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони із шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), трикотажні, для жінок або дівчат:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6104 (а)

виготовлені за допомогою зшивання або іншим чином з'єднані, з двох або більше кусків трикотажного полотна чи трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

повне виготовлення

ex 6104 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6105

Сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажні, для чоловіків або хлопців:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6105 (а)

виготовлені за допомогою зшивання або іншим чином з'єднані, з двох або більше кусків трикотажного полотна чи трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

повне виготовлення

ex 6105 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6106

Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажні, для жінок або дівчат:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6106 (а)

виготовлені за допомогою зшивання або іншим чином з'єднані, з двох або більше кусків трикотажного полотна чи трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

повне виготовлення

ex 6106 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6107

Труси, кальсони, сорочки нічні, піжами, халати купальні, домашні халати та подібні вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6107 (а)

виготовлені за допомогою зшивання або іншим чином з'єднані, з двох або більше кусків трикотажного полотна чи трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

повне виготовлення

ex 6107 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6108

Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, піжами, пеньюари, купальні халати, домашні халати та подібні вироби, трикотажні, для жінок або дівчат:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6108 (а)

виготовлені за допомогою зшивання або іншим чином з'єднані, з двох або більше кусків трикотажного полотна чи трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

повне виготовлення

ex 6108 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6109

Футболки, майки та інша натільна білизна, трикотажні:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6109 (а)

виготовлені за допомогою зшивання або іншим чином з'єднані, з двох або більше кусків трикотажного полотна чи трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

повне виготовлення

ex 6109 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6110

Светри, пуловери, джемпери, кардигани, жилети та подібні вироби, трикотажні:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6110 (а)

виготовлені за допомогою зшивання або іншим чином з'єднані, з двох або більше кусків трикотажного полотна чи трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

повне виготовлення

ex 6110 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6111

Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, трикотажні:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6111 (а)

виготовлені за допомогою зшивання або іншим чином з'єднані, з двох або більше кусків трикотажного полотна чи трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

повне виготовлення

ex 6111 (б)

інший

виготовлення з пряжі

6112

Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки купальні, трикотажні:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6112 (а)

виготовлені за допомогою зшивання або іншим чином з'єднані, з двох або більше кусків трикотажного полотна чи трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

повне виготовлення

ex 6112 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6113 00

Одяг із трикотажного полотна товарних позицій 5903, 5906 або товарної підкатегорії 5907 00:

як зазначено для окремих товарних підпозицій

ex 6113 00 (а)

виготовлені за допомогою зшивання або іншим чином з'єднані, з двох або більше кусків трикотажного полотна чи трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

повне виготовлення

ex 6113 00 (б)

інший

виготовлення з пряжі

6114

Інший одяг трикотажний:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6114 (а)

виготовлені за допомогою зшивання або іншим чином з'єднані, з двох або більше кусків трикотажного полотна чи трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

повне виготовлення

ex 6114 (б)

інший

виготовлення з пряжі

6115

Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і підслідники та інші панчішно-шкарпеткові вироби, включаючи компресійні панчішно-шкарпеткові вироби (наприклад, панчохи для хворих з варикозним розширенням вен) та взуття без підошов, трикотажні:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6115 (а)

виготовлені за допомогою зшивання або іншим чином з'єднані, з двох або більше кусків трикотажного полотна чи трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

повне виготовлення

ex 6115 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6116

Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6116 (а)

виготовлені за допомогою зшивання або іншим чином з'єднані, з двох або більше кусків трикотажного полотна чи трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

повне виготовлення

ex 6116 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6117

Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; частини одягу або додаткових речей до одягу, трикотажні:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6117 (а)

виготовлені за допомогою зшивання або іншим чином з'єднані, з двох або більше кусків трикотажного полотна чи трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

повне виготовлення

ex 6117 (б)

інші

виготовлення з пряжі

Група 62
Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

6201

Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків або хлопців, крім виробів товарної позиції 6203:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6201 (а)

завершені або готові

повне виготовлення

ex 6201 (б)

незавершені або неготові

виготовлення з пряжі

6202

Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи лижні куртки), куртки та подібні вироби для жінок або дівчат, крім виробів товарної позиції 6204:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6202 (а)

завершені або готові

повне виготовлення

ex 6202 (б)

незавершені або неготові

виготовлення з пряжі

6203

Костюми, комплекти, піджаки, штани, комбінезони із шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), для чоловіків або хлопців:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6203 (а)

завершені або готові

повне виготовлення

ex 6203 (б)

незавершені або неготові

виготовлення з пряжі

6204

Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони із шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), для жінок або дівчат:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6204 (а)

завершені або готові

повне виготовлення

ex 6204 (б)

незавершені або неготові

виготовлення з пряжі

6205

Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для чоловіків або хлопців:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6205 (а)

завершені або готові

повне виготовлення

ex 6205 (б)

незавершені або неготові

виготовлення з пряжі

6206

Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, для жінок або дівчат:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6206 (а)

завершені або готові

повне виготовлення

ex 6206 (б)

незавершені або неготові

виготовлення з пряжі

6207

Майки, труси, кальсони, сорочки нічні, піжами, халати купальні, домашні халати та подібні вироби, для чоловіків або хлопців:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6207 (а)

завершені або готові

повне виготовлення

ex 6207 (б)

незавершені або неготові

виготовлення з пряжі

6208

Майки та сорочки, комбінації, спідні спідниці, труси, сорочки нічні, піжами, пеньюари, халати купальні, домашні халати та подібні вироби, для жінок або дівчат:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6208 (а)

завершені або готові

повне виготовлення

ex 6208 (б)

незавершені або неготові

виготовлення з пряжі

6209

Дитячий одяг та додаткові речі до одягу:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6209 (а)

завершені або готові

повне виготовлення

ex 6209 (б)

незавершені або неготові

виготовлення з пряжі

6210

Одяг, виготовлений з матеріалів товарних позицій 5602, 5603, 5903, 5906 або товарної підкатегорії 5907 00 00 00:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6210 (а)

завершені або готові

повне виготовлення

ex 6210 (б)

незавершені або неготові

виготовлення з пряжі

6211

Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки купальні; інший одяг:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6211 (а)

завершені або готові

повне виготовлення

ex 6211 (б)

незавершені або неготові

виготовлення з пряжі

6212

Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси з підв'язками, круглі підв'язки і подібні вироби та їх частини, трикотажні або нетрикотажні:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6212 (а)

завершені або готові

повне виготовлення

ex 6212 (б)

незавершені або неготові

виготовлення з пряжі

6213

Хусточки та носові хусточки:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6213 (а)

вишиті

виготовлення з пряжі
або невишитої тканини за умови, що вартість використаної невишитої тканини не перевищує 40 відсотків ціни франко-завод продукції

ex 6213 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6214

Шалі, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалі та подібні вироби:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6214 (а)

вишиті

виготовлення з пряжі або невишитої тканини за умови, що вартість використаної невишитої тканини не перевищує 40 відсотків ціни франко-завод продукції

ex 6214 (б)

інші

виготовлення з пряжі

6215

Краватки, краватки-метелики та хустки-краватки:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6215 (а)

завершені або готові

повне виготовлення

ex 6215 (б)

незавершені або неготові

виготовлення з пряжі

6216 00 00 00

Рукавички, мітенки та рукавиці:

як зазначено для окремих товарних підкатегорій

ex 6216 00 00 00 (а)

завершені або готові

повне виготовлення

ex 6216 00 00 00 (б)

незавершені або неготові

виготовлення з пряжі

6217

Інші готові додаткові речі до одягу; частини одягу або додаткових речей до одягу, крім виробів товарної позиції 6212:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 6217 (а)

завершені або готові

повне виготовлення

ex 6217 (б)

незавершені або неготові

виготовлення з пряжі

Група 63
Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, що використовувалися; ганчір'я

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

6301

Ковдри та пледи дорожні:

як зазначено для окремих товарних позицій

 

з текстильних або нетканих матеріалів:

 

ex 6301 (а)

непросочені, без покриття або недубльовані

виготовлення з волокон

ex 6301 (б)

просочені, з покриттям або дубльовані

просочування, покриття або дублювання нетканих матеріалів невибілених

 

інші:

 

 

трикотажні

 

ex 6301 (в)

невишиті

повне виготовлення

ex 6301 (г)

вишиті

повне виготовлення
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартість використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 відсотків ціни франко-завод продукції

 

інші, крім трикотажних:

 

ex 6301 (д)

невишиті

виготовлення з пряжі

ex 6301 (е)

вишиті

виготовлення з пряжі
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартість використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 відсотків ціни франко-завод продукції

6302

Білизна постільна, столова, туалетна або кухонна:

як зазначено для окремих товарних позицій

 

з текстильних або нетканих матеріалів:

 

ex 6302 (а)

непросочена, без покриття або недубльована

виготовлення з волокон

ex 6302 (б)

просочена, з покриттям або дубльована

просочування, покриття або дублювання нетканих матеріалів невибілених

 

інша:

 

 

трикотажна

 

ex 6302 (в)

невишита

повне виготовлення

ex 6302 (г)

вишита

повне виготовлення
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартість використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 відсотків ціни франко-завод продукції

 

інша білизна, крім трикотажної:

 

ex 6302 (д)

невишита

виготовлення з пряжі

ex 6302 (е)

вишита

виготовлення з пряжі
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартість використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 відсотків ціни франко-завод продукції

6303

Фіранки, гардини та внутрішні штори; ламбрекени або запони для ліжок:

як зазначено для окремих товарних позицій

 

з текстильних або нетканих матеріалів:

 

ex 6303 (а)

непросочені, без покриття або недубльовані

виготовлення з волокон

ex 6303 (б)

просочені, з покриттям або дубльовані

просочування, покриття або дублювання нетканих матеріалів невибілених

 

інші:

 

 

трикотажні

 

ex 6303 (в)

невишиті

повне виготовлення

ex 6303 (г)

вишиті

повне виготовлення
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартість використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 відсотків ціни франко-завод продукції

 

інші, крім трикотажних:

 

ex 6303 (д)

невишиті

виготовлення з пряжі

ex 6303 (е)

вишиті

виготовлення з пряжі
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартість використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 відсотків ціни франко-завод продукції

6304

Інші вироби для меблювання, крім виробів товарної позиції 9404:

як зазначено для окремих товарних позицій

 

з текстильних або нетканих матеріалів:

 

ex 6304 (а)

непросочені, без покриття або недубльовані

виготовлення з волокон

ex 6304 (б)

просочені, з покриттям або дубльовані

просочування, покриття або дублювання нетканих матеріалів невибілених

 

інші:

 

 

трикотажні

 

ex 6304 (в)

невишиті

повне виготовлення

ex 6304 (г)

вишиті

повне виготовлення
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартість використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 відсотків ціни франко-завод продукції

 

інші, крім трикотажних:

 

ex 6304 (д)

невишиті

виготовлення з пряжі

ex 6304 (е)

вишиті

виготовлення з пряжі
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартість використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 відсотків ціни франко-завод продукції

6305

Мішки та пакети пакувальні:

як зазначено для окремих товарних позицій

 

з текстильних або нетканих матеріалів:

 

ex 6305 (а)

непросочені, без покриття або недубльовані

виготовлення з волокон

ex 6305 (б)

просочені, з покриттям або дубльовані

просочування, покриття або дублювання нетканих матеріалів невибілених

 

інші:

 

 

трикотажні

 

ex 6305 (в)

невишиті

повне виготовлення

ex 6305 (г)

вишиті

повне виготовлення
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартість використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 відсотків ціни франко-завод продукції

 

інші, крім трикотажних:

 

ex 6305 (д)

невишиті

виготовлення з пряжі

ex 6305 (е)

вишиті

виготовлення з пряжі
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартість використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 відсотків ціни франко-завод продукції

6306

Брезенти, навіси і тенти; палатки; вітрила для човнів, серфінгів або сухопутних транспортних засобів; спорядження для кемпінгів

як зазначено для окремих товарних позицій

 

брезенти, навіси та спорядження для кемпінгів, непросочені, без покриття або недубльовані

 

ex 6306 (а)

непросочені, без покриття або недубльовані

виготовлення з волокон

ex 6306 (б)

просочені, з покриттям або дубльовані

просочування, покриття або дублювання нетканих матеріалів невибілених

 

інші брезенти, навіси та спорядження для кемпінгів:

 

 

трикотажні

 

ex 6306 (в)

невишиті

повне виготовлення

ex 6306 (г)

вишиті

повне виготовлення
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартість використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 відсотків ціни франко-завод продукції

 

інші, крім трикотажних:

 

ex 6306 (д)

невишиті

виготовлення з пряжі

ex 6306 (е)

вишиті

виготовлення з пряжі
або
виготовлення з невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання за умови, що вартість використаної невишитої тканини, трикотажного полотна машинного або ручного в'язання не перевищує 40 відсотків ціни франко-завод продукції

ex 6306 (є)

тенти; палатки; вітрила для човнів, серфінгів або сухопутних транспортних засобів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

6307

Інші готові вироби, включаючи викройки одягу:

як зазначено для окремих товарних позицій

6307 10

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання пилу та подібні вироби для прибирання

виготовлення з пряжі

6307 20 00 00

пояси та жилети рятувальні

виготовлення за умови, що вартість усіх матеріалів, які використовуються, не перевищує 40 відсотків ціни франко-завод продукції

6307 90

інші

виготовлення за умови, що вартість усіх матеріалів, які використовуються, не перевищує 40 відсотків ціни франко-завод продукції

6308 00 00 00

Набори, що складаються з кусків тканини та ниток, з додатковими речами або без них, для виготовлення килимів, гобеленів, вишитих скатертин або серветок чи подібних текстильних виробів, упаковані для роздрібної торгівлі

об'єднання в комплект за умови, що вартість усіх об'єднаних матеріалів, які не походять з цієї країни, не перевищує 25 відсотків ціни франко-завод продукції

6309 00 00

Одяг та інші вироби, що використовувалися

збір та пакування до відправлення

6310

Ганчір'я, що використовувалося або нове, рештки мотузок, канатів і тросів та вироби з мотузок, канатів або тросів, з текстильних матеріалів, що використовувалися

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

РОЗДІЛ XII
Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, стеки, батоги та їх частини; пір'я оброблене і вироби з нього; штучні квіти; вироби з волосся людини

Група 64
Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

6401

Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з гуми або пластмаси, який не прикріплюється до підошви і не з'єднується з нею ні нитковим, ні шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні будь-яким іншим подібним способом

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком заготовок верху взуття, прикріплених до основної устілки або до інших компонентів підошви товарної позиції 6406

6402

Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком заготовок верху взуття, прикріплених до основної устілки або до інших компонентів підошви товарної позиції 6406

6403

Взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної чи композиційної шкіри та з верхом з натуральної шкіри

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком заготовок верху взуття, прикріплених до основної устілки або до інших компонентів підошви товарної позиції 6406

6404

Взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної або композиційної шкіри та з верхом з текстильних матеріалів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком заготовок верху взуття, прикріплених до основної устілки або до інших компонентів підошви товарної позиції 6406

6405

Інше взуття

Зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком заготовок верху взуття, прикріплених до основної устілки або до інших компонентів підошви товарної позиції 6406

РОЗДІЛ XIII
Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із скла

Група 69
Керамічні вироби

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

РОЗДІЛ XIV
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети

Група 71
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

РОЗДІЛ XV
Недорогоцінні метали та вироби з них

Група 72
Чорні метали

Для цілей цієї групи терміни "холоднокатані" і "холодного штампування" означають холодну переробку, що призводить до змін у кристалічній структурі заготовки. Терміни не включають у себе легкий холодний прокат і холодну обробку процесів (останній етап прокатки), які діють тільки на поверхню матеріалу і не призводять до зміни її кристалічної структури.

Примітка до групи - для цілей цієї групи зміна тарифної класифікації в результаті виконання операції різання не надає статусу походження товару в країні.

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

7201

Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або інших первинних формах

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7202

Феросплави

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7203

Продукти прямого відновлення залізної руди та інші губчасті залізні матеріали у шматках, котунах або подібних формах; залізо, яке має мінімальну чистоту за масою 99,94 відсотки у шматках, котунах або подібних формах

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7204

Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки):

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 7204 (а)

відходи та брухт

країною походження товарів цієї товарної позиції вважається країна, в якій відходи та брухт із заліза або сталі були отримані від виробництва або операцій обробки чи використання

ex 7204 (б)

зливки із заліза або сталі для переплавлення (шихтові зливки)

країною походження товарів цієї товарної позиції вважається країна, в якій відходи та брухт із заліза або сталі використані для отримання шихтових зливків, отриманих від виробництва або операцій обробки чи використання

7205

Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, чорних металів:

як зазначено для окремих товарних підпозицій

7205 10 00 00

гранули

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

 

порошки:

 

7205 21 00 00

із легованої сталі:

як зазначено для окремих товарних підкатегорій

ex 7205 21 00 00 (а)

змішані порошки із легованої сталі

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції
або
зміна частини товарної підпозиції з будь-якої іншої частини цієї товарної підпозиції чи з будь-якої іншої товарної підпозиції або позиції за умови переробки або розпилення з литого сплаву

ex 7205 21 00 00 (б)

незмішані порошки із легованої сталі

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції

7205 29 00 00

інші:

як зазначено для окремих товарних підкатегорій

ex 7205 29 00 00 (а)

інші змішані порошки

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції
або
зміна частини товарної підпозиції з будь-якої іншої частини цієї товарної підпозиції чи з будь-якої іншої товарної підпозиції або позиції за умови переробки або розпилення з литого сплаву

ex 7205 29 00 00 (б)

інші незмішані порошки

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції

7206

Вуглецева сталь у зливках або інших первинних формах (крім заліза товарної позиції 7203)

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7207

Напівфабрикати з вуглецевої сталі

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 7206

7208

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного або іншого покриття

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7209

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), неплакований, без гальванічного або іншого покриття

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7210

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 7210 (а)

плакований

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7210 (б)

з гальванічним або іншим покриттям оловом та пофарбований або лакований

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7210 (в)

з гальванічним або іншим покриттям цинком та гофрований

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7210 (г)

інший

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7211

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванічного або іншого покриття:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 7211 (а)

гарячекатаний

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 7208

ex 7211 (б)

холоднокатаний

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 7209

7212

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванічним або іншим покриттям:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 7212 (а)

плакований

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 7210

ex 7212 (б)

інший

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 7210

7213

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 7214

7214

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 7213

7215

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7216

Кутики, фасонні та спеціальні профілі з вуглецевої сталі:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 7216 (а)

інші, ніж гарячекатані

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарних позицій 7208 - 7212 та за винятком товарних позицій 7213 - 7215, вироби з яких отримані в результаті різання та гнуття

ex 7216 (б)

інші, ніж холоднокатані

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 7209 або товарної позиції ex 7211 (б) та за винятком товарної позиції 7215, вироби з яких отримані в результаті різання та гнуття

ex 7216 (в)

плаковані

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7216 (г)

інші

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарних позицій 7208 - 7215

7217

Дріт з вуглецевої сталі

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарних позицій 7213 - 7215, або
зміна товарних позицій з
7213 до 7215 за умови, що використано матеріал холодного штампування

7218

Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах; напівфабрикати з корозійностійкої (нержавіючої) сталі

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7219

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі завширшки 600 мм або більше:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 7219 (а)

інший, ніж гарячекатаний

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7219 (б)

інший, ніж холоднокатаний

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7219 (в)

плакований

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7219 (г)

інший

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7220

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі завширшки менш як 600 мм:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 7220 (а)

інший, ніж гарячекатаний

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 7219

ex 7220 (б)

інший, ніж холоднокатаний

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7220 (в)

плакований

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7220 (г)

інший

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7221 00

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, з корозійностійкої (нержавіючої) сталі

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 7222

7222

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики, фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 7222 (а)

прутки та бруски без подальшого оброблення, гарячого прокатування

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної підпозиції 7221 00

ex 7222 (б)

кутики, фасонні та спеціальні профілі без подальшого оброблення, гарячого прокатування

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 7219 або 7220 та за винятком товарної підпозиції 7221 00 або товарної позиції ex 7222 (а), вироби з яких отримані в результаті різання та гнуття

ex 7222 (в)

прутки та бруски; кутики, фасонні та спеціальні профілі без подальшого оброблення, холодного прокатування

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції ex 7219 (б) або ex 7220 (б), або
зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції з товарної позиції ex 7222 (а)

ex 7222 (г)

прутки та бруски; кутики, фасонні та спеціальні профілі, плаковані

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7222 (д)

інші прутки та бруски

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної підпозиції 7221 00

ex 7222 (е)

інші кутики, фасонні та спеціальні профілі

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7223 00

Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком матеріалів з товарної підпозиції з 7221 00 до товарної позиції 7222,
або
зміна з
товарної підпозиції 7221 00 до товарної позиції 7222 за умови, що використано матеріал холодного штампування

7224

Інша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напівфабрикати з інших легованих сталей

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7225

Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 7225 (а)

інший, ніж гарячекатаний

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7225 (б)

інший, ніж холоднокатаний

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7225 (в)

плакований

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7225 (г)

інший

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7226

Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 7226 (а)

інший, ніж гарячекатаний

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 7225

ex 7226 (б)

інший, ніж холоднокатаний

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком холоднокатаних товарів товарної позиції 7225

ex 7226 (в)

плакований

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7226 (г)

інший

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної підпозиції виробленого продукту

7227

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, з інших легованих сталей

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 7228

7228

Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 7228 (а)

прутки та бруски без подальшого оброблення, гарячого прокатування

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 7227

ex 7228 (б)

кутики, фасонні та спеціальні профілі без подальшого оброблення, гарячого прокатування

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарних позицій 7225 - 7227 або товарної позиції ex 7228 (а), вироби з яких отримані в результаті різання та гнуття

ex 7228 (в)

прутки та бруски; кутики, фасонні та спеціальні профілі без подальшого оброблення, холодного прокатування

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції ex 7225 (б) або ex 7226 (б), або
зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції з товарної позиції ex 7228 (а)

ex 7228 (г)

прутки та бруски; кутики, фасонні та спеціальні профілі, плаковані

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7228 (д)

інші прутки та бруски

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7228 (е)

інші кутики, фасонні та спеціальні профілі

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7229

Дріт з інших легованих сталей

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарних позицій 7227 - 7228, або
зміна
товарних позицій 7227 - 7228, за умови, що використано матеріал холодного штампування

Група 73
Вироби з чорних металів

Примітка до групи - для товарної позиції 7318 просте кріплення складових частин без шліфування для надання форми, термообробки та операції обробки поверхні не буде розглядатися для набуття статусу походження товару в країні.

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

7301

Палі шпунтові з чорних металів, просвердлені або непросвердлені, перфоровані або неперфоровані, монолітні або зроблені із збірних елементів; кутики, фасонні та спеціальні профілі, зварні, з чорних металів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7302

Вироби з чорних металів для залізничних або трамвайних колій: рейки, контррейки та зубчасті рейки, перекладні рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та інші елементи з'єднання та розведення рейок, шпали, накладки стикові і підкладки опорні, клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, рейкові подушки та розтяжки, основи рейок, розпірні бруски, пластини та інші деталі, спеціально призначені для з'єднання або закріплення рейок

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7303 00

Труби, трубки і профілі порожнисті, з ливарного чавуну

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7304

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні, з чорних металів (крім чавунного литва):

як зазначено для окремих товарних підпозицій

 

труби для нафто- та газопроводів:

 

7304 11 00

з корозійностійкої (нержавіючої) сталі

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7304 19

інші

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

 

труби обсадні, насосно-компресорні та бурильні для буріння нафтових та газових свердловин:

 

7304 22 00 00

труби бурильні з корозійностійкої (нержавіючої) сталі

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7304 23 00 00

інші труби бурильні

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7304 24 00 00

інші, з корозійностійкої (нержавіючої) сталі

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7304 29

інші

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

 

інші, круглого поперечного перерізу, з чорних металів:

 

7304 31

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у холодному стані)

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції
або
вироблення із порожнистих профілів
товарної підпозиції 7304 39

7304 39

інші

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

 

інші, круглого поперечного перерізу, з корозійностійкої (нержавіючої) сталі

 

7304 41 00

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у холодному стані)

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції
або
вироблення із порожнистих профілів
товарної підпозиції 7304 39

7304 49

інші

Зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

 

інші, круглого поперечного перерізу, з іншої легованої сталі:

 

7340 51

холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у холодному стані):

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції
або
вироблення із порожнистих профілів
товарної підпозиції 7304 39

7304 59

інші

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7304 90

інші

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7305

Інші труби і трубки (наприклад, зварні, клепані або з'єднані подібним способом), круглого поперечного перерізу, зовнішній діаметр яких понад 406,4 мм, з чорних металів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7306

Інші труби, трубки і профілі, порожнисті (наприклад, з відкритим швом чи зварні, клепані або з'єднані подібним способом), з чорних металів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7307

Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки), з чорних металів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7308

Металоконструкції (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металів; листи, стрижні, кутики, фасонні профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних металів, призначені для використання у металоконструкціях:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 7308 (а)

металоконструкції

зміна частини товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7308 (б)

частини металоконструкцій

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 7308 (в)

інші

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарних позицій 7208 - 7216, 7301, 7304 - 7306

7309 00

Резервуари, цистерни, баки та аналогічні ємності, з чорних металів, для будь-яких речовин (крім стиснених або скраплених газів), місткістю понад 300 л, без механічних або теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7310

Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та аналогічні ємності, з чорних металів, для будь-яких речовин (крім стиснених або скраплених газів), місткістю не більш як 300 л, без механічних або теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7311 00

Ємності для стиснених або скраплених газів, з чорних металів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7312

Дріт кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби, з чорних металів, без електричної ізоляції

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7313 00 00 00

Дріт колючий з чорних металів; дріт кручений або плоский, колючий або неколючий, та вільно двічі кручений дріт для огорож, з чорних металів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7314

Тканина металева (включаючи безперервні стрічки), ґрати, сітки та огорожі з дроту, з чорних металів; просічно-витяжний лист з чорних металів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7315

Ланцюги та їх частини, з чорних металів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7316 00 00 00

Якорі, гачки та їх частини, з чорних металів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7317 00

Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби, з чорних металів, з головками або без головок з іншого матеріалу, крім виробів, що мають мідні головки

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7318

Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з чорних металів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7319

Голки швейні, спиці в'язальні, шила, гачки в'язальні, голки декерні та аналогічні вироби для ручної роботи, з чорних металів; англійські шпильки та інші шпильки, з чорних металів, в іншому місці не зазначені

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7320

Пружини та листи для них, з чорних металів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7321

Печі опалювальні, плити для приготування їжі, пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, які можна використовувати з котлами для центрального опалення), мангали, жаровні, пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні неелектричні апарати побутового використання та їх частини, з чорних металів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7322

Радіатори для центрального опалення з неелектричним нагрівом та їх частини, з чорних металів; нагрівачі повітря та розподілювачі нагрітого повітря (включаючи пристрої, що можуть подавати свіже або кондиційоване повітря), з неелектричним нагрівом, які мають вентилятор або повітродувку з двигуном, та їх частини, з чорних металів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7323

Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини, з чорних металів; металева "шерсть"; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби, з чорних металів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7324

Обладнання санітарно-технічне та його частини, з чорних металів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7325

Інші вироби литі, з чорних металів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

7326

Інші вироби, з чорних металів

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

Група 82
Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних металів

Основні правила (товари або частини, які виготовлені із заготовок):

країною походження товару або його частин, які виготовлені із заготовок, що за основним правилом інтерпретації класифікації товарів 2 (а) УКТЗЕД класифікуються в тій самій товарній позиції, товарній підпозиції або товарній категорії, що і готовий товар або його частина, вважається країна, в якій кожна робоча кромка, робоча поверхня і робоча частина вироблені за остаточною формою та розміром за умови, що у своєму імпортованому стані заготовка, з якої вони були вироблені:

не була придатна для функціонування;

не просунулася далі початкового процесу штампування або будь-якої обробки, необхідної для видалення матеріалу з кувальної або ливарної форми.

Якщо зазначені критерії не дотримані, країною походження буде вважатися країна походження товару заготовки цієї групи.

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів буде вважаєтися країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

8201

Інструменти ручні: лопати штикові та совкові, кирки, мотики, сапи, вила та граблі; сокири, сікачі та аналогічні інструменти для рубання; секатори будь-якого типу; коси та серпи, ножі для різання сіна чи соломи, ножиці для підрізання живоплоту, ножиці садові та інші ручні інструменти, що використовуються в сільському господарстві, садівництві або лісовому господарстві

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

8202

Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок (включаючи полотна для повздовжнього різання, для прорізування пазів або беззубчасті полотна):

як зазначено для окремих товарних підкатегорій

8202 10 00 00

пилки ручні

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

8202 20 00 00

полотна для стрічкових пилок

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції

 

полотна для циркулярних пилок (включаючи полотна для повздовжнього різання або прорізування пазів):

 

8202 31 00 00

з робочою частиною із сталі

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції

8202 39 00 00

інші, включаючи частини:

як зазначено для окремих товарних підкатегорій

ex 8202 39 00 00 (а)

полотна для пилки із зубцями та сегменти із зубцями для циркулярних пилок

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 8202 39 00 00 (б)

інші полотна для циркулярної пилки

зміна частини товарної підпозиції з будь-якої іншої частини цієї товарної підпозиції чи з будь-якої іншої товарної підпозиції або позиції

8202 40 00 00

полотна для ланцюгових пилок:

як зазначено для окремих товарних підкатегорій

ex 8202 40 00 00 (а)

полотна для пилки із зубцями та сегменти із зубцями для ланцюгових пилок

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 8202 40 00 00 (б)

інші полотна для ланцюгових пилок

зміна частини товарної підпозиції з будь-якої іншої частини цієї товарної підпозиції чи з будь-якої іншої товарної підпозиції або позиції

 

інші полотна для пилок:

 

8202 91 00 00

прямолінійні полотна для пилок по металу

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції

8202 99

інші

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції

8203

Напилки, надфілі, рашпілі, кліщі (включаючи гострозубці), плоскогубці, щипці, пінцети, ножиці для різання металу, труборізи, болторізи, пробійники та аналогічні ручні інструменти

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції

8204

Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи гайкові та динамометричні ключі, крім воротків); змінні головки для гайкових ключів з ручками або без них

 

8205

Інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи), що в іншому місці не зазначені; лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні інструменти, крім приладдя або частин верстатів; ковадла; горна переносні; шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

8206 00 00 00

Інструменти з двох або більше товарних позицій 8202 - 8205 у наборах для роздрібної торгівлі

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

8207

Інструменти змінні для ручних знарядь, з механічним приводом чи без нього, або для верстатів (наприклад, для пресування, штампування, нарізування різьби, свердління, розточування, прошивання, фрезерування, токарної обробки або загвинчування), включаючи фільєри для волочіння або пресування металу, інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів

як зазначено для окремих підпозицій

 

інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів:

 

8207 13 00 00

з робочою частиною з металокераміки

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції

8207 19

інші, включаючи частини:

як зазначено для окремих товарних підпозицій

ex 8207 19 (а)

частини інструментів для буріння скельних порід або ґрунтів, в яких робоча частина не з металокераміки

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 8207 19 (б)

інші інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів, в яких робоча частина не з металокераміки

зміна частини товарної підпозиції з будь-якої іншої частини цієї товарної підпозиції чи з будь-якої іншої товарної підпозиції або позиції

8207 20

фільєри для волочіння або екструзії металів

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції

8207 30

інструменти для пресування, штампування та вирубання

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції

8207 40

інструменти для нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції

8207 50

інструменти для свердління, крім інструментів для буріння скельних порід

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції

8207 60

інструменти для розточування та протягування

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції

8207 70

інструменти для фрезерування

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції

8207 80

інструменти для токарного оброблення

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції

8207 90

інші інструменти змінні

зміна товарної підпозиції з будь-якої іншої товарної підпозиції або з будь-якої іншої товарної позиції

РОЗДІЛ XVI
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису або відтворення телевізійного зображення і звуку, їх частини та приладдя

Група 84
Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини

Основні правила (частини та приладдя, які виготовлені із заготовок):

країною походження товару або його частин, які виготовлені із заготовок, що за основними правилами інтерпретації класифікації товарів 2 (а) і 6 УКТЗЕД класифікуються в тій самій товарній позиції, товарній підпозиції або товарній категорії, що і готовий товар або його частина, вважається країна, в якій вироблена заготовка, крім випадків, коли обробка надає остаточну форму товару шляхом видалення матеріалу (крім простого хонингування або полірування чи виконання таких обробок одночасно) або шляхом виконання таких технологічних процесів, як гнуття, кування, пресування або штампування (зазначене стосується товарів, що класифікуються в УКТЗЕД як частини або частини та приладдя);

складання напівпровідникових виробів означає перехід від чіпів, матриць або інших напівпровідникових виробів до чіпів, матриць або інших напівпровідникових виробів, які пакуються або встановлюються на загальному носії для підключення або підключені, а потім змонтовані. Складання напівпровідникових виробів не вважається мінімальною операцією.

(абзац третій групи 84 розділу XVІ у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. N 592)

Примітка 1. Набір частин.

У разі коли відбувається зміна тарифної класифікації в результаті застосування основного правила інтерпретації класифікації товарів 2 (а) УКТЗЕД щодо наборів частин, які представлені як незібрані товари іншої товарної позиції або товарної підпозиції, окремі частини зберігають своє походження, яке було до збирання набору.

Примітка 2. Складання наборів частин.

Товари, складені з наборів частин, що класифікуються як складені товари шляхом застосування основного правила інтерпретації класифікації товарів 2 (а) УКТЗЕД, мають походження в країні складання за умови, що складання буде відповідати основному правилу для товару, за яким кожна з частин представлена окремо від набору.

Примітка 3. Розібрані товари.

Розбирання товарів не повинно розглядатися як зміна тарифної класифікації, що вимагається основним правилом. Країною походження частин розібраних товарів вважається країна, в якій такі частини вироблені чи отримані, якщо імпортер, експортер чи будь-яка особа з метою визначення походження розібраних товарів не надали документального підтвердження про країну їх походження.

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Група 85
Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя

Основні правила (частини та приладдя, які виготовлені із заготовок):

країною походження товару або його частин, які виготовлені із заготовок, що за основними правилами інтерпретації класифікації товарів 2 (а) і 6 УКТЗЕД класифікуються в тій самій товарній позиції, товарній підпозиції або товарній категорії, що і готовий товар або його частина, вважається країна, в якій вироблена заготовка, крім випадків, коли обробка надає остаточну форму товару шляхом видалення матеріалу (крім простого хонингування або полірування чи виконання таких обробок одночасно) або шляхом виконання таких технологічних процесів, як гнуття, кування, пресування або штампування (зазначене стосується товарів, що класифікуються в УКТЗЕД як частини або частини та приладдя);

складання напівпровідникових виробів означає перехід від чіпів, матриць або інших напівпровідникових виробів до чіпів, матриць або інших напівпровідникових виробів, які пакуються або встановлюються на загальному носії для підключення або підключені, а потім змонтовані. Складання напівпровідникових виробів не вважається мінімальною операцією.

(абзац третій групи 85 розділу XVІ у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. N 592)

Примітка 1. Набір частин.

У разі коли відбувається зміна тарифної класифікації в результаті застосування основних правил інтерпретації класифікації товарів 2 (а) і 6 УКТЗЕД щодо наборів частин, які представлені як незібрані вироби іншої товарної позиції або товарної підпозиції, окремі частини зберігають своє походження, яке було до збирання набору.

Примітка 2. Збирання наборів частин.

Товари, зібрані з наборів частин, що класифікуються як зібрані товари в результаті застосування основного правила інтерпретації класифікації товарів 2 (а) УКТЗЕД, мають походження країни збирання за умови, що збирання буде відповідати основному правилу для товару, за яким кожна з частин представлена окремо від набору.

Примітка 3. Розібрані товари.

Розбирання товарів не повинно розглядатися як зміна тарифної класифікації, що вимагається основним правилом. Країною походження частин розібраних товарів вважається країна, в якій такі частини вироблені чи отримані, якщо імпортер, експортер чи будь-яка особа з метою визначення походження розібраних товарів не надали документального підтвердження про країну їх походження.

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Основні правила

ex 8501

Кристалічний кремній фотоелектричних модулів або панелей

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 8541

ex 8523 59

Чіп-карта з інтегрованою схемою з інтегрованою котушкою

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції
або
складання напівпровідникових виробів

ex 8525 80

Напівпровідниковий компонент зображення

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції
або
складання напівпровідникових виробів

8527

Приймальна апаратура для радіомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусі із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою чи з годинником

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 8529

8528

Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує чи відтворює звук або зображення

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 8529

8535

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, перемикачі, роз'єднувачі, запобіжники плавкі, блискавковідводи, обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги понад 1000 В

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 8538
або
складання напівпровідникових виробів

ex 8536

Напівпровідникова електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 8538,
або
складання напівпровідникових виробів

ex 8537 10

Позицію виключено

 

8541

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані:

як зазначено для окремих товарних позицій

ex 8541 (а)

кристалічний кремній фотоелектричних елементів, модулів або панелей

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції

ex 8541 (б)

інші

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції
або
складання напівпровідникових виробів

8542

Електронні інтегровані схеми

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції
або
складання напівпровідникових виробів

ex 8548 90

Модулі "Smartconnect", включаючи контролер зв'язку та захищений контролер смарт-карт

зміна товарної позиції з будь-якої іншої товарної позиції
або
складання напівпровідникових виробів

(таблиця групи 85 розділу XVІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. N 592)

РОЗДІЛ XVIII
Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні; годинники всіх видів; музичні інструменти; їх частини та приладдя

Група 90
Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні; їх частини та приладдя

Примітка до групи - складання напівпровідникових виробів означає перехід від чіпів, матриць або інших напівпровідникових виробів до чіпів, матриць або інших напівпровідникових виробів, які пакуються або встановлюються на загальному носії для підключення або підключені, а потім змонтовані. Складання напівпровідникових виробів не вважається мінімальною операцією.

(абзац перший групи 90 розділу XVIII у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. N 592)

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

(таблиця групи 90 розділу XVIII у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. N 592)

Група 91
Годинники всіх видів та їх частини

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

РОЗДІЛ XX
Різні промислові товари

Група 94
Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів; світильники та освітлювальні прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; збірні будівельні конструкції

Примітка до групи - країна походження не може бути визначена в результаті зміни класифікації (зміни товарної позиції або зміни товарної підпозиції) за рахунок зміни призначення товару.

Додаткове правило групи - якщо країна походження не може бути визначена шляхом застосування основних правил, країною походження товарів вважається країна, з якої походить основна частина матеріалів, як це визначено з урахуванням вартості матеріалів.

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2019 р. N 144)

____________

Опрос