Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О перечне направлений, по которым осуществляется подготовка специалистов в высших учебных заведениях по образовательно-квалификационному уровню бакалавра

КМ Украины
Постановление КМ от 13.12.2006 № 1719
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2006 р. N 1719

Київ

Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 3 жовтня 2007 року N 1193
,
від 25 червня 2008 року N 565
,
від 23 липня 2008 року N 660
,
від 9 вересня 2009 року N 990
,
від 3 лютого 2010 року N 107
,
від 2 березня 2010 року N 264
,
від 26 травня 2010 року N 365
,
 від 17 березня 2011 року N 267
,
 від 1 червня 2011 року N 576
,
 від 10 жовтня 2012 року N 922

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 року N 266)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. N 507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 22, с. 42) в частині підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Взяти до відома, що студенти, які вступили до вищих навчальних закладів у 2006 році, продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра відповідно до обраних напрямів.

3. Міністерству освіти і науки визначити і подати Кабінетові Міністрів України:

з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади і вищих навчальних закладів перелік спеціальностей для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста - до 1 травня 2007 року;

з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади і вищих навчальних закладів перелік спеціальностей для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра - до 1 листопада 2007 року;

за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики перелік кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра - до 1 травня 2010 року.

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 р. N 660)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ПЕРЕЛІК
напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

Шифр галузі 

Найменування галузі знань 

Напрям підготовки 

Код напряму підготовки 

Освіта 

0101 

Педагогічна освіта 

дошкільна освіта 

6.010101 

  

початкова освіта 

6.010102 

технологічна освіта 

6.010103 

професійна освіта (за профілем) 

6.010104 

корекційна освіта (за нозологіями) 

6.010105 

соціальна педагогіка 

6.010106 

0102 

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини 

фізичне виховання* 

6.010201 

спорт 

6.010202 

здоров'я людини* 

6.010203 

Гуманітарні науки та мистецтво 

0201 

Культура 

культурологія 

6.020101 

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія 

6.020102 

музейна справа та охорона пам'яток історії та культури 

6.020103 

народна художня творчість 

6.020104 

документознавство та інформаційна діяльність 

6.020105 

менеджмент соціокультурної діяльності 

6.020106 

позицію виключено 

 

0202 

Мистецтво 

театральне мистецтво 

6.020201 

хореографія 

6.020202 

кіно-, телемистецтво 

6.020203 

музичне мистецтво* 

6.020204 

образотворче мистецтво* 

6.020205 

реставрація творів мистецтва 

6.020206 

дизайн* 

6.020207 

декоративно-прикладне мистецтво* 

6.020208 

естрадно-циркове мистецтво 

6.020209 

фотомистецтво 

6.020210 

0203 

Гуманітарні науки 

філософія* 

6.020301 

історія* 

6.020302 

філологія* 

6.020303 

богослов'я (теологія із зазначенням конфесії)*

6.020304

Соціальні науки, бізнес і право 

0301 

Соціально-політичні науки 

соціологія 

6.030101 

психологія* 

6.030102 

практична психологія* 

6.030103 

політологія* 

6.030104 

0302  

 Міжнародні відносини 

міжнародні відносини 

6.030201 

міжнародне право 

6.030202 

міжнародні економічні відносини 

6.030203 

міжнародна інформація 

6.030204 

країнознавство 

6.030205 

міжнародний бізнес 

6.030206

0303 

Журналістика та інформація 

журналістика 

6.030301 

реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності) 

6.030302 

видавнича справа та редагування 

6.030303 

0304 

Право 

правознавство 

6.030401 

правоохоронна діяльність 

6.030402

0305 

Економіка та підприємництво 

економічна теорія 

6.030501 

економічна кібернетика 

6.030502 

міжнародна економіка 

6.030503 

економіка підприємства 

6.030504 

управління персоналом та економіка праці 

6.030505 

прикладна статистика 

6.030506 

маркетинг 

6.030507 

фінанси і кредит 

6.030508 

облік і аудит 

6.030509 

товарознавство і торговельне підприємництво 

6.030510 

0306 

Менеджмент і адміністрування 

менеджмент 

6.030601 

0307

Позицію виключено 

 

 

Природничі науки 

0401 

Природничі науки 

хімія* 

6.040101 

біологія* 

6.040102 

геологія* 

6.040103 

географія* 

6.040104 

гідрометеорологія 

6.040105 

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування* 

6.040106 

0402 

Фізико-математичні науки 

математика* 

6.040201 

механіка 

6.040202 

фізика* 

6.040203 

прикладна фізика* 

6.040204 

статистика 

6.040205

астрономія

6.040206

0403 

Системні науки та кібернетика 

прикладна математика 

6.040301 

інформатика* 

6.040302 

системний аналіз 

6.040303 

Інженерія 

0501 

Інформатика та обчислювальна техніка 

комп'ютерні науки 

6.050101 

комп'ютерна інженерія 

6.050102 

програмна інженерія 

6.050103 

0502 

Автоматика та управління 

системна інженерія 

6.050201 

автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології 

6.050202 

0503 

Розробка корисних копалин 

гірництво 

6.050301 

торфова справа 

6.050302 

переробка корисних копалин 

6.050303 

нафтогазова справа 

6.050304 

0504 

Металургія та матеріалознавство 

металургія 

6.050401 

ливарне виробництво 

6.050402 

інженерне матеріалознавство 

6.050403 

0505 

Машинобудування та матеріалообробка 

прикладна механіка 

6.050501 

інженерна механіка 

6.050502 

машинобудування 

6.050503 

зварювання 

6.050504 

0506 

Енергетика та енергетичне машинобудування 

теплоенергетика 

6.050601 

гідроенергетика 

6.050602 

атомна енергетика 

6.050603 

енергомашинобудування 

6.050604 

0507 

Електротехніка та електромеханіка 

електротехніка та електротехнології 

6.050701 

електромеханіка 

6.050702 

0508 

Електроніка 

мікро- та наноелектроніка 

6.050801 

електронні пристрої та системи 

6.050802 

акустотехніка 

6.050803 

0509 

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок 

радіотехніка 

6.050901 

радіоелектронні апарати 

6.050902 

телекомунікації 

6.050903 

мережі та системи поштового зв'язку 

6.050904 

0510 

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 

метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 

6.051001 

метрологія, стандартизація та сертифікація 

6.051002 

приладобудування 

6.051003 

оптотехніка 

6.051004 

0511 

Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

авіа- та ракетобудування 

6.051101 

двигуни та енергетичні установки літальних апаратів 

6.051102 

авіоніка 

6.051103 

0512 

Морська техніка 

суднобудування та океанотехніка 

6.051201 

0513 

Хімічна технологія та інженерія 

хімічна технологія 

6.051301 

хімічна інженерія 

6.051302 

0514 

Біотехнологія 

біотехнологія 

6.051401 

біомедична інженерія 

6.051402 

0515 

Видавничо-поліграфічна справа 

видавничо-поліграфічна справа 

6.051501 

0516 

Текстильна та легка промисловість 

технологія та дизайн текстильних матеріалів 

6.051601 

технологія виробів легкої промисловості 

6.051602 

0517 

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 

харчові технології та інженерія 

6.051701 

технологічна експертиза та безпека харчової продукції 

6.051702

0518 

Оброблювання деревини 

деревооброблювальні технології 

6.051801 

Будівництво та архітектура 

0601 

Будівництво та архітектура 

будівництво 

6.060101 

архітектура 

6.060102 

гідротехніка (водні ресурси) 

6.060103 

Транспорт 

0701 

Транспорт і транспортна інфраструктура 

транспортні технології (за видами транспорту) 

6.070101 

аеронавігація 

6.070102 

обслуговування повітряних суден 

6.070103 

морський та річковий транспорт 

6.070104 

рухомий склад залізниць

6.070105 

автомобільний транспорт 

6.070106 

системи забезпечення руху поїздів 

6.070107

залізничні споруди та колійне господарство

6.070108

Геодезія та землеустрій 

0801 

Геодезія та землеустрій 

геодезія, картографія та землеустрій 

6.080101 

Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції 

0901 
 

Сільське господарство і лісництво 

агрономія 

6.090101 

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

6.090102 

лісове і садово-паркове господарство 

6.090103 

лісозаготівля 

6.090104 

захист рослин 

6.090105

0902 

Рибне господарство та аквакультура 

водні біоресурси та аквакультура 

6.090201 

рибальство 

6.090202 

Техніка та енергетика аграрного виробництва 

1001 

Техніка та енергетика аграрного виробництва 

енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі 

6.100101 

процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва 

6.100202 

Ветеринарія 

1101 

Ветеринарія 

ветеринарна медицина 

6.110101 

Охорона здоров'я 

1201 

Медицина 

сестринська справа 

6.120101 

лабораторна діагностика 

6.120102 

1202 

Фармація 

фармація 

6.120201 

Соціальне забезпечення 

1301 

Соціальне забезпечення 

соціальна допомога 

6.130101 

соціальна робота

6.130102

Сфера обслуговування 

1401 

Сфера обслуговування 

готельно-ресторанна справа 

6.140101 

побутове обслуговування 

6.140102 

туризм 

6.140103

Державне управління 

1501 

Державне управління** 

  

  

Військові науки 

1601 

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону 

конкретний перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, визначається відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МОН 

  

Безпека 

1701 

Інформаційна безпека 

безпека інформаційних і комунікаційних систем 

6.170101 

системи технічного захисту інформації 

6.170102 

управління інформаційною безпекою 

6.170103 

1702 

Цивільна безпека 

цивільний захист 

6.170201 

охорона праці 

6.170202 

пожежна безпека 

6.170203 

Специфічні категорії 

1801 

Специфічні категорії** 

  

  

____________
* Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

** Галузі знань, що передбачають підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

(Перелік із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. N 1193,
від 25.06.2008 р. N 565
,
від 09.09.2009 р. N 990
,
від 03.02.2010 р. N 107
,
від 02.03.2010 р. N 264
,
від 26.05.2010 р. N 365
,
 від 17.03.2011 р. N 267
,
 від 01.06.2011 р. N 576
,
 від 10.10.2012 р. N 922)

____________

Опрос