Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Формулу распределения объема межбюджетных трансфертов (дотаций выравнивания и средств, которые передаются в соответствующий местный бюджет) между районным бюджетом или городским бюджетом г. Севастополя, города республиканского Автономной Республики Крым или областного значения, которому административно подчинены другие города, села, поселки, и бюджетами территориальных общин сел, поселков, городов и их объединений

КМ Украины
Постановление КМ от 12.12.2006 № 1705
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2006 р. N 1705

Київ

Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2009 року N 995)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 грудня 2010 року N 1149)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. N 1782 "Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 1, ст. 19; 2006 р., N 1 - 2, ст. 28), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 34

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань

1. Пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів) районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування, закріплених за цими бюджетами (RDizak), проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста), врахованого під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:

RDizak = Ki х (Ni1 х 0,299 + Ni2 х 0,332 + Ni3 х 0,369) х Du4 / (Nu1 х 0,299 + Nu2 х 0,332 + Nu3 х 0,369),

де Ki - індекс відносної податкоспроможності районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування (визначається з чотирма знаками після коми), який розраховується з використанням методу "ковзної середньої" за такою формулою:

Ki = [((Di1 + Li1) / (Du1 + Lu1) х Nu1 х 0,299) + ((Di2 + Li2) / (Du2 + Lu2) х Nu2 х 0,332) + ((Di3 + Li3) / (Du3 + Lu3) х Nu3 х 0,369)] / (Ni1 х 0,299 + Ni2 х 0,332 + Ni3 х 0,369),

де Du1, Du2, Du3, Di1, Di2 і Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2 і Li3 - сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за відповідні роки базового періоду;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2 і Ni3 - чисельність наявного населення району (міста) та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим);

0,299; 0,332; 0,369 - вагові коефіцієнти;

Du4 - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста), врахований під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на планований бюджетний період без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу.

Обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування (Dizak), на прогнозний період визначається за такою формулою:

Dizak = (Ki4 х Ni3) х (Du4 / Nu3) + Dw,

де Ki4 - розрахунковий індекс відносної податкоспроможності, який визначається за формулою:

Ki4 = (Dri / Ni3) / (SDri / Nu3),

де Dri - розрахунковий прогнозний обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування, який визначається за такою формулою:

Dri = RDizak х hi,

де hi - коефіцієнт актуалізації індексів відносної податкоспроможності для районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування, який застосовується до розрахункового прогнозного обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування, визначений шляхом порівняння індексу відносної податкоспроможності районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування за звітний період поточного року (Ki6) та індексу відносної податкоспроможності районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування за відповідний звітний період останнього базового періоду (Ki5), за формулою:

hi = Ki6 / Ki5,

де Ki6 = (Di6 / Ni3) / (Du6 / Nu3),

Ki5 = (Di5 / Ni3) / (Du5 / Nu3),

де Du6 і Di6 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та бюджетом районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування за звітними даними про їх фактичні надходження за звітний період поточного року без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу;

Du5 і Di5 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та бюджетом районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідний звітний період останнього базового періоду;

Dw - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, для кожного районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування.".

2. У пункті 10:

формулу "Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vki + Vhi + Vti," замінити такою формулою:

"Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vki + Vhi,";

останній абзац виключити.

3. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі коли кількість органів місцевого самоврядування міст районного значення та селищ міського типу в районі перевищує 50 відсотків загальної кількості органів місцевого самоврядування, що входять до складу району (за винятком районної ради), розрахунок обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування цих міст і селищ за рішенням райдержадміністрації може здійснюватися відповідно до пункту 13 цієї Формули.".

4. У тексті Формули слова та цифри "на 2006 рік" замінити словами та цифрами "на 2007 рік".

____________

Опрос