Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Формулу распределения объема межбюджетных трансфертов (дотаций выравнивания и средств, которые передаются в государственный бюджет) между государственным бюджетом и местными бюджетами

КМ Украины
Постановление КМ от 12.12.2006 № 1704
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2006 р. N 1704

Київ

Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2009 року N 995)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 грудня 2010 року N 1149)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729; 2002 р., N 38, ст. 1782; 2003 р., N 37, ст. 1984, N 47, ст. 2426; 2004 р., N 37, ст. 2453; 2005 р., N 1, ст. 24, N 37, ст. 2306, N 52, ст. 3331; 2006 р., N 38, ст. 2591), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ЯНУКОВИЧ

Інд. 34

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

1. У пункті 8:

абзаци п'ятий - десятий виключити;

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

"Для обласних бюджетів обсяг коштів, що передається до державного бюджету в планованому бюджетному періоді, після застосування коефіцієнта вирівнювання (ai) не може бути більшим ніж обсяг коштів, що передаються до державного бюджету в році, який передує планованому.".

2. У пункті 13:

формулу "Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vhi + Vmi," замінити формулою:

"Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vhi,";

останній абзац виключити.

3. У пункті 14:

у другому реченні абзацу четвертого цифри "0,0425;" замінити цифрами "0,0387;";

абзаци п'ятий і шостий викласти у такій редакції:

"Kyob - частка видатків обласного бюджету на утримання органів місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткового коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів. На 2007 рік Kyob дорівнює 0,0323;

Ky kyiv(sev) - частка видатків бюджету мм. Києва і Севастополя на утримання районних у містах, селищних та сільських рад у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткового коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів. На 2007 рік Ky kyiv дорівнює 0,0023, Ky sev - 0,0016;".

4. Абзац третій пункту 15 викласти у такій редакції:

"Ky ark - частка обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим на утримання органів управління, у тому числі Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткового коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів. На 2007 рік Ky ark дорівнює 0,0317.".

5. Абзац шостий пункту 16 викласти у такій редакції:

"Kym - частка видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткового коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів. На 2007 рік Kym дорівнює 0,3745;".

6. У пункті 17:

формули "Vyri = Hyri х Nri х Ky2 + Vyrgi,",

"Hyri = (Vyu х Kyr - Vyrgi) / е (Nri х Ky2)," замінити відповідно формулами:

"Vyri = Hyri х Nri х Ky2 х Ky3 + Vyrgi,",

"Hyri = (Vyu х Kyr - Vyrgi) / е (Nri х Ky2 х Ky3),";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"Kyr - частка видатків бюджетів районів на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткового коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів. На 2007 рік Kyr дорівнює 0,5189;";

доповнити пункт абзацом та таблицею такого змісту:

"Ky3 - коригуючий коефіцієнт для бюджетів районів, що має десять значень залежно від щільності населення територій сільських рад.

Розмір коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів залежно від щільності населення територій сільських рад на 2007 рік

Середня чисельність населення території сільської ради району станом на 1 січня 2006 року (осіб)

Коригуючий коефіцієнт (Ky3)

Понад 1500

1

1401 - 1500

1,04

1301 - 1400

1,11

1201 - 1300

1,2

1101 - 1200

1,3

1001 - 1100

1,44

901 - 1000

1,58

801 - 900

1,77

701 - 800

2

До 700

2,15

".

7. У пункті 23:

формулу "Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Usi х Ksi + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Vark + Ssst + Sst + Sgd + Vlviv + Vcharkiv + Vz," замінити формулою

"Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Usi х Ksi + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Vark + Ssst + Sst + Sgd + Vlviv + Vcharkiv,";

абзац тридцять другий виключити;

в абзаці тридцять третьому слова і цифри "для здійснення виплат, передбачених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів", а також видатків" виключити.

8. У пункті 24:

формулу "Voi = Hd х (Dm х Knm(r) + Dgm х Kgnm(r) + Ds х Knm(r) + Dgs х Kgnm(r)) + Ho х (Ugm х Kgm + Ugmr х Kgmr + Ugs х Kgs + Um х Km + Umr х Kmr + Us х Ks + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kj + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uc х Kc) + Sd + Sgd + Vk(r) + Vz + Vtzn(r)," замінити формулою

"Voi = Hd х (Dm х Knm(r) + Dgm х Kgnm(r) + Ds х Knm(r) + Dgs х Kgnm(r)) + Ho х (Ugm х Kgm + Ugmr х Kgmr + Ugs х Kgs + Um х Km + Umr х Kmr + Us х Ks + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kj + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uc х Kc) + Sd + Sgd + Vtzn(r),";

в абзаці тридцять другому цифри "2006" замінити цифрами "2007";

абзац тридцять третій виключити;

в абзаці тридцять п'ятому слова і цифри "для здійснення виплат, передбачених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"," і слова "для комп'ютеризації та інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів," виключити.

9. У пункті 25:

формулу "Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm + Dssev х Knm) + Ho х (Ukyiv(sev) х Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Usi х Ksi + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Sd + Ssst + Sst + Sgd + Vk(sev) + Vkyiv + Vz + Vtznkyiv(sev)," замінити формулою

"Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm + Dssev х Knm) + Ho х (Ukyiv(sev) х Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Usi х Ksi + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Sd + Ssst + Sst + Sgd + Vkyiv + Vtznkyiv(sev),";

абзац дев'ятий виключити;

в останньому абзаці слова і цифри "для здійснення виплат, передбачених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"," і слова "для комп'ютеризації та інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів," виключити.

10. Пункти 411 - 414 виключити.

____________

Опрос