Идет загрузка документа (207 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О вещевом обеспечении лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации в мирное время

КМ Украины
Постановление КМ от 08.12.2006 № 1702
редакция действует с 07.05.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 грудня 2006 р. N 1702

Київ

Про речове забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у мирний час

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 січня 2010 року N 32
,
 від 22 квітня 2013 року N 297

Відповідно до частини другої статті 21 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок речового забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у мирний час;

норми забезпечення речовим майном осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у мирний час.

2. Дозволити утримувати в Адміністрації, регіональних органах, територіальних підрозділах, навчальних, медичних, санаторно-курортних та інших закладах, науково-дослідних і науково-виробничих установах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації запас:

готового обмундирування і взуття, який становить 10 відсотків річної витрати, та мийних і ремонтних засобів в обсязі тримісячної потреби;

речового майна і мийних засобів на початок року в обсязі не менш як 50 відсотків річної витрати, а речового майна, яке видається курсантам навчальних закладів, - не менш як 90 відсотків річної витрати.

3. Надати Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації право:

установлювати норми забезпечення наметами, музичними інструментами, мийними засобами, а також табелі до штатів на матеріальні засоби речової служби, не передбачені нормами забезпечення речовим майном у мирний час;

установлювати норми забезпечення польовим одягом за плату працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, які займають посади керівників підрозділів Адміністрації і вище;

змінювати строк носіння або експлуатації предметів речового майна (постільної та натільної білизни, рушників, спецодягу тощо), визначений нормами забезпечення, у разі перевищення встановленого строку їх зберігання на речових базах і складах.

4. Установити, що речове забезпечення військовослужбовців, які до 31 грудня 2007 р. продовжують проходити військову службу на посадах осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, здійснюється згідно з Положенням про порядок речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1444 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2887).

5. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації передбачати починаючи з 2007 року під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для речового забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, в межах граничних обсягів видатків Адміністрації.

6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2007 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 49

 

ПОРЯДОК
речового забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у мирний час

1. Цей Порядок визначає механізм речового забезпечення осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку у мирний час.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

норми забезпечення речовим майном - норми, що визначають кількість предметів речового майна, які видаються на одну особу рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку або на одне ліжко в медичних і санаторно-курортних закладах, та встановлюють строк їх носіння (експлуатації);

строк носіння (експлуатації) предметів речового майна - період, протягом якого предмет повинен носитися або перебувати в експлуатації.

3. Речове майно за цільовим призначенням поділяється на майно поточного забезпечення та майно непорушних запасів, а за використанням - на майно особистого користування та інвентарне майно.

Майно поточного забезпечення призначене для використання особами рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.

Майно непорушних запасів призначене для забезпечення функціонування Держспецзв'язку в особливий період.

4. Строк носіння (експлуатації) деяких предметів речового майна особами рядового і начальницького складу Держспецзв'язку встановлюється залежно від групи забезпечення (перша чи друга) речовим майном, до якої належать Адміністрація, регіональний орган, територіальний підрозділ, заклад або установа Держспецзв'язку, де проходять службу такі особи.

5. До першої групи забезпечення речовим майном належать територіальні підрозділи, навчальні заклади і підрозділи охорони Адміністрації, регіональних органів, навчальних, медичних, санаторно-курортних та інших закладів, науково-дослідних і науково-виробничих установ Держспецзв'язку.

До другої групи забезпечення речовим майном належать Адміністрація, регіональні органи, медичні, санаторно-курортні та інші заклади, науково-дослідні і науково-виробничі установи Держспецзв'язку.

6. Речове майно придбавається Адміністрацією, а ремонтні і витратні матеріали - також регіональними органами, територіальними підрозділами, закладами і установами Держспецзв'язку в установленому законодавством порядку.

За погодженням з керівництвом Адміністрації речове майно може придбаватися регіональними органами, територіальними підрозділами, закладами та установами Держспецзв'язку.

7. Речове майно відпускається регіональним органам, територіальним підрозділам, закладам та установам Держспецзв'язку в порядку і за нормами утримання речового майна, затвердженими Адміністрацією Держспецзв'язку відповідно до норм забезпечення речовим майном.

У нормах утримання речового майна передбачається певна кількість предметів речового майна, яка повинна бути в Адміністрації, регіональних органах, територіальних підрозділах, медичних, санаторно-курортних та інших закладах, виходячи з потреби на одне ліжко та одну особу медичного персоналу.

8. Речове майно видається особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку згідно з нормами забезпечення речовим майном з урахуванням кліматичних умов місцевості України, а також кліматичних умов місцевості держави перебування у разі відрядження таких осіб за межі України.

До місцевостей з помірними кліматичними умовами належать усі місцевості України, за винятком Автономної Республіки Крим, яка належить до місцевостей з жаркими кліматичними умовами.

9. Порядок застосування норм забезпечення речовим майном у мирний час та строк зберігання речового майна встановлюються Адміністрацією Держспецзв'язку.

Застаріле та зняте із забезпечення речове майно, запасні частини та матеріали, строк зберігання яких минув, у разі неможливості їх ремонту, використання за цільовим призначенням або відчуження підлягають списанню та утилізації в установленому законодавством порядку.

Забезпечення речовим майном особистого користування

10. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку у мирний час речове майно особистого користування видається у власність за нормами забезпечення речовим майном N 1 - 6.

11. Форма одягу для осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку виготовляється з різних видів тканини залежно від присвоєного їм спеціального звання. Перелік видів тканини та зразки форменого одягу і знаків розрізнення осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку затверджуються Адміністрацією Держспецзв'язку.

12. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку речове майно особистого користування видається у готовому вигляді або виготовляється в ательє за індивідуальним замовленням з оплатою вартості його пошиття в межах відповідних кошторисних призначень. Порядок оплати послуг ательє встановлюється Адміністрацією Держспецзв'язку.

13. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку за їх бажанням дозволяється (з дати виникнення права на отримання речового майна) замість одних предметів речового майна особистого користування, передбачених нормами забезпечення, видавати інші, вартість яких не перевищує вартості предметів, що замінюються, або виплачувати за них грошову компенсацію.

Дія цього пункту поширюється на осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, вислуга яких у Держспецзв'язку становить не менш як три роки.

Курсантам навчальних закладів Держспецзв'язку грошова компенсація за неотримане речове майно особистого користування не виплачується.

14. Знаки розрізнення та фурнітура видаються особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку одночасно з тими предметами форми одягу, на яких передбачено їх носіння.

Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку додатково у разі присвоєння чергового спеціального звання видаються погони у кількості, необхідній для всіх предметів форми одягу, на яких передбачено носіння погонів і строк носіння яких не закінчився, та знаки розрізнення згідно з присвоєним спеціальним званням.

15. Строк носіння (експлуатації) предметів речового майна особистого користування, що видається особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, обчислюється з дня виникнення у них права на його отримання. Облік речового майна особистого користування, виданого зазначеним особам, ведеться з місяця виникнення права на його отримання.

Для речового майна особистого користування сезонного використання строк носіння протягом одного сезону зараховується за один рік.

16. У разі присвоєння особі начальницького складу Держспецзв'язку спеціального звання "генерал-майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" речове майно, отримане у попередньому спеціальному званні, в його забезпечення не зараховується.

За не отримане у попередньому спеціальному званні речове майно за бажанням особи начальницького складу Держспецзв'язку може виплачуватися грошова компенсація, розмір якої визначається пропорційно часу, що минув з дня настання права на отримання речового майна до дати присвоєння спеціального звання "генерал-майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", або видаватися речове майно на суму грошової компенсації.

17. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, речове майно особистого користування не видається, а період такої відпустки у строк носіння не зараховується.

18. У разі знищення (пошкодження) речового майна особистого користування під час виконання службового або громадського обов'язку особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку видається нове майно.

Нове речове майно особистого користування не видається у разі, коли його було знищено (пошкоджено) умисно або в результаті недбалого ставлення.

Порядок видачі нового речового майна особистого користування замість знищеного (пошкодженого), строк носіння якого не скінчився, визначається Адміністрацією Держспецзв'язку.

19. У разі переведення особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку з підрозділу чи закладу, що належить до першої групи забезпечення речовим майном, до органу, закладу та установи, що належить до другої групи, і навпаки, перелік предметів речового майна та строк його носіння встановлюються починаючи з дати включення такої особи до списку особового складу Адміністрації, регіонального органу, територіального підрозділу, закладу та установи Держспецзв'язку, до якої вона переведена. При цьому за попереднім місцем служби такій особі видається речове майно, яким вона повинна бути забезпечена відповідно до строку носіння, встановленого на день переведення. Група забезпечення речовим майном зазначається у речовому атестаті.

На новому місці служби речове майно видається особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку після закінчення строку носіння, встановленого нормами для попереднього місця служби.

У разі неотримання речового майна за попереднім місцем служби воно видається за новим місцем служби на строк носіння, встановлений нормами для попереднього місця служби.

20. Особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, відряджені до інших державних органів, підприємств, установ та організацій, забезпечуються речовим майном за нормами Адміністрації, регіональних органів, закладів та установ Держспецзв'язку, що належать до другої групи забезпечення.

21. Особи рядового і начальницького складу - слухачі навчальних закладів Держспецзв'язку забезпечуються речовим майном за нормами відповідно до їх спеціального звання за першою групою.

22. У разі звільнення особи рядового і начальницького складу у зв'язку із службовою невідповідністю, систематичним невиконанням умов контракту, набранням законної сили обвинувальним вироком суду, вартість виданих предметів речового майна, строк носіння яких не закінчився, утримується з такої особи з урахуванням зношення.

Забезпечення інвентарним речовим майном

23. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку надається у мирний час інвентарне речове майно за нормами забезпечення N 7 - 12, а також іншими нормами, які встановлюються Адміністрацією Держспецзв'язку.

До інвентарного речового майна належать теплі та постільні речі, табірні і спеціальні намети, спеціальний одяг, засоби індивідуального захисту, спорядження та музичні інструменти.

24. Інвентарне речове майно видається тільки у тимчасове користування (експлуатацію).

25. Теплими речами забезпечуються особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку у холодний період року в порядку, який встановлюється Адміністрацією Держспецзв'язку.

Холодний період року характеризується середньодобовою температурою зовнішнього повітря, що дорівнює плюс 10° C і нижче.

Після закінчення холодного періоду року теплі речі вилучаються в осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, піддаються хімічному чищенню, ремонтуються та здаються для зберігання на речовий склад.

26. Для теплих речей строк носіння протягом одного холодного періоду року зараховується за один рік (за винятком хутряних виробів). Час зберігання майна на складах у строк носіння не зараховується.

До строку носіння хутряних речей зараховується лише час фактичної експлуатації.

27. Постільними речами забезпечуються особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку під час:

несення чергування;

перебування в польових умовах.

Постільними речами також забезпечуються курсанти навчальних закладів Держспецзв'язку у разі їх розміщення в казармах.

28. Табірні та спеціальні намети видаються в експлуатацію для розміщення осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку в польових умовах, а також у разі проведення робіт у таких умовах.

29. Спеціальний одяг видається особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які виконують роботи з експлуатації, обслуговування та ремонту спеціальної техніки, інші роботи.

30. Панцирними жилетами, шоломами кулезахисними та іншими предметами індивідуального захисту забезпечуються особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку під час несення ними вартової служби, чергування, залучення до охорони об'єктів Держспецзв'язку, участі в операціях з підтримання миру і безпеки та у разі потреби під час відрядження до інших держав.

(пункт 30 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 р. N 297)

31. Забезпечення музичними інструментами здійснюється у разі, коли штатом регіонального органу, територіального підрозділу, закладу чи установи Держспецзв'язку передбачено утримання оркестру.

Грошова компенсація за неотримане речове майно

32. Грошова компенсація за неотримане речове майно особистого користування виплачується:

особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які мають вислугу у Держспецзв'язку не менш як три роки та виявили бажання отримати таку компенсацію;

особам начальницького складу, яким присвоєно спеціальне звання "генерал-майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" та які виявили бажання отримати таку компенсацію.

33. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які мають вислугу у Держспецзв'язку не менш як три роки та виявили бажання отримати грошову компенсацію за неотримане речове майно особистого користування, грошова компенсація виплачується у розмірі вартості не отриманих ними предметів речового майна.

34. Особам начальницького складу, яким присвоєно спеціальне звання "генерал-майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" і які виявили бажання отримати грошову компенсацію за не отримане у попередньому спеціальному званні речове майно особистого користування, грошова компенсація виплачується у розмірі, визначеному пропорційно часу, що минув з дня виникнення права на отримання речового майна до дати присвоєння спеціального звання "генерал-майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

35. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які звільняються у запас або відставку, грошова компенсація за неотримане речове майно особистого користування виплачується у розмірі, визначеному пропорційно часу, що минув з дня виникнення права на отримання речового майна до дати підписання наказу про звільнення або закінчення контракту.

36. За речове майно особистого користування, належне до видачі, але не отримане у зв'язку із смертю особами рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, грошова компенсація виплачується їх спадкоємцям.

37. Грошова компенсація за неотримане інвентарне речове майно особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку не виплачується.

38. Виплата грошової компенсації за неотримане речове майно особистого користування здійснюється в порядку, встановленому Адміністрацією Держспецзв'язку.

 

НОРМИ
забезпечення речовим майном осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у мирний час

Норма N 1
забезпечення речовим майном осіб вищого начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

Найменування предмета 

Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів 

Строк носіння, років 

Примітка 

Обмундирування 

Кашкет 

 

Кашкет польовий 

 

Шапка з каракулю 

 

Пальто зимове з каракулевим коміром 

 

Плащ демісезонний 

 

Джемпер 

 

Плащ-накидка з чохлом 

 

Мундир і штани 

 

Кітель 

 

Штани 

 

Куртка і штани 

 

Сорочка 

 

Краватка 

 

Кашне 

 

Рукавички шкіряні 

 

Рукавички білого кольору 

 

Куртка хутряна польова 

 

Костюм (куртка і штани) польовий 

 

Взуття 

Напівчоботи хромові утеплені 

 

Напівчеревики хромові 

 

Черевики з високими берцями 

 

Білизна 

Білизна натільна 

 

Шкарпетки літні 

 

Спорядження 

Пояс парадний з пряжкою 

 

Ремінь поясний з пряжкою 

10 

 

Аксельбант з двома наконечниками 

 

Літня форма одягу (за плату) 

Пілотка 

Куртка і штани літні 

Сорочка літня 

Ремінь до штанів 

Нашивка з найменуванням посади 

Забезпечення осіб вищого начальницького складу - жінок здійснюється за нормою N 1. Дозволяється видавати зазначеним особам предмети речового майна особистого користування, передбачені нормою N 4 замість передбачених нормою N 1, з виду тканини, призначеного для пошиття одягу для вищого начальницького складу.

Примітка. 

Предмети літньої форми одягу видаються за бажанням особам вищого начальницького складу за плату або замість належного до видачі іншого речового майна. 

(норма N 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.01.2010 р. N 32)

Норма N 2
забезпечення речовим майном осіб старшого, середнього та молодшого начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

Найменування предметів 

Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів 

Строк носіння, років 

Примітка 

перша група забезпечення 

друга група забезпечення 

Обмундирування 

Кашкет 

 

Берет 

 

Кашкет польовий 

 

Шапка з каракулю 

Шапка з овчини 

+ 

Шапка-феска трикотажна 

 

Пальто зимове 

 

Плащ демісезонний 

 

Джемпер 

 

 

Плащ-накидка з чохлом 

 

Кітель і штани 

 

Штани 

 

Куртка і штани 

 

Сорочка 

 

 

 

 

Краватка 

 

 

 

 

Кашне 

 

Рукавички трикотажні 

 

Костюм (куртка і штани) польовий 

 

Куртка утеплена польова 

 

Штани утеплені польові 

10 

 

Взуття 

Напівчоботи хромові утеплені 

 

Напівчеревики хромові 

 

Черевики з високими берцями 

 

Білизна 

Фуфайка з короткими рукавами 

 

Труси трикотажні 

 

Білизна натільна 

 

Білизна тепла 

 

Шкарпетки літні 

12 

 

Шкарпетки зимові 

 

Спорядження 

Ремінь поясний з натуральної шкіри з пряжкою 

 

Сумка польова 

10 

 

Літня норма одягу (за плату) 

Пілотка 

 

Штани літні 

 

Сорочка літня 

 

Ремінь до штанів 

 

Особам старшого, середнього та молодшого начальницького складу при зарахуванні на службу та випускникам навчальних закладів одночасно видаються 4 сорочки на 2 роки.

Примітка. 

Шапка з каракулю видається тільки полковникам, при цьому строк носіння шапки з овчини збільшується до 5 років.

(норма N 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.01.2010 р. N 32)

Норма N 3
забезпечення осіб рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

Найменування предмета 

Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів 

Строк носіння, років 

Примітка 

перший строк контракту (3 роки) 

перша група забезпечення 

друга група забезпечення 

Обмундирування 

  

  

  

  

  

Кашкет 

  

  

Берет 

1,5 

  

Кашкет польовий 

  

Шапка з овчини 

  

  

Шапка із 
штучного хутра 


  


  

  
  

  
  

  

  

Шапка-феска трикотажна 

  

Плащ демісезонний 

  

  

Куртка зимова 

  

Плащ-накидка з чохлом 

  

  

Кітель і штани 

  

  

Куртка і штани 

  

Штани 

  

  

Сорочка 

  

  

  

  

  

  

Краватка 

  

  

  

  

  

  

Кашне 

  

Рукавички трикотажні 

  

Костюм (куртка і штани) польовий 

9 місяців 

  

Куртка утеплена польова 

Штани утеплені польові 

10 

Взуття 

  

  

  

  

  

Напівчоботи хромові утеплені 

  

Напівчеревики хромові 

  

Черевики з високими берцями 

  

Білизна 

  

  

  

  

  

Фуфайка з короткими рукавами 

  

Труси трикотажні 

  

Білизна натільна 

  

Білизна тепла 

  

Рушник 

  

  

  

Шкарпетки літні 

12 

  

Шкарпетки зимові 

  

Спорядження 

  

  

  

  

  

Ремінь поясний з натуральної шкіри з пряжкою 

  

  

Ремінь поясний із штучної шкіри з пряжкою 

  

  

  

Сумка польова 

  

10 

  

Особи рядового складу, зараховані у навчальні заклади, забезпечуються за цією нормою до закінчення навчання.

Примітка. 

Особам рядового складу, яким продовжено дію контракту після перших трьох років служби, строк носіння курток і штанів польових утеплених продовжується на встановлений нормою період. 

Норма N 4
забезпечення речовим майном осіб старшого, середнього та молодшого начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації - жінок

Найменування предмета 

Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів 

Строк носіння, років 

Примітка 

перша група забезпечення 

друга група забезпечення 

Обмундирування 

  

  

  

  

Берет 

  

Кашкет літній 

  

Кашкет польовий 

  

Шапка з каракулю 

Шапка з овчини 

Шапка-феска трикотажна 

  

Пальто зимове 

  

Плащ демісезонний 

  

Джемпер 

  

  

Плащ-накидка з чохлом 

  

Кітель і штани 

  

Спідниця (штани) 

  

Куртка і спідниця (штани)

  

Сорочка 

  

  

  

  

  

Краватка 

  

  

  

  

  

Кашне 

  

Рукавички трикотажні 

  

Костюм (куртка і штани) польовий 

1,5 

  

Куртка утеплена польова 

10 

  

Штани утеплені польові 

  

  

Взуття 

  

  

  

  

Чобітки хромові утеплені 

  

Туфлі хромові 

  

Черевики з високими берцями 

1,5 

  

Білизна 

  

  

  

  

Фуфайка з короткими рукавами 

  

Фуфайка з довгими рукавами 

  

Труси трикотажні 

  

Фуфайка тепла 

  

Шкарпетки літні 

  

Колготки літні 

 

Колготки зимові 

  

Спорядження 

  

  

  

  

Ремінь поясний з натуральної шкіри з пряжкою 

10 

  

Літня форма одягу
(за плату) 

  

  

  

  

Пілотка 

Спідниця-шорти літні 

Сорочка літня 

Ремінь до спідниці-шортів 

Випускникам навчальних закладів та особам начальницького складу - жінкам при зарахуванні на службу одночасно видаються 4 сорочки на 2 роки.

Примітки: 

1. Шапка з каракулю видається тільки полковникам, при цьому строк носіння шапки з овчини збільшується до 6 років.

2. Предмети літньої форми одягу видаються за бажанням особам начальницького складу - жінкам за плату або замість належних до видачі інших предметів речового майна. 

Норма N 5
забезпечення речовим майном осіб рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації - жінок

Найменування предмета 

Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів 

Строк носіння, років 

Примітка 

перший строк контракту (3 роки) 

перша група забезпечення 

друга група забезпечення 

Обмундирування 

  

  

  

  

  

Берет 

1,5 

  

Кашкет польовий 

  

Шапка з овчини 

  

  

Шапка із штучного хутра 

  

  

  

Шапка-феска трикотажна 

  

Плащ демісезонний 

  

  

Куртка зимова 

  

Плащ-накидка з чохлом 

  

  

Кітель 

  

  

Спідниця (штани) 

  

Куртка і спідниця (штани) 

  

Сорочка 

  

  

  

  

  

  

Краватка 

  

  

  

  

  

  

Кашне 

  

Рукавички трикотажні 

  

Костюм (куртка і штани) польовий 

1,5 

1,5 

  

Куртка утеплена польова 

10 

  

Штани утеплені польові 

  

Взуття 

  

  

  

  

  

Напівчоботи хромові утеплені 

  

Напівчеревики хромові 

  

Черевики з високими берцями 

1,5 

1,5 

  

Білизна 

  

  

  

  

  

Фуфайка з короткими рукавами 

  

Фуфайка з довгими рукавами 

  

Труси трикотажні 

  

Фуфайка тепла 

  

Шкарпетки літні 

  

Колготки літні 

  

Колготки зимові 

Спорядження 

  

  

  

  

  

Ремінь поясний з натуральної шкіри з пряжкою 

  

10 

  

Ремінь поясний із штучної шкіри з пряжкою 

  

  

  

Примітки: 

1. Особам рядового складу - жінкам, яким продовжено дію контракту після перших трьох років служби, строк носіння штанів утеплених польових продовжується на встановлений нормою період.

2. Замість колготок зимових дозволяється видавати 2 пари шкарпеток зимових. 

Норма N 6
забезпечення речовим майном курсантів навчальних закладів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

Найменування предмета 

Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів 

Строк носіння, років 

Примітка 

з чотирирічним строком навчання 

з п'ятирічним строком навчання 

Обмундирування 

  

  

  

  

Берет 

2,5 

Кашкет 

2,5 

Кашкет польовий 

2,5 

  

Шапка з овчини 

Шапка із штучного хутра 

Куртка зимова 

2,5 

  

Пальто 

2,5 

Кітель і штани 

2,5 

  

Сорочка 

2,5 

  

Краватка 

2,5 

  

Кашне 

Рукавички трикотажні 

2,5 

  

Рукавички бавовняні теплі 

  

Костюм (куртка і штани) польовий 

Куртка утеплена польова 

  

Верх до куртки утепленої польової 

Штани утеплені польові 

Костюм (куртка і штани) спеціальний 

2,5 

Взуття 

  

  

  

  

Черевики хромові 

2,5 

  

Черевики з високими берцями 

8 місяців 

8 місяців 

  

Тапочки казармені 

  

Білизна 

  

  

  

  

Фуфайка з короткими рукавами 

Труси трикотажні 

Білизна натільна 

  

Білизна тепла 

  

Рушник (у тому числі для лазні) 

6 місяців 

6 місяців 

Шкарпетки літні 

12 

Шкарпетки зимові 

  

Спорядження 

  

  

  

  

Ремінь поясний із штучної шкіри з пряжкою 

2,5 

  

Ремінь до штанів 

  

Куртка зимова, куртка та штани утеплені польові, верх до куртки утепленої польової та рушники видаються курсантам як інвентарні речі.

Примітки: 

1. Курсантам з чотири- і п'ятирічним строком навчання на першому році навчання видається шапка із штучного хутра, на другому - шапка з овчини, а із штучного хутра залишається на весь строк навчання для польових виходів і виконання господарських робіт.

2. На першому році навчання видаються берет і куртка зимова, на третьому році навчання - кашкет і пальто.

3. Кашне видається тільки до куртки зимової.

4. На останньому році навчання видається костюм польовий (1 комплект на 1 рік).

5. Верх до куртки утепленої польової видається на третьому році навчання з чотири- і п'ятирічним строком навчання. Штани утеплені польові видаються з розрахунку на 50 відсотків облікової кількості підрозділів.

6. Костюм спеціальний видається курсантам, які не отримують його за нормами забезпечення спеціальним одягом, і використовується як робочий одяг.

7. На останньому році навчання видаються 2 рушники і 6 пар шкарпеток літніх. Фуфайка з короткими рукавами і труси не видаються. 

Норма N 7
забезпечення спорядженням, постільними речами та предметами індивідуального захисту осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (інвентарне майно)

Найменування предмета 

Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів 

Строк носіння, років 

Примітка 

Спорядження 

  

  

  

а) для осіб начальницького складу: 

  

  

  

Фляга металева 

Чохол до фляги 

Сумка польова 

Мішок речовий 

  

Пояс парадний з пряжкою 

  

Аксельбант з одним наконечником 

  

Плащ-намет спеціальний 

  

б) для осіб рядового складу: 

  

  

  

Жилет розвантажувальний 

Пояс парадний з пряжкою 

  

Аксельбант з одним наконечником 

  

Ремінь поясний білий із штучної шкіри з пряжкою 

  

Фляга металева 

Чохол до фляги 

Казанок металевий 

  

Мішок речовий 

  

Плащ-намет 

  

Куртка утеплена 

Валянки або чоботи фетрові 

  

Постільні речі 

  

  

  

Подушка пір'яна 

10 

  

Подушка ватяна 

  

Наволочка верхня для подушки 

  

Матрац ватяний 

  

Простирадло 

  

Ковдра напіввовняна 

  

або байкова 

  

Примітки: 

1. У місцевості із жаркими кліматичними умовами замість фляги металевої з чохлом дозволяється видавати флягу поліетиленову з чохлом на 2 роки.

2. Сумка польова видається сержантам на 5 років, курсантам навчальних закладів - на строк навчання.

3. Жилети розвантажувальні видаються з розрахунку на 50 відсотків кількості осіб рядового складу тільки на період польових виходів і навчань особам рядового складу, що проходять службу у підрозділах та закладах, які належать до першої групи забезпечення.

4. Куртка утеплена видається курсантам, які не отримують її за нормами забезпечення спеціальним одягом, і використовується як робочий одяг. 

Норма N 8
забезпечення спеціальним одягом осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації - фахівців ремонтних підрозділів (інвентарне майно)

Найменування предмета 

Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів 

Строк носіння, років 

Примітка 

Костюм (куртка і штани) спеціальний 

Костюм маслобензостійкий 

Куртка утеплена спеціальна 

Штани утеплені спеціальні 

Верх знімний до штанів утеплених 

Валянки або чоботи фетрові 

2; 3 

Рукавиці кирзові 

  

Навушники протишумові 

Чоботи гумові 

Фартух прогумований 

Рукавиці гумові захисні 

Нарукавники захисні 

За цією нормою забезпечуються:

водії вантажних автомобілів, механіки-водії та механіки;

особи, які проводять пробігові випробування автомобілів та навчаються керувати автомобілем;

фахівці, які безпосередньо проводять ремонт автомобільної техніки та озброєння в ремонтних підрозділах.

Водіям легкових автомобілів видаються тільки спеціальний костюм (куртка і штани) та рукавиці кирзові.

Примітки: 

1. Особам рядового і начальницького складу ремонтних підрозділів, які проводять ремонт техніки, замість костюма спеціального видається костюм маслобензостійкий. Крім того, костюм маслобензостійкий видається фахівцям, які постійно зайняті підготовкою та випробуванням двигунів (1 комплект на 2 роки).

2. Особам, які проводять ремонт в опалюваних приміщеннях, куртка і штани утеплені спеціальні, а також валянки або чоботи фетрові не видаються.

3. Валянки або чоботи фетрові у місцевості з жаркими кліматичними умовами не видаються.

4. Навушники протишумові видаються особам рядового і начальницького складу, які проводять випробування двигунів у закритих боксах.

5. Чоботи і рукавиці гумові, фартух прогумований і нарукавники захисні видаються особам рядового і начальницького складу, які безпосередньо проводять промивку деталей, двигунів і профілактику машин, двигуни яких працюють на бензині. 

Норма N 9
забезпечення речовим майном медичних закладів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (інвентарне майно)

Найменування предмета 

Кількість на одне ліжко, штук, пар, комплектів 

Строк носіння, років 

Норма утримання на одне ліжко, штук, пар, комплектів 

Примітка 

Верхній одяг і білизна 

  

  

  

  

Берет госпітальний 

  

Костюм (куртка і штани) госпітальний 

  

Білизна натільна 

Білизна тепла 

Халат медичний 

Рушник 

Рушник махровий 

  

Шкарпетки літні 

Постільні речі 

  

  

  

  

Наволочка верхня для подушки 

Простирадло 

Підковдра 

1,5 

  

Матрац ватяний 

1,5 

  

Ковдра напіввовняна 

1,5 

  

Подушка пір'яна 

10 

За цією нормою забезпечуються окремі лазарети і медичні пункти.

Примітки: 

1. Замість білизни теплої дозволяється видавати білизну натільну.

2. Для перев'язувальних потреб на 1 рік додатково видаються:
1 халат медичний і 1 рушник - на 40 відсотків, а також 1 простирадло і 1 наволочка - з розрахунку 1 на 50 відсотків облікової кількості ліжок у лазаретах.

3. Медичним пунктам видається на 10 років 1 подушка пір'яна на одне ліжко. 

Норма N 10
забезпечення осіб рядового і начальницького складу, зайнятих на роботах у продовольчій службі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (інвентарне майно)

Примітки: 

1. Черговий лікар та інші особи, які перевіряють кухні-їдальні, забезпечуються куртками для кухарів за рахунок наявних згідно з нормою утримання.

2. Особам, зайнятим миттям посуду, видаються фартухи і нарукавники клейонкові, чоботи та рукавички гумові.

(норма N 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.01.2010 р. N 32)

Норма N 11
забезпечення спецодягом осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, які виконують різні спеціальні роботи (інвентарне майно)

Найменування предмета 

Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів 

Строк носіння, років 

Примітка 

1. Особам, які постійно працюють в неопалюваних приміщеннях складів, баз і майстерень: 

Костюм (куртка і штани) утеплений 

  

Валянки або чоботи фетрові 

2. Особам, які виконують вантажно-розвантажувальні роботи та обслуговують техніку на складах (базах), начальникам складів (сховищ) і комірникам: 

Костюм (куртка і штани) спеціальний 

  

Рукавиці комбіновані 

6 місяців 

  

Фартух прогумований 

6 місяців 

3. Особам, які працюють у лабораторіях, а також виконують роботи з відбору проб хімічних продуктів
(у тому числі пально-мастильних матеріалів): 

Халат бавовняний 

  

Фартух прогумований 

  

Рукавиці гумові 

  

Рукавиці кислотолугостійкі 

  

Окуляри захисні безбарвні 

  

Чоботи гумові на маслобензостійкій підошві 

Фартух захисний кислотолугостійкий 

Нарукавники захисні кислотолугостійкі 

Чоботи кислотолугостійкі 

4. Особам, які безпосередньо виконують роботи із зливання та наливання нафтопродуктів, ремонту складських ємностей для пального, чищення резервуарів на складах пального та залізничних цистерн з-під нафтопродуктів: 

Костюм (куртка і штани) брезентовий 

  

Рукавиці комбіновані 

3 місяці 

  

Чоботи на маслобензостійкій підошві гумові 

  

5. Особам, які займають посади начальників і комірників складів (сховищ) хімічних речовин і продуктів: 

Костюм ізолювальний 

  

Чоботи гумові 

  

Рукавиці гумові 

  

6. Особам, які безпосередньо працюють з руйнівними хімічними речовинами, в тому числі акумуляторникам: 

Костюм ізолювальний 

  

Фартух прогумований 

  

Рукавиці кислотолугостійкі 

  

Калоші гумові 

  

Окуляри захисні безбарвні 

  

7. Особам, які виконують роботи у гальванічних цехах: 

Фартух прогумований 

  

Рукавиці кислотолугостійкі 

  

Нарукавники прогумовані 

  

Чоботи гумові 

  

Окуляри захисні безбарвні 

  

8. Особам, які виконують електротехнічні роботи: 

Рукавиці гумові діелектричні 

  

Калоші діелектричні 

  

9. Особам, які виконують роботи з електрогазозварювання та різання металів: 

Костюм (куртка і штани) для зварювальників 

  

Костюм (куртка і штани) утеплений для зварювальників 

Валянки 

Рукавиці брезентові 

3 місяці 

  

Шолом із світлофільтром 

Окуляри світлозахисні 

Калоші діелектричні 

Рукавиці діелектричні 

10. Особам, які займають посади механіків радіолокаційних станцій, дорожніх машин, підіймальних механізмів, компресорних установок та інших подібних машин, майстрам з ремонту матеріальної частини, радіолокаційних установок і агрегатів живлення: 

Костюм (куртка і штани) спеціальний 

  

Рукавиці брезентові 

6 місяців 

  

11. Особам, безпосередньо зайнятим на земляних роботах: 

Рукавиці брезентові 

6 місяців 

  

12. Особам, які займають посади друкарів і складальників друкарень: 

Халат бавовняний 

  

13. Особам, які займають посади інспекторів котлонагляду: 

Костюм (куртка і штани) спеціальний 

Рукавиці брезентові 

14. Особам, зайнятим на роботах з експлуатації котелень і теплосилових установок: 

Костюм (куртка і штани) спеціальний 

  

Костюм (куртка і штани) брезентовий 

Рукавиці брезентові 

3 місяці 

  

Окуляри захисні безбарвні 

  

15. Особам, які безпосередньо виконують роботи з експлуатації інженерних мереж і санітарно-технічних споруд: 

Костюм (куртка і штани) брезентовий 

  

Рукавиці комбіновані 

6 місяців 

  

Окуляри захисні безбарвні 

  

16. Особам, які виконують роботи з миття транспортних засобів (на пост): 

Фартух прогумований 

  

17. Особам, які постійно виконують роботи з приймання та зберігання етилованого бензину і заправки машин таким бензином: 

Берет 

  

Шапка із штучного хутра 

  

Костюм (куртка і штани) спеціальний 

  

Фартух прогумований 

  

Білизна натільна 

  

Рукавиці гумові 

  

Рукавиці комбіновані 

  

Чоботи гумові 

  

Шкарпетки літні 

  

18. Особам, які виконують роботи з кабелями: 

Куртка з водостійкої тканини з утеплювачем на розворсованому сукні 

10 

Штани з водостійкої тканини з утеплювачем на розворсованому сукні 

  

Рукавиці брезентові 

6 місяців 

  

Черевики з високими берцями 

  

Рукавиці гумові 

  

Костюм ізолювальний 

  

Чоботи гумові з високими халявами 

  

Фартух прогумований 

  

19. Особам, які безпосередньо виконують роботи з ремонту, настроювання та експлуатації радіолокаційних станцій та інших радіоелектронних пристроїв в електромагнітному полі надвисокої частоти, що перевищує допустимі норми, або працюють в зоні впливу такого поля: 

Комбінезон захисний від струму високої частоти 

  

20. Особам, які виконують роботи в групах обслуговування антенних пристроїв вузлів зв'язку: 

Костюм (куртка і штани) з водостійкої тканини з утеплювачем на розворсованому сукні 

11 

Костюм (куртка і штани) спеціальний 

  

Плащ брезентовий 

  

Рукавиці гумові 

6 місяців 

  

Рукавиці брезентові 

6 місяців 

  

Чоботи гумові 

  

Підшоломник вовняний 

11 

Рукавиці бавовняні теплі 

11 

21. Особам, які виконують роботи на дизельних електростанціях: 

Костюм (куртка і штани) спеціальний 

  

Рукавиці діелектричні 

12 

Окуляри захисні безбарвні 

  

Рукавиці комбіновані 

13 

Чоботи гумові 

12 

Калоші діелектричні 

12 

Боти діелектричні 

12 

Навушники протишумові 

13 

22. Особам, які займають посади електриків і лінійних доглядачів: 

Костюм (куртка і штани) утеплений 

  

Плащ брезентовий 

  

Рукавиці брезентові або комбіновані 

6 місяців 

  

Валянки або чоботи фетрові 

Калоші діелектричні 

12 

Рукавиці діелектричні 

12 

23. Особам, які працюють на посадах начальників і техніків радіолокаційних станцій, начальників станцій технічного обслуговування автомобілів, начальників майстерень, старших техніків на силових агрегатах, інженерів ремонтних груп радіолокаційних станцій: 

Костюм (куртка і штани) спеціальний 

  

Примітки: 

1. Валянки або чоботи фетрові у місцевості з жаркими кліматичними умовами не видаються.

2. Фартухи прогумовані видаються тільки особам рядового і начальницького складу, які працюють з пально-мастильними матеріалами і фарбами.

3. Чоботи гумові на маслобензостійкій підошві видаються тільки особам, які виконують роботи з відбору проб хімічних продуктів (у тому числі пально-мастильних матеріалів).

4. Фартухи, нарукавники і чоботи кислотолугостійкі відпускаються на лабораторію та видаються черговим для роботи з кислотами та лугами.

5. Костюм утеплений видається газозварникам, електрозварникам, різальникам вольтовою дугою, які працюють узимку в неопалюваних приміщеннях або поза приміщеннями.

6. Шолом із світлофільтром видається електрозварникам і різальникам вольтовою дугою замість окулярів світлозахисних.

7. Калоші та рукавиці діелектричні видаються електрозварникам і різальникам вольтовою дугою.

8. Костюм і рукавиці брезентові видаються інспекторам, які виконують роботи з перевірки технічного стану котлів, механізмів і вимірювальних приладів атмосферного тиску.

9. Костюми брезентові видаються малярам.

10. Куртки з водостійкої тканини з утеплювачем на розворсованому сукні видаються особам начальницького складу.

11. Костюми з водостійкої тканини з утеплювачем на розворсованому сукні, підшоломники вовняні і рукавиці бавовняні теплі видаються антенникам-монтажникам і майстрам-антенникам.

12. Чоботи гумові, калоші, боти і рукавиці діелектричні видаються тільки черговим.

13. Рукавиці комбіновані та навушники протишумові видаються тільки дизелістам. 

Норма N 12
забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації постовим одягом (інвентарне майно)

Найменування предмета 

Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів 

Строк носіння, років 

Примітка 

Кожух для вартових 

  

Кожух звичайний 

  

Плащ брезентовий 

  

Валянки або чоботи фетрові 

  

Калоші гумові до валянків 

  

Підшоломник 

Жилет панцирний 

10 

Чохол до жилета панцирного 

  

Шолом кулезахисний 

10 

  

Чоботи гумові 

  

Куртка утеплена 

  

Штани утеплені 

  

Шкарпетки зимові 

  

Ремінь поясний тканий з пряжкою 

  

Шапка із штучного хутра 

  

За цією нормою забезпечуються особи рядового і начальницького складу зовнішніх вартових постів та розвідні варти територіальних підрозділів, а також супровідники вантажів, які перевозяться залізницею та водним шляхом.

Примітки: 

1. Підшоломники видаються особам рядового і начальницького складу варти, які супроводжують вантажі.

2. Жилет панцирний видається особам рядового і начальницького складу варти по 2 комплекти на пост (сховище зберігання бойових машин, пального, зброї, боєприпасів тощо), а також по 1 комплекту на кожного начальника і помічника начальника варти. Строк експлуатації пластин до панцирних жилетів - 10 років. 

____________

Опрос