Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 декабря 1992 г. N 731

КМ Украины
Постановление КМ от 08.12.2006 № 1688
действует с 08.12.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 грудня 2006 р. N 1688

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (ЗП України, 1993 р., N 1 - 2, ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42, ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27, ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 р., N 42, ст. 2657; 2006 р., N 22, ст. 1655) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 31

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731

1. У постанові:

1) у пункті 1:

абзац другий доповнити словами "та інших актів законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів";

в абзаці п'ятому слова "реєструючий орган" замінити словами "орган державної реєстрації";

2) абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції:

"забезпечити постійний перегляд виданих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини".

2. У Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1:

абзац перший доповнити словами "та цього Положення";

в абзаці другому слова "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практиці" замінити словами і цифрами "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики";

2) у підпункті "а" пункту 4 слова "Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод відповідно до" замінити словами і цифрами "Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням";

3) доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:

"У разі надходження акта, який не підлягає державній реєстрації, орган державної реєстрації протягом трьох робочих днів повертає його суб'єкту нормотворення з відповідним обґрунтуванням";

4) пункт 8 доповнити словами "та з дотриманням правил нормопроектувальної техніки";

5) у пункті 9:

у підпункті "ґ" слова "законодавства Європейського Союзу" замінити словами "acquis communautaire";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію визначається Мін'юстом";

6) у пункті 12 слова і цифру "у пункті 8 цього Положення" замінити словами "у цьому Положенні";

7) у пункті 13:

підпункт "а" та абзац перший підпункту "б" викласти у такій редакції:

"а) не відповідає Конституції та законам України, іншим актам законодавства, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire;

б) видано з порушенням вимог законодавства або без урахування практики Європейського суду з прав людини, зокрема акт";

підпункт "г" доповнити словами "та нормопроектувальної техніки";

абзац тринадцятий замінити абзацами такого змісту:

"Суб'єкт нормотворення, якому відмовлено в державній реєстрації нормативно-правового акта, має право протягом десяти днів після отримання рішення звернутися до керівника органу державної реєстрації, який прийняв рішення про відмову, із заявою про його перегляд з поданням додаткових матеріалів, що обґрунтовують потребу в такому перегляді. Зазначена заява розглядається протягом десяти робочих днів.

Крім того, рішення районних, районних у містах Києві та Севастополі і міськрайонних управлінь юстиції може бути оскаржено відповідно до Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, а у разі відмови у задоволенні скарги - до Мін'юсту; рішення Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції - до Мін'юсту з дотриманням зазначеного десятиденного строку або в судовому порядку".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий і п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим і шістнадцятим;

8) підпункт "в" пункту 17 доповнити словами і цифрами "або повідомлення Держпідприємництва про зупинення дії регуляторного акта чи окремих його положень відповідно до частини восьмої статті 28 зазначеного Закону";

9) абзац другий пункту 18 викласти у такій редакції:

"Рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта може бути оскаржено суб'єктом нормотворення в порядку та з дотриманням строків, встановлених пунктом 13 цього Положення";

10) у додатку 1 до Положення цифри "199" замінити цифрами "200";

11) у тексті Положення та у додатку 1 до нього слова "реєструючий орган" в усіх відмінках замінити словами "орган державної реєстрації" у відповідному відмінку.

____________

Опрос