Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка пообъектного прекращения (ограничения) газоснабжения потребителям, кроме населения

КМ Украины
Постановление КМ от 08.12.2006 № 1687
редакция действует с 18.08.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 грудня 2006 р. N 1687

Київ

Про затвердження Порядку пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 травня 2008 року N 480
,
від 13 травня 2009 року N 459
,
 від 5 квітня 2012 року N 268
,
від 22 липня 2020 року N 718

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1998 р. N 506 "Про затвердження Положення про порядок пооб'єктного припинення газопостачання споживачам, крім населення, які не здійснюють плату за спожитий природний газ" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 16, ст. 597);

пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1999 р. N 2219 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 49, ст. 2411).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 37

 

ПОРЯДОК
пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення

(У тексті Порядку слово "Мінпаливенерго" замінено словом "Міненерговугіллям" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року N 268)

(У тексті Порядку слово "Міненерговугіллям" замінено словом "Міненерго" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року N 718)

1. Цей Порядок визначає процедуру припинення (обмеження) газопостачання підприємствам - споживачам природного газу (далі - споживач) у разі порушення ними строку розрахунків за спожитий природний газ або за надані послуги з його транспортування, відмови від зменшення обсягу газоспоживання та переходу на роботу з використанням резервних видів палива згідно з графіками, затвердженими Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, на період різких похолодань (далі - відповідний графік), а також відбору природного газу за відсутності у споживачів планового обсягу поставки природного газу на поточний місяць (далі - ліміт природного газу), який виділяється постачальником згідно з договором на постачання споживачу природного газу.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.05.2008 р. N 480)

2. Газопостачання може бути припинено (обмежено) споживачем або газодобувним, газорозподільним, газотранспортним підприємством, уповноваженим Міненерго на припинення (обмеження) газопостачання споживачам.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р. N 268)

3. Газодобувне, газорозподільне, газотранспортне підприємство з власної ініціативи у разі порушення споживачем строку розрахунків за спожитий природний газ (коли зазначене підприємство є його постачальником) або за надані послуги з його транспортування припиняє або обмежує газопостачання, а у випадку відсутності у споживача ліміту природного газу припиняє газопостачання згідно з умовами договору на транспортування газу.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2008 р. N 480)

В іншому разі припинення (обмеження) газопостачання здійснюється за дорученням постачальника на підставі укладеного з ним договору.

4. Припинення (обмеження) газопостачання у разі порушення споживачем строку розрахунків за спожитий природний газ або за надані послуги з його транспортування, недотримання ним відповідного графіка здійснюється у строк, визначений постачальником, газодобувним, газорозподільним, газотранспортним підприємством.

Припинення газопостачання у випадку відсутності у споживача ліміту природного газу здійснюється у день і час, визначені газодобувним, газорозподільним, газотранспортним підприємством на підставі розрахунку обсягу споживання газу та залишку виділеного ліміту.

5. Припинення (обмеження) газопостачання здійснюється на вхідній засувній арматурі газопроводу споживача або газорозподільного пункту (за його наявності). У разі коли споживача приєднано прямим газопроводом від газорозподільної станції, припинення (обмеження) може здійснюватися безпосередньо на зазначеній станції.

6. Споживач повинен бути повідомлений газодобувним, газорозподільним, газотранспортним підприємством, уповноваженим Міненерго на припинення (обмеження) газопостачання споживачам (далі - уповноважене підприємство), про припинення (обмеження) газопостачання не менш як за три доби до дати, на яку воно заплановано. На підприємствах металургійної та хімічної промисловості такий строк не може бути менший ніж п'ять діб.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р. N 268)

З цією метою уповноважене підприємство надсилає споживачеві повідомлення (за встановленою Міненерго формою), в якому зазначаються підстави та строк (дата і час) припинення (обмеження) газопостачання, і водночас про це інформує відповідний місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, а також територіальні органи Держжитлокомунінспекції.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. N 459)

7. З метою запобігання аваріям, травматизму, пошкодженню обладнання, негативному впливу на навколишнє природне середовище споживач зобов'язаний до настання зазначеного у повідомленні строку припинення (обмеження) газопостачання вжити необхідних заходів для підготовки газоспоживного обладнання до такого припинення (обмеження).

8. Припинення (обмеження) газопостачання здійснюється самостійно працівниками споживача, які обслуговують газопроводи чи газоспоживне обладнання, у присутності посадової особи уповноваженого підприємства, що надіслало повідомлення, яка здійснює опломбування та складає акт за встановленою Міненерго формою.

9. У разі відмови споживача у припиненні (обмеженні) газопостачання або самовільного його відновлення здійснюється примусове припинення (обмеження) газопостачання працівниками уповноваженого підприємства, що надіслало повідомлення, шляхом часткового чи повного перекриття вхідної засувної арматури з її опломбуванням або механічного (зварного) від'єднання газопроводу, про що посадовою особою уповноваженого підприємства складається акт за встановленою Міненерго формою.

У разі самовільного відновлення газопостачання його припинення здійснюється шляхом механічного (зварного) від'єднання газопроводу. При цьому копія акта подається до відповідного органу внутрішніх справ.

Представники органів внутрішніх справ сприяють безперешкодному доступу працівників та посадових осіб уповноваженого підприємства до вхідної засувної арматури газопроводу або газорозподільного пункту (за його наявності) та виконанню ними робіт щодо припинення (обмеження) газопостачання.

10. Споживач несе встановлену законодавством відповідальність за безоплатне, безлімітне газоспоживання, самовільне відновлення, а також за наслідки, пов'язані з припиненням (обмеженням) газопостачання.

11. Відновлення газопостачання здійснюється за умови погашення заборгованості за спожитий природний газ, надані послуги з його транспортування, підтвердженого постачальником, газодобувним, газорозподільним, газотранспортним підприємством, виділення постачальником ліміту природного газу або закінчення строку дії відповідного графіка та компенсації витрат на виконання робіт з примусового припинення газопостачання та оплати наданих послуг з його відновлення.

12. Відновлення газопостачання здійснюється працівниками, які обслуговують газопроводи чи газоспоживне обладнання споживача, у присутності посадової особи уповноваженого підприємства, що надіслало повідомлення, або працівниками такого підприємства за визначеною ним черговістю (якщо було здійснено примусове припинення газопостачання), про що зазначеною посадовою особою складається акт за встановленою Міненерго формою.

Припинення (обмеження) та відновлення газопостачання здійснюється відповідно до вимог технічних інструкцій та правил безпеки.

____________

Опрос