Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы организации деятельности технологических парков

КМ Украины
Постановление КМ от 29.11.2006 № 1657
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 листопада 2006 р. N 1657

Київ

Деякі питання організації діяльності технологічних парків

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 серпня 2011 року N 849
,
 від 8 квітня 2013 року N 233
,
 від 4 грудня 2013 року N 882
,
від 23 вересня 2015 року N 781
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок державної реєстрації технологічних парків, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. N 2311 "Про нормативно-правові акти щодо забезпечення реалізації Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 51, ст. 2534; 2001 р., N 41, ст. 1860; 2002 р., N 11, ст. 512; 2003 р., N 21, ст. 944; 2004 р., N 16, ст. 1118, N 34, ст. 2250) і від 6 серпня 2003 р. N 1219 "Про затвердження Положення про Комісію з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 32, ст. 1706) зміни, що додаються.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 42

 

ПОРЯДОК
державної реєстрації технологічних парків

(У тексті Порядку слова "Держінформнауки" і "Міндоходів" замінено відповідно словами "МОН" і "ДФС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року N 781)

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок визначає процедуру державної реєстрації технологічних парків.

2. Для здійснення державної реєстрації технологічний парк, визначений Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків", подає до МОН такі документи:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

1) заява за розробленою МОН та затвердженою МОН формою;

(підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

2) проект діяльності та розвитку технологічного парку (далі - проект), підписаний керівником парку або його керівного органу.

Проект прошивається, нумерується і засвідчується печаткою технологічного парку або його керівного органу;

3) копію установчих документів - для технологічного парку - юридичної особи; нотаріально засвідчену копію договору про спільну діяльність та копію установчих документів - для технологічного парку - групи юридичних осіб;

(підпункт 3 пункту 2 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849,
 від 08.04.2013 р. N 233)

4) довідка територіального органу ДФС за місцем реєстрації парку як платника податків про стан розрахунків з бюджетами всіх рівнів.

(підпункт 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

Технологічний парк несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься у поданих ним документах.

3. У проекті наводяться:

мета, функціональне призначення та галузева спрямованість його діяльності;

етапи розвитку із зазначенням часу їх здійснення;

ступінь розвитку наукової і виробничої інфраструктури, можливості її подальшого удосконалення;

результати аналізу ринків збуту продукції, в тому числі шляхом експорту, ринків сировини, витратних матеріалів, ресурсів для виробництва кінцевої продукції;

відомості про рівень забезпеченості учасників технологічного парку кваліфікованими кадрами, прогнозні обсяги, джерела та форма фінансування на кожному етапі розвитку парку, прогнозні обсяги цільових субсидій для реалізації проектів парку та прогнозні обсяги сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

дані про економічні, науково-технічні, соціальні і бюджетні результати діяльності парку.

4. МОН реєструє документи, зазначені у пункті 2 цього Порядку (далі - документи), у спеціальному журналі, видає керівникові технологічного парку або його керівного органу (уповноваженій керівником особі) письмове підтвердження факту надходження документів, проводить перевірку їх відповідності вимогам пунктів 2 і 3 цього Порядку і протягом п'яти робочих днів з моменту реєстрації передає їх на розгляд Мінекономіки, Мінфіну, ДФС та у разі потреби інших центральних органів виконавчої влади.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882,
від 23.09.2015 р. N 781)

У разі невідповідності документів вимогам пунктів 2 і 3 цього Порядку МОН протягом п'яти робочих днів з моменту реєстрації повертає їх парку.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

5. Центральні органи виконавчої влади розглядають документи з урахуванням критеріїв, визначених МОН за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном та ДФС, і не пізніше ніж через 15 днів з моменту їх надходження подають МОН висновки щодо реєстрації технологічного парку.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882,
від 23.09.2015 р. N 781)

На підставі позитивних висновків МОН протягом 10 робочих днів з моменту їх надходження приймає рішення про державну реєстрацію технологічного парку, згідно з яким керівникові парку або його керівного органу (уповноваженій керівником особі) видається свідоцтво про державну реєстрацію технологічного парку (далі - свідоцтво) за формою згідно з додатком, що фіксується у спеціальному журналі за підписом особи, яка видала, і особи, яка одержала свідоцтво.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

6. У разі коли центральні органи виконавчої влади висловили зауваження до проекту, МОН повертає документи технологічному парку у триденний строк з моменту їх надходження.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

Парк усуває недоліки та надсилає МОН доопрацьовані документи.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

МОН реєструє документи відповідно до пункту 4 цього Порядку та надсилає їх на повторний розгляд центральних органів виконавчої влади, які висловили зауваження.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

Подання до МОН висновків і реєстрація технологічного парку проводяться згідно з пунктом 5 цього Порядку.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

7. У разі повторного надходження зауважень від центральних органів виконавчої влади МОН може внести у п'ятиденний строк подані технологічним парком документи на розгляд Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 961 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1483) (далі - Комісія).

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

8. Комісія за участю представників центральних органів виконавчої влади, що висловили зауваження, розглядає подані МОН документи у 30-денний строк з моменту їх надходження та надає МОН рекомендації щодо врегулювання розбіжностей стосовно доцільності державної реєстрації парку.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

З урахуванням рекомендацій Комісії МОН приймає у триденний строк рішення щодо державної реєстрації технологічного парку або повертає йому документи для внесення відповідних змін.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

9. Повторний розгляд документів після доопрацювання технологічним парком проводиться згідно з пунктами 6 і 7 цього Порядку.

10. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію технологічного парку може бути проведена у разі внесення змін до установчих документів його керівного органу, що стосуються найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження керівного органу парку, та зіпсуття свідоцтва.

Для заміни свідоцтва технологічний парк подає до МОН:

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

заяву про внесення відповідної зміни (змін) до свідоцтва чи про його зіпсуття;

нотаріально засвідчену копію установчих документів керівного органу;

оригінал свідоцтва.

11. МОН приймає протягом п'яти робочих днів з моменту надходження до МОН документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку, рішення про заміну свідоцтва і видає нове свідоцтво.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

12. Державна реєстрація технологічних парків проводиться на безоплатній основі.

 

Міністерство освіти і науки України

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію технологічного парку

___ ____________ 20_ р. 

N ______ 

______________________________________________________________________________________
                                                                    (повне найменування технологічного парку)
створений як __________________________________________________________________________
                                                                       (юридична особа, група юридичних осіб)
______________________________________________________________________________________
                                                                                (організаційно-правова форма)
Керівний орган технологічного парку ______________________________________________________
                                                                                                                                     (організаційно-правова форма,
______________________________________________________________________________________
                                                                                       повне найменування)
Місцезнаходження   юридичної   особи   або   керівного   органу   технологічного парку
(для технологічного парку - групи юридичних осіб) __________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Код згідно з ЄДРПОУ _____________________
Підстава для реєстрації:
        Закон України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків";
        наказ МОН від ___ ____________ 20_ р. N ______.
Строк дії свідоцтва від ___ ____________ 20_ р. до ___ ____________ 20_ року.

  

Міністр освіти і науки

_________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

  

М. П. 

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882,
від 23.09.2015 р. N 781)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. N 2311 і від 6 серпня 2003 р. N 1219

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. N 2311:

1) у постанові:

у назві та вступній частині слова "інвестиційної та" виключити;

у пункті 1:

абзац третій викласти у такій редакції:

"Порядок розгляду, експертизи та державної реєстрації проектів технологічних парків";

абзац четвертий визнати таким, що втратив чинність;

2) у Положенні про порядок розгляду та затвердження пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

в абзаці першому слово "чотирьох" замінити словом "двох";

в абзаці другому слова "та затвердження" виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію технологічного парку;

нотаріально засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та установчих документів - для технологічного парку - юридичної особи; нотаріально засвідчені копії договору про спільну діяльність, свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб та установчих документів кожного учасника технологічного парку - для технологічного парку - групи юридичних осіб";

у пункті 3:

в абзаці першому слова "розробляється науково-технічною радою технологічного парку і" виключити;

абзац другий після слів "технологічного парку" доповнити словами "основним статутним напрямам діяльності технологічного парку (для технологічного парку - юридичної особи) та основним статутним напрямам діяльності учасників технологічного парку (для технологічного парку - групи юридичних осіб)";

останній абзац після слів "соціально-економічних" доповнити словами "бюджетних";

пункт 4 після слів "цього Положення" доповнити словами "(далі - документи)";

пункт 41 викласти у такій редакції:

"41. Президія Національної академії наук протягом 20 днів опрацьовує документи та готує висновок щодо доцільності затвердження переліку з формулюванням у разі наявності конкретних зауважень і надсилає його технологічному парку";

пункти 5 і 6 замінити пунктами 5 - 9 такого змісту:

"5. Технологічний парк у разі надходження висновку із зауваженнями президії Національної академії наук доопрацьовує перелік і надсилає його до МОН разом з документами та копією висновку президії Національної академії наук.

6. МОН у триденний строк розглядає документи і виносить їх на розгляд Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 961 (Офіційний вісник, 2001 р., N 32, ст. 1483) (далі - Комісія).

7. Комісія розглядає подані МОН документи у 30-денний строк після їх надходження та надає МОН рекомендації стосовно затвердження переліку.

8. З урахуванням рекомендацій Комісії МОН затверджує у п'ятиденний строк перелік або повертає документи технологічному парку на доопрацювання з формулюванням зауважень у разі, коли:

парком не подано документи або у поданих документах не відображені відомості відповідно до вимог пунктів 2 і 3 цього Положення;

у документах виявлено недостовірні відомості;

запропоновані парком пріоритетні напрями його діяльності не відповідають основним статутним напрямам діяльності технологічного парку - юридичної особи, основним статутним напрямам діяльності учасників технологічного парку - групи юридичних осіб, пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, визначеним Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", та пріоритетним напрямам інноваційної діяльності, визначеним Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";

науковий, технічний, технологічний, кадровий, виробничий та фінансово-економічний потенціал парку недостатній для реалізації запропонованих ним пріоритетних напрямів його діяльності.

9. Технологічний парк має право після доопрацювання переліку повторно подати його разом з документами на розгляд президії Національної академії наук".

У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 10;

3) Положення про порядок розгляду і державної реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку, затверджене зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"ПОРЯДОК
розгляду, експертизи та державної реєстрації проектів технологічних парків

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду, експертизи та державної реєстрації проектів технологічних парків (далі - проект).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

виконавець проекту - технологічний парк, його учасник, спільне підприємство, що безпосередньо реалізують проект парку;

устатковання, обладнання - машини (крім транспортних засобів, призначених для перевезення людей і/або вантажу, установленого на них спеціального обладнання чи механізмів, а також усіх видів автомобілів, тракторів, мотоциклів, інших механічних транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі під час реалізації проекту;

комплектувальні вироби - вироби, що являють собою деталі устатковання (обладнання) або їх сукупність, мають конструктивну цілісність, виготовлені за комплектами конструкторської та технологічної документації, призначені для застосування у складі устатковання (обладнання), не виконують без з'єднання з іншими деталями самостійні функції, не зазнають змін у процесі їх застосування у складі устатковання (обладнання) та призначені для використання під час реалізації проекту;

матеріали - речовини, призначені для подальшої промислової обробки з метою одержання напівфабрикатів або продукції, що використовуються під час реалізації проекту, якщо такі речовини не добуваються або не виробляються в Україні (крім речовин, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за групами 1 - 24, або є підакцизними товарами, а також природними компонентами, які підлягають подальшій переробці).

3. Державна реєстрація проекту здійснюється МОН за поданням Національної академії наук таких документів, підготовлених технологічним парком (у трьох примірниках):

1) заява згідно з додатком 1;

2) проект, підписаний:

керівником парку - для технологічного парку - юридичної особи;

керівниками керівного органу парку, учасника технологічного парку та/або спільного підприємства - для технологічного парку - групи юридичних осіб.

Проект готується за формою, затвердженою МОН за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном, Мінпромполітики, Державною податковою адміністрацією та Держмитслужбою.

Проект прошивається, нумерується і засвідчується печатками технологічного парку та виконавців проекту;

3) нотаріально засвідчені копії установчих документів виконавців проекту;

4) копії договору про спільну діяльність - для технологічного парку як групи юридичних осіб, переліку пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку, затвердженого МОН, декларацій з податку на прибуток виконавців проекту за останні два роки (поквартально), засвідчені їх печатками (якщо підприємство створено менш як два роки, за період його функціонування);

5) нотаріально засвідчена копія ліцензії на право займатися діяльністю, що передбачена у проекті;

6) баланс виконавців проекту (форма N 1) за два останні роки (поквартально), засвідчений їх печатками (якщо підприємство створено менш як два роки, за період його функціонування);

7) звіти про фінансові результати виконавців проекту (форма N 2) за два останні роки (поквартально), засвідчені їх печатками (якщо підприємство створено менш як два роки, за період його функціонування);

8) звіт про рух коштів виконавців проекту (форма N 3) за попередній рік, засвідчений їх печатками;

9) звіт про власний капітал виконавців проекту (форма N 4) за попередній рік, засвідчений їх печатками.

Технологічний парк несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в підготовлених ним документах.

4. У разі коли для реалізації проекту передбачається ввезення нових устатковання, обладнання та комплектувальних виробів, а також матеріалів, які не виробляються в Україні, проект повинний містити їх перелік із зазначенням коду згідно з УКТЗЕД і обсягів (далі - номенклатура ввезення) та обґрунтуванням доцільності ввезення в Україну.

5. МОН реєструє документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку (далі - документи), проводить перевірку відповідності документів вимогам пункту 3 цього Порядку, здійснює державну наукову та науково-технічну експертизу (далі - експертиза), передає їх на розгляд Мінекономіки, Мінфіну, Мінпромполітики, Державної податкової адміністрації та у разі потреби інших центральних органів виконавчої влади.

Експертиза здійснюється МОН відповідно до Закону України "Про наукову та науково-технічну експертизу" на замовлення виконавця проекту. Строк експертизи не може перевищувати 30 днів з моменту реєстрації МОН документів.

За дорученням МОН уповноважена експертна організація оформляє за результатами експертизи висновок, який затверджується наказом МОН.

Номенклатура ввезення надсилається Держмитслужбі для опрацювання в частині відповідності устатковання, обладнання, комплектувальних виробів і матеріалів кодам УКТЗЕД.

Центральні органи виконавчої влади за результатами розгляду номенклатури ввезення подають МОН обґрунтовані висновки стосовно того, що в Україні не виробляються зазначені у номенклатурі устатковання, обладнання, комплектувальні вироби і матеріали.

6. У разі невідповідності поданих Національною академією наук документів вимогам, визначеним у пункті 3 цього Порядку, МОН повертає їх протягом п'яти робочих днів з моменту реєстрації Національній академії наук з обґрунтуванням причини.

7. Центральні органи виконавчої влади розглядають документи з урахуванням критеріїв, визначених МОН, і не пізніше ніж через 20 днів з моменту їх надходження подають МОН висновки щодо реєстрації проекту.

На підставі позитивних висновків МОН протягом 10 робочих днів з моменту їх надходження приймає рішення про державну реєстрацію проекту, згідно з яким вносить проект до державного реєстру, який ведеться у спеціальному журналі, і видає керівникові технологічного парку або його керівного органу (уповноваженій керівником особі) свідоцтво про державну реєстрацію проекту (далі - свідоцтво) за формою згідно з додатком 2, що фіксується у спеціальному журналі за підписом особи, яка видала, і особи, яка одержала свідоцтво.

8. Свідоцтво видається на строк реалізації проекту, але не більш як на п'ять років. Після закінчення визначеного строку державна реєстрація і відповідний запис у державному реєстрі скасовуються за рішенням МОН. Про скасування державної реєстрації проекту МОН повідомляє у триденний строк з моменту прийняття рішення керівнику технологічного парку, виконавця проекту, Мінфін та орган державної податкової служби, а у разі коли скасовано державну реєстрацію проекту, яким передбачено номенклатуру ввезення, Держмитслужбі.

9. Свідоцтво є підставою для запровадження спеціального режиму інноваційної діяльності відповідно до вимог Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та відкриття спеціальних рахунків.

Цільові субсидії, передбачені Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків", надаються технологічному парку та виконавцю проекту починаючи з дня державної реєстрації проекту та відкриття спеціального рахунка в територіальному органі Державного казначейства відповідно до його наказу від 2 грудня 2002 р. N 221 для зарахування сум податку на прибуток підприємств, одержуваного виключно від реалізації проекту, за умови подання виконавцем проекту до органу державної податкової служби за його місцезнаходженням і до органу митного контролю нотаріально засвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію проекту, копії проекту та номенклатури ввезення.

10. У разі надходження до МОН негативного висновку, оформленого за результатами експертизи, або висловлення центральними органами виконавчої влади зауважень до проекту МОН приймає рішення про вмотивовану відмову в державній реєстрації проекту та у триденний строк повертає Національній академії наук документи з обґрунтуванням причини.

Національна академія наук разом з технологічним парком, у реєстрації проекту якого відмовлено, мають право після доопрацювання документів повторно подати їх на розгляд МОН.

МОН реєструє документи відповідно до пунктів 3 і 4 цього Порядку та передає їх на розгляд центральних органів виконавчої влади, які висловили зауваження. Строк розгляду документів не може перевищувати 20 днів з моменту їх надходження.

11. У разі повторного надходження зауважень від центральних органів виконавчої влади МОН може внести у триденний строк подані технологічним парком документи на розгляд Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 961 (Офіційний вісник, 2001 р., N 32, ст. 1483) (далі - Комісія).

12. Комісія за участю представників центральних органів виконавчої влади, що висловили зауваження, розглядає подані МОН документи у 20-денний строк з моменту їх надходження та надає МОН рекомендації щодо врегулювання розбіжностей стосовно доцільності державної реєстрації проекту.

З урахуванням рекомендацій Комісії МОН приймає у триденний строк рішення щодо державної реєстрації проекту або повертає документи Національній академії наук з обґрунтуванням причин.

Національна академія наук разом з технологічним парком мають право після доопрацювання проекту подати його на розгляд МОН.

Якщо зауваження враховано повністю, МОН здійснює державну реєстрацію проекту згідно з пунктом 7 цього Порядку.

13. Рішення про державну реєстрацію або відмову у реєстрації проекту МОН приймає у строк, який не може перевищувати 90 днів з дати реєстрації документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку.

14. Технологічний парк може ініціювати внесення змін до зареєстрованого МОН проекту. Зміни розглядаються МОН за поданням Національної академії наук і схвалюються за погодженням з Мінекономіки та Держмитслужби, у разі:

зміни коду УКТЗЕД устатковання, обладнання, комплектувальних виробів і матеріалів, включених до номенклатури ввезення;

зміни вартості товару у зв'язку з коливанням курсу валюти;

скорочення номенклатури ввезення.

Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з пунктами 1 - 13 цього Порядку.

15. Скасування державної реєстрації проекту та запису у державному реєстрі до закінчення строку дії свідоцтва здійснюється на підставі рішення МОН, прийнятого:

з ініціативи технологічного парку;

у разі встановлення за результатами проведеної МОН, іншим уповноваженим органом перевірки факту порушення виконавцем проекту вимог законодавства або недодержання умов реалізації проекту.

16. Про скасування державної реєстрації проекту до закінчення строку дії свідоцтва МОН повідомляє у п'ятиденний строк з моменту прийняття рішення Національну академію наук керівнику технологічного парку, виконавця проекту, Мінфін та орган державної податкової служби, а у разі коли скасовано державну реєстрацію проекту, яким передбачено номенклатуру ввезення, Держмитслужбі.

ЗАЯВА
про розгляд проекту технологічного парку

_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування проекту)
Технологічний парк ___________________________________________________________________
                                                                                    (найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                    її адреса, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, номери телефонів,
_____________________________________________________________________________________
                                                      телефаксу, найменування установи банку, що обслуговує парк,
_____________________________________________________________________________________
                                                                         номери рахунків, телефони установи банку)

Строк реалізації проекту від ____________ 200_ р. до ____________ 200_ року.

Виконавець проекту (технологічний парк, його учасник, спільне
підприємство) ________________________________________________________________________
                                                                                                          (найменування,
_____________________________________________________________________________________
                                                                        місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ) 

____________________________
(посада керівника технологічного парку,
_________________________
його керівного органу) 

___________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

  

М. П. 

  

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

Міністерство освіти і науки України

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію проекту технологічного парку

___ ____________ 200_ р. 

N ______  

________________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування проекту технологічного парку)
Технологічний парк (керівний орган технологічного парку) _____________________________________
                                                                                                                                                                         (найменування,
________________________________________________________________________________________
                                                                                  місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)
Виконавець проекту (технологічний парк, його учасник, спільне
підприємство) ___________________________________________________________________________
                                                                                                           (найменування,
________________________________________________________________________________________
                                                                                 місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

Строк реалізації проекту від ___ ____________ 200_ р. до ___ ____________ 200_ року.

Пріоритетний напрям діяльності технологічного парку _________________________________________
                                                                                                                                                                   (найменування,
________________________________________________________________________________________
                                                                                               ким і коли затверджений)

 

Міністр освіти і науки 

___________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.". 

2. У Положенні про Комісію з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1219:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Комісія з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів (далі - Комісія) є постійно діючим органом Кабінету Міністрів України, який утворюється з метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, сприяння створенню ефективної інноваційної інфраструктури, діяльності інноваційних підприємств, надає рекомендації з питань, пов'язаних з реалізацією інноваційних та інвестиційних проектів, розроблення і здійснення заходів, спрямованих на удосконалення нормативно-правової бази та економічних механізмів підтримки і стимулювання інноваційної діяльності";

2) у пункті 3:

абзац другий викласти у такій редакції:

"сприяє запровадженню сучасних наукових і методичних засад формування та забезпечення ефективного функціонування інноваційних підприємств та інноваційної інфраструктури";

абзаци сьомий - десятий замінити абзацами такого змісту:

"готує рекомендації щодо державної реєстрації технологічних парків, затвердження пріоритетних напрямів їх діяльності, державної реєстрації проектів технологічних парків і подальшої їх реалізації за результатами контролю та моніторингу;

приймає рішення щодо державної реєстрації інноваційних проектів".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим.

____________

Опрос