Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Министерстве культуры и туризма Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 08.11.2006 № 1566
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 листопада 2006 р. N 1566

Київ

Про затвердження Положення про Міністерство культури і туризму України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 лютого 2008 року N 101
,
від 11 лютого 2010 року N 121

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 травня 2011 року N 537)

Додатково див.
 Указ Президента України
 від 2 грудня 2005 року N 1688/2005

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Міністерство культури і туризму України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 20 листопада 2006 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство культури і туризму України

1. Міністерство культури і туризму України (МКТ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МКТ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення проведення державної політики у сфері культури, туризму, а також державної мовної політики.

Міністерство є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань діяльності курортів.

2. МКТ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

Міністерство організовує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та вносить їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями МКТ є:

1) участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, туризму, діяльності курортів, а також державної мовної політики;

2) участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері захисту суспільної моралі;

3) координація здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до його компетенції;

4) сприяння створенню умов для задоволення національно-культурних потреб громадян України та українців, які проживають за межами України, збереженню і популяризації культурних надбань Українського народу; здійснення міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції Міністерства.

4. МКТ відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики у сфері культури, туризму, діяльності курортів, а також державної мовної політики та захисту суспільної моралі;

2) бере в установленому порядку участь у розробленні Програми діяльності Кабінету Міністрів України та проектів Державної програми соціального та економічного розвитку України, Державного бюджету України на відповідний рік, інших прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку;

3) бере відповідно до законодавства участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори, забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції МКТ;

4) здійснює повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та спеціально уповноваженого державного органу контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей;

5) визначає перспективи і напрями розвитку, зміст спеціальної освіти у сфері культури та туризму;

6) розробляє і здійснює заходи щодо створення умов для відродження та розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, осередків традиційної народної творчості, художніх промислів та ремесел;

7) здійснює заходи, спрямовані на популяризацію культурних надбань Українського народу за межами України і світової культури в Україні, залучає представників української діаспори до участі в культурно-мистецьких процесах;

8) вживає заходів щодо соціального захисту професійних творчих працівників і працівників культури, надання таким працівникам державної підтримки в реалізації їх творчих задумів;

9) визначає порядок оформлення та видачі свідоцтва про проведення гастрольних заходів, формує Єдиний банк даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні;

10) забезпечує відповідно до законодавства провадження виставкової діяльності, вживає заходів щодо захисту об'єктів інтелектуальної власності, реалізації авторських і суміжних прав;

11) розробляє вимоги щодо створення на території кожної адміністративно-територіальної одиниці соціально необхідного комплексу закладів, підприємств, організацій культури, нормативи мінімального забезпечення громадян культурними послугами, здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням таких вимог і нормативів;

12) сприяє діяльності творчих спілок, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, що функціонують у сфері культури, мистецтва, кінематографії, туризму та діяльності курортів;

13) організовує в межах своїх повноважень проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів, мистецьких аукціонів, виставок-продажів та інших заходів з питань, що належать до його компетенції;

14) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

15) відповідно до законодавства організовує та виконує роботи із стандартизації;

16) готує пропозиції та вживає відповідних заходів щодо державної підтримки суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері, що належить до компетенції МКТ;

17) проводить у встановленому порядку державну реєстрацію фільмів;

18) організовує відповідно до законодавства підготовку, публікацію, розповсюдження і тиражування творів літератури та мистецтва, а також підручників, посібників, методичної, мистецтвознавчої і культурологічної літератури;

19) порушує в установленому порядку клопотання про надання закладам (установам) культури, музеям, бібліотекам статусу національного;

20) формує Державний реєстр національного культурного надбання;

21) організовує в установленому порядку конкурси на проектування пам'ятників і монументів;

22) здійснює організаційно-методичне керівництво у сфері музейної справи, формування Музейного фонду України, контроль за станом обліку, збереження, використання та переміщення державної частини Музейного фонду України, сприяє формуванню сучасної інфраструктури музейної справи, розвитку музейної мережі, видає дозволи на вивезення пам'яток Музейного фонду України за межі держави;

23) сприяє централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів; здійснює координацію робіт щодо об'єднання бібліотек у єдину бібліотечно-інформаційну систему;

24) здійснює відповідно до законодавства координацію діяльності бібліотек, а також контролює діяльність бібліотек, що перебувають у державній та комунальній власності;

25) визначає критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер;

26) здійснює заходи щодо вдосконалення туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у зазначеній сфері;

27) організовує облік туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону, веде Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності;

28) сприяє координації діяльності суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері туризму;

29) розробляє пропозиції щодо вдосконалення фінансових та економічних нормативів, системи фінансування, обліку та звітності суб'єктів туристичної діяльності;

30) вживає заходів до забезпечення захисту прав іноземних туристів в Україні та громадян України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон;

31) бере участь у розробленні програм облаштування транспортних магістралей об'єктами туристичної інфраструктури;

32) пропонує для спільного використання юридичними особами та фізичними особами - підприємцями, що надають туристичні послуги, знаки для товарів і послуг;

33) бере участь у вирішенні питань щодо регулювання діяльності пошуково-рятувальних служб у сфері туризму, розробленні програм забезпечення захисту та безпеки туристів і сприяє їх виконанню;

34) розглядає відповідно до законодавства клопотання про оголошення природних територій курортними;

35) веде Державний кадастр природних територій курортів України, бере в установленому порядку участь у створенні Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України;

36) сприяє залученню інвестицій для розвитку культури, туризму та діяльності курортів;

361) встановлює категорії готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання);

(пункт 4 доповнено підпунктом 361 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 р. N 121)

362) веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання);

(пункт 4 доповнено підпунктом 362 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 р. N 121)

37) здійснює в установленому порядку інформаційну, рекламну та видавничу діяльність з питань, що належать до його повноважень, бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

38) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, що належать до сфери його управління;

39) вносить у встановленому порядку пропозиції стосовно відзначення державними нагородами, зокрема щодо присвоєння почесних звань, а також здійснює нагородження відомчими заохочувальними відзнаками;

40) організовує роботу з надання фізичним та юридичним особам інформаційних і правових послуг з питань, що належать до його компетенції;

41) здійснює організаційне та методичне забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, зайнятих у сфері культури, туризму та діяльності курортів;

42) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, здійснює координацію діяльності зазначених підрозділів;

43) здійснює інформування громадськості, зокрема через засоби масової інформації, про стан формування та реалізації державної політики з питань, що належать до його компетенції;

44) розглядає в установленому порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції;

45) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. МКТ має право:

1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) скликати в установленому порядку наради, утворювати міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

4) представляти в межах своєї компетенції Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях, зокрема під час укладання міжнародних договорів.

6. МКТ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями.

7. МКТ видає у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства накази, організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Міністерства підлягають реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

МКТ видає у разі потреби разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

У випадках, передбачених законодавством, рішення МКТ, прийняті в межах його повноважень, є обов'язкові для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

8. МКТ очолює Міністр, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.

Міністр має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції щодо кандидатур заступників Міністра вносить на розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України за поданням Міністра.

9. Міністр:

1) здійснює загальне керівництво МКТ, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Міністерство завдань;

2) як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики у визначеній сфері діяльності, спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до його компетенції;

3) визначає відповідно до законодавства у межах своєї компетенції політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи МКТ та шляхи досягнення поставлених цілей;

4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є МКТ;

5) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Міністерства;

6) вносить в установленому порядку Прем'єр-міністрові України подання про призначення на посаду і звільнення з посади заступників Міністра, керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра;

7) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

(підпункт 7 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 101)

8) вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України подання про призначення на посаду і звільнення з посади керівників урядових органів державного управління, що діють у складі МКТ;

9) затверджує за поданням керівників урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства, та за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України граничну чисельність працівників, а також погоджує структуру, штатний розпис і кошторис зазначених органів;

10) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МКТ;

11) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату МКТ;

(підпункт 11 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 101)

12) приймає за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів МКТ, призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку їх керівників, а також затверджує положення про зазначені органи;

13) укладає та розриває за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України відповідно до законодавства контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКТ;

14) підписує накази Міністерства;

15) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МКТ, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), першого заступника та заступників Міністра, керівників урядових органів державного управління, утворених у складі Міністерства, керівників структурних підрозділів Міністерства.

У разі потреби до складу колегії МКТ можуть бути включені в установленому порядку інші особи.

Положення про колегію затверджує Міністр.

Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.

Рішення колегії проводяться в життя наказами МКТ.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій у МКТ можуть утворюватися наукові ради, інші консультативні та дорадчі органи.

Склад таких органів та положення про них затверджує Міністр.

12. Гранична чисельність працівників апарату МКТ затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату МКТ затверджує Міністр за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України. Положення про структурні підрозділи центрального апарату МКТ затверджує Міністр.

Штатний розпис і кошторис Міністерства затверджує Міністр за погодженням з Мінфіном.

13. МКТ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос