Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Государственной авиационной администрации

КМ Украины
Постановление КМ от 02.11.2006 № 1526
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 листопада 2006 р. N 1526

Київ

Про утворення Державної авіаційної адміністрації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 листопада 2006 року N 1601

Постанова втратила чинність з 18 квітня 2011 року - 
одночасно з набранням чинності
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 398/2011
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Державну авіаційну адміністрацію як урядовий орган державного управління у складі Міністерства транспорту та зв'язку на базі Державного департаменту авіаційного транспорту та Державної служби з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, що ліквідуються.

2. Затвердити Положення про Державну авіаційну адміністрацію, що додається.

3. Установити, що:

до утворення органу з розслідування авіаційних подій Державна авіаційна адміністрація здійснює розслідування подій з цивільними повітряними суднами, що сталися на території України, та в установленому порядку розслідування подій з цивільними повітряними суднами України, що сталися на території інших держав;

Міністерство транспорту та зв'язку є правонаступником Державної служби з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, Державна авіаційна адміністрація є правонаступником Державного департаменту авіаційного транспорту.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 23 травня 2006 р. N 708 "Про утворення Державного департаменту авіаційного транспорту" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 21, ст. 1559);

постанову Кабінету Міністрів України від 23 травня 2006 р. N 709 "Про затвердження Положення про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 21, ст. 1560);

абзац четвертий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
 України від 15.11.2006 р. N 1601)

5. Взяти до відома, що Державна авіаційна адміністрація розміщується у м. Києві по просп. Перемоги, 14.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну авіаційну адміністрацію

1. Державна авіаційна адміністрація (Державіаадміністрація) є урядовим органом державного управління, що діє у складі Мінтрансзв'язку та йому підпорядковується.

2. Державіаадміністрація у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінтрансзв'язку і цим Положенням.

У межах своїх повноважень Державіаадміністрація організовує виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією.

Державіаадміністрація узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку подає їх на розгляд Мінтрансзв'язку.

3. Основними завданнями Державіаадміністрації є:

здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації;

організація розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у галузі цивільної авіації;

сертифікація та реєстрація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації та ліцензування їх діяльності;

проведення розслідування інцидентів з цивільними повітряними суднами, що сталися на території України, та в установленому порядку розслідування інцидентів з цивільними повітряними суднами України, що сталися на території інших держав;

регулювання використання повітряного простору та організація повітряного руху;

організація авіаційних перевезень;

реалізація основних напрямів економічної, тарифної, фінансової, кадрової, науково-технічної, страхової, інвестиційної, соціальної політики та здійснення заходів щодо забезпечення екологічної безпеки у галузі цивільної авіації;

сприяння провадженню зовнішньоекономічної і міжнародно-правової діяльності цивільної авіації.

4. Державіаадміністрація відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює нагляд за безпекою польотів повітряних суден, льотною придатністю суден, внесених до Державного реєстру цивільних повітряних суден, придатністю до експлуатації аеродромів, аеронавігаційних технічних засобів, інших об'єктів цивільної авіації та їх захист від актів незаконного втручання, а також забезпечує державне регулювання, контролює та проводить перевірку ефективності системи авіаційної безпеки;

2) контролює в межах своїх повноважень організацію та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб;

3) здійснює інспектування іноземних повітряних суден на території України на відповідність стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО);

4) організовує розроблення проектів нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у галузі цивільної авіації та методичних рекомендацій, і подає їх для затвердження в установленому порядку;

5) розробляє в межах своїх повноважень галузеві стандарти;

6) видає в межах своїх повноважень розпорядчі документи, що регулюють організацію діяльності цивільної авіації;

7) розробляє вимоги щодо метеорологічного забезпечення цивільної авіації;

8) сприяє створенню та розвитку системи інформаційного забезпечення діяльності цивільної авіації;

9) використовує науковий потенціал України з метою забезпечення розвитку цивільної авіації;

10) установлює порядок та проводить реєстрацію, сертифікацію і видає дозволи на експлуатацію цивільних повітряних суден, аеродромів, посадкових майданчиків, аеропортів, авіаційної наземної техніки, аеродромного обладнання, на застосування бортових радіостанцій на цивільних повітряних суднах з присвоєнням радіотелефонних і радіотелеграфних позивних, а також визначає порядок метеорологічного забезпечення на аеродромах та маршрутах польотів;

11) проводить сертифікацію технічних засобів, що застосовуються під час використання повітряного простору, суб'єктів та об'єктів аеронавігації, сертифікацію експлуатантів, розробників та виробників авіаційної техніки, а також організацій з її технічного обслуговування і суб'єктів комерційного обслуговування авіаційних перевезень;

12) присвоює суднам, внесеним до Державного реєстру цивільних повітряних суден, державні та реєстраційні розпізнавальні знаки;

13) організовує розроблення та здійснення заходів щодо підтримки льотної придатності повітряних суден, ефективності їх експлуатації та інженерного забезпечення авіаційної діяльності, а також схвалення бюлетенів промисловості;

14) погоджує проекти з питань розробки та виробництва нової цивільної авіаційної техніки з метою визначення її конкурентоспроможності на світовому ринку та можливості надання державної підтримки;

15) погоджує технічні вимоги щодо розробки нової цивільної авіаційної техніки, авіаційної наземної техніки, аеродромного обладнання, радіоелектронних засобів забезпечення польотів, навігації, зв'язку, автоматизованої системи управління повітряним рухом та тренажерів;

16) бере участь у проведенні випробувань та прийнятті в експлуатацію нової авіаційної техніки, пально-мастильних матеріалів, авіаційної наземної техніки, аеродромного обладнання, а також технічних засобів, що використовуються для обслуговування повітряного руху, метеорологічного, радіотехнічного та аеронавігаційного забезпечення діяльності цивільної авіації;

17) проводить експертизу проектів будівництва і реконструкції аеропортів, у тому числі стосовно дотримання вимог авіаційної безпеки, подає висновок Мінтрансзв'язку, погоджує проекти будівництва об'єктів на приаеродромній території та об'єктів, діяльність яких може впливати на роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації;

18) розробляє вимоги до визначення рівня кваліфікації та професійної придатності авіаційного персоналу і служб авіаційної безпеки цивільної авіації, представників України в міжнародних організаціях цивільної авіації, представників перевізників України в інших державах відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), а також організовує і контролює їх підготовку, перепідготовку, сертифікацію та атестацію, проводить сертифікацію навчальних закладів з підготовки спеціалістів цивільної авіації;

19) затверджує програми підготовки та перепідготовки авіаційного персоналу при сертифікації навчальних закладів, визнає іноземні свідоцтва авіаційного персоналу;

20) забезпечує функціонування об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху та її вдосконалення;

21) регулює використання повітряного простору;

22) здійснює в межах своїх повноважень контроль за ефективним використанням повітряного простору, регламентує організацію обслуговування повітряного руху, а також здійснює раціональний та ефективний розподіл повітряного простору в інтересах національної економіки та оборони;

23) забезпечує захист інтересів авіаперевізників, національного ринку авіаперевезень та створення рівних умов для забезпечення розвитку господарської діяльності підприємств цивільної авіації усіх форм власності;

24) видає відповідно до законодавства ліцензії на провадження авіаційної діяльності та відповідні дозволи на виконання польотів цивільних повітряних суден з наданням комерційних прав експлуатантам таких суден усіх форм власності;

25) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо забезпечення розвитку та захисту конкуренції в галузі цивільної авіації;

26) розробляє пропозиції щодо встановлення державних регульованих тарифів та подає їх Мінтрансзв'язку, визначає особливості застосування таких тарифів;

27) реалізує у межах своїх повноважень економічну, тарифну, фінансову, кадрову, науково-технічну, страхову, інвестиційну, соціальну політику в галузі цивільної авіації;

28) розробляє на основі результатів аналізу діяльності цивільної авіації пропозиції щодо підвищення її ефективності та забезпечує реєстрацію і здійснення контролю за обов'язковим авіаційним страхуванням;

29) проводить державну політику з питань розвитку цивільної авіації;

30) здійснює заходи щодо захисту цивільної авіації від незаконного втручання в її діяльність;

31) організовує забезпечення пошуку та рятування повітряних суден, що зазнають чи зазнали лиха, в єдиній системі пошуку і рятування;

32) бере участь у розробленні проектів національних, державних і галузевих програм розвитку цивільної авіації;

33) здійснює в межах своїх повноважень державне регулювання у галузі цивільної авіації;

34) організовує роботу із забезпечення мобілізаційної готовності та цивільної оборони авіаційних підприємств та організацій, їх підготовки до роботи в умовах особливого періоду;

35) забезпечує реалізацію державної політики з питань державної таємниці, здійснення контролю за її зберіганням в Державіаадміністрації та на підприємствах цивільної авіації;

36) розробляє прогнози, проекти концепцій і програм розвитку цивільної авіації, бере участь у розробленні державних програм і забезпечує відповідно до законодавства фінансування таких програм, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт, здійснює контроль за виконанням зазначених програм і робіт на підприємствах цивільної авіації;

37) розробляє заходи щодо зменшення шкідливого впливу авіаційної діяльності на навколишнє природне середовище та контролює їх виконання;

38) забезпечує надходження коштів до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і їх цільове використання;

39) здійснює за дорученням Мінтрансзв'язку управління майном підприємств, установ та організацій цивільної авіації, що належать до сфери управління Міністерства;

40) забезпечує функціонування мережі спеціального зв'язку на підприємствах цивільної авіації, розробляє і погоджує з відповідними органами плани заходів щодо захисту державної, службової та комерційної таємниці;

41) бере участь у реалізації державної політики з питань зайнятості, охорони праці та соціального захисту працівників цивільної авіації;

42) сприяє розвиткові авіаційного спорту;

43) розробляє проекти міжнародних договорів, готує пропозиції щодо їх укладення і денонсації;

44) призначає в межах своїх повноважень авіаційних перевізників відповідно до положень міжурядових договорів про повітряне сполучення;

45) забезпечує створення умов для провадження діяльності України в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО), інших міжнародних організаціях і відповідно до законодавства представляє в них національні інтереси, сприяє розвиткові міжнародних науково-технічних та інформаційних зв'язків у сфері авіаційної діяльності, бере участь у міжнародних конференціях з питань діяльності цивільної авіації;

46) вживає у межах своїх повноважень заходів до поглиблення співробітництва України з ЄС у галузі цивільної авіації, забезпечує виконання Українською Стороною зобов'язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, адаптацію національного законодавства з питань цивільної авіації до законодавства ЄС, здійснює інші заходи щодо інтеграції України до ЄС;

47) здійснює добір кадрів у системі Державіаадміністрації, відповідно до законодавства формує кадровий резерв для державної служби і кадровий резерв керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінтрансзв'язку та підпорядковуються Державіаадміністрації;

48) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

5. Державіаадміністрація має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

визначати у межах своїх повноважень установи, організації та підприємства для проведення інспекції, перевірки, оцінки, експертизи, випробування, дослідження тощо;

одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну для виконання покладених на неї завдань інформацію;

проводити наради з питань, що належать до її компетенції.

6. Державіаадміністрація під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами іноземних держав.

7. Працівники Державіаадміністрації, що направляються у службові відрядження, можуть безоплатно користуватися літаками авіакомпаній у разі наявності вільних місць та за згодою авіакомпанії.

8. Державіаадміністрація видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

9. Державіаадміністрацію очолює заступник Міністра транспорту та зв'язку - голова Державної авіаційної адміністрації (далі - голова), який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра транспорту та зв'язку.

Голова має заступників, в тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра транспорту та зв'язку, погодженим з головою.

Розподіл обов'язків між своїми заступниками та керівниками структурних підрозділів Державіаадміністрації здійснює голова.

10. Голова:

здійснює керівництво діяльністю Державіаадміністрації і несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром транспорту та зв'язку за виконання покладених на неї завдань;

спрямовує і координує здійснення Державіаадміністрацією заходів з питань, що належать до її компетенції;

затверджує програми і плани роботи Державіаадміністрації, розглядає та затверджує звіти про їх виконання;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Державіаадміністрації;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів, інших працівників Державіаадміністрації, а також порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника і заступників голови у разі неналежного виконання ними своїх обов'язків;

підписує накази Державіаадміністрації, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Державіаадміністрації;

приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Державіаадміністрація;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Державіаадміністрації, а також обговорення найважливіших напрямів її діяльності та розвитку галузі в Державіаадміністрації утворюється колегія у складі голови (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів, а також представників підприємств та установ цивільної авіації.

Персональний склад колегії затверджує Міністр транспорту та зв'язку.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Державіаадміністрації.

12. Граничну чисельність працівників Державіаадміністрації за поданням голови затверджує Міністр транспорту та зв'язку в межах граничної чисельності працівників Мінтрансзв'язку, встановленої Кабінетом Міністрів України.

Структуру Державіаадміністрації затверджує голова за погодженням з Міністром транспорту та зв'язку.

Штатний розпис і кошторис Державіаадміністрації затверджує голова за погодженням з Міністром транспорту та зв'язку і Мінфіном.

13. Державіаадміністрація утримується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Мінтрансзв'язку, а також Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях.

Умови оплати праці працівників Державіаадміністрації визначаються Кабінетом Міністрів України.

14. Державіаадміністрація є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос