Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке избрания представителя интересов государственной холдинговой компании на общем собрании корпоративного предприятия и предоставления ему поручения относительно голосования

КМ Украины
Постановление КМ от 25.10.2006 № 1476
действует с 25.10.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 жовтня 2006 р. N 1476

Київ

Про Порядок обрання представника інтересів державної холдингової компанії на загальних зборах корпоративного підприємства та надання йому доручення щодо голосування

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 7 Закону України "Про холдингові компанії в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок обрання представника інтересів державної холдингової компанії на загальних зборах корпоративного підприємства та надання йому доручення щодо голосування, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 25

 

ПОРЯДОК
обрання представника інтересів державної холдингової компанії на загальних зборах корпоративного підприємства та надання йому доручення щодо голосування

1. Цей Порядок визначає процедуру обрання представника інтересів державної холдингової компанії на загальних зборах корпоративного підприємства (далі - загальні збори), а також надання йому доручення щодо голосування на таких зборах.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Господарському кодексі України та Законі України "Про холдингові компанії в Україні".

3. Представник інтересів державної холдингової компанії на загальних зборах (далі - представник) обирається державною холдинговою компанією разом з органом, уповноваженим управляти державним майном (далі - уповноважений орган).

4. Державна холдингова компанія подає до уповноваженого органу пропозиції для обрання представника не менш як з двох претендентів.

5. Представником може бути обрано члена спостережної ради державної холдингової компанії, члена правління державної холдингової компанії, працівника уповноваженого органу з числа осіб, що мають вищу освіту, стаж роботи не менш як три роки, і відповідну кваліфікацію у сфері корпоративного управління.

6. Уповноважений орган утворює комісію з обрання представника (далі - комісія) та затверджує її склад.

До складу комісії обов'язково входять керівник уповноваженого органу (голова комісії), голова правління та голова спостережної ради державної холдингової компанії.

7. Комісія обирає представника з числа запропонованих претендентів простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

8. Представника призначає керівник державної холдингової компанії на підставі протокольного рішення комісії.

9. Державна холдингова компанія у дводенний строк після надходження письмового повідомлення корпоративного підприємства про проведення загальних зборів готує та подає на розгляд уповноваженого органу пропозиції щодо голосування з кожного питання, включеного до порядку денного зборів.

10. Уповноважений орган опрацьовує пропозиції державної холдингової компанії та приймає рішення з кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

11. Уповноважений орган не пізніше ніж за 10 днів до проведення загальних зборів видає представнику відповідне доручення щодо голосування з кожного питання, включеного до порядку денного зборів.

12. Представник зобов'язаний голосувати з кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів, згідно з дорученням на голосування.

13. Представник передає у десятиденний строк після проведення загальних зборів уповноваженому органу та державній холдинговій компанії копії протоколу засідання зборів та інших документів, прийнятих на зборах, із зазначенням своєї позиції з кожного питання.

____________

Опрос