Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Аппарате Премьер-министра Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 11.10.2006 № 1451
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2006 р. N 1451

Київ

Про Апарат Прем'єр-міністра України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 листопада 2008 року N 965

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 серпня 2009 року N 850)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Апарат Прем'єр-міністра України, ліквідувавши Службу Прем'єр-міністра України.

2. Затвердити Положення про Апарат Прем'єр-міністра України, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1999 р. N 2381 "Про затвердження структури Служби Прем'єр-міністра України";

пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 761 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 782) у частині затвердження Тимчасового положення про Службу Прем'єр-міністра України.

4. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів та Головному управлінню державної служби подати у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо віднесення посад працівників Апарату Прем'єр-міністра України до відповідних категорій посад державних службовців, а також щодо визначення умов оплати їх праці.

5. Міністрові Кабінету Міністрів України подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства у зв'язку з прийняттям цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 19

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Апарат Прем'єр-міністра України

1. Апарат Прем'єр-міністра України (далі - Апарат) є допоміжним органом у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України, що забезпечує здійснення Прем'єр-міністром України своїх повноважень і підпорядковується йому безпосередньо.

2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Апарату є забезпечення здійснення Прем'єр-міністром України своїх повноважень, які випливають з Конституції і законів України, формування та підтримання політичного іміджу Прем'єр-міністра України, забезпечення його зв'язків з Президентом України, Головою Верховної Ради України, лідерами політичних партій (блоків), керівниками органів державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, засобами масової інформації, посадовими особами іноземних держав та міжнародних організацій.

4. Відповідно до основних завдань, визначених цим Положенням, Апарат:

1) проводить моніторинг та аналіз ефективності реалізації Кабінетом Міністрів України політики в економічній, соціальній та інших сферах, за результатами якого готує Прем'єр-міністрові України висновки і рекомендації з питань формування урядової політики, в тому числі на основі пропозицій, що надходять від членів Кабінету Міністрів України;

2) проводить аналіз рішень, що приймаються Кабінетом Міністрів України, та інших документів, що підписуються Прем'єр-міністром України, з точки зору їх відповідності проголошеній політиці Уряду, впливу на політичну ситуацію в державі і прогнозування можливої реакції окремих верств населення, готує у разі потреби відповідні пропозиції;

3) бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань, що вносяться Прем'єр-міністром України на розгляд Кабінету Міністрів України;

4) здійснює експертизу проектів документів, що подаються на підпис Прем'єр-міністрові України, готує у разі потреби відповідні пропозиції;

5) опрацьовує кореспонденцію, що надходить на ім'я Прем'єр-міністра України, та готує в установленому порядку за результатами її розгляду проекти відповідних доручень;

6) забезпечує листування Прем'єр-міністра України з вищими посадовими особами іноземних держав та міжнародних організацій;

7) забезпечує та координує підготовку матеріалів для Прем'єр-міністра України до засідань Кабінету Міністрів України, нарад, зустрічей, оформляє за результатами таких нарад і зустрічей проекти відповідних протоколів та доручень;

8) здійснює інформаційне забезпечення діяльності Прем'єр-міністра України;

9) забезпечує формування та підтримання політичного іміджу Прем'єр-міністра України;

10) контролює виконання доручень Прем'єр-міністра України;

11) здійснює протокольне забезпечення офіційних заходів за участю Прем'єр-міністра України;

12) забезпечує та координує підготовку поточних і довгострокових робочих планів Прем'єр-міністра України, проведення нарад і зустрічей, здійснення закордонних візитів та поїздок по країні;

13) виконує інші функції відповідно до доручень Прем'єр-міністра України і покладених на Апарат завдань.

5. Апарат має право одержувати в установленому порядку від Секретаріату Кабінету Міністрів України, служб віце-прем'єр-міністрів, центральних і місцевих органів виконавчої влади документи та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Апарат у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України та Апарату Верховної Ради України, центральних і місцевих органів виконавчої влади.

7. До структури Апарату входять керівник Апарату, його перший заступник та заступники, прес-секретар Прем'єр-міністра України - начальник Управління у зв'язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України та заступник прес-секретаря Прем'єр-міністра України, керівник Протоколу Прем'єр-міністра України та його заступник, група радників, помічників, наукових консультантів та референтів Прем'єр-міністра України і Секретаріат Прем'єр-міністра України.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.11.2008 р. N 965)

8. Керівник Апарату призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Керівник Апарату:

1) організовує роботу Апарату і несе персональну відповідальність перед Прем'єр-міністром України за виконання покладених на Апарат завдань;

2) здійснює розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками керівника Апарату, затверджує положення про структурні підрозділи Апарату;

3) забезпечує у разі потреби доведення в установленому порядку доручень Прем'єр-міністра України до відповідних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів;

4) організовує проведення аналізу документів, які подаються на підпис Прем'єр-міністрові України, та вносить відповідні пропозиції;

5) подає на підпис Прем'єр-міністрові України документи з питань, що випливають з виконання покладених на Апарат завдань;

6) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, робочих нарадах і зустрічах, що проводяться під головуванням Прем'єр-міністра України, інших заходах;

7) узагальнює та особисто подає Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо складання поточних та довгострокових планів його роботи;

8) виконує інші функції відповідно до цього Положення та доручень Прем'єр-міністра України.

9. Перший заступник та заступники керівника Апарату призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України на підставі пропозицій керівника Апарату.

Перший заступник та заступники керівника Апарату відповідно до розподілу функціональних обов'язків:

1) спрямовують, координують і контролюють роботу відповідних структурних підрозділів Апарату, погоджують положення про них, готують пропозиції з кадрових питань у зазначених підрозділах та щодо визначення їх структури;

2) беруть участь у здійсненні експертизи та підготовці пропозицій щодо проектів документів, які подаються на підпис Прем'єр-міністрові України;

3) виконують у межах своєї компетенції інші функції відповідно до доручень Прем'єр-міністра України та керівника Апарату.

Перший заступник керівника Апарату виконує обов'язки керівника Апарату у разі його відсутності.

10. У складі Апарату утворюється група радників, помічників, наукових консультантів та референтів Прем'єр-міністра України, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України на підставі пропозицій керівника Апарату.

Радники, помічники, наукові консультанти та референти Прем'єр-міністра України:

1) здійснюють експертне, прогнозно-аналітичне, організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Прем'єр-міністра України за відповідними напрямами;

2) здійснюють у разі потреби підготовку матеріалів для Прем'єр-міністра України до засідань Кабінету Міністрів України, нарад, зустрічей, а також для виступів Прем'єр-міністра України, доповідей тощо;

3) готують та подають Прем'єр-міністрові України висновки і рекомендації з питань формування урядової політики, впливу рішень, що приймаються Кабінетом Міністрів України, та інших документів, що підписуються Прем'єр-міністром України, на політичну ситуацію в державі і прогнозування можливої реакції окремих верств населення;

4) беруть участь у підготовці і проведенні нарад, зустрічей, закордонних візитів Прем'єр-міністра України та поїздок по країні, складають за їх результатами проекти відповідних доручень;

5) здійснюють експертизу проектів документів, що подаються на підпис Прем'єр-міністрові України;

6) виконують інші функції відповідно до доручень Прем'єр-міністра України та керівника Апарату.

11. Прес-секретар Прем'єр-міністра України - начальник Управління у зв'язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України та заступник прес-секретаря Прем'єр-міністра України призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України на підставі пропозицій керівника Апарату.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 965)

Прес-секретар Прем'єр-міністра України - начальник Управління у зв'язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України:

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 965)

1) організовує роботу Управління у зв'язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України та забезпечує виконання покладених на нього завдань;

(підпункт 1 пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 965)

2) забезпечує висвітлення в засобах масової інформації діяльності Кабінету Міністрів України та Прем'єр-міністра України, а також оприлюднення заяв і звернень Кабінету Міністрів України та Прем'єр-міністра України;

3) бере участь в інформаційному забезпеченні діяльності Прем'єр-міністра України, роз'ясненні через засоби масової інформації офіційної позиції Кабінету Міністрів України та Прем'єр-міністра України;

4) організовує прес-конференції, брифінги, зустрічі Прем'єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України з представниками засобів масової інформації;

5) виконує інші функції відповідно до доручень Прем'єр-міністра України, керівника Апарату та покладених на Прес-службу Кабінету Міністрів України завдань.

У разі відсутності прес-секретаря Прем'єр-міністра України його обов'язки виконує заступник прес-секретаря.

12. Керівник Протоколу Прем'єр-міністра України та заступник керівника Протоколу Прем'єр-міністра України призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України на підставі пропозицій керівника Апарату.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 965)

Керівник Протоколу Прем'єр-міністра України:

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 965)

1) забезпечує проведення офіційних протокольних заходів за участю Прем'єр-міністра України;

2) забезпечує розроблення та виконання програм офіційних і робочих візитів Прем'єр-міністра України за кордон та поїздок по країні, програм візитів офіційних зарубіжних делегацій в Україну, які передбачають зустріч з Прем'єр-міністром України;

3) виконує інші функції відповідно до доручень Прем'єр-міністра України та керівника Апарату.

У разі відсутності керівника Протоколу Прем'єр-міністра України його обов'язки виконує заступник керівника Протоколу.

(абзац пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 965)

121. Секретаріат Прем'єр-міністра України очолює заступник керівника Апарату - керівник Секретаріату Прем'єр-міністра України, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України на підставі пропозицій керівника Апарату.

Заступник керівника Апарату - керівник Секретаріату Прем'єр-міністра України:

1) організовує роботу Секретаріату та забезпечує виконання покладених на нього завдань;

2) забезпечує вирішення організаційно-технічних питань діяльності Прем'єр-міністра України;

3) організовує опрацювання та попередній розгляд документів, що надходять на ім'я Прем'єр-міністра України;

4) повертає за дорученням Прем'єр-міністра України міністерствам, іншим органам виконавчої влади документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку;

5) здійснює контроль за виконанням доручень Прем'єр-міністра України;

6) організовує діловодство в Апараті, реєстрацію кореспонденції Прем'єр-міністра України;

7) забезпечує виконання інших доручень Прем'єр-міністра України.

(Положення доповнено пунктом 121 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 965) 

13. Керівники інших структурних підрозділів Апарату призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України на підставі пропозицій керівника Апарату.

Працівники Апарату, крім тих, що призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України, призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України за поданням керівника Апарату.

14. Граничну чисельність працівників Апарату затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України на підставі пропозицій керівника Апарату, погоджених з Міністром Кабінету Міністрів України, в межах граничної чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України.

15. Штатний розпис Апарату затверджує Міністр Кабінету Міністрів України за поданням керівника Апарату.

16. Апарат використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.

____________

Опрос