Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о формировании кадрового резерва для государственной службы

КМ Украины
Постановление КМ от 28.09.2006 № 1375
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 вересня 2006 р. N 1375

Київ

Про внесення змін до Положення про формування кадрового резерву для державної служби

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 липня 2016 року N 465)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. N 199 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 9, ст. 367; 2003 р., N 37, ст. 1987; 2004 р., N 17, ст. 1170, N 32, ст. 2156; 2005 р., N 28, ст. 1627; 2006 р., N 30, ст. 2149), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ЯНУКОВИЧ

Інд. 19

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про формування кадрового резерву для державної служби

1. Пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"народних депутатів України".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим.

2. Пункт 6 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Народні депутати України, яким після закінчення строку повноважень або дострокового їх припинення за особистою заявою про складення депутатських повноважень не надано попередню роботу (посаду) та які не можуть самостійно працевлаштуватись, зараховуються до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України та Кабінетом Міністрів України, за пропозиціями, що подаються Головдержслужбі до 1 листопада кожного року Апаратом Верховної Ради України".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим.

3. Додаток до Положення викласти у такій редакції:

"СПИСОК
осіб, зарахованих до кадрового резерву на 200_ рік для державної служби

__________________________________________________________
(найменування державного органу)

N п/п

Посада, на яку пропонується особа, із зазначенням назви підрозділу

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата народження

Освіта (коли і що закінчила особа), спеціальність, науковий ступінь, вчене звання

Дата зарахування до резерву

Посада, яку особа займає, місце роботи

Стаж роботи на посаді

Ранг

_________________________
                (посада керівника)

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 200_ р.

М. П.

 

 

__________
Примітка. Для посад, призначення на які здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України, у графі другій зазначається також напрям діяльності за розподілом обов'язків".

____________

Опрос