Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Формулу распределения объема межбюджетных трансфертов (дотаций выравнивания и средств, передаваемых в государственный бюджет) между государственным бюджетом и местными бюджетами

КМ Украины
Постановление КМ от 16.09.2006 № 1318
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2006 р. N 1318

Київ

Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2009 року N 995)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 грудня 2010 року N 1149)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729, N 47, ст. 2101, N 52, ст. 2361; 2002 р., N 38, ст. 1782; 2003 р., N 37, ст. 1984, N 47, ст. 2426; 2004 р., N 37, ст. 2453, N 50, ст. 3279; 2005 р., N 1, ст. 24, N 12, ст. 566, N 37, ст. 2306, N 52, ст. 3331), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 34

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

1. Абзац другий пункту 3 виключити.

2. Пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами (RDizak), проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, за такою формулою:

RDizak = Ki х (Ni1 х 0,299 + Ni2 х 0,332 + Ni3 х 0,369) х Du4 / (Nu1 х 0,299 + Nu2 х 0,332 + Nu3 х 0,369),

де Ki - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (визначається з чотирма знаками після коми), який розраховується з використанням методу "ковзної середньої" за такою формулою:

Ki = [((Di1 + Li1) / (Du1 + Lu1) х Nu1 х 0,299) + ((Di2 + Li2) / (Du2 + Lu2) х Nu2 х 0,332) + ((Di3 + Li3) / (Du3 + Lu3) х Nu3 х 0,369)] / (Ni1 х 0,299 + Ni2 х 0,332 + Ni3 х 0,369),

де Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2, Li3 - сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за відповідні роки базового періоду;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 - чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня відповідного року базового періоду;

0,299; 0,332; 0,369 - вагові коефіцієнти;

Du4 - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами на планований бюджетний період, без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу.

Розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами (PDizak), без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, визначається за такою формулою:

PDizak = (Ki4 х Ni3) х (Du4 / Nu3),

де Ki4 - розрахунковий індекс відносної податкоспроможності, що визначається за формулою:

Ki4 = (Dri / Ni3) / (еDri / Nu3),

де Dri - розрахунковий прогнозний обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, що визначається за такою формулою:

Dri = RDizak х hi,

де hi, - коефіцієнт актуалізації індексів відносної податкоспроможності для бюджету адміністративно-територіальної одиниці, який застосовується до розрахункового прогнозного обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, визначений шляхом порівняння індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за звітний період поточного року (Ki6) та індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за відповідний звітний період останнього базового періоду (Ki5) за формулою

hi = Ki6 / Ki5,

де Ki6 = (Di6 / Ni3) / (Du6 / Nu3),

Ki5 = (Di5 / Ni3) / (Du5 / Nu3),

де Du6, Di6 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за звітними даними про їх фактичні надходження за звітний період поточного року без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу;

Du5, Di5 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідний звітний період останнього базового періоду.

Для стимулювання місцевих бюджетів, які щороку нарощують обсяг доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з урахуванням показника стимулювання (SDizak) визначається за такою формулою:

SDizak = PDizak х 1 / g х g' при g > g'

SDizak = PDizak при g < g',

де g - коефіцієнт зростання обсягів доходів місцевих бюджетів, що визначається за формулою

g = PDizak / Dio,

g' - усереднений коефіцієнт для місцевих бюджетів, значення якого на 2007 рік для бюджетів районів дорівнює 117,3; для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, мм. Києва та Севастополя - 118,8; для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів - 121,5;

Dio - розрахунковий очікуваний обсяг доходів (кошика доходів) у поточному році, закріплених за бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу.

Для недопущення зменшення прогнозного обсягу доходів місцевих бюджетів, визначеного виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами (Dizak), визначається за такою формулою:

Dizak = SDizak + (Ki4 х Ni3 х DDu4 / Nu3) + Dw,

де Dizak - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, на прогнозний період;

DDu4 - обсяг доходів (кошика доходів), необхідний для відновлення загального обсягу доходів місцевих бюджетів, що визначається за такою формулою:

DDu4 = Du4 - SDuzak,

де SDuzak - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з урахуванням показника стимулювання на прогнозний період по Україні в цілому;

Dw - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці".

3. У пункті 8:

1) в абзаці третьому слова та цифри

"Умова 

Значення показника ai 

при Wipp = 0 і при di > 0 

0,6 

130 < di Ј 150 

0,8 

0 < di < 50 

0,7 

di < 0 

0,9 

50< di < 130 

коефіцієнт вирівнювання (ai) не застосовується" 

замінити словами та цифрами

"Умова 

Значення показника ai 

при Wipp = 0 і при di > 150 

0,6 

0 Ј di <100 

0,7 

100 Ј di Ј 150 

0,8 

di < 0 

0,9"; 

2) абзац п'ятий замінити абзацами такого змісту:

"Розрахункові показники доходів, закріплених за місцевими бюджетами (Dizak), та видатків місцевих бюджетів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів (Vi), які застосовуються для визначення коефіцієнта вирівнювання (ai) на планований бюджетний період, приведено у відповідність з порівнянними умовами, встановленими для таких доходів та видатків у році, що передує планованому.

Доходи, закріплені за місцевими бюджетами у порівнянних умовах, - це доходи, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, на планований бюджетний період в умовах обкладення податком з доходів фізичних осіб, які застосовувалися у році, що передує планованому.

Видатки, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів у порівнянних умовах, - це видатки, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, на планований бюджетний період без урахування цільових видатків, які вперше враховані під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів у планованому бюджетному періоді.

Якщо у порівнянних умовах після застосування коефіцієнта вирівнювання (ai) обсяг коштів, що передаються до державного бюджету, більший за обсяг коштів, що передається до державного бюджету в році, що передує планованому, то обсяг коштів, що передаються до державного бюджету, у порівнянних умовах не може бути більшим за обсяг коштів, що передаються до державного бюджету в році, що передує планованому.

Обсяг коштів, що передаються до державного бюджету, обчислений під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів на планований бюджетний період, зменшується на суму додаткового фінансового ресурсу, обчисленого із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (ai).

Якщо у порівнянних умовах немає коштів, що передаються до державного бюджету, то вилучається обсяг коштів, що передаються до державного бюджету, обчислений під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів на планований бюджетний період.

Для обласних бюджетів обсяг коштів, що передаються до державного бюджету у планованому бюджетному періоді, не може становити більше ста відсотків обсягу коштів, що передаються до державного бюджету в році, що передує планованому.

Для бюджету м. Києва коефіцієнт вирівнювання (ai) становить 0,8.

Додаткові кошти, залишені місцевим бюджетам у зв'язку із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (ai), спрямовуються насамперед на реалізацію інвестиційних проектів та здійснення енергозберігаючих заходів".

4. У пункті 13:

1) формулу "Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vhi + Vti" замінити формулою:

"Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vhi + Vmi";

2) останній абзац замінити абзацом такого змісту:

"Vmi - розрахунковий показник обсягу видатків для утримання підрозділів місцевої міліції".

5. Абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий пункту 19 викласти у такій редакції:

"Szu - загальний обсяг цільових видатків для здійснення заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" та лікування нецукрового діабету;

Szi - обсяг цільових видатків обласного бюджету для здійснення заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" та лікування нецукрового діабету для міст обласного значення, на території яких відсутня мережа закладів охорони здоров'я, які фінансуються з місцевих бюджетів (населення таких міст обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету), що визначається за окремим розрахунком.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2007 рік не допускається зменшення обсягу цільових видатків для здійснення заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" та лікування нецукрового діабету, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів".

6. У пункті 20:

1) формулу "Vzm(r)i = Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Nm(r)i - Ndm(r)i - Nwm(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2) + Vzgi + Vzyi" замінити формулою

"Vzm(r)i = Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Nm(r)i - Ndm(r)i - Nwm(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2) + Vzgi + Vzyi + Szi";

2) доповнити пункт після абзацу шостого абзацами такого змісту:

"При цьому показник Vzyi визначається з урахуванням таких особливостей:

передача за місцем медичного обслуговування населення видатків, обсяг яких відповідно до поданих документів відповідає стовідсотковому розрахунковому обсягу видатків, пов'язаних з охороною здоров'я, певного міста обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення чи району, здійснюється в повному обсязі;

передача за місцем медичного обслуговування населення видатків, обсяг яких відповідно до поданих документів є меншим стовідсоткового обсягу видатків, пов'язаних з охороною здоров'я, певного міста обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення чи району, здійснюється виходячи з обсягу видатків, пов'язаних з охороною здоров'я, обчисленого без урахування цільових коштів для здійснення заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" та лікування нецукрового діабету. У разі потреби переадресування цільових коштів здійснюється на місцевому рівні з дотриманням вимог статті 93 Бюджетного кодексу України".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дев'ятнадцятим;

3) в абзаці сімнадцятому слово "Мінпаливенерго" виключити;

4) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Szi - обсяг цільових видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці (міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, району) для здійснення заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" та лікування нецукрового діабету, що визначається за окремим розрахунком.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2007 рік не допускається зменшення обсягу цільових видатків для здійснення заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" та лікування нецукрового діабету, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів".

7. У пункті 23:

1) формулу "Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Vark + Ssst + Sst + Sgd" замінити формулою

"Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Usi х Ksi + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Vark + Ssst + Sst + Sgd + V1viv + Vcharkiv + Vz";

2) абзац тринадцятий викласти у такій редакції:

"Ut - кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, крім вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів та вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";

3) доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новими абзацами такого змісту:

"Usi - кількість вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Ksi - коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На 2007 рік Ksi дорівнює 5,4".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять дев'ятим;

4) абзаци двадцять восьмий і двадцять дев'ятий викласти у такій редакції:

"Sst - додаткові асигнування на 2007 рік на виплату щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій особам віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, та на збільшення видатків для утримання учнів професійно-технічних і студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до рівня, не нижчого ніж двократний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для таких осіб, що визначаються за окремим розрахунком;

Sgd - додаткові асигнування на 2007 рік на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі двох прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу, що визначаються за окремим розрахунком";

5) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"V1viv - видатки для підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Львівської області, що визначаються за окремим розрахунком;

Vcharkiv - видатки для підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Харківської області, що визначаються за окремим розрахунком;

Vz - цільові видатки на 2007 рік для здійснення виплат, передбачених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів", що визначаються за окремим розрахунком МОН.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2007 рік не допускається зменшення обсягу цільових видатків для здійснення виплат, передбачених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів", а також видатків для підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Львівської та Харківської областей, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів".

8. У пункті 24:

1) формулу "Voi = Hd х (Dm х Knm(r) + Dgm х Kgnm(r) + Ds х Knm(r) + Dgs х Kgnm(r)) + Ho х (Ugm х Kgm + Ugmr х Kgmr + Ugs х Kgs + Um х Km + Umr х Kmr + Us х Ks + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kj + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt+ Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uc х Kc) + Sd + Sgd + Vk(r)" замінити формулою

"Voi = Hd х (Dm х Knm(r) + "Dgm х Kgnm(r) + Ds х Knm(r) + Dgs х Kgnm(r)) + Ho х (Ugm х Kgm + Ugmr х Kgmr + Ugs х Kgs + Um х Km + Umr х Kmr + Us х Ks + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kj + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uc х Kc) + Sd + Sgd + Vk(r) + Vz + Vtzn(r)";

2) останній абзац викласти у такій редакції:

"Vk(r) - цільові видатки на 2007 рік для комп'ютеризації та інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів районів, що визначаються за окремим розрахунком МОН";

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Vtzn(r) - цільові видатки на 2007 рік для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів районів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, що визначаються за окремим розрахунком МОН.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2007 рік не допускається зменшення обсягу цільових видатків для здійснення виплат, передбачених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів", для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, для комп'ютеризації та інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів".

9. У пункті 25:

1) формулу "Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm + Dssev х Knm) + Ho х (Ukyiv(sev) х Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd+ Uc х Kc) + Sd + Ssst + Sst + Sgd + Vk(sev)" замінити формулою

"Vokytv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm + Dssev х Knm) + Ho х (Ukyiv(sev) х Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Usi х Ksi + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Sd + Ssst + Sst + Sgd + Vk(sev) + Vkyiv + Vz + Vtznkyjv(sev)";

2) останній абзац викласти у такій редакції:

"Vk(sev) - цільові видатки на 2007 рік для комп'ютеризації та інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості м. Севастополя, що визначаються за окремим розрахунком МОН";

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Vkyiv - видатки для підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах м. Києва, що визначаються за окремим розрахунком;

Vtznkyiv(sev) - цільові видатки на 2007 рік для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів мм. Києва та Севастополя сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, що визначаються за окремим розрахунком МОН.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2007 рік не допускається зменшення обсягу цільових видатків для здійснення виплат, передбачених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів", для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, для комп'ютеризації та інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, а також видатків для підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах м. Києва, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів".

10. У пункті 26:

1) формулу "Vsi = Vs2i + Vs3i + Vs4i + Vs5i +Vs6i + Vs7i + Vs8i + Vs9i + Vchhi + Vchmi" замінити формулою

"Vsi = Vs2i + Vs3i + Vs4i + Vs5i + Vs6i + Vs7i + Vs8i + Vs9i + Vchmi + Vin1i";

2) абзац одинадцятий виключити;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Vin1i - розрахунковий показник обсягу видатків для здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів".

11. У пункті 31:

абзац четвертий підпункту 3 викласти у такій редакції:

"Hs4u - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, що обчислюється виходячи з питомої ваги видатків для виконання програм і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей (без урахування видатків для оздоровлення та відпочинку дітей) за даними зведення місцевих бюджетів і становить для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів 40 відсотків, для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районів - 60 відсотків".

12. В абзаці п'ятому пункту 352 цифри "3,537" замінити цифрами "3,589".

13. Пункт 353 викласти у такій редакції:

"353. Розрахунковий показник обсягу видатків для здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів (Vin1i), а саме для компенсаційних виплат інвалідам для придбання бензину, ремонту, технічного обслуговування автотранспортних засобів та транспортного обслуговування, а також для встановлення телефонів інвалідам I і II групи, що обчислюються з урахуванням чисельності інвалідів та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного інваліда, визначається для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя за такою формулою:

Vin1i = Qin1i х Hin1,

де Qin1i - чисельність інвалідів станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду;

Hin1 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного інваліда".

14. У пункті 40 та абзаці шостому підпункту 3 пункту 41 слова та цифри "затвердженого Держкомспортом на 2004 рік" замінити словами "затвердженого Мінсім'ямолодьспортом на бюджетний період, що передує планованому".

15. Доповнити Формулу після пункту 41 пунктами 411 - 414 такого змісту:

"411. Розрахунковий показник обсягу видатків для утримання підрозділів місцевої міліції (Vmi) складається з розрахункових показників видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районів, бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, бюджетів мм. Києва та Севастополя для утримання підрозділів місцевої міліції та визначається з урахуванням загального обсягу видатків місцевих бюджетів для утримання місцевої міліції, чисельності наявного на початок року, що передує планованому, населення та чисельності підрозділів місцевої міліції, до якої належать підрозділи дорожньо-патрульної служби, патрульно-постової служби, служби дільничних інспекторів міліції, а також приймальники-розподільники для неповнолітніх, приймальники-розподільники для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальні приймальники для осіб, підданих адміністративному арешту, тощо.

412. Розрахунковий показник обсягу видатків для утримання підрозділів місцевої міліції для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районів визначається за такою формулою:

Vmim(r) = Vmu / Nmu х (Nmi ob(ark) - Nppi ob(ark) / Ni ob (ark) х Ni,

де Vmu - загальний обсяг видатків для утримання підрозділів місцевої міліції для усіх місцевих бюджетів на планований бюджетний період;

Nmu - загальна чисельність місцевої міліції на початок року, що передує планованому;

Nmi ob(ark) - чисельність місцевої міліції в області (Автономній Республіці Крим) на початок року, що передує планованому;

Nppiob(ark) - чисельність патрульно-постової служби в області (Автономної Республіки Крим), створеної на базі дорожньо-патрульної служби, на початок року, що передує планованому;

Ni ob(ark) - чисельність наявного на 1 січня 2006 р. населення області (Автономної Республіки Крим);

Ni - чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2006 року.

413. Розрахунковий показник обсягу видатків для утримання підрозділів місцевої міліції для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів визначається за такою формулою:

Vmi ob(ark) = Vmu / Nmu х Nppi ob(ark).

414. Розрахунковий показник обсягу видатків для утримання підрозділів місцевої міліції для бюджетів мм. Києва та Севастополя визначається за такою формулою:

Vmi kyiv (sev) =Vmu / Nmu х Nmi kyiv (sev),

де Nmi kyiv(sev) - чисельність місцевої міліції у мм. Києві та Севастополі на початок року, що передує планованому".

16. У пункті 45:

1) абзаци третій - одинадцятий замінити абзацом такого змісту:

"На 2007 рік для бюджету м. Києва показник специфічних видатків на виконання столичних функцій відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" визначено у сумі 1000 млн. гривень".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий і тринадцятий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

2) абзац четвертий викласти у такій редакції:

"На 2007 рік для бюджету м. Севастополя показник специфічних видатків згідно із законом, що встановлює особливий статус м. Севастополя, визначено у сумі 30 млн. гривень".

17. Пункт 451 виключити.

18. У тексті Формули слова та цифри "на 1 січня 2005 року" і "на 2006 рік" замінити відповідно словами та цифрами "на 1 січня 2006 року" і "на 2007 рік".

____________

Опрос