Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О возобновлении действия постановления Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2004 г. N 1742 и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 15.09.2006 № 1314
редакция действует с 08.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 вересня 2006 р. N 1314

Київ

Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 р. N 1742 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

(Одночасно з набранням чинності Указом Президента України про затвердження відповідного Положення про міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, якому передано повноваження урядового органу, що ліквідується, до цієї постанови будуть внесені зміни згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відновити дію постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 р. N 1742 "Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3447).

У зв'язку з цим визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 р. N 256 "Про вдосконалення організації роботи з приведення національного законодавства у відповідність з європейськими нормами і стандартами" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 627).

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1365 "Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2763) і від 24 грудня 2004 р. N 1742 "Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3437) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 52

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1365 і від 24 грудня 2004 р. N 1742

1. Абзац перший пункту 6 Порядку підготовки та реалізації плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1365, викласти у такій редакції:

"6. Мін'юст узагальнює зазначені в абзаці третьому пункту 5 цього Порядку пропозиції, формує проект плану і за погодженням із заінтересованими органами виконавчої влади подає його до 20 вересня на розгляд Координаційної ради, у разі потреби доопрацьовує з урахуванням пропозицій та зауважень членів Координаційної ради, результатів реалізації плану заходів з виконання Програми за поточний рік і повторно подає його до 20 січня на розгляд Ради".

2. У Положенні про Державний департамент з питань адаптації законодавства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 р. N 1742:

1) у пункті 3:

підпункт 4 доповнити словами "і підготовка пропозицій щодо укладення відповідних міжнародних договорів";

у підпункті 8 слова "і внутрішніх справ" замінити словами "свободи та безпеки і з питань забезпечення стабільності та ефективності функціонування інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, додержання прав людини";

доповнити пункт підпунктом 9 такого змісту:

"9) координація та моніторинг в межах своїх повноважень роботи центральних органів виконавчої влади з виконання зобов'язань, взятих на себе Україною перед Європейським Союзом, Радою Європи, іншими міжнародними організаціями, щодо забезпечення стабільності та ефективності функціонування інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, додержання прав людини";

2) у пункті 4:

у підпункті 1:

абзац третій викласти у такій редакції:

"із здійснення перекладу на українську мову актів acquis communautaire та актів законодавства держав - членів Європейського Союзу, що регулюють відносини у пріоритетних сферах адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу";

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

"з підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану адаптації законодавства України до acquis communautaire;

із здійснення перекладу на англійську мову інформаційно-аналітичних матеріалів, актів законодавства України, пов'язаних з виконанням Програми, та їх проектів";

підпункт 9 викласти у такій редакції:

"9) вживає в межах своїх повноважень заходів для розвитку співробітництва з Європейським Союзом у сфері адаптації законодавства України до acquis communautaire, у сфері юстиції, свободи та безпеки, а також з питань забезпечення стабільності та ефективності функціонування інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, додержання прав людини";

абзац третій підпункту 14 викласти у такій редакції:

"положень угод і домовленостей між Україною та Європейським Союзом, що стосуються сфери адаптації законодавства України до acquis communautaire, сфери юстиції, свободи та безпеки, а також з питань забезпечення стабільності та ефективності функціонування інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, додержання прав людини".

____________

Опрос