Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Кабинета Министров Украины по вопросам деятельности органов и учреждений исполнения наказаний

КМ Украины
Постановление КМ от 01.08.2006 № 1074

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2006 р. N 1074

Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 квітня 2007 року N 676
,
від 7 листопада 2007 року N 1294,
 від 8 листопада 2007 року N 1297,
 від 27 грудня 2010 року N 1236
,
 від 9 березня 2011 року N 208
,
 від 27 квітня 2011 року N 464
,
 від 13 березня 2013 року N 180
,
 від 14 серпня 2013 року N 703
,
від 25 листопада 2015 року N 984
,
від 16 грудня 2015 року N 1059
,
від 25 березня 2016 року N 229
,
від 26 квітня 2017 року N 294

дня набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI до цієї постанови передбачено зміни пунктом 35 Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 року N 559. Зміни внесені не будуть, у зв'язку з втратою чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 4 червня 1994 р. N 352 "Про особливості застосування Закону України "Про підприємства в Україні" до підприємств установ виконання покарань і лікувально-трудових профілакторіїв Державного департаменту з питань виконання покарань";

пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 р. N 1988 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2154).

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 31

 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань

1. У пункті 30 Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. N 37 "Про службові жилі приміщення" (ЗП УРСР, 1988 р., N 2, ст. 8; Офіційний вісник України, 2004 р., N 24, ст. 1593), слова "установ кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. N 336 "Про норми харчування осіб, які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2004 р. N 102 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 5, ст. 231):

1) у назві та тексті постанови слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби";

2) у додатку 1 до постанови:

у назві додатка слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби";

пункт 4 приміток до норми N 1 - загальна викласти у такій редакції:

"4. Тут і далі - без урахування додаткової кількості солі, яку дозволяється витребувати для інших потреб згідно з пунктом 7 Порядку застосування норм харчування та норм заміни продуктів харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ";

в останньому абзаці приміток до норми N 2 - для засуджених, зайнятих на важких роботах чи роботах із шкідливими умовами праці, слова "Засуджені, що знаходяться в установах по виконанню покарань" замінити словами "Особи, які тримаються в установах виконання покарань";

у назві норми N 3 - для осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах Державного департаменту з питань виконання покарань, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ, та абзаці другому приміток до неї слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби";

у назві норми N 7 - для осіб, які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ, що постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби";

у назві норми N 8 - для хворих, які перебувають на лікуванні у лікувальних закладах і медичних частинах установ кримінально-виконавчої системи та абзаці другому приміток до неї слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби";

3) у назві додатка 2 до постанови слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби";

4) у додатку 3 до постанови:

у назві додатка слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби";

у пункті 1 слова "Засудженим, що знаходяться в установах по виконанню покарань" замінити словами "Особам, які тримаються в установах виконання покарань";

в абзаці другому пункту 2 слово "спецконтингенту" замінити словами "осіб, які тримаються в установі";

перше речення пункту 8 після слова "установ" доповнити словами "виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби";

пункт 11 після слів "у кожному конкретному випадку" доповнити словами "Державним департаментом з питань виконання покарань та".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; 1994 р., N 1, ст. 23; 1995 р., N 8, ст. 191; Офіційний вісник України, 1997 р., число 36, с. 28; 1999 р., N 15, ст. 609; 2000 р., N 7, ст. 275; 2001 р., N 31, ст. 1393, N 47, ст. 2071; 2003 р., N 37, ст. 1981, N 47, ст. 2442; 2004 р., N 46, ст. 3017; 2005 р., N 25, ст. 1441; 2006 р., N 7, ст. 371, N 22, ст. 1609) - з доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1995 р. N 1009:

1) абзац тринадцятий пункту 1 викласти у такій редакції:

"час перебування на посадах службовців у виправно-трудових установах, в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях, інспекціях виправних робіт, підрозділах кримінально-виконавчої інспекції та невоєнізованої професійно-пожежної охорони, які переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби за переліком посад і на умовах (в порядку), затверджуваних відповідно Міністерством внутрішніх справ та Державним департаментом з питань виконання покарань";

2) пункт 2 після слів "начальницького складу органів внутрішніх справ" доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби";

3) у пункті 3:

підпункт "б" доповнити абзацом такого змісту:

"час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в закладах охорони здоров'я, призначених для тримання і лікування інфекційних хворих засуджених та надання психіатричної допомоги, за переліком посад і в порядку, затверджуваних Державним департаментом з питань виконання покарань";

у підпункті "в":

абзац дев'ятий після слів "органів внутрішніх справ" та "і умовами" доповнити відповідно словами "воєнізованих формуваннях Державної кримінально-виконавчої служби" та "(в порядку)";

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в установах виконання покарань, призначених для тримання засуджених до довічного позбавлення волі, за переліком посад і в порядку, затверджуваних Державним департаментом з питань виконання покарань";

підпункт "г" доповнити абзацом такого змісту:

"час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби".

4. Пункт 8 та останній абзац пункту 12 переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 146 (ЗП України, 1993 р., N 8, ст. 161; 1996 р., N 2, ст. 46; Офіційний вісник України, 2000 р., N 4, ст. 122; 2002 р., N 27, ст. 1254), після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби".

5. У назві та абзацах першому і п'ятому постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1993 р. N 534 "Про поліпшення умов оплати праці працівників установ кримінально-виконавчої системи" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1080 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2248), слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби".

6. Пункт 6 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2016 р. N 229)

7. У Положенні про порядок надання грошових виплат населенню на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку з підвищенням тарифів на них, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 1994 р. N 814 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 37; Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981; 2004 р., N 15, ст. 1048; 2006 р., N 22, ст. 1609):

1) підпункти 2 і 8 пункту 2 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби";

2) абзац третій додатка 3 до Положення доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби".

8. Абзаци перший і третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 р. N 392 (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 282) і від 25 жовтня 2002 р. N 1594 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2021), після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби".

9. Пункт 9 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.11.2015 р. N 984)

10. В абзаці п'ятому пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 р. N 1443 "Про поетапну передачу до комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 687), слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

11. Пункт 11 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.04.2017 р. N 294)

12. В абзацах другому і третьому пунктів 7 і 9 Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1997 р. N 1183 "Про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 44, с. 28; 1999 р., N 8, ст. 290), слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

13. Пункт 13 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2010 р. N 1236)

14. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999 р. N 1510 "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплати праці працівників кримінально-виконавчої системи" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1736; 2004 р., N 17, ст. 1198):

1) у постанові:

у назві та тексті постанови слова "кримінально-виконавча система" в усіх відмінках замінити словами "Державна кримінально-виконавча служба" у відповідному відмінку.

абзац третій підпункту 1 пункту 14 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.11.2007 р. N 1294)

2) підпункт 2 пункту 14 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.11.2007 р. N 1294)

15. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. N 2166 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2362; 2004 р., N 17, ст. 1174):

1) у назві та тексті постанови слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби";

2) у назві, абзаці третьому розділу "Мета та основні завдання", абзаці сьомому розділу "Фінансове та нормативно-правове забезпечення" і розділу "Очікувані результати виконання Програми" Програми, затвердженої зазначеною постановою, та назві додатка 11 до Програми слова "кримінально-виконавча система" в усіх відмінках замінити словами "Державна кримінально-виконавча служба" у відповідному відмінку.

16. Пункт 16 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.04.2011 р. N 464)

17. Пункт 17 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2013 р. N 180)

18. У назві та тексті постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 104 "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 225; 2002 р., N 47, ст. 2125) слова "органів і установ виконання покарань" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

19. Пункт 19 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.08.2013 р. N 703)

20. Пункт 20 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.11.2007 р. N 1297)

21. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 12, ст. 601, N 52, ст. 2372; 2003 р., N 37, ст. 1981, N 51, ст. 2691; 2004 р., N 16, ст. 1110; 2005 р., N 17, ст. 902; 2006 р., N 11, ст. 737):

абзац другий пункту 3, підпункт 1 пункту 7 та абзац перший пункту 9 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої служби";

абзац другий пункту 8 після слів "органів внутрішніх справ" і "органам внутрішніх справ" доповнити відповідно словами "та Державної кримінально-виконавчої служби" і "Державній кримінально-виконавчій службі".

22. У назві та тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. N 45 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи" слова "кримінально-виконавчої системи" та в тексті розпорядження слова "органів і установ пенітенціарної системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

23. Пункт 23 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.11.2007 р. N 1294)

24. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 739, N 40, ст. 1859; 2004 р., N 16, ст. 1105; 2006 р., N 11, ст. 716):

1) в абзаці третьому пункту 2 постанови слова "органах і установах кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державній кримінально-виконавчій службі";

2) у нормах, затверджених зазначеною постановою:

у підпункті "в" пункту 1 приміток до норми N 1 - загальновійськова та пункті 3 приміток до норми N 5 - лікувальна слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби";

у примітках до норми N 8:

в абзаці першому пункту 1 слова "органів і установ кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби";

у другому реченні абзацу першого пункту 3 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

25. Пункт 25 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.03.2011 р. N 208)

26. В абзаці п'ятому додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 132 "Про використання та підтримання у контрольному стані довідників суб'єктів формування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981) і від 15 березня 2006 р. N 327 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 752), слова "Органи і установи кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Органи і установи виконання покарань та слідчі ізолятори".

27. У Програмі реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003 - 2010 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 877 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 24, ст. 1133; 2004 р., N 52, ст. 3451):

1) в абзаці четвертому розділу IV слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби";

2) у розділі V:

у пункті 13 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби";

у пункті 17 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби";

у пункті 30 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби";

у пунктах 43 і 47 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

28. Абзац п'ятий розділу "Мета і основні завдання Концепції" Концепції оптимізації підготовки кадрів та організації надання освітніх послуг у навчальних закладах Міноборони, інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і правоохоронними органами, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 436 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1564), після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "і Державної кримінально-виконавчої служби".

29. Пункт 29 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1059)

30. Пункт 30 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
 України від 26.04.2007 р. N 676)

31. У назві та абзацах другому і дев'ятому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. N 1831 "Деякі питання відрядження осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, кримінально-виконавчої системи та податкової міліції до органів виконавчої влади, інших цивільних установ" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2516) слова "кримінально-виконавча система" в усіх відмінках замінити словами "Державна кримінально-виконавча служба" у відповідному відмінку.

32. У пункті 2 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 р. N 44 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 2, ст. 59; 2005 р., N 2, ст. 87), слова "органів і установ виконання покарань" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

33. У пункті 8 Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. N 429 "Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 13, ст. 905), слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

34. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 р. N 774 "Про внесення змін до Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 24, ст. 1593) слова "установ кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

35. У пунктах 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. N 895 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1876) слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

36. Пункт 36 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.11.2007 р. N 1294)

37. У назві та пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. N 428 "Про доповнення Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ та поширення на осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту дії постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1994 р. N 150" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 23, ст. 1283) слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

38. В абзаці першому пункту 4 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. N 936 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 38, ст. 2372), слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".

____________

Опрос