Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти по обмену информацией, необходимой для исчисления и взыскивания платы за землю

КМ Украины
Постановление КМ от 01.08.2006 № 1066
редакция действует с 17.03.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2006 р. N 1066

Київ

Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 лютого 2010 року N 179
,
від 21 червня 2010 року N 477
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1115
,
від 1 березня 2017 року N 109

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю

(У тексті Порядку слова "Державна податкова адміністрація" в усіх відмінках замінено словом "ДПС", а слова "Держкомзем" та "Держкомстат" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Держземагентство" та "Держстат" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року N 1115)

1. Цей Порядок визначає механізм обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (далі - інформаційний обмін), між органами виконавчої влади.

2. Суб'єктами інформаційного обміну є:

1) на центральному рівні - ДФС, Держгеокадастр, Держекоінспекція, Фонд державного майна та Мінфін;

(підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115,
від 01.03.2017 р. N 109)

2) на регіональному рівні:

головні управління ДФС в областях, м. Києві, головні управління Держгеокадастру в області, м. Києві, територіальні органи Держекоінспекції та регіональні відділення Фонду державного майна;

державні податкові інспекції у районах, містах, об'єднані державні податкові інспекції головних управлінь ДФС в областях, структурні підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні, регіональні відділення та представництва Фонду державного майна.

(підпункт 2 пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

3. Інформаційний обмін здійснюється у письмовій та електронній формі.

Вимоги щодо надання відомостей та здійснення контролю за їх достовірністю визначаються суб'єктами інформаційного обміну на центральному рівні.

Суб'єкти інформаційного обміну звіряють відомості не менше одного разу на рік.

4. Для здійснення контролю за надходженням до місцевих бюджетів коштів від сплати земельного податку та орендної плати за землю подаються щокварталу до 30 числа місяця наступного періоду відомості:

1) Держгеокадастром, головними управліннями Держгеокадастру в області, м. Києві - відповідним територіальним органам ДФС щодо:

(абзац перший підпункту 1 пункту 4 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

проведення нормативної грошової оцінки земель у межах населених пунктів у цілому по Україні та в розрізі регіонів з розподілом на міста обласного і районного значення, селища, села та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів у цілому по Україні та в розрізі регіонів з розподілом землекористувачів за категоріями земель;

проведення інвентаризації земель у межах населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів у цілому по Україні та в розрізі регіонів;

абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 виключено

(згідно з  постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

абзац п'ятий підпункту 1 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

абзац шостий підпункту 1 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115

фактів самовільного зайняття земельних ділянок із зазначенням їх місцезнаходження, площі, категорії земель, нормативної грошової оцінки;

(підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

фактів використання земель не за цільовим призначенням, у тому числі наданих на умовах оренди і суборенди, із зазначенням місцезнаходження земельних ділянок, площі, категорії земель, грошової оцінки тощо;

(підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

11) підпункт 11 пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115
,
підпункт 11 пункту 4 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

2) Фондом державного майна, його регіональними відділеннями та представництвами - відповідним територіальним органам ДФС щодо:

(абзац перший підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

відчуження майна - переходу права власності на державне майно, яке перебуває на балансі суб'єктів господарювання, до інших юридичних чи фізичних осіб шляхом його продажу, включаючи майно ліквідованих підприємств та об'єкти незавершеного будівництва;

зміни у процесі приватизації організаційно-правової форми підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності, шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства;

відчуження земельних ділянок цілісних майнових комплексів разом з об'єктами приватизації державного майна;

3) ДФС, її територіальними органами - територіальним органам Держгеокадастру відповідного рівня щодо:

(абзац перший підпункту 3 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

надходження земельного податку та сум заборгованості із сплати такого податку до бюджету окремо стосовно юридичних та фізичних осіб у цілому по Україні та в розрізі регіонів;

надходження орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та сум заборгованості з внесення такої плати до бюджету у цілому по Україні та в розрізі регіонів;

втрат місцевих бюджетів унаслідок надання пільг із земельного податку у цілому по Україні та в розрізі регіонів;

4) Держекоінспекцією та її територіальними органами - відповідним територіальним органам ДФС щодо:

фактів самовільного зайняття земельних ділянок водного фонду, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;

фактів використання земельних ділянок водного фонду, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні, не за цільовим призначенням, в тому числі наданих на умовах оренди і суборенди, із зазначенням місцезнаходження земельних ділянок та їх площі.

(пункт 4 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

5. Держгеокадастр щороку протягом трьох днів після оприлюднення Держстатом середньорічного індексу інфляції визначає величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, розрахованого виходячи із середньорічного індексу інфляції за рік, що передує звітному, і подає відповідні відомості ДФС.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

6. Територіальні органи ДФС:

(абзац перший пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

надають на запит Держгеокадастру або його територіальних органів ідентифікаційні номери осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері використання та охорони земель;

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 24.02.2010 р. N 179,
від 21.06.2010 р. N 477
,
 від 20.10.2011 р. N 1115
,
від 01.03.2017 р. N 109)

надають на запит Держекоінспекції або її територіальних органів ідентифікаційні номери осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності за порушення вимог дотримання природоохоронного законодавства;

(пункт 6 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

зводять у 10-денний строк відомості, що надходять до них згідно з пунктом 5 цього Порядку, і надсилають їх ДФС для узагальнення і подання в 10-денний строк Мінфіну.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

7. Інформаційний обмін здійснюється на безоплатній основі.

____________

Опрос