Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка сбора, использования, распространения информации об опустынивании и деградации земель

КМ Украины
Постановление КМ от 19.07.2006 № 998
редакция действует с 17.09.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 липня 2006 р. N 998

Київ

Про затвердження Порядку збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 жовтня 2012 року N 930
,
від 27 травня 2015 року N 379
,
від 18 жовтня 2017 року N 797
,
від 6 листопада 2019 року N 916
,
 від 4 грудня 2019 року N 1065
,
 від 9 вересня 2020 року N 826

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 33

 

ПОРЯДОК
збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель

(У тексті Порядку слова "Держкомзем", "Держкомлісгосп", "Державна геологічна служба", "Держводгосп" і "Мінбуд" замінено відповідно словами "Держземагентство", "Держлісагентство", "Держгеонадра", "Держводагентство" і "Мінрегіон" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 року N 930)

1. Цей Порядок визначає механізм збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель (далі - інформація) з метою підвищення ефективності використання та охорони земель, запобігання і недопущення негативних природних процесів та явищ.

2. Для забезпечення збирання інформації органи виконавчої влади подають Міндовкіллю такі відомості:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065,
від 09.09.2020 р. N 826)

1) ДСНС щороку:

(абзац перший підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 р. N 797)

до 30 квітня:

- про особливості гідрометеорологічних процесів в Україні;

- про забруднення ґрунтів за даними базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища;

- про вміст забруднювальних речовин;

до 30 липня - узагальнені відомості про гідрологічний режим поверхневих вод;

(підпункт 1 пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 р. N 930)

2) Держгеокадастр:

(абзац перший підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 р. N 379)

щороку до 25 березня - про кількість земель, зокрема зрошених і осушених, в розрізі власників землі, землекористувачів, а також угідь та видів економічної діяльності;

кожні п'ять років до 25 березня наступного періоду:

- характеристику земель за товщиною гумусового горизонту, вмістом гумусу і рухомих поживних речовин, гранулометричним складом ґрунтів, крутизною схилів, еродованістю, кам'янистістю, засоленістю, солонцюватістю, кислотністю, перезволоженістю, заболоченістю, забрудненням як продуктами хімізації сільського господарства, так і техногенним, включаючи радіонуклідне;

- характеристику культуртехнічного стану природних кормових угідь;

3) Мінекономіки:

(абзац перший підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

щороку до 30 квітня - агрохімічну характеристику ґрунтів земель, які використовуються у сільському господарстві, та відомості про стан їх забруднення токсичними речовинами і радіонуклідами, а також про застосування органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів, урожайність, валовий збір та посівні площі сільськогосподарських культур;

кожні п'ять років до 1 листопада наступного періоду - про агрохімічну паспортизацію орних земель, сіножатей, пасовищ та багаторічних насаджень;

4) підпункт 4 пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2012 р. N 930)

5) Держлісагентство:

щороку до 30 квітня - про радіологічні показники ґрунтів земель лісового фонду;

кожні п'ять років до 1 листопада наступного періоду - про правовий режим лісових ділянок, розподіл їх між користувачами, якісний стан лісів, їх поділ за категоріями;

6) Держгеонадра щороку:

до 30 квітня - про видові та просторові характеристики активності прояву ендогенних та екзогенних геологічних процесів;

до 30 липня - про обсяг, режим, якість та використання підземних вод;

7) Держводагентство щороку до 30 квітня - про спеціальне використання водних ресурсів за даними державного обліку водокористування;

8) Мінрегіон щороку до 30 квітня - про підтоплення міст і селищ міського типу (небезпечне підняття рівня ґрунтових вод).

У разі потреби зазначені органи виконавчої влади подають пропозиції щодо запобігання і недопущення негативних природних процесів та явищ, які спричиняють опустелювання та деградацію земель, мінімізації їх наслідків.

3. Міндовкілля на основі відомостей, що надходять згідно з пунктом 2 цього Порядку:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065,
від 09.09.2020 р. N 826)

проводить аналіз, узагальнює його результати, готує та затверджує зведений оперативний щорічний і розширений п'ятирічний звіти про опустелювання та деградацію земель, публікує і розміщує їх на своєму веб-сайті для використання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування під час прийняття відповідних рішень з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також для інформування громадськості;

забезпечує включення необхідної інформації до Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища;

подає інформацію Постійному секретаріату Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці;

подає узагальнену інформацію для підготовки та видання Національного атласу України.

4. Збирання, використання та поширення інформації здійснюється за рахунок та в межах призначень, що передбачаються у державному бюджеті на відповідний рік органам виконавчої влади, зазначеним у пункті 2 цього Порядку.

____________

Опрос