Идет загрузка документа (146 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов

КМ Украины
Постановление КМ от 19.07.2006 № 984
редакция действует с 07.11.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 липня 2006 р. N 984

Київ

Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 жовтня 2008 року N 939

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 49, 18 грудня 2006 р.)
,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 20 січня 2009 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469) і від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 13, ст. 868, N 15, ст. 1084) зміни, що додаються.

2. Перерахунок заробітної плати працівникам проводити згідно з цією постановою починаючи з 1 квітня 2006 р., а працівникам секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - починаючи з 1 січня 2006 року.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2008 р. N 939)

4. Визнати такими, що втратили чинність з 1 квітня 2006 р., акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 26 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 та від 9 березня 2006 р. N 268

1. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"З метою забезпечення єдиного підходу до визначення рівня оплати праці керівних працівників центральних органів виконавчої влади, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1545), їх преміювання здійснюється з дозволу Прем'єр-міністра України або віце-прем'єр-міністра і на підставі поданого Міністерством фінансів висновку".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268:

1) пункт 1 після слів "апарату Вищої ради юстиції" доповнити словами "Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини";

2) у пункті 2:

абзац третій підпункту 1 "в" доповнити словами "з урахуванням надбавки за вислугу років";

доповнити пункт підпунктом 1 "ґ" такого змісту:

"ґ) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені цією постановою, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців";

у підпункті 3 слова "допомогу на оздоровлення" замінити словами "допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки", а слова "середньомісячної заробітної плати працівника" - словами "середньомісячної заробітної плати працівника (місячного грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького складу)";

3) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням";

4) в абзаці першому пункту 5:

перше речення після слів "на прокурорсько-слідчих посадах" доповнити словами "та військовослужбовців, осіб начальницького складу, відряджених до органів державної влади та місцевого самоврядування";

друге речення після слів "крім абзаців третього" доповнити словом "п'ятого";

5) у пункті 6:

у першому реченні абзацу першого слово "судів" замінити словами "урядових органів державного управління";

перше речення абзацу другого після слів "районних у містах рад" доповнити словами "їх заступників";

6) у пункті 9:

слова "розміру заробітної плати (без премії)" замінити словами "розміру заробітної плати (без премії), грошового забезпечення (без премії)";

слова "між заробітною платою (без премії)" замінити словами "між заробітною платою (без премії), грошовим забезпеченням (без премії)";

7) у додатку 1 до постанови позиції:

"Головний консультант-інспектор

1700 

Головний консультант 

1650" 

замінити позиціями такого змісту: 

 

"Головний консультант-інспектор 

1725 

Головний консультант 

1700"; 

8) додаток 2 до постанови викласти у такій редакції:

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного управління справами

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Керівник секретаріату 

2240 

Керівник (начальник) управління, заступник керівника секретаріату 

2180 

Заступник керівника (начальника) управління 

2090 

Завідувач самостійного відділу 

2080 

Завідувач відділу у складі управління 

2015 

Заступник завідувача відділу у складі управління 

1990 

Завідувач сектору, групи 

1975 

Радник керівника 

1925 

Головний консультант 

1700 

Старший консультант 

1500 

Спеціаліст I категорії 

1125 

Спеціаліст II категорії 

960 

Спеціаліст 

830 

";

9) у додатку 4 до постанови:

назву додатка доповнити словами "а також помічників-консультантів народних депутатів України, на яких поширюється дія Закону України "Про державну службу";

позиції: 

"Перший заступник Керуючого справами 

2400 

Заступник Керуючого справами 

2300 

Керівник головного управління 

2180 

Прес-секретар Голови Верховної Ради 

2145 

Керівник самостійного управління, завідувач секретаріату комітету 

2140 

Керівник управління у складі головного управління 

2100 

Завідувач самостійного відділу, керівник Прес-служби 

2080 

Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради, перший помічник Голови Верховної Ради 

2080 

Завідувач відділу в складі управління 

2015 

Радник, помічник Голови Верховної Ради 

1980 

Завідувач сектору, групи (самостійної); завідувач канцелярії першого заступника, заступника Голови Верховної Ради 

1950 

Радник Керівника Апарату 

1925 

Завідувач депутатської фракції, групи у Верховній Раді 

1800 

Завідувач секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради 

1800 

Радник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради 

1800" 

замінити позиціями такого змісту: 

 

"Перший заступник Керуючого справами 

2400 

Заступник Керуючого справами 

2300 

Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради 

2280 

Керівник головного управління, керівник самостійного управління 

2180 

Прес-секретар Голови Верховної Ради 

2145 

Перший помічник Голови Верховної Ради 

2110 

Керівник управління у складі головного управління 

2100 

Завідувач самостійного відділу, керівник Прес-служби 

2080 

Завідувач відділу у складі головного управління, самостійного управління, управління, Секретаріату Голови Верховної Ради 

2015 

Завідувач секретаріату комітету, секретаріату депутатської фракції 

1955 - 2180 

Завідувач секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради 

2080 

Радник, помічник Голови Верховної Ради 

1980 

Завідувач сектору 

1955 

Завідувач групи (самостійної), групи у складі самостійного відділу; завідувач відділу у складі секретаріату комітету 

1950 

Завідувач канцелярії першого заступника, заступника Голови Верховної Ради 

1900 

Радник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради, Керівника Апарату 

1925"; 

10) доповнити постанову додатком 41 такого змісту:

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Представник Уповноваженого з прав людини, керівник секретаріату Уповноваженого з прав людини 

2500 

Керівник Служби Уповноваженого, перший помічник, секретар консультативної ради 

2200 

Керівник департаменту 

2180 

Керівник прес-служби Уповноваженого, помічник - прес-секретар Уповноваженого 

2145 

Начальник самостійного управління 

2140 

Керівник самостійного відділу 

2080 

Завідувач відділу у складі департаменту, управління 

2015 

Радник, помічник Уповноваженого 

1980 

Завідувач сектору у складі департаменту, управління 

1955 

Завідувач сектору у складі самостійного відділу 

1920 

Головний консультант, головний спеціаліст, помічник 

1700 

Провідний спеціаліст, консультант 

1225 

Спеціаліст I категорії 

1125 

";

11) у додатку 7 до постанови позиції: 

"Керівник департаменту 

2180"; 

"Заступник керівника департаменту 

2090"; 

"Завідувач сектору в складі управління, служби, відділу 

1950"; 

"Помічник Секретаря Ради, помічник першого заступника, помічник заступника Секретаря Ради 

1750 

Державний експерт 

1650 

Головний консультант 

1550 

Головний спеціаліст 

1500" 

замінити позиціями такого змісту: 

 

"Керівник департаменту, керівник самостійного управління 

2180"; 

"Заступник керівника департаменту, керівника самостійного управління 

2090"; 

"Завідувач сектору у складі управління, служби, відділу 

1975"; 

"Помічник Секретаря Ради 

1920 

Помічник першого заступника, помічник заступника Секретаря Ради 

1750 - 1800 

Державний експерт 

1750 

Головний консультант 

1700 

Головний спеціаліст 

1650"; 

позиції

"Керівник самостійного управління 

2140"; 

"Заступник керівника самостійного управління виключити; 

2030" 

12) доповнити постанову додатком 81 такого змісту:

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Національного інституту проблем міжнародної безпеки

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Перший заступник директора 

2280 

Заступник директора 

2120 

Керівник групи радників - вчений секретар 

1900 - 1925 

Завідувач відділу 

2080 

Радник, помічник директора 

1750 - 1800 

Державний експерт 

1750 

Головний: консультант, спеціаліст 

1500 - 1550 

Старший консультант 

1450 - 1500 

Провідний спеціаліст, консультант 

1225 

Спеціаліст I категорії 

1125 

Старший референт 

830 

";

13) у додатку 13 до постанови:

у графі "Найменування посади" позицію "Завідувач самостійного сектору" доповнити словами "Помічник: першого заступника Міністра, заступника Міністра; радник МЗС";

позицію:

"Помічник: першого заступника Міністра, заступника Міністра; радник МЗС 

1250 - 1300" 

виключити;

14) додаток 14 до постанови викласти у такій редакції:

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату інших центральних органів виконавчої влади та урядових органів державного управління

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом 

інший центральний орган виконавчої влади 

урядовий орган державного управління 

Керівник урядового органу державного управління 

 

 

2300 

Перший заступник керівника урядового органу державного управління 

 

 

2170 

Заступник керівника урядового органу державного управління 

 

 

2100 

Директор департаменту 

1950 - 2050 

1900 - 2000 

 

Начальник самостійного управління 

1750 - 1850 

1700 - 1750 

1650 - 1700 

Начальник самостійного відділу 

1650 - 1750 

1600 - 1700 

1550 - 1600 

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління; помічник керівника 

1500 - 1550 

1500 - 1550 

1500 - 1525 

Завідувач самостійного сектору, помічник заступника керівника 

1350 - 1375 

1325 - 1350 

1300 - 1325 

Дипломатичний радник 

1300 - 1325 

1275 - 1300 

 

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу; помічник члена Комісії, помічник керівника апарату 

1250 - 1275 

1225 - 1250 

1200 - 1225 

Головний державний інспектор 

 

 

975 - 1000 

Головний казначей 

 

1000 - 1100 

 

Головний державний виконавець 

 

 

990 - 1000 

Головний спеціаліст, консультант, радник керівника 

1000 - 1100 

990 - 1000 

965 - 990 

Старший державний інспектор 

 

 

875 - 900 

Провідний казначей 

 

965 - 990 

 

Старший державний виконавець 

 

 

965 - 990 

Провідний спеціаліст, державний виконавець 

850 - 875 

840 - 865 

830 - 855 

Спеціаліст I категорії 

765 - 790 

755 - 780 

745 - 770 

Державний інспектор 

 

 

745 - 770 

Спеціаліст II категорії 

685 - 710 

675 - 700 

655 - 680 

Спеціаліст 

625 - 650 

600 - 625 

595 - 620 

Керівні працівники і спеціалісти Державної податкової адміністрації, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, займаються оперативно-розшуковою роботою та розслідуванням кримінальних справ, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, та ГоловКРУ, які проводять ревізії діяльності підприємств, установ та організацій

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Директор департаменту 

2200 - 2300 

Начальник самостійного управління 

1950 - 2100 

Начальник самостійного відділу 

1850 - 1950 

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління 

1650 - 1750 

Завідувач самостійного сектору 

1485 - 1525 

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу 

1375 - 1425 

Головний: державний податковий ревізор-інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 

1210 - 1260 

Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор, провідний: контролер-ревізор, державний аудитор 

1100 - 1150 

Старший: державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 

960 - 990 

Державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 

850 - 880 

";

15) у додатку 18 до постанови позиції:

"Начальник управління 

1000 - 1100 

Завідувач відділу 

895 - 920" 

замінити позиціями такого змісту: 

 

"Начальник управління 

1100 - 1300 

Завідувач відділу 

950 - 1000"; 

16) у додатку 21 до постанови позиції:

"Начальник управління 

1000 - 1100 

Завідувач самостійного відділу 

895 - 920 

Завідувач відділу в складі управління 

815 - 840" 

замінити позиціями такого змісту: 

 

"Начальник управління 

1100 - 1300 

Завідувач самостійного відділу 

950 - 1050 

Завідувач відділу у складі управління 

915 - 940"; 

17) у додатку 22 до постанови:

назву додатка доповнити словами територіальних органів центральних органів виконавчої влади та урядових органів державного управління в Автономній Республіці Крим";

найменування третьої графи доповнити словами "територіальний орган центрального органу виконавчої влади та урядового органу державного управління";

у графі "Найменування посади" позицію "Заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади" доповнити словами "керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади та урядового органу державного управління";

позиції:

"Начальник самостійного управління 

900 - 1000 

850 - 950 

Начальник самостійного відділу 

800 - 850 

760 - 810 

Начальник відділу у складі самостійного управління 

695 - 720 

655 - 680" 

"Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу 

620 - 645 

595 - 620 

Головний спеціаліст 

595 - 620 

520 - 580 

Провідний спеціаліст 

515 - 540 

460 - 520 

Спеціаліст I категорії 

455 - 480 

435 - 460 

Спеціаліст II категорії  

440 

435 

Спеціаліст  

410 

400" 

замінити позиціями такого змісту: 

 

 

"Начальник самостійного управління  

1100 - 1200 

1050 - 1150 

Начальник самостійного відділу  

920 - 1020 

900 - 1000 

Начальник відділу у складі самостійного управління 

895 - 920 

880 - 910"; 

"Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу 

620 - 645 

600 - 625 

Головний державний інспектор 

 

625 - 650 

Головний спеціаліст  

600 - 625 

595 - 620 

Провідний державний інспектор 

 

540 - 565 

Провідний спеціаліст  

520 - 545 

515 - 540 

Старший державний інспектор 

 

515 - 540 

Спеціаліст I категорії  

460 - 485 

455 - 480 

Спеціаліст II категорії  

440 

440 

Спеціаліст  

410 

410"; 

18) у додатку 23 до постанови позиції:

"Заступник керівника апарату держадміністрації 

1800 

1700 

1600 

Начальник управління, відділу 

900 - 1000 

850 - 950 

800 - 900 

Начальник відділу в складі управління 

695 - 720 

685 - 710 

675 - 700" 

замінити позиціями такого змісту: 

 

 

 

"Заступник керівника апарату держадміністрації 

1900 

1850 

1800 

Начальник управління 

1000 - 1100 

950 - 1050 

900 - 1000 

Начальник відділу 

900 - 1000 

850 - 950 

800 - 900 

Начальник відділу у складі управління 

880 - 910 

840 - 900 

830 - 890"; 

19) у додатку 24 до постанови:

у назві додатка слова "Автономній Республіці Крим" виключити;

у найменуванні другої графи слова "Автономна Республіка Крим" виключити;

позиції:

"Керівник самостійного управління, відділу, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами 

1200 - 1300 

1100 - 1200 

1000 - 1100 

Начальник управління, відділу, служби 

900 - 1000 

850 - 950 

800 - 900 

Начальник відділу в складі управління 

695 - 720 

685 - 710 

675 - 700"; 

"Головний казначей 

625 - 650 

605 - 630 

585 - 610"; 

"Провідний казначей 

540 - 565 

520 - 545 

500 - 525 

Провідний спеціаліст, старший державний виконавець 

515 - 540 

495 - 520 

475 - 500" 

замінити позиціями такого змісту: 

 

 

 

"Керівник самостійного управління, відділу, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами, керівник державної інспекції 

1600 - 1700 

1500 - 1600 

1400 - 1500 

Начальник управління у складі головного управління 

1000 - 1100 

950 - 1050 

900 - 1000 

Начальник відділу у складі головного управління, самостійного управління, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами, головний бухгалтер 

900 - 1000 

850 - 950 

800 - 900 

Начальник відділу у складі управління 

880 - 910 

840 - 900 

830 - 890"; 

"Головний казначей, головний державний інспектор 

625 - 650 

605 - 630 

585 - 610"; 

"Провідний казначей, провідний державний інспектор 

540 - 565 

520 - 545 

500 - 525 

Провідний спеціаліст, старший державний виконавець, старший державний інспектор 

515 - 540 

495 - 520 

475 - 500"; 

позицію:

"Завідувач сектору в складі управління, відділу, служби 

630 - 655 

610 - 635 

590 - 615" 

виключити;

20) додатки 25 і 26 до постанови викласти у такій редакції:

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, державних податкових адміністрацій, спеціалізованих державних податкових інспекцій та керівних працівників і спеціалістів, які проводять державний фінансовий аудит та інспектування діяльності підприємств, установ та організацій контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ 

за групами областей 

II, м. Севастополь 

Голова державної податкової адміністрації, начальник контрольно-ревізійного управління 

1980 

1870 

1760 

Перший заступник: голови державної податкової адміністрації, начальника контрольно-ревізійного управління 

1880 

1775 

1670 

Заступник голови державної податкової адміністрації, начальник спеціалізованої державної податкової інспекції, заступник начальника контрольно-ревізійного управління 

1780 

1680 

1585 

Начальник управління, самостійного відділу 

1210 - 1430 

1155 - 1375 

1100 - 1210 

Начальник відділу у складі управління 

985 - 1010 

970 - 1000 

960 - 990 

Помічник: голови державної податкової адміністрації, начальника контрольно-ревізійного управління 

790 - 820 

760 - 790 

740 - 770 

Завідувач сектору 

860 - 890 

820 - 850 

800 - 830 

Головний: державний податковий ревізор-інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 

830 - 850 

790 - 820 

770 - 800 

Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор, провідний: контролер-ревізор, державний аудитор 

710 - 740 

680 - 710 

660 - 690 

Старший: державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 

640 - 670 

640 - 670 

610 - 640 

Державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 

580 - 610 

580 - 605 

580 - 605 

СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, спеціалізованих державних податкових інспекцій

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ 

за групами областей 

II, м. Севастополь 

Начальник управління податкової міліції - перший заступник голови державної податкової адміністрації 

1880 

1775 

1670 

Начальник головного відділу податкової міліції - перший заступник начальника спеціалізованої державної податкової інспекції 

1690 

1600 

1505 

Начальник управління, штабу, самостійного відділу 

1210 - 1430 

1155 - 1375 

1100 - 1210 

Начальник відділу у складі управління; начальник відділу, відділення у складі головного відділу податкової міліції спеціалізованої державної податкової інспекції 

985 - 1010 

970 - 1000 

960 - 990 

Завідувач сектору 

860 - 890 

820 - 850 

800 - 830 

Начальник відділення у складі управління, відділу, начальник чергової частини, командир роти, старший слідчий з особливо важливих справ, головний державний податковий ревізор-інспектор 

830 - 850 

790 - 820 

770 - 800 

Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, слідчий, інспектор з особливих доручень; старший групи, слідчий з особливо важливих справ, головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор 

710 - 740 

680 - 710 

660 - 690 

Старший: оперуповноважений, експерт; слідчий, командир взводу, старший державний податковий інспектор 

640 - 670 

640 - 670 

610 - 640 

Старший інспектор, оперуповноважений, експерт, державний податковий інспектор 

580 - 610 

580 - 605 

580 - 605 

Інспектор 

570 - 600 

570 - 600 

570 - 600 

";

21) у додатку 27 до постанови:

у розділі першому позиції:

"Голова територіального відділення 

1800 

Заступник голови територіального відділення виключити; 

1620 - 1675" 

доповнити розділ після позиції:

"Помічник голови територіального відділення, завідувач самостійного сектору 

655 - 680" 

позицією такого змісту: 

 

"Головний експерт 

630 - 650"; 

у розділі другому позицію:

"Начальник відділу 

1170 - 1300" 

замінити позиціями такого змісту: 

 

"Голова територіального відділення 

2340 

Заступник голови територіального відділення 

2105 - 2175 

Начальник відділу 

1170 - 1300 

Завідувач самостійного сектору 

860 - 885"; 

22) у додатку 28 до постанови:

у розділі першому позицію:

"Голова територіального відділення

виключити; 

1800 

1700 

1600" 

доповнити розділ після позиції:

"Завідувач самостійного сектору

 позицією такого змісту: 

655 - 680 

615 - 640 

600 - 625" 

"Головний експерт 

625 - 650 

600 - 615 

585 - 600"; 

у розділі другому:

доповнити розділ перед позицією:

"Заступник голови територіального відділення 

2100 

1990 

1870" 

позицією такого змісту: 

 

 

 

"Голова територіального відділення 

2340 

2210 

2080"; 

після позиції:

"Начальник відділу 

1170 - 1300 

1105 - 1235 

1040 - 1170" 

доповнити розділ позицією такого змісту: 

 

 

 

"Завідувач самостійного сектору 

855 - 885 

820 - 850 

790 - 820"; 

23) додатки 29 - 31 до постанови викласти у такій редакції:

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відділень Державного казначейства, міських управлінь, відділів та інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади та їх урядових органів державного управління у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції, спеціалістів: контрольно-ревізійних відділів, державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця у містах (крім мм. Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій, об'єднаних контрольно-ревізійних відділів

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік 

за групами міст 

поза групою 

I, об'єднана державна податкова інспекція і контрольно-ревізійний відділ 

II 

III 

Начальник управління, відділення 

920 - 945 

915 - 940 

900 - 925 

895 - 920 

890 - 915 

Начальник відділу у складі управління, відділення, головний бухгалтер 

740 - 765 

735 - 760 

730 - 755 

725 - 750 

600 - 625 

Завідувач самостійного сектору 

600 - 625 

590 - 615 

580 - 605 

570 - 595 

550 - 575 

Головний казначей, головний державний інспектор 

570 - 595 

565 - 590 

535 - 560 

520 - 545 

500 - 525 

Головний спеціаліст, головний державний виконавець, провідний казначей, провідний державний інспектор 

540 - 565 

535 - 560 

510 - 535 

495 - 520 

455 - 480 

Провідний спеціаліст, старший державний виконавець, старший державний інспектор 

485 - 510 

475 - 500 

465 - 490 

455 - 480 

425 - 450 

Спеціаліст I категорії, державний виконавець 

445 - 470 

435 - 460 

430 - 455 

420 - 440 

410 - 435 

Спеціаліст II категорії 

425 

425 

420 

400 

400 

Спеціаліст 

410 

410 

400 

380 

380 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій, які мають спеціальні звання, керівних працівників і спеціалістів, які проводять державний фінансовий аудит та інспектування діяльності підприємств, установ, організацій, контрольно-ревізійних відділів у містах (крім мм. Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій, об'єднаних контрольно-ревізійних відділів

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік 

за групами міст 

поза групою 

I, об'єднана державна податкова інспекція 

II 

III 

Начальник державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу 

1160 

1080  

1070  

1000  

945  

Заступник начальника державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу 

1050 

1025  

1015  

950  

900  

Начальник управління 

830 - 860 

820 - 850  

810 - 840  

780 - 810  

750 - 780  

Начальник відділу у складі управління 

800 - 830 

780 - 810  

770 - 800  

755 - 785  

730 - 760  

Завідувач сектору 

760 - 790 

750 - 780  

740 - 770  

720 - 750  

700 - 730  

Головний: державний податковий ревізор-інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 

700 - 730 

680 - 710  

680 - 710  

650 - 680  

620 - 650  

Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор; провідний: контролер-ревізор, державний аудитор 

650 - 680 

630 - 660  

630 - 660  

600 - 630  

590 - 620  

Старший: державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 

590 - 620 

590 - 620 

590 - 620 

585 - 615 

585 - 615 

Державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 

580 

580 

580 

580 

580 

СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій у містах, об'єднаних  державних податкових інспекцій

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік 

в інших містах, об'єднана державна податкова інспекція 

Начальник головного відділу (відділу) податкової міліції - перший заступник начальника державної податкової інспекції 

1050 

1015 

Начальник відділу, штабу, відділення у складі головного відділу (відділу) 

800 - 830 

770 - 800 

Старший слідчий, головний державний податковий ревізор-інспектор 

700 - 730 

680 - 710 

Старший: оперуповноважений, експерт, державний податковий ревізор-інспектор; слідчий, начальник чергової частини, командир взводу, головний державний податковий інспектор 

650 - 680 

630 - 660 

Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, старший державний податковий інспектор 

520 - 620 

590 - 620 

Інспектор, державний податковий інспектор 

580 

580 

";

24) у додатку 33 до постанови позиції:

"Керівник апарату держадміністрації 

895 - 920 

855 - 880 

Заступник керівника апарату 

715 - 740 

675 - 700" 

замінити позиціями такого змісту: 

 

 

"Керівник апарату держадміністрації 

1750 

1550 - 1600 

Заступник керівника апарату 

1660 

1440 - 1550"; 

25) у додатку 34 до постанови:

назву додатка доповнити словами "керівних працівників і спеціалістів у районах в містах та об'єднаних (міських та районних) відділень Держказначейства";

у графі "Найменування посади" у позиції "Начальник відділу, служби" слово "служби" замінити словами "головний бухгалтер";

найменування третьої графи викласти у такій редакції:

"район, район у місті, міжрайонні (об'єднані) підрозділи";

позиції "Головний казначей, головний державний соціальний інспектор"; "Провідний казначей, державний соціальний інспектор"; "Провідний спеціаліст, старший державний виконавець" доповнити відповідно словами "головний державний інспектор", "провідний державний інспектор", "старший державний інспектор";

26) додатки 35 - 37 до постанови викласти у такій редакції:

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення державних податкових інспекцій, керівних працівників і спеціалістів, які проводять державний фінансовий аудит та інспектування діяльності підприємств, установ, організацій, контрольно-ревізійних відділів у районах, районах у мм. Києві та Севастополі, міжрайонних державних податкових інспекцій, міжрайонних (об'єднаних) контрольно-ревізійних відділів

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

район у м. Києві 

район, район у м. Севастополі, міжрайонна державна податкова інспекція 

Начальник державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу 

1090 

1050 

Заступник начальника державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу 

1050 

1010 

Начальник самостійного відділу 

840 - 870 

810 - 840 

Завідувач сектору 

750 - 780 

710 - 740 

Головний: державний податковий ревізор-інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 

710 - 740 

680 - 710 

Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор, провідний: контролер-ревізор, державний аудитор 

640 - 670 

630 - 660 

Старший: державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 

600 - 630 

590 - 620 

Державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 

590 

580 

СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій у районах, районах у містах, міжрайонних державних податкових інспекцій

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Начальник відділу податкової міліції - перший заступник начальника державної податкової міліції 

1010 

Начальник відділення, штабу у складі відділу 

810 - 840 

Старший слідчий, головний державний податковий ревізор-інспектор 

680 - 710 

Старший: оперуповноважений, експерт, державний податковий ревізор-інспектор; слідчий, головний державний податковий інспектор 

630 - 660 

Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, старший державний податковий інспектор 

590 - 620 

Інспектор, державний податковий інспектор 

580 

СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій у районах м. Києва

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Начальник головного відділу податкової міліції - перший заступник начальника державної податкової інспекції 

1050 

Перший заступник, заступник начальника головного відділу 

865 - 920 

Начальник відділу, відділення, штабу у складі головного відділу 

820 - 850 

Старший слідчий, головний державний податковий ревізор-інспектор 

710 - 740 

Старший: оперуповноважений, експерт, державний податковий ревізор-інспектор; слідчий, головний державний податковий інспектор 

640 - 670 

Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, старший державний податковий інспектор 

600 - 630 

Інспектор, державний податковий інспектор 

590 

";

27) у додатку 38 до постанови позиції:

"Начальник управління, самостійного відділу, старший помічник Генерального прокурора з особливих доручень 

1915 - 1940 

Начальник відділу в складі управління, помічник Генерального прокурора з особливих доручень 

1655 - 1680 

Старший слідчий в особливо важливих справах 

1425 - 1450

Слідчий в особливо важливих справах, старший прокурор управління, відділу, старший прокурор-криміналіст, прокурор-криміналіст 

1310 - 1335 

Прокурор управління, відділу 

1250 - 1275" 

замінити позиціями такого змісту: 

  

"Начальник управління, самостійного відділу, старший помічник Генерального прокурора з особливих доручень 

2080 - 2140 

Начальник відділу у складі управління, помічник Генерального прокурора з особливих доручень 

1700 - 1800 

Старший слідчий в особливо важливих справах 

1500 - 1600 

Слідчий в особливо важливих справах, старший прокурор управління, відділу, старший прокурор-криміналіст, прокурор-криміналіст 

1400 - 1500 

Прокурор управління, відділу 

1300 - 1375"; 

28) у додатку 39 до постанови позиції:

"Прокурор 

2000 

1950 

1850 

1800"; 

"Начальник управління, відділу, старший помічник прокурора 

895 - 920 

895 - 920 

855 - 880 

815 - 840 

Старший слідчий з особливо важливих справ 

795 - 820 

 

 

 

Слідчий з особливо важливих справ, прокурор-криміналіст 

755 - 780 

755 - 780 

755 - 780 

755 - 780 

Старший слідчий 

 

715 - 740 

715 - 740 

715 - 740 

Старший прокурор управління, відділу 

755 - 780 

755 - 780 

715 - 740 

715 - 740 

Прокурор управління, відділу, помічник прокурора, головний спеціаліст 

715 - 740 

715 - 740 

675 - 700 

675 - 700" 

замінити позиціями такого змісту: 

 

 

 

 

"Прокурор 

2000 

1990 

1880 

1800"; 

"Начальник управління, відділу, старший помічник прокурора 

1500 - 1600 

1500 - 1600 

1400 - 1450 

1350 - 1400 

Старший слідчий з особливо важливих справ 

995 - 1020 

 

 

 

Слідчий з особливо важливих справ, прокурор-криміналіст 

955 - 980 

955 - 980 

955 - 980 

955 - 980 

Старший слідчий 

 

915 - 940 

915 - 940 

915 - 940 

Старший прокурор управління, відділу 

955 - 980 

955 - 980 

915 - 940 

915 - 940 

Прокурор управління, відділу, помічник прокурора, головний спеціаліст 

915 - 940 

915 - 940 

875 - 900 

875 - 900"; 

29) у додатку 40 до постанови позиції:

"Старший помічник прокурора, слідчий з особливо важливих справ 

765 - 790 

745 - 770 

705 - 730 

685 - 710 

645 - 670 

Старший слідчий, прокурор-криміналіст 

725 - 750 

725 - 750 

685 - 710 

685 - 710 

645 - 670 

Слідчий 

 

 

645 - 670 

645 - 670 

625 - 650 

Помічник прокурора 

645 - 670 

645 - 670 

645 - 670 

645 - 670 

625 - 650" 

замінити позиціями такого змісту: 

"Старший помічник прокурора, слідчий з особливо важливих справ 

975 - 1000 

945 - 970 

905 - 930 

885 - 910 

845 - 870 

Старший слідчий, прокурор-криміналіст 

975 - 1000 

945 - 970 

905 - 930 

885 - 910 

845 - 870 

Слідчий 

 

 

845 - 870 

845 - 870 

825 - 850 

Помічник прокурора 

935 - 960 

845 - 870 

845 - 870 

845 - 870 

825 - 850"; 

30) додаток 41 до постанови викласти в такій редакції:

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних, міжрайонних, районних у містах, природоохоронних та інших прирівняних до них прокуратур

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

районні прокуратури м. Києва 

прокуратура виправно-трудових установ, міжрайонна прокуратура 

районна прокуратура у містах, природоохоронна прокуратура та прокуратура сільського району 

Прокурор 

1600 

1400 

1315 

Заступник прокурора 

1440 

1260 

1225 

Старший: помічник прокурора, слідчий 

975 - 1000 

875 - 900 

835 - 860 

Слідчий 

935 - 960 

835 - 860 

795 - 820 

Помічник прокурора 

935 - 960 

835 - 860 

795 - 820 

Стажист 

515 - 540 

515 - 540 

515 - 540 

";

31) у додатку 42 до постанови позиції:

"Керівник управління 

2140"; 

"Головний: спеціаліст, консультант 

1550" 

замінити позиціями такого змісту: 

 

"Керівник управління 

2180"; 

"Головний: спеціаліст, консультант 

1700"; 

32) у додатку 43 до постанови позиції:

"Начальник управління 

2140"; 

"Головний: спеціаліст, консультант 

1550" 

замінити позиціями такого змісту: 

 

"Начальник управління 

2180"; 

"Головний: спеціаліст, консультант 

1700"; 

33) додатки 44 і 45 до постанови викласти у такій редакції:

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату вищих спеціалізованих судів

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Керівник апарату (завідувач секретаріату) 

2250 

Начальник управління 

1950 - 2050 

Начальник самостійного відділу 

1900 - 1980 

Начальник відділу у складі управління 

1850 - 1915 

Завідувач сектору, керівник прес-служби 

1750 - 1850 

Радник голови суду 

1800 - 1850 

Радник першого заступника голови суду 

1750 - 1800 

Помічник: голови, першого заступника голови, заступника голови суду, голови Судової палати, заступника голови Судової палати, секретаря Пленуму, судді 

1650 - 1700 

Радник заступника голови суду 

1600 - 1650 

Науковий консультант 

1500 - 1550 

Головний: консультант, спеціаліст 

1400 - 1450 

Старший консультант 

1350 - 1400 

Провідний спеціаліст, консультант 

1100 - 1150 

Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник 

1050 - 1100 

Спеціаліст II категорії, відповідальний секретар судової палати, секретар судового засідання, судовий розпорядник 

850 - 900 

Спеціаліст, секретар суду, комендант суду 

750 - 800 

СХЕМА
посадових окладів працівників і спеціалістів апарату апеляційних судів

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень

Апеляційний суд України 

апеляційний спеціалізований суд 

апеляційний загальний суд 

Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ 

II, м. Севастополь 

Керівник апарату (завідувач секретаріату) 

2000 - 2140 

1500 - 1600 

1500 - 1600 

1400 - 1500 

1300 - 1400 

Начальник управління, керуючий справами 

1800 - 1900 

 

 

 

 

Начальник: самостійного відділу, прес-служби в апараті Апеляційного суду України, відділу 

1700 - 1800 

1050 - 1150 

1050 - 1150 

950 - 1050 

900 - 1000 

Начальник відділу у складі управління, помічник голови суду в апараті Апеляційного суду України; головний бухгалтер 

1500 - 1600 

1000 - 1050 

1000 - 1050 

900 - 1000 

850 - 950 

Помічник: заступника голови суду, заступника голови судової палати, судді Апеляційного суду України 

1250 - 1300 

 

 

 

 

Помічник голови суду, радник голови суду 

 

640 - 665 

610 - 635 

595 - 620 

575 - 600 

Завідувач сектору 

1350 - 1400 

 

 

 

 

Науковий консультант 

1300 

 

 

 

 

Головний консультант 

1100 - 1150 

 

 

 

 

Радник, помічник першого заступника та заступника голови суду, судді 

 

635 - 660 

595 - 620 

575 - 600 

555 - 580 

Головний спеціаліст 

1100 - 1150 

625 - 660 

585 - 610 

560 - 585 

525 - 550 

Старший консультант 

950 - 975 

625 - 660 

585 - 610 

560 - 585 

525 - 550 

Завідувач редакційно-видавничої групи 

950 - 975 

 

 

 

 

Завідувач приймальні 

 

625 - 660 

585 - 610 

560 - 585 

525 - 550 

Провідний спеціаліст, консультант 

920 - 945 

555 - 580 

515 - 540 

495 - 520 

475 - 500 

Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник 

775 - 800 

475 - 500 

475 - 500 

475 - 500 

475 - 500 

Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник 

685 - 710 

480 

440 

440 

440 

Відповідальний секретар судової палати в апараті Апеляційного суду України 

685 - 710 

 

 

 

 

Спеціаліст, секретар судової палати, секретар суду, комендант суду 

625 - 650 

420 

410 

410 

410 

";

34) у додатку 46 до постанови:

у графі "Найменування посади" позицію "Радник, помічник першого заступника, заступника голови суду" доповнити словом "судді";

позиції:

"Керівник апарату (завідувач секретаріату) 

1200 

1200 

1100 

1000 

Начальник відділу 

795 - 820 

795 - 820 

755 - 780 

705 - 730 

Головний бухгалтер 

725 - 750 

685 - 710 

665 - 690 

615 - 640"; 

"Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник 

475 - 500 

455 - 480 

455 - 480 

435 - 460 

Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник 

440 

440 

435 

435 

Спеціаліст, секретар суду 

410 

410 

400 

400" 

замінити позиціями такого змісту: 

"Керівник апарату (завідувач секретаріату) 

1400 - 1500 

1400 - 1500 

1300 - 1400 

1200 - 1300 

Начальник відділу 

1000 - 1100 

1000 - 1100 

950 - 1050 

900 - 1000 

Головний бухгалтер 

900 - 1000 

900 - 1000 

850 - 950 

800 - 900"; 

"Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник 

475 - 500 

475 - 500 

475 - 500 

475 - 500 

Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник 

440 

440 

440 

440 

Спеціаліст, секретар судової палати, секретар суду 

410 

410 

410 

410"; 

35) у додатку 48 до постанови позиції:

"Голова постійної комісії з питань бюджету 

1750 - 1800 

1650 - 1700 

1550 - 1600 

Керуючий справами 

1800 

1700 

1600 

Начальник управління, відділу 

900 - 1000 

850 - 950 

800 - 900 

Начальник відділу в складі управління 

695 - 720 

685 - 710 

675 - 700" 

замінити позиціями такого змісту:

"Голова постійної комісії з питань бюджету 

1850 - 1900 

1800 - 1850 

1750 - 1800 

Керуючий справами 

1900 

1850 

1800 

Начальник управління 

1100 - 1200 

1050 - 1150 

1000 - 1100 

Начальник відділу 

900 - 1000 

895 - 995 

885 - 985 

Начальник відділу у складі управління 

895 - 920 

885 - 910 

875 - 900"; 

36) у додатку 49 до постанови позицію:

"Керуючий справами 

895 - 920 

855 - 880" 

замінити позицією такого змісту: 

  

  

"Керуючий справами 

1750 

1550 - 1600"; 

37) додатки 50 і 51 до постанови викласти в такій редакції:

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік 

за групою міст 

чисельність населення 

поза групою 

II 

III 

понад 15 тис. чоловік 

до 15 тис. чоловік 

Міський голова 

2300 

2150 

2075 

2000 

1845 

1540 

1300 

Перший заступник міського голови 

2070 

1995 

1945 

1900 

1715 

1485 

1250 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

1920 

1890 

1840 

1800 

1660 

1430 

1200 

Директор департаменту міської (міста обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) ради 

855 - 880 

800 - 825 

755 - 780 

750 - 775 

635 - 660 

 

 

Начальник відділу, державний реєстратор, головний бухгалтер 

740 - 765 

735 - 760 

730 - 755 

725 - 750 

600 - 625 

525 - 550 

475 - 500 

Завідувач сектору 

600 - 625 

590 - 615 

580 - 605 

570 - 595 

550 - 575 

 

 

Радник, консультант голови ради 

575 - 600 

555 - 580 

535 - 560 

495 - 520 

475 - 500 

 

 

Помічник голови ради 

545 - 570 

545 - 570 

520 - 545 

 

 

 

 

Головний спеціаліст 

540 - 565 

535 - 560 

510 - 535 

495 - 520 

435 - 460 

 

 

Провідний спеціаліст, адміністратор 

485 - 510 

475 - 500 

465 - 490 

455 - 480 

425 - 450 

425 - 450 

425 - 450 

Спеціаліст I категорії 

445 - 470 

435 - 460 

430 - 455 

420 - 440 

420 

420 

420 

Спеціаліст II категорії 

425 

425 

420 

420 

400 

400 

400 

Спеціаліст 

410 

410 

410 

400 

380 

380 

380 

Примітка. Посада державного реєстратора вводиться лише у виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення.

СХЕМА
посадових окладів працівників і спеціалістів самостійних управлінь, відділів, виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад

Найменування посади 

Місячний посадовий оклад, гривень 

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік 

за групами міст 

у містах, що не належать до груп за оплатою праці 

поза групою 

II 

III 

Начальник самостійного управління, відділу 

920 - 945 

915 - 940 

900 - 925 

895 - 920 

890 - 915 

850 - 875 

Начальник відділу у складі управління 

740 - 765 

735 - 760 

730 - 755 

725 - 750 

600 - 625 

 

Завідувач сектору, головний бухгалтер 

600 - 625 

590 - 615 

580 - 605 

570 - 595 

550 - 575 

515 - 540 

Головний державний соціальний інспектор 

565 - 590 

560 - 585 

535 - 560 

520 - 545 

475 - 500 

470 - 495 

Головний спеціаліст 

540 - 565 

535 - 560 

510 - 535 

495 - 520 

455 - 480 

450 - 475 

Державний соціальний інспектор 

510 - 535 

500 - 525 

485 - 510 

480 - 505 

445 - 470 

445 - 470 

Провідний спеціаліст 

485 - 510 

475 - 500 

465 - 490 

455 - 480 

425 - 450 

425 - 450 

Спеціаліст I категорії 

445 - 470 

435 - 460 

430 - 455 

420 - 440 

420 

420 

Спеціаліст II категорії 

425 

425 

420 

420 

400 

400 

Спеціаліст 

410 

410 

410 

400 

380 

380 

";

38) у додатку 52 до постанови позицію:

"Керуючий справами (секретар) виконкому 

845 - 870" 

замінити позицією такого змісту: 

 

"Керуючий справами (секретар) виконкому 

1450 - 1500"; 

39) доповнити додаток 53 до постанови:

після позиції:

"Завідувач сектору 

525 - 550" 

позицією такого змісту: 

 

"Головний державний соціальний інспектор 

520 - 545"; 

після позиції

"Головний спеціаліст 

495 - 520" 

позицією такого змісту: 

 

"Державний соціальний інспектор 

475 - 500"; 

40) у додатку 54 до постанови позицію:

"Головний бухгалтер 

450 - 475 

450 - 475 

440 - 465 

435 - 455 

445" 

замінити позицією такого змісту: 

"Головний бухгалтер 

525 - 550 

520 - 545 

515 - 540 

510 - 535 

505"; 

41) у додатку 55 до постанови:

у графі "Найменування посади" позицію "Стенографістка 1 категорії, оператор комп'ютерного набору" доповнити словами "оператор копіювальних та розмножувальних машин";

42) пункт 84 переліку актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці, що втратили чинність, затвердженого зазначеною постановою, доповнити словами "в частині умов оплати праці".

 

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 1995 р. N 720.

2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 1997 р. N 1073 "Питання забезпечення діяльності Національного інституту українсько-російських відносин" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 39; 1998 р., N 29, ст. 1092) у частині визначення умов оплати праці.

3. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 621 "Про умови оплати праці працівників виборчої комісії Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 694).

4. Абзац другий пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2000 р. N 829 "Про грошове забезпечення військовослужбовців" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 21, ст. 863) у частині встановлення надбавок працівникам.

____________

Опрос