Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка регистрации объектов государственной экспертизы землеустроительной документации и типовой формы ее заключения

КМ Украины
Постановление КМ от 12.07.2006 № 974
редакция действует с 10.06.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 липня 2006 р. N 974

Київ

Про затвердження Порядку реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 жовтня 2012 року N 930
,
від 27 травня 2015 року N 379
,
від 3 червня 2020 року N 455

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються, Порядок реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типову форму її висновку.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації

1. Цей Порядок встановлює механізм здійснення реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації, що подаються для проведення державної експертизи землевпорядної документації (далі - державна експертиза), в тому числі в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та інтегрованих з ним інформаційних систем Держгеокадастру.

Реєстрація об'єктів державної експертизи здійснюється Держгеокадастром та його територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

2. Реєстрації підлягають об'єкти державної експертизи, що визначені статтею 6 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" (далі - об'єкти державної експертизи), які подаються для проведення державної експертизи, підготовлені та погоджені в установленому законодавством порядку.

3. Реєстрація об'єктів державної експертизи здійснюється не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня одержання від замовника державної експертизи клопотання (заяви) про проведення державної експертизи, оформленого в установленому законодавством порядку.

Реєстрація об'єктів державної експертизи здійснюється шляхом внесення відомостей про об'єкт державної експертизи до журналу обліку (реєстрації) об'єктів державної експертизи землевпорядної документації, який ведеться в електронній формі.

Об'єкти державної експертизи реєструються на підставі клопотання (заяви) про проведення державної експертизи, яке подане замовником державної експертизи в установленому законодавством порядку, в тому числі в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та інтегрованих з ним інформаційних систем Держгеокадастру.

Форми клопотання (заяви) про проведення державної експертизи та журналу обліку (реєстрації) об'єктів державної експертизи землевпорядної документації затверджуються Мінекономіки.

4. Реєстрація об'єктів державної експертизи в разі проведення повторної або додаткової державної експертизи здійснюється відповідно до цього Порядку.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 р. N 930
,
від 27.05.2015 р. N 379
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.06.2020 р. N 455)

 

ВИСНОВОК
державної експертизи землевпорядної документації від ___ ____________ 20__ р. N ______

1. Замовник державної експертизи землевпорядної документації (далі - державна експертиза):

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання, серія та номер паспорта, ким
_____________________________________________________________________________________
і коли виданий, реєстраційний номер
облікової картки платника податків (за наявності) -
_____________________________________________________________________________________
для фізичної особи, найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код в Єдиному
_____________________________________________________________________________________.
державному реєстрі підприємств і організацій України - для юридичної особи)

2. Назва об'єкта державної експертизи:

_____________________________________________________________________________________
(вид та назва документації із землеустрою, документації з оцінки земель, матеріалів і документації
_____________________________________________________________________________________.
державного земельного кадастру, щодо якої проводилась державна експертиза)

3. Розробник об'єкта державної експертизи:

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер
облікової картки платника податків
_____________________________________________________________________________________
(за наявності), місце проживання фізичної особи - підприємця; найменування, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України для
_____________________________________________________________________________________
юридичної особи; дані про сертифікованих інженерів-землевпорядників (прізвище, ім'я та
_____________________________________________________________________________________.
по батькові (за наявності), номер та дата видачі кваліфікаційного сертифіката)

4. Дата виготовлення об'єкта державної експертизи ____________ рік.

5. Дата і номер реєстрації об'єкту державної експертизи в журналі обліку (реєстрації) об'єктів державної експертизи землевпорядної документації _____________________________________________________________________________________.

6. Державна експертиза проведена в ______________________________________________________
                                                                                                             (найменування експертного підрозділу
______________________________________________________________________________________
Держгеокадастру або територіального органу Держгеокадастру, в якому проводилась
______________________________________________________________________________________
державна експертиза, прізвище, ініціали та посада експерта)

7. Форма державної експертизи __________________________________________________________
                               (обов'язкова, вибіркова, добровільна)

8. Вид державної експертизи ____________________________________________________________
                                                                     (первинна, повторна, додаткова)

9. Процедура проведення державної експертизи (дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об'єкта державної експертизи) __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10. Вимоги (пропозиції, зауваження), відповідно до яких необхідно внести зміни та доповнення до об'єкта державної експертизи з метою його приведення у відповідність з вимогами законодавства, встановленими стандартами, нормами і правилами
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

11. Підсумкова оцінка державної експертизи

_____________________________________________________________________________________
(відповідність об'єкта експертизи вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Строк дії висновку __________________________________________________________________

Додаток: ______________________________________________________________________________
(документації із землеустрою, документації з оцінки земель,
_____________________________________________________________________________________.
матеріалів і документації державного земельного кадастру)

13. Експерти державної експертизи:

____________________
(посада)

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

____________________
(посада)

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

____________________
(посада)

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

(типова форма у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.06.2020 р. N 455)

____________

Опрос