Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка регистрации объектов государственной экспертизы землеустроительной документации и типовой формы ее заключения

КМ Украины
Постановление КМ от 12.07.2006 № 974
редакция действует с 19.06.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 липня 2006 р. N 974

Київ

Про затвердження Порядку реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 жовтня 2012 року N 930
,
від 27 травня 2015 року N 379

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються, Порядок реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типову форму її висновку.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації

(У тексті Порядку слово "Держкомзем" у всіх відмінках замінено словом "Держземагентство" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 року N 930)

(У тексті Порядку слово "Держземагентство" в усіх відмінках замінено словом "Держгеокадастр" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 року N 379)

1. Реєстрація об'єктів державної експертизи землевпорядної документації здійснюється Держгеокадастром, Рескомземом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими головними управліннями земельних ресурсів.

2. Реєстрації підлягають підготовлені та узгоджені в установленому законодавством порядку оригінали документації із землеустрою та з оцінки земель, матеріалів і документації державного земельного кадастру (далі - об'єкти експертизи).

3. Об'єкти експертизи реєструються протягом одного дня на підставі заяви (клопотання) її замовника у спеціальному журналі.

Зразки заяви (клопотання) та журналу затверджуються Держгеокадастром.

4. У реєстрації об'єкта експертизи може бути відмовлено у разі:

невідповідності його вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів, цього Порядку;

виявлення недостовірних даних.

Про відмову в реєстрації об'єкта експертизи Держгеокадастр, Рескомзем Автономної Республіки Крим, обласне, Київське та Севастопольське міське головне управління земельних ресурсів повідомляє замовника протягом трьох днів у письмовій формі із зазначенням її причини.

5. У разі коли проводиться повторна або додаткова експертиза, реєстрація об'єктів здійснюється відповідно до цього Порядку.

У журналі обліку об'єктів експертизи зазначаються дата та номер висновку первинної експертизи, найменування органу, який її провів.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________________
(керівник спеціально уповноваженого органу
________________________________________
 виконавчої влади у сфері державної експертизи
________________________________________
землевпорядної документації) 

___________________
(дата) 

____________________
(підпис) 

  

М. П. 

ВИСНОВОК
державної експертизи землевпорядної документації
від ___ ____________200_ р. N ______

1 Замовник державної експертизи _____________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
___________________________________________________________________________________
                                          паспортні дані - серія, номер, ким і коли виданий; найменування юридичної особи,
___________________________________________________________________________________
                                відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити, місцезнаходження; номер телефону) 

2. Вид землевпорядної документації, що підлягає державній експертизі
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Розробник землевпорядної документації ______________________________________________
                                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
___________________________________________________________________________________
                         паспортні дані - серія, номер, ким і коли виданий; найменування юридичної особи, відомості
___________________________________________________________________________________
    про державну реєстрацію, місцезнаходження; дані про ліцензію на виконання відповідних робіт; номер телефону)

4. Дата виготовлення землевпорядної документації _______________________________________

5. Дата і номер реєстрації _____________________________________________________________

6. Державна експертиза проведена в ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                     (найменування підрозділу органу виконавчої влади з питань земельних  ресурсів, прізвище та ініціали,
__________________________________________________________________________________
                                                                                                        посада експерта) 

7. Форма проведення державної експертизи _____________________________________________
                                                                                                                       (обов'язкова, вибіркова, добровільна)

8. Вид державної експертизи __________________________________________________________
                                                                                                     (первинна, повторна, додаткова)

9. Процедура проведення державної експертизи (дослідження, перевірка, аналіз та оцінка
землевпорядної документації) _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

10. Зауваження та пропозиції до землевпорядної документації ______________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

11. Підсумкова оцінка результатів державної експертизи ___________________________________
___________________________________________________________________________________
                                      (відповідність вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

12. Строк проведення державної експертизи _____________________________________________

13. Строк дії висновку ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

14. Експерти:  _______________________________________________________________________
                                                                                                (посада, прізвище, ініціали) 

  

                                         ________________________
                                                        (підпис) 

                       ________________________________________________________________________
                                                                                               (посада, прізвище, ініціали) 

  

                                         ________________________
                                                           (підпис) 

                      _________________________________________________________________________
                                                                                               (посада, прізвище, ініціали) 

  
  

                                        ________________________
                                                            (підпис) 

____________

Опрос