Идет загрузка документа (129 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О выполнении на территории Украины Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей

КМ Украины
Постановление КМ от 10.07.2006 № 952
редакция действует с 21.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 липня 2006 р. N 952

Київ

Про виконання на території України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 травня 2009 року N 464
,
 від 2 вересня 2010 року N 795
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1109
,
від 13 липня 2016 року N 437
,
від 22 листопада 2017 року N 889
,
від 6 травня 2020 року N 378

З метою забезпечення виконання положень Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виконання на території України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.05.2009 р. N 464)

3. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 784 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1655), виключити.

4. Міністерству юстиції забезпечити утримання в поточному році додаткової чисельності працівників центрального апарату в межах бюджетних призначень, установлених Міністерству в Державному бюджеті України на 2006 рік.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 31

 

ПОРЯДОК
виконання на території України
Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії органів виконавчої влади у процесі вирішення відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року (далі - Конвенція) питань повернення до України або з України до іноземної держави дитини, яка незаконно вивезена (переміщена) або утримується будь-якою особою (далі - дитина), та забезпечення реалізації права доступу до дитини, якщо такі дії порушують права іншої особи на опіку (піклування) над дитиною і не містять складу злочину.

2. Функції центрального органу за Конвенцією виконує Мін'юст безпосередньо та через його територіальні органи та вживає всіх заходів для забезпечення негайного повернення дитини і виконання інших положень Конвенції.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109,
від 22.11.2017 р. N 889
,
від 06.05.2020 р. N 378)

3. Фізична або юридична особа, яка має право на опіку (піклування) над дитиною (далі - заявник), може звернутися до Мін'юсту або центрального органу будь-якої іншої держави, що є Стороною Конвенції (далі - іноземний центральний орган), із заявою про сприяння поверненню дитини (незалежно від напрямку її вивезення (переміщення) - з-за кордону на територію України чи з території України за кордон) та заявою про забезпечення реалізації права доступу до дитини.

Для України Стороною Конвенції вважається тільки та держава, що визнала приєднання України до Конвенції або приєднання якої до Конвенції визнано Україною відповідно до статті 38 Конвенції.

У заяві про сприяння поверненню дитини, що складається за формою згідно з додатком 1, та заяві про забезпечення реалізації права доступу до дитини, що складається за формою згідно з додатком 2, повинна міститися вся відома заявникові інформація, яка може допомогти у встановленні місцезнаходження дитини і вирішенні питання щодо повернення її заявникові та реалізації права доступу до дитини.

До зазначених заяв додаються документи, в яких міститься інформація, що стосується порушеного питання (засвідчена копія рішення або угоди щодо встановлення опіки (піклування) чи щодо права заявника на спілкування з дитиною; витяг з нормативно-правових актів з відповідних питань та/або обґрунтоване посилання на відповідні норми; документи, що підтверджують факт постійного проживання дитини в Україні; довіреність заявника), та їх засвідчений переклад на офіційну мову держави, в якій імовірно перебуває дитина, або англійську чи французьку мову.

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

4. Мін'юст надсилає щороку Постійному бюро Гаазької конференції міжнародного приватного права дані про результати виконання Конвенції і відповідну статистичну інформацію.

Розгляд заяви про сприяння поверненню дитини до України

5. У разі надходження заяви про сприяння поверненню дитини в Україну Мін'юст:

1) звертається до Адміністрації Держприкордонслужби на підставі довіреності заявника із запитом щодо надання інформації про перетинання дитиною державного кордону;

2) звертається до Національної поліції з метою встановлення місцезнаходження дитини за кордоном;

(підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 378)

3) перевіряє правильність заповнення та обґрунтованість заяви і наявність необхідних документів, що додаються до неї;

4) надсилає заяву разом з пакетом необхідних документів центральному органу іноземної держави;

5) сприяє одержанню на запит центрального органу іноземної держави додаткової інформації від заявника та/або заявником документів, передбачених статтею 15 Конвенції;

6) у разі винесення іноземним компетентним органом рішення про відмову в поверненні дитини повідомляє заявнику дату його винесення і надсилає заявнику копію такого рішення, а також вживає заходів до отримання від центрального органу іноземної держави відомостей про порядок і строки оскарження рішення;

7) інформує центральний орган іноземної держави про відкликання заяви у разі відмови заявника від вимог щодо повернення дитини;

8) звертається до МЗС з метою залучення закордонної дипломатичної установи України для:

вжиття заходів до захисту прав дитини, яка є громадянином України, якщо вона перебуває на території консульського округу, до прийняття рішення про задоволення заяви про повернення дитини;

узгодження із заявником, якщо він перебуває на території консульського округу, та центральним органом іноземної держави організаційних питань, пов'язаних з поверненням дитини.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

6. У разі надходження повідомлення про задоволення іноземним компетентним органом заяви Мін'юст з метою повернення дитини:

1) інформує заявника про прийняте рішення та заходи, що повинні бути вжиті заявником для забезпечення повернення дитини в Україну на підставі інформації центрального органу іноземної держави;

(підпункт 1 пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

2) на прохання заявника звертається із запитом до центрального органу іноземної держави для отримання інформації про компетентні органи іноземної держави, які уповноважені надавати сприяння заявникові з метою забезпечення безпечного повернення дитини в Україну;

(підпункт 2 пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

3) повідомляє іноземний центральний орган про фактичне повернення дитини.

4) підпункт 4 пункту 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

7. Національна поліція на запит Мін'юсту вживає заходів для встановлення місцезнаходження дитини та про результати письмово інформує Мін'юст.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889,
від 06.05.2020 р. N 378)

8. МЗС доручає на запит Мін'юсту закордонній дипломатичній установі України:

1) вжити заходів для захисту прав дитини, яка є громадянином України, якщо вона перебуває на території консульського округу та потребує такого захисту до прийняття рішення про задоволення заяви про повернення дитини, до прийняття рішення про задоволення заяви про повернення дитини;

(підпункт 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

2) на підставі рішення суду або в разі досягнення згоди між заявником та особою, в якої перебуває дитина, узгодити із заявником, якщо він перебуває на території консульського округу, та/або центральним органом іноземної держави організаційні питання, пов'язані з поверненням дитини, та надати сприяння в оформленні відповідного документа для забезпечення повернення дитини в Україну.

(підпункт 2 пункту 8 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889,
від 06.05.2020 р. N 378)

Розгляд заяви про сприяння поверненню дитини з України до іноземної держави

9. У разі надходження від заявника або від іноземного центрального органу заяви про сприяння поверненню дитини з України до іноземної держави Мін'юст:

1) реєструє заяву і надсилає підтвердження центральному органу іноземної держави про її надходження поштовим зв'язком, телефаксом або електронною поштою;

(підпункт 1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

2) перевіряє обґрунтованість заяви, наявність довіреності заявника та інших необхідних документів;

(підпункт 2 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

3) повідомляє в разі потреби іноземний центральний орган та/або заявника про необхідність подання додаткової інформації про вимоги до документів відповідно до законодавства тощо;

(підпункт 3 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

4) інформує в разі, коли заява оформлена з порушенням вимог Конвенції чи недостатньо обґрунтована, іноземний центральний орган та/або заявника про причини відмови у прийнятті заяви;

5) надсилає територіальному органу Мін'юсту заяву про сприяння поверненню дитини для вжиття попередніх заходів згідно з пунктом 12 цього Порядку;

(підпункт 5 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

6) звертається до Національної поліції з проханням про встановлення місцезнаходження дитини та особи, з якою імовірно перебуває дитина на території України;

(підпункт 6 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437,
від 22.11.2017 р. N 889)

61) звертається до ДМС або до виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, сільського голови (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради (далі - орган реєстрації), із запитом про надання інформації про реєстрацію місця проживання/перебування дитини та/або особи, з якою дитина перебуває на території України;

(пункт 9 доповнено підпунктом 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 378)

62) звертається до ДМС із запитом про надання інформації про прийняте рішення щодо визнання дитини та/або особи, з якою перебуває дитина на території України, біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

(пункт 9 доповнено підпунктом 62 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 378)

7) звертається до Мінсоцполітики із запитом про надання відомостей з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;

(підпункт 7 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

8) звертається до Адміністрації Держприкордонслужби на підставі довіреності заявника із запитом щодо надання інформації про перетинання дитиною державного кордону;

(підпункт 8 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

9) повідомляє центральний орган іноземної держави та/або заявника про місцезнаходження дитини та заходи, вжиті для запобігання заподіянню їй шкоди, якщо такі заходи вживалися на прохання заявника;

(підпункт 9 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

10) інформує центральний орган іноземної держави та/або заявника про заходи, що вживаються компетентними органами України в ході розгляду заяви;

(підпункт 10 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

11) вживає заходів для забезпечення реалізації права заявника на спілкування з дитиною, а також сприяє наданню правової допомоги і консультацій з цього питання;

(підпункт 11 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

12) повідомляє центральний орган іноземної держави та/або заявника про визначені судом або компетентним органом умови реалізації права на спілкування заявника з дитиною до вирішення судом питання щодо повернення дитини;

(підпункт 12 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

13) звертається через свій територіальний орган до суду з метою повернення дитини та забезпечує представництво інтересів заявника в судах та інших органах державної влади України з порушених питань;

(підпункт 13 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

14) у разі прийняття судом рішення про відмову у поверненні дитини інформує центральний орган іноземної держави та/або заявника про порядок і строки оскарження рішення;

(підпункт 14 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

15) повідомляє центральному органу іноземної держави та/або заявнику про прийняте судом рішення про повернення дитини;

(підпункт 15 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

16) підпункт 16 пункту 9 виключено

(підпункт 16 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 378)

17) роз'яснює заявнику порядок виконання рішення суду про повернення дитини;

(пункт 9 доповнено підпунктом 17 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

18) отримує від територіального органу інформацію про хід виконавчого провадження і про заходи, що вживаються з метою виконання рішення суду про повернення дитини, та надсилає її центральному органу іноземної держави та/або заявнику;

(пункт 9 доповнено підпунктом 18 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

19) інформує центральний орган іноземної держави про необхідність залучення компетентних органів іноземної держави для надання допомоги дитині та забезпечення захисту її прав після повернення;

(пункт 9 доповнено підпунктом 19 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

20) закриває справу після отримання підтвердження від центрального органу іноземної держави та/або заявника про фактичне повернення дитини.

(пункт 9 доповнено підпунктом 20 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

10. Дії, передбачені підпунктами 11 - 18 пункту 9, не виконуються на основі принципу взаємності стосовно заявників (фізичних осіб), які проживають на території держав, які зробили відповідно до статей 26, 42 Конвенції застереження про відмову нести будь-які витрати на оплату послуг адвокатів або радників чи судові витрати, крім тих, що можуть бути відшкодовані системою безоплатної правової допомоги, а також у разі, коли заявник звернувся до адвоката або іншим чином призначив приватного представника.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 378)

Заявникам (фізичним особам), які проживають на території держав, які не забезпечують взаємності щодо надання безоплатних радників або звільнення заявника від оплати послуг адвоката, Мін'юст сприяє у разі прохання заявника в надісланні запиту до місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги для прийняття рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 378)

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

11. Примусове виконання рішення суду про зобов'язання боржника повернути дитину здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" та іншими нормативно-правовими актами, органами державної виконавчої служби.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

12. Територіальний орган Мін'юсту за місцезнаходженням дитини в разі надходження від Міністерства заяви про сприяння її поверненню за кордон:

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

1) вживає заходів для одержання від особи, у якої перебуває дитина, згоди на добровільне повернення дитини, а також інформує таку особу про умови Конвенції. У разі потреби звертається до органу опіки і піклування за фактичним місцезнаходженням дитини для сприяння в одержанні від особи, у якої перебуває дитина, згоди на добровільне повернення дитини;

2) звертається:

до органу опіки і піклування за фактичним місцезнаходженням дитини для одержання висновку про умови проживання дитини;

до суду із заявою про повернення дитини;

(абзац третій підпункту 2 пункту 12 у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

до суду на підставі клопотання заявника та з урахуванням висновку органу опіки і піклування про умови проживання дитини з метою визначення тимчасового порядку спілкування заявника з дитиною до вирішення питання про повернення;

(абзац четвертий підпункту 2 пункту 12 у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

до органу опіки і піклування за фактичним місцезнаходженням дитини на підставі клопотання заявника для визначення порядку реалізації права на спілкування з дитиною до вирішення судом питання щодо повернення дитини;

(абзац п'ятий підпункту 2 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 378)

3) інформує суд про обмеження, встановлені статтею 16 Конвенції, стосовно розгляду по суті питання щодо встановлення опіки (піклування);

4) звертається до суду з клопотанням про залишення позову без розгляду в разі відмови заявника від вимог щодо повернення дитини або відкликання заяви про повернення дитини;

5) повідомляє Мін'юст про здійснення відповідних заходів, а також про рішення суду;

6) сприяє заявнику в одержанні в суді виконавчого документа у разі відмови особи, у якої перебуває дитина, добровільно виконати рішення суду; роз'яснює порядок його пред'явлення до виконання в орган державної виконавчої служби; на прохання заявника пред'являє виконавчий документ в орган державної виконавчої служби; інформує Мін'юст про стан виконавчого провадження.

Зазначені дії виконуються у разі, коли заявник не звернувся до адвоката або іншим чином не призначив приватного представника;

(підпункт 6 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 378)

7) підпункт 7 пункту 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

8) надсилає Мін'юсту інформацію про вжиті заходи.

(підпункт 8 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

13. На підставі повідомлення про надходження заяви про сприяння поверненню дитини, що надійшло від територіального органу Мін'юсту за її місцезнаходженням, відповідний орган опіки і піклування протягом 15 днів:

1) вживає заходів для одержання від особи, у якої перебуває дитина, згоди на добровільне повернення дитини, а також інформує таку особу про умови Конвенції;

2) забезпечує складення акта обстеження умов проживання дитини та подає його територіальному органові Мін'юсту, а також з'ясовує думку дитини стосовно повернення, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити;

(підпункт 2 пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

3) у разі встановлення обставин, за яких неможливо залишити дитину з особою, в якої перебуває дитина, факту залишення дитини без батьківського піклування вживає заходів до тимчасового влаштування дитини в сім'ю родичів або інших осіб, з якими у неї склалися близькі стосунки (сусіди, знайомі), заклад охорони здоров'я, заклад соціального захисту дітей за заявою батьків, інших законних представників.

У разі існування безпосередньої загрози для життя або здоров'я дитини постановляє рішення про негайне відібрання дитини від батьків або інших законних представників і вживає заходів до тимчасового влаштування дитини в сім'ю родичів або інших осіб, з якими у неї склалися близькі стосунки (сусіди, знайомі), заклад охорони здоров'я, заклад соціального захисту дітей;

(підпункт 3 пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

4) у разі, коли дитина потребує допомоги, забезпечує надання дитині необхідної допомоги педагога, психолога чи іншого фахівця;

(підпункт 4 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

5) інформує територіальний орган Мін'юсту про відмову особи, у якої перебуває дитина, добровільно її повернути;

6) на підставі клопотання заявника визначає порядок реалізації права заявника на спілкування з дитиною до вирішення судом питання щодо повернення дитини.

(підпункт 6 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

14. Національна поліція вживає заходів:

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437)

1) для встановлення місцезнаходження дитини та особи, у якої імовірно перебуває дитина на території України;

(підпункт 1 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

2) для тимчасового влаштування дитини до закладів соціального захисту для дітей або охорони здоров'я для запобігання заподіянню шкоди інтересам і здоров'ю дитини на період до передачі її за рішенням суду заявнику або іншій уповноваженій особі чи до влаштування іншим чином в установленому порядку; 

(підпункт 2 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

3) про результати вжитих заходів письмово інформує Мін'юст.

(пункт 14 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

15. Орган Держприкордонслужби, визначений Адміністрацією Держприкордонслужби, подає на запит Мін'юсту на підставі довіреності заявника або на запит органів Національної поліції інформацію про перетинання державного кордону дитиною.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437
,
у редакції постанови Кабінету Міністрів
 України від 22.11.2017 р. N 889)

16. МЗС доручає на запит Мін'юсту закордонній дипломатичній установі України погодити із заявником, якщо він перебуває на території консульського округу, та іноземним центральним органом організаційні питання, пов'язані з поверненням дитини.

17. ДМС або відповідний орган реєстрації на запит Мін'юсту надає інформацію про реєстрацію місця проживання/перебування дитини та/або особи, з якою дитина перебуває на території України.

ДМС на запит Мін'юсту надає інформацію про прийняте рішення щодо визнання дитини та/або особи, з якою перебуває дитина на території України, біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

(пункт 17 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 378)

171. Мінсоцполітики на запит Мін'юсту надає відомості з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

(Порядок доповнено пунктом 171 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

Розгляд заяви про забезпечення реалізації права доступу до дитини

18. У разі надходження заяви про забезпечення реалізації права доступу до дитини, яка постійно проживає за кордоном, Мін'юст:

1) вживає заходів, що передбачені підпунктами 1 - 4 пункту 5;

2) повідомляє заявнику в разі винесення іноземним компетентним органом рішення про порядок реалізації права доступу до дитини, яка постійно проживає за кордоном, або відмови в задоволенні вимог про його право на оскарження рішення та строки для оскарження;

(підпункт 2 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

3) звертається до МЗС з метою залучення закордонної дипломатичної установи України для надання сприяння заявнику у вирішенні організаційних питань, пов'язаних з виконанням рішення суду про порядок реалізації права доступу до дитини.

(підпункт 3 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

19. У разі надходження від заявника або від іноземного центрального органу заяви про сприяння забезпеченню реалізації права доступу до дитини, яка постійно проживає в Україні, Мін'юст:

1) вживає заходів, передбачених підпунктами 1 - 10 пункту 9;

2) звертається через свій територіальний орган на підставі довіреності заявника до суду з метою визначення порядку реалізації права доступу до дитини або до органу опіки та піклування за місцем проживання дитини для одержання висновку про умови проживання дитини та/або інформації про її думку стосовно спілкування із заявником з урахуванням віку і рівня розвитку дитини, а також для вжиття заходів щодо визначення способів участі у вихованні того з батьків, який проживає окремо від дитини (за умови подання ним відповідної заяви);

(підпункт 2 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889,
від 06.05.2020 р. N 378)

3) повідомляє заявнику в разі винесення судом рішення про порядок реалізації права доступу до дитини, яка постійно проживає в Україні, або відмови в задоволенні вимог про його право на оскарження рішення та строки для оскарження;

(підпункт 3 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

4) надає заявнику роз'яснення з питань виконання рішення суду про порядок реалізації права доступу до дитини.

5) підпункт 5 пункту 19 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 378)

20. Територіальний орган Мін'юсту за місцезнаходженням дитини в разі надходження від Міністерства заяви про забезпечення реалізації права доступу до дитини, яка постійно проживає в Україні:

1) вживає заходів для одержання від особи, з якою проживає дитина, згоди на добровільне надання заявнику можливості реалізувати право доступу до дитини та узгодження порядку реалізації права доступу;

2) звертається:

до органу опіки і піклування за місцем проживання дитини для одержання висновку про умови проживання дитини та/або інформації про її думку стосовно спілкування із заявником з урахуванням віку і рівня розвитку дитини, а також для вжиття заходів щодо визначення способів участі у вихованні того з батьків, який проживає окремо від дитини (за умови подання ним відповідної заяви);

(абзац другий підпункту 2 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 378)

до суду на підставі довіреності заявника з метою вирішення питання про порядок здійснення права доступу;

3) повідомляє Мін'юст про здійснення відповідних заходів, а також про рішення суду.

21. На підставі повідомлення, що надійшло від територіального органу Мін'юсту за місцем проживання дитини, про надходження заяви про забезпечення реалізації права доступу до дитини, яка постійно проживає в Україні, відповідний орган опіки і піклування протягом 30 днів:

1) сприяє в разі потреби одержанню від особи, з якою проживає дитина, згоди на добровільну реалізацію права доступу заявника до дитини та узгодженню порядку здійснення права доступу;

2) складає та подає територіальному органові Мін'юсту висновок про умови проживання дитини в Україні та інформацію про її думку стосовно спілкування із заявником з урахуванням віку і рівня розвитку дитини;

3) забезпечує в разі потреби надання дитині допомоги педагога, психолога чи іншого фахівця.

22. Національне центральне бюро Інтерполу на запит Мін'юсту вживає заходів для встановлення місцезнаходження дитини за кордоном та про результати повідомляє Мін'юсту

(пункт 22 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

23. Національна поліція вживає заходів для встановлення місця проживання дитини на території України та особи, з якою проживає дитина, та про результати повідомляє Мін'юсту.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437,
від 22.11.2017 р. N 889)

24. ДМС або відповідний орган реєстрації на запит Мін'юсту надає інформацію про реєстрацію місця проживання/перебування дитини та/або особи, з якою дитина перебуває на території України.

ДМС на запит Мін'юсту надає інформацію про прийняте рішення щодо визнання дитини та/або особи, з якою перебуває дитина на території України, біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

(пункт 24 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 378)

241. Мінсоцполітики на запит Мін'юсту надає відомості з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

(Порядок доповнено пунктом 241 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

25. Орган Держприкордонслужби, визначений Адміністрацією Держприкордонслужби, подає на запит Мін'юсту на підставі довіреності заявника або на запит органів Національної поліції інформацію про перетинання державного кордону дитиною.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437)

26. МЗС доручає на запит Мін'юсту закордонній дипломатичній установі України надати заявнику, якщо він перебуває на території консульського округу, сприяння у вирішенні організаційних питань, пов'язаних з виконанням рішення суду про порядок реалізації права доступу до дитини, та про результати повідомляє Мін'юсту.

(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

Підстави для закриття справи про повернення дитини або забезпечення реалізації права доступу до дитини

27. Мін'юст припиняє опрацювання заяви про повернення дитини або забезпечення реалізації права доступу до дитини і закриває заведену справу у разі, коли:

1) втрачено зв'язок із заявником (ненадання письмової відповіді на запит Мін'юсту протягом шести місяців з дня вихідної дати листа Мін'юсту);

2) між сторонами укладено мирову угоду щодо місця проживання дитини та/або порядку доступу до дитини;

3) заявник відмовився від вжиття подальших заходів у справі;

4) дитина фактично повернулася в державу постійного проживання;

5) набрало законної сили рішення суду, яким справу про забезпечення реалізації прав доступу до дитини вирішено по суті;

6) відсутні правові підстави для апеляційного та/або касаційного оскарження рішення суду першої та/або апеляційної інстанції;

7) інформація про місцезнаходження дитини та особи, яка її ймовірно вивезла або утримує на території України, відсутня;

8) відсутні відомості про в'їзд дитини на територію України, крім випадку, коли місцезнаходження дитини на території України фактично встановлено Національною поліцією;

9) минуло шість місяців після інформування заявника про суд іноземної держави, компетентний розглядати справу на підставі Конвенції, відносно тих держав, які зробили застереження відповідно до статей 26, 42 Конвенції, якщо внутрішнє законодавство іноземної держави не передбачає надання подальшого сприяння заявникам у справі;

(пункт 27 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 378)

10) минуло шість місяців після інформування заявника про суд України, компетентний розглядати справу на підставі Конвенції, відносно заявників, що проживають на території держав, які зробили застереження відповідно до статей 26, 42 Конвенції, та у разі, коли заявник звернувся до адвоката або іншим чином призначив приватного представника;

(пункт 27 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 378)

11) отримано від ДМС інформацію про прийняте рішення щодо визнання дитини та/або особи, з якою перебуває дитина на території України, біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

(пункт 27 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 378)

12) державним виконавцем надіслано органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення та винесено постанову про закінчення виконавчого провадження, за винятком відновлення виконавчого провадження в результаті скасування судом постанови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження;

(пункт 27 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 378)

13) центральним органом іноземної держави поінформовано про закриття справи у зв'язку з вжиттям вичерпних заходів або неможливістю вжиття заходів відносно заяви, визначених статтею 7 Конвенції, відповідно до внутрішнього законодавства цієї іноземної держави.

(пункт 27 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 378,
у зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом п'ятнадцятим)

Для закриття справи достатньо однієї із зазначених підстав.

(Порядок доповнено розділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 889)

 

ЗАЯВА
про сприяння поверненню дитини відповідно до
Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей

Запитуючий центральний орган або заявник
(фізична або юридична особа)  

Запитуваний центральний орган  

Стосовно _________________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові дитини)
яка досягне 16-річного віку ___ ____________ 20__ року.

I. Інформація про дитину та її батьків

1. Дитина

Прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________

Дата народження ___________________________________________________________________

Місце народження __________________________________________________________________
                                                                                   (місто, село (селище), район, область, держава) 

Місце постійного проживання до незаконного вивезення (переміщення)
__________________________________________________________________________________

Документ, який посвідчує особу ______________________________________________________
                                                                                                (назва, серія, номер, яким органом і коли виданий)
__________________________________________________________________________________

Опис зовнішності (у разі наявності додається фотокартка)
__________________________________________________________________________________

2. Мати

Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________

Дата народження ___________________________________________________________________

Місце народження __________________________________________________________________
                                                                                    (місто, село (селище), район, область, держава) 

Громадянство ______________________________________________________________________

Посада та місце роботи ______________________________________________________________

Місце постійного проживання ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Документ, який посвідчує особу _______________________________________________________
                                                                                               (назва, серія, номер, яким органом і коли виданий)
__________________________________________________________________________________

3. Батько

Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________

Дата народження ___________________________________________________________________

Місце народження __________________________________________________________________
                                                                                   (місто, село (селище), район, область, держава) 

Громадянство

Посада та місце роботи ______________________________________________________________

Місце постійного проживання ________________________________________________________

Документ, який посвідчує особу ______________________________________________________
                                                                                               (назва, серія, номер, яким органом і коли виданий) 

4. Дата і місце реєстрації шлюбу батьків _______________________________________________

II. Інформація про заявника (фізичну або юридичну особу), який здійснював опіку (піклування) до вивезення (переміщення) дитини

5. Прізвище, ім'я та по батькові _______________________________________________________

Громадянство заявника (фізичної особи) _______________________________________________

Посада та місце роботи заявника (фізичної особи) _______________________________________

Місце постійного проживання _______________________________________________________

Документ, який посвідчує особу ______________________________________________________
                                                                                                                        (назва, серія, номер,
__________________________________________________________________________________
                                                                              яким органом і коли виданий) 

Найменування та адреса заявника (юридичної особи) ____________________________________
__________________________________________________________________________________

Рішення відповідного органу, на підставі якого здійснюється опіка (піклування)
__________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові та адреса представника заявника (фізичної або юридичної особи)
__________________________________________________________________________________

III. Інформація про можливе місцезнаходження дитини

6. Відомості про особу, яка ймовірно незаконно вивезла (перемістила) або утримує дитину, та родинні відносини з дитиною ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Дата і місце народження _____________________________________________________________
                                                                                           (місто, село (селище), район, область, держава) 

Громадянство ______________________________________________________________________

Посада та місце роботи ______________________________________________________________

Останнє відоме місце проживання (перебування) ________________________________________
__________________________________________________________________________________

Документ, який посвідчує особу ______________________________________________________
                                                                                                (назва, серія, номер, яким органом і коли виданий)
__________________________________________________________________________________

Опис зовнішності (у разі наявності додається фотокартка) ________________________________
__________________________________________________________________________________

7. Адреса, за якою ймовірно перебуває дитина __________________________________________
__________________________________________________________________________________

8. Перелік осіб, які можуть надати додаткову інформацію про місцезнаходження дитини
__________________________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________________________________________________________
                                                                                  адреса, номер телефону) 

IV. Дата, час, місце та обставини незаконного вивезення (переміщення) або утримування
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

V. Виклад фактичних обставин та законних підстав, на яких ґрунтується заява
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

VI. Інформація про розгляд судом питання щодо місця проживання, порядку виховання дитини, спілкування з нею або встановлення опіки (піклування) над дитиною
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

VII. Інформація про особу, якій необхідно передати дитину

Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Дата і місце народження _____________________________________________________________
                                                                                          (місто, село (селище), район, область, держава) 

Місце постійного проживання ________________________________________________________

Номер телефону ____________________________________________________________________

Умови, які можуть бути запропоновані під час передачі дитини ____________________________
__________________________________________________________________________________

VIII. Інша інформація
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

IX. Перелік документів, що додаються
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Я ________________________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я та по батькові заявника (фізичної особи)
__________________________________________________________________________________
                                                                (найменування заявника (юридичної особи)
уповноважую центральний орган і його представників діяти від мого імені та вчиняти всі необхідні дії, пов'язані з поверненням дитини _______________
                                                                                 (дата складення заяви)
__________________________________________________________________________________
                                                                      (найменування населеного пункту) 

Підпис заявника _________________

Підпис керівника юридичної особи ________________

М. П.

Відбиток печатки запитуючого центрального органу
_____________________ 

 

ЗАЯВА
про забезпечення реалізації права доступу до дитини відповідно до
Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей

Запитуючий центральний орган чи заявник
(фізична або юридична особа)  

Запитуваний центральний орган  

Стосовно _________________________________________________________________________,
                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові дитини)
яка досягне 16-річного віку ___ ___________ 20__ року.

I. Інформація про дитину та її батьків

1. Дитина

Прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________

Дата народження ____________________________________________________________________

Місце народження ___________________________________________________________________
                                                                               (місто, село (селище), район, область, держава) 

Місце постійного проживання до незаконного вивезення (переміщення)
___________________________________________________________________________________

Документ, який посвідчує особу (назва, серія, номер, яким органом і коли виданий)
___________________________________________________________________________________

Опис зовнішності (у разі наявності додається фотокартка)

2. Мати

Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________

Дата народження ___________________________________________________________________

Місце народження __________________________________________________________________
                                                                                        (місто, село (селище), район, область, держава) 

Громадянство _____________________________________________________________________

Посада та місце роботи _____________________________________________________________

Місце постійного проживання _______________________________________________________

Документ, який посвідчує особу ______________________________________________________
                                                                                               (назва, серія, номер, яким органом і коли виданий)
__________________________________________________________________________________

3. Батько

Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________

Дата народження ___________________________________________________________________

Місце народження __________________________________________________________________
                                                                                   (місто, село (селище), район, область, держава) 

Громадянство ______________________________________________________________________

Посада та місце роботи ______________________________________________________________

Місце постійного проживання ________________________________________________________

Документ, який посвідчує особу ______________________________________________________
                                                                                               (назва, серія, номер, яким органом і коли виданий)
__________________________________________________________________________________

4. Дата і місце реєстрації шлюбу батьків _______________________________________________
__________________________________________________________________________________

II. Інформація про заявника (фізичну або юридичну особу), який здійснював опіку (піклування) до вивезення (переміщення) дитини

5. Прізвище, ім'я та по батькові _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Громадянство заявника (фізичної особи) _______________________________________________

Посада та місце роботи заявника (фізичної особи) _______________________________________
__________________________________________________________________________________

Місце постійного проживання ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Документ, який посвідчує особу ______________________________________________________
                                                                                              (назва, серія, номер, яким органом і коли виданий)
__________________________________________________________________________________

Найменування та адреса заявника (юридичної особи) ____________________________________
__________________________________________________________________________________

Рішення відповідного органу, на підставі якого здійснюється опіка (піклування)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові та адреса представника заявника (фізичної або юридичної особи)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

III. Інформація про можливе місцезнаходження дитини

6. Відомості про особу, яка ймовірно заважає або відмовила у доступі до дитини
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________

Дата і місце народження _____________________________________________________________
                                                                                         (місто, село (селище), район, область, держава)
__________________________________________________________________________________

Громадянство ______________________________________________________________________

Посада та місце роботи ______________________________________________________________

Останнє відоме місце проживання (перебування) ________________________________________

Документ, який посвідчує особу ______________________________________________________
                                                                                            (назва, серія, номер, яким органом і коли виданий)
__________________________________________________________________________________

Опис зовнішності (у разі наявності додається фотокартка) ________________________________
__________________________________________________________________________________

7. Адреса, за якою ймовірно перебуває дитина __________________________________________

8. Перелік осіб, які можуть подати додаткову інформацію про місцезнаходження дитини
__________________________________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, адреса, номер телефону)
__________________________________________________________________________________

IV. Обставини, що перешкоджають реалізації права доступу до дитини
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

V. Виклад фактичних обставин та законних підстав, на яких ґрунтується заява
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

VI. Інформація про розгляд судом питання щодо місця проживання, порядку виховання дитини, спілкування з нею або опіки (піклування) над дитиною
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

VII. Пропозиції щодо погодження умов для забезпечення реалізації права доступу до дитини
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

VIII. Інша інформація
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

IX. Список документів, що додаються
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Я _________________________________________________________________________________
                                                          (прізвище, ім'я, по батькові заявника (фізичної особи)
___________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування заявника (юридичної особи)
уповноважую центральний орган і його представників діяти від мого імені та вчиняти всі необхідні дії, пов'язані із забезпеченням реалізації права доступу до дитини
_________________________                                                           ___________________________
             (дата складення заяви)                                                                                             (найменування населеного пункту) 

Підпис заявника ____________________

Підпис керівника юридичної особи __________________

М. П.

Відбиток печатки запитуючого
центрального органу 

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2010 р. N 795)

____________

Опрос