Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы обеспечения судов надлежащими помещениями на 2006 - 2010 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 04.07.2006 № 918
действует с 04.07.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 липня 2006 р. N 918

Київ

Про затвердження Державної програми забезпечення судів належними приміщеннями на 2006 - 2010 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму забезпечення судів належними приміщеннями на 2006 - 2010 роки, що додається.

2. Державній судовій адміністрації:

інформувати щороку до 1 березня Кабінет Міністрів України про хід виконання Програми, затвердженої цією постановою;

скласти протягом двох місяців за погодженням з Міністерством економіки перелік приміщень судів, що підлягають реконструкції, реконструкції та добудові, і будівель, які повинні бути споруджені, з визначенням обсягу їх фінансування за роками та строками введення в експлуатацію.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 31

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
забезпечення судів належними приміщеннями на 2006 - 2010 роки

Загальна частина

Суд є одна з найважливіших складових державної влади, а тому створення дієвої системи правосуддя, яка гарантуватиме захист прав та свобод людини, утвердження принципів верховенства права, підвищення рівня правосвідомості в українському суспільстві є одним з пріоритетів держави. Саме на досягнення цієї мети спрямовано проведення судово-правової реформи.

Одним з негативних факторів, що унеможливлюють успішне завершення судово-правової реформи, є незадовільне забезпечення судів приміщеннями, які б відповідали вимогам щодо здійснення судочинства. Це одна з найважливіших проблем судової влади, що потребує невідкладного розв'язання.

Незважаючи на ряд рішень, прийнятих Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України для виправлення становища, що склалося, переважна більшість судів розміщується в приміщеннях, у яких неможливо створити належні умови для відправлення правосуддя. У судах відсутні приміщення, зокрема немає достатньої кількості залів судових засідань, нарадчих кімнат, приміщень для конвою та підсудних, судових розпорядників, кімнат для прокурорів і адвокатів, свідків, що перешкоджає розгляду належним чином справ. Тому з об'єктивних причин у багатьох випадках розгляд справ відкладається, що призводить до тяганини та порушення прав і законних інтересів громадян.

Непоодинокі випадки, коли утвореним в результаті проведення судово-правової реформи судам не виділені службові приміщення, що унеможливлює здійснення подальших заходів, пов'язаних з реформуванням.

Складність завдань та специфіка функцій, покладених на суди, зумовлюють необхідність запровадження комплексного підходу до вирішення проблемних питань, які впливають на проведення судово-правової реформи.

Мета Програми

Основною метою Програми є створення належних умов для ефективної діяльності судів, спрямованої на забезпечення справедливого, неупередженого і своєчасного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів громадян, юридичних осіб чи інтересів держави, зокрема забезпечення судів загальної юрисдикції приміщеннями, які б відповідали вимогам щодо здійснення судочинства.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

За результатами проведення Державною судовою адміністрацією моніторингу приміщень 766 судів (усіх судів загальної юрисдикції, крім військових, організаційне забезпечення яких здійснює Державна судова адміністрація) на 1 січня 2005 р. лише 49 судів (6 відсотків) розташовано в приміщеннях, які повністю відповідають вимогам щодо здійснення судочинства. Решта приміщень судів потребують реконструкції чи реконструкції та добудови, а деякі перебувають в аварійному стані, у зв'язку з чим необхідно спорудити нові будівлі судів.

При вирішенні питання щодо забезпечення судів приміщеннями, які повністю відповідають вимогам щодо здійснення судочинства, враховувалося те, що вартість спорудження нових будівель більша, ніж реконструкція існуючих. Виходячи з обмеженості фінансових ресурсів та економічної доцільності, передбачається максимальне використання існуючих будівель судів.

Майже чверть (209) судів розташовано у приміщеннях, які не відповідають вимогам щодо здійснення судочинства, але мають достатню загальну площу, у зв'язку з чим доцільно провести їх реконструкцію.

З урахуванням технічної можливості передбачається забезпечити близько половини (313) судів, розташованих у приміщеннях, площа яких недостатня, приміщеннями, які відповідають вимогам щодо здійснення судочинства, шляхом реконструкції наявних приміщень та добудови будівель судів.

Створити належні умови у старих приміщеннях для решти (195) судів неможливо через відсутність достатньої площі та те, що технічний ресурс вичерпано. У зв'язку з цим забезпечення таких судів приміщеннями, які відповідають вимогам щодо здійснення судочинства, необхідно здійснити шляхом спорудження нових будівель.

Виконання Програми дасть змогу розв'язати проблему забезпечення судів загальної юрисдикції приміщеннями, які відповідають вимогам щодо здійснення судочинства, здійснювати контроль за використанням державних коштів, що виділяються з цією метою, а також за ефективністю їх витрачання.

Відповідно до статті 130 Конституції України та статті 87 Бюджетного кодексу України, фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Розмір видатків щороку уточнюється виходячи з реальних можливостей держави. Орієнтовний обсяг фінансування за роками і за призначенням наведено в додатку.

З метою забезпечення судів приміщеннями, які відповідають вимогам щодо здійснення судочинства, передбачається здійснення таких заходів:

реконструкція у 2006 - 2008 роках 209 існуючих приміщень судів загальною площею 261650,3 кв. метра;

реконструкція та добудова у 2006 - 2010 роках 313 будівель судів, в результаті чого загальна площа нових приміщень становитиме 457561,3 кв. метра;

спорудження у 2006 - 2010 роках 195 нових будівель судів загальною площею 379386,4 кв. метра.

Очікувані результати

717 судів загальної юрисдикції (91 відсоток загальної кількості судів, що функціонують в Україні) будуть забезпечені приміщеннями, які відповідатимуть вимогам щодо здійснення судочинства, що дасть можливість створити належні умови для їх функціонування і діяльності 6893 суддів.

Виконання Програми забезпечить захист прав і свобод людини та громадянина, утвердження принципу верховенства права, розвиток України як правової держави.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ
фінансування з державного бюджету реконструкції, добудови і спорудження будівель судів

Найменування заходу 

Кількість судів 

Загальна площа приміщень, кв. метрів 

Обсяг фінансування, тис. гривень 

У тому числі за роками 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

1. Реконструкція приміщень судів: 

209 

261650,3 

198436,4 

31234 

59002,4

108200 

 

 

Апеляційного суду України та апеляційних судів 

30050 

40685 

5800 

17885

17000 

 

 

місцевих 

185 

201635,3 

131091,9 

19565 

31526,9

80000 

 

 

місцевих господарських 

13583 

13990,5 

2200 

5790,5

6000 

 

 

апеляційних адміністративних 

4190 

2678 

678 

800

1200 

 

 

місцевих адміністративних 

12192 

9991 

2991 

3000

4000 

 

 

2. Реконструкція та добудова приміщень судів: 

313 

457561,3 

550579 

29810 

118615

136675 

134900 

130579 

Апеляційного суду України та апеляційних судів 

11 

84957,9 

118204,9 

13100 

25204,9

25000 

29900 

25000 

місцевих 

297 

354038,4 

398154,5 

9385 

72190,5

106000 

105000 

105579 

місцевих господарських 

7155,2 

14853,6 

1325 

7853,6

5675 

 

 

апеляційних господарських 

11409,8 

19366 

6000 

13366 

 

 

 

3. Спорудження нових будівель для судів: 

195 

379386,4 

1170592,6 

26570 

286771,6

238500 

299330 

319421 

Апеляційного суду України та апеляційних судів 

10 

107971,9 

349906,5 

15000 

139985,5

66500 

68000 

60421 

місцевих 

151 

183676,5 

549637,6 

6570 

73737,6

90000 

179330 

200000 

місцевих господарських 

10 

38570 

119119,5 

 

21119,5

21000 

35000 

42000 

апеляційних господарських 

22165 

68490 

5000 

12490

17000 

17000 

17000 

апеляційних адміністративних 

5609 

17332 

 

8332 

9000 

 

 

місцевих адміністративних 

17 

21394 

66107 

 

31107 

35000 

 

 

Усього 

717 

1098598 

1919608 

87614 

464389 

483375 

434230 

450000 

Примітка. Фінансування будівництва та реконструкції здійснюється на підставі затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

____________

Опрос