Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта "Усовершенствование системы социальной помощи"

КМ Украины
Постановление КМ от 20.06.2006 № 842
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 червня 2006 р. N 842

Київ

Про реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 9 жовтня 2006 року N 1404
,
 від 7 березня 2007 року N 400
,
 від 8 листопада 2007 року N 1300
,
від 26 листопада 2008 року N 1027
,
 від 25 січня 2012 року N 35

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 серпня 2013 року N 794)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги", що додається.

2. Установити, що під час реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги" не застосовуються вимоги:

абзац другий пункту 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.11.2008 р. N 1027)

абзац третій пункту 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.10.2006 р. N 1404)

постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 41, ст. 2752), якщо договорами, укладеними для реалізації проекту, передбачено забезпечення виконання зобов'язань постачальника (виконавця, надавача) товарів (робіт, послуг) безумовною банківською гарантією повернення суми попередньої оплати на строк дії таких договорів.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. N 400)

3. Центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ЄХАНУРОВ

Інд. 26

 

ПОРЯДОК
реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги"

(У тексті Порядку слово "Мінпраці" замінено словом "Мінсоцполітики", а слова "Державне казначейство" в усіх відмінках - словом "Казначейство" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року N 35)

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги" (далі - проект), зокрема використання Мінсоцполітики коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію цього проекту (далі - кошти) згідно з Угодою про позику (Проект удосконалення системи соціальної допомоги) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, яка підписана 28 листопада 2005 р. у м. Києві і ратифікована Законом України від 8 лютого 2006 р. N 3408-IV (далі - Угода про позику).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. N 400
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.11.2007 р. N 1300)

2. Мінсоцполітики як головний розпорядник коштів:

1) координує відповідно до планів заходів з реалізації проекту діяльність Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської і управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій на виконання Угоди про позику;

(підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. N 1300,
 від 25.01.2012 р. N 35)

2) проводить закупівлю товарів (робіт, послуг) та укладає з постачальниками (виконавцями, надавачами) відповідні договори за програмою, для виконання якої затверджено бюджетні призначення на здійснення Мінсоцполітики заходів з реалізації проекту;

(підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. N 400,
 від 08.11.2007 р. N 1300)

3) бере зобов'язання щодо здійснення видатків, пов'язаних з реалізацією проекту, у межах затвердженого кошторису за програмою, для виконання якої затверджено бюджетні призначення на здійснення Мінсоцполітики заходів з реалізації проекту. Зазначені зобов'язання підлягають відповідному коригуванню у разі невиконання на кінець року плану надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету;

(підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. N 400,
 від 08.11.2007 р. N 1300)

4) готує та подає Мінфіну:

платіжні документи, відповідно до яких надходять кошти на спеціальний рахунок, відкритий відповідно до Угоди про позику (далі - спеціальний рахунок), та їх гривневий еквівалент - на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі, проводяться операції купівлі-продажу валюти, розрахунки у валюті з постачальниками (виконавцями, надавачами) товарів (робіт, послуг) у рамках реалізації проекту, а також здійснюється повернення невикористаного залишку коштів Міжнародному банку реконструкції та розвитку за процедурами, встановленими цим банком;

розподіл коштів у розрізі бюджетних програм за формою, затвердженою Мінсоцполітики та погодженою з Мінфіном. Зазначений розподіл готується у разі надходження коштів на спеціальний рахунок або необхідності перерозподілу залишку коштів на цьому рахунку за бюджетними програмами в межах відповідних бюджетних призначень, затверджених законом про державний бюджет на відповідний рік;

(підпункт 4 пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. N 1300)

5) здійснює у межах затвердженого кошторису за програмою, для виконання якої затверджено бюджетні призначення на здійснення Мінсоцполітики заходів з реалізації проекту, видатки для виконання зобов'язань перед постачальниками (виконавцями, надавачами) товарів (робіт, послуг) у рамках реалізації проекту, а також на оплату комісійної винагороди Національного банку України за проведення операцій з коштами позики на спеціальному рахунку та купівлі-продажу іноземної валюти;

(підпункт 5 пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. N 400
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. N 1300)

6) забезпечує відповідно до законодавства, Угоди про позику та цього Порядку підготовку консолідованої звітності, зберігання фінансових та інших документів, ведення бухгалтерського обліку та організацію проведення аудиту в рамках реалізації проекту;

(підпункт 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. N 400)

7) виконує інші функції відповідно до законодавства.

3. Мінфін здійснює:

відповідно до Угоди про позику заходи з метою відкриття спеціального рахунка, готує і надсилає до Міжнародного банку реконструкції та розвитку і банку, в якому відкрито спеціальний рахунок, перелік осіб, уповноважених підписувати банківські документи, забезпечує проведення операцій за спеціальним рахунком і рахунком, відкритим Міжнародним банком реконструкції та розвитку, на який зараховується сума позики, в тому числі купівлю-продаж валюти і перерахування гривневого еквівалента коштів на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. N 1300)

у межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів, розглядає і погоджує протягом п'яти робочих днів звернення Мінсоцполітики щодо проведення операцій з коштами, що розміщуються на рахунках, зазначених в абзаці другому цього пункту;

сплату збору за зобов'язаннями та відсотків відповідно до умов, передбачених Угодою про позику.

(абзац третій пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. N 400)

4. Казначейство здійснює в установленому законодавством порядку облік коштів і відкриття відповідних рахунків для обліку гривневого еквівалента коштів і використання їх Мінсоцполітики.

5. Залишок коштів на рахунках, відкритих Мінсоцполітики, розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів в органах Казначейства, не використаний ними на кінець бюджетного періоду, підлягає перерахуванню до державного бюджету в порядку, встановленому Казначейством, і використовується у наступному бюджетному періоді в порядку, встановленому частиною другою статті 57 Бюджетного кодексу України.

Залишок коштів на рахунках, відкритих в рамках проекту, не використаний Мінсоцполітики, розпорядниками коштів державного та місцевих бюджетів на дату закінчення проекту, використовується за дозволом Міжнародного банку реконструкції та розвитку або повертається цьому банку за встановленими ним процедурами.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. N 400
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.11.2007 р. N 1300)

6. Мінсоцполітики щокварталу до 25 числа наступного місяця подає Мінфіну і Мінекономрозвитку зведену звітність про хід реалізації проекту за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35)

7. Складення та подання фінансової звітності, а також контроль за цільовим і ефективним їх витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос