Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по реализации Закона Украины "Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека"

КМ Украины
Постановление КМ от 31.05.2006 № 784
редакция действует с 06.03.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2006 р. N 784

Київ

Про заходи щодо реалізації Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 липня 2006 року N 952
,
 від 18 липня 2007 року N 950
,
від 14 січня 2009 року N 7
,
від 13 травня 2009 року N 464
,
 від 11 березня 2011 року N 245
,
від 10 вересня 2014 року N 431
,
від 24 лютого 2016 року N 157
,
від 30 серпня 2017 року N 669
,
від 14 серпня 2019 року N 709
,
від 26 лютого 2020 року N 146

Постанова втратила чинність в частині оплати праці
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 серпня 2016 року N 521)

(У тексті постанови слова "Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини" в усіх відмінках замінено словами "Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року N 669)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 72, 1 жовтня 2012 р.
,
 "Офіційний вісник України", N 83, 9 листопада 2012 р.
,
 "Офіційний вісник України", N 11, 19 лютого 2013 р.
,
"Офіційний вісник України", N 15, 5 березня 2013 р.)
,
 ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 23 травня 2013 року

Відповідно до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" та Указу Президента України від 25 червня 2002 р. N 581 "Про Порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Покласти на Міністерство юстиції функції органу, відповідального за забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини, координації виконання його рішень, а також інформування Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Європейського суду з прав людини.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 14.08.2019 р. N 709)

2. Перейменувати посаду Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини на посаду Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

3. Установити, що:

представництво України в Європейському суді з прав людини, координація виконання його рішень та інформування про хід виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах, в яких Україна є стороною, здійснюються Міністерством юстиції в установленому порядку через Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. N 157
,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 14.08.2019 р. N 709)

Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України за пропозицією Міністра юстиції.

Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини є заступником Міністра юстиції.

(абзац третій пункту 3 замінено двома абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. N 669)

4. Затвердити Положення про Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, що додається.

5. Міністерству юстиції подавати щороку в березні Кабінетові Міністрів України звіт про результати діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 р. N 709)

6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

7. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

8. Пункт 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.03.2011 р. N 245)

9. Пункт 9 виключено

(пункт 9 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 24.02.2016 р. N 157
,
від 14.08.2019 р. N 709
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2020 р. N 146)

10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.05.2009 р. N 464)

11. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пунктів 1 і 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених цією постановою, які набирають чинності через два місяці після набрання чинності цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 31

 

ПОЛОЖЕННЯ
 про Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

(У тексті Положення слова "Комітету Міністрів Ради Європи" замінено словами "Комітету міністрів Ради Європи", а слово "регламент" в усіх відмінках - словом "Регламент" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 157)

(У назві та тексті Положення слова "Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини" в усіх відмінках замінено словами "Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року N 669)

1. Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини є посадовою особою Міністерства юстиції, на яку покладено повноваження щодо здійснення представництва України в Європейському суді з прав людини (далі - Суд) під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), координації виконання його рішень, а також інформування Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Суду.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. N 157,
від 30.08.2017 р. N 669
,
від 14.08.2019 р. N 709)

2. Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини (далі - Уповноважена особа) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Регламентом Суду та цим Положенням.

3. Уповноваженою особою призначається особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менш як три роки, володіє однією з офіційних мов Ради Європи.

4. Основними завданнями Уповноваженої особи є:

1) здійснення представництва України в Суді під час розгляду справ про порушення нею Конвенції, справ за заявами України стосовно порушення Конвенції іншими Договірними Сторонами, а також як третьої сторони під час розгляду справ за заявами громадян України або юридичних осіб - резидентів України проти інших Договірних Сторін;

(підпункт 1 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 431
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 р. N 709)

2) координація роботи, пов'язаної з підготовкою матеріалів для розгляду справ у Суді та виконанням його рішень, співпраця з цією метою з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

(підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. N 157)

3) підготовка і внесення на розгляд Суду необхідних матеріалів, участь у слуханні справ, які ним розглядаються;

4) інформування Комітету міністрів Ради Європи в установленому ним порядку про хід виконання Україною рішень Суду у справах, в яких Україна є стороною;

(підпункт 4 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. N 157)

5) аналіз обставин, що призвели до порушення Конвенції, та розроблення пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на усунення недоліків системного характеру, констатованих у рішеннях Суду;

(підпункт 5 пункту 4 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 р. N 709)

6) організація роботи із створення необхідних умов для проведення Судом розслідування у справі про порушення Конвенції та вжиття заходів відповідно до Регламенту Суду;

7) подання необхідної інформації уповноваженим особам, які проводять перевірку дотримання Конвенції.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) вивчає факти та обставини справи про порушення Конвенції відповідно до запитів Суду;

2) відповідає в установленому порядку на запити Суду, надає докази, надсилає повідомлення та додаткові письмові зауваження, а також іншу інформацію у справах про порушення Конвенції;

3) надсилає до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій запити стосовно надання матеріалів та інформації у справах про порушення Конвенції;

4) координує роботу з підготовки пропозицій з організаційно-правових, процедурних та інших питань, пов'язаних із здійсненням представництва України в Суді та виконанням його рішень;

5) визначає заходи, необхідні для створення умов для проведення Судом розслідування у справах про порушення Конвенції;

6) визначає порядок вжиття заходів відповідно до Регламенту Суду;

7) виступає доповідачем під час розгляду в Суді справ щодо порушення Конвенції та/або організовує залучення з цією метою представників відповідних державних органів, юридичних радників, зокрема іноземних;

8) вживає заходів на виконання вказівок, наданих Судом відповідно до правила 39 Регламенту Суду;

9) координує виконання рішень Суду;

10) на умовах, визначених міжвідомчою робочою групою, надсилає до Суду пропозиції щодо дружнього врегулювання спору або односторонню декларацію;

11) готує і подає Комітету міністрів Ради Європи в установленому ним порядку інформацію та звіти про хід виконання рішень Суду у справах, в яких Україна є стороною;

12) подає Мін'юсту пропозиції щодо методики проведення експертизи проектів законів та підзаконних актів, а також актів законодавства на відповідність Конвенції та практиці Суду;

13) розробляє пропозиції до навчальних програм з вивчення Конвенції та практики Суду;

14) подає державним органам та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо можливих шляхів запобігання порушенням прав людини в Україні;

15) вживає за необхідності заходів для залучення в установленому порядку представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, зокрема іноземних, для здійснення представництва України в Європейському суді з прав людини та координації виконання його рішень;

16) виконує за дорученням Міністра юстиції інші функції.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 р. N 245
,
від 10.09.2014 р. N 431
,
від 24.02.2016 р. N 157
,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 14.08.2019 р. N 709)

6. Уповноважена особа має право:

1) звертатися із запитами до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та отримувати від них необхідні матеріали та інформацію;

(підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. N 157)

2) ініціювати утворення експертних та робочих груп, залучення спеціалістів, науковців та юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, у тому числі іноземних, до вирішення питань, що належать до його компетенції;

(підпункт 2 пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. N 157)

3) звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій із запитами щодо надання матеріалів та інформації, необхідних для забезпечення представництва України в Суді, координації виконання його рішень та інформування Комітету міністрів Ради Європи, а також щодо створення необхідних умов для проведення Судом розслідування у справі про порушення Конвенції та вжиття заходів відповідно до його Регламенту.

(підпункт 3 пункту 6 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 р. N 709)

61. Пункт 61 виключено

(Положення доповнено пунктом 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. N 7
,
 пункт 61 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 р. N 245)

7. Діяльність Уповноваженого забезпечує Секретаріат Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, який утворюється у складі центрального апарату Мін'юсту з правами департаменту. У разі відсутності Уповноваженої особи її обов'язки виконує керівник Секретаріату.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. N 7,
 від 11.03.2011 р. N 245)

8. Діяльність Уповноваженої особи на регіональному рівні забезпечують представники Уповноваженої особи, що працюють у складі міжрегіональних територіальних органів Мін'юсту і очолюють регіональні відділення Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

(пункт 8 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. N 157,
від 26.02.2020 р. N 146)

9. Діяльності Уповноваженої особи, пов'язаній з роботою у Суді, а також з інформуванням Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Суду, сприяє МЗС через Постійне представництво України при Раді Європи.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.03.2011 р. N 245)

10. Пункт 10 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2020 р. N 146)

11. Забезпечення представництва Уповноваженої особи в Суді, витрати на яке не компенсуються Радою Європи, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в установленому законодавством порядку.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2007 р. N 950)

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (ЗП України, 1993 р., N 1 - 2, ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42, ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27, ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 р., N 42, ст. 2657):

1) в абзаці третьому пункту 2 постанови слова "Конституцією України" замінити словами "Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, практикою Європейського суду з прав людини";

2) у Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці другому пункту 1 слова "законодавству України" замінити словами "законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практиці Європейського суду з прав людини";

у підпункті "а" пункту 4 слова "законами України" замінити словами "законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод відповідно до практики Європейського суду з прав людини";

пункт 9 доповнити підпунктом "д" такого змісту:

"д) висновок Мін'юсту, Головного управління Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції щодо відповідності нормативно-правового акта положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини";

підпункт "б" пункту 13 після слів "чинного законодавства" доповнити словами "та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод відповідно до практики Європейського суду з прав людини";

пункт 17 доповнити підпунктом "в1" такого змісту:

1) одержанням висновку Мін'юсту, Головного управління Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції про невідповідність нормативно-правового акта Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини".

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2006 р. N 952)

4. У Порядку забезпечення представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 553 "Про організаційні заходи, пов'язані із забезпеченням представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 17, ст. 1183):

1) у пункті 1 слова "Конвенції про захист прав і основних свобод людини" замінити словами "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод";

2) у пункті 2 слова "уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини" замінити словами "Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини";

3) у пункті 4 слова "регіональним відділенням Національного бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини" замінити словами "представникам Уповноваженої особи";

4) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. У разі надходження повідомлення із Суду про те, що ним розглядається заява громадянина України або юридичної особи - резидента України, подана проти іншої держави - учасниці Конвенції, Уповноважена особа доводить зазначену інформацію до відома МЗС";

5) у тексті Порядку слово "уповноважений" в усіх відмінках замінити словами "Уповноважена особа" у відповідному відмінку.

5. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510 "Про оплату праці керівних працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1545, N 35, ст. 2118, N 44, ст. 2772, N 50, ст. 3119; 2006 р., N 5, ст. 230, N 10, ст. 1083) у графі "Найменування посади" слова "Уповноважений у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини" замінити словами "Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини".

 

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1998 р. N 557 "Про Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 17, ст. 624).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2257 "Про внесення зміни до Положення про Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2453).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1925 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1998 р. N 557" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 30).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. N 1653 "Про внесення зміни до пункту 8 Положення про Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 50, ст. 3280).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2005 р. N 1184 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 50, ст. 3119).

____________

Опрос