Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о государственном департаменте - Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения

КМ Украины
Постановление КМ от 31.05.2006 № 773
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2006 р. N 773

Київ

Про внесення змін до Положення про державний департамент - Адміністрацію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

Постанова втратила чинність з 18 квітня 2011 року - 
одночасно з набранням чинності
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 393/2011
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про державний департамент - Адміністрацію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2000 р. N 1263 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 33, ст. 1410; 2004 р., N 12, ст. 753, N 49, ст. 3206; 2005 р., N 24, ст. 1351), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 33

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про державний департамент - Адміністрацію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

1. У пункті 3:

абзац другий доповнити словами "у сфері поводження з радіоактивними відходами";

абзац четвертий доповнити словами "та на Чорнобильській АЕС";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"забезпечення здійснення заходів, пов'язаних із зняттям з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему".

2. У пункті 4:

абзац другий доповнити словами "забезпечує проведення робіт, пов'язаних із зняттям з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"координує роботи із збирання, переробки, перевезення, зберігання та захоронення радіоактивних відходів промисловості, медицини, науково-дослідних установ та тих, що утворюються під час проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; організовує діяльність спеціалізованих підприємств з поводження з радіоактивними відходами".

У зв'язку з цим абзаци третій - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - двадцять п'ятим;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"організовує і координує проведення науково-дослідних та конструкторських робіт із забезпечення захисту територій зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення від наслідків надзвичайних ситуацій та Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему, поводження з радіоактивними відходами;

забезпечує проведення робіт з визначення радіаційного стану зони відчуження, включаючи промисловий майданчик Чорнобильської АЕС, і зони безумовного (обов'язкового) відселення, додержання норм радіаційної безпеки, проведення радіоекологічного моніторингу та радіаційного контролю на таких територіях та об'єктах, що розташовані в їх межах;

організовує збір інформації про радіаційний стан на зазначених територіях та об'єктах і його вплив на населення прилеглих територій, рівень опромінення персоналу та узагальнює її;

вживає заходів до збереження національної культурної спадщини на територіях зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення;

бере участь у межах своєї компетенції у підготовці проектів міжнародних договорів".

3. Пункт 8 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"затверджує програми і плани роботи Адміністрації зони відчуження та контролює їх виконання".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим.

4. Пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:

"Для розгляду науково-технічних та інших питань, що належать до її компетенції, в Адміністрації зони відчуження можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи. Склад таких органів і положення про них затверджує начальник Адміністрації зони відчуження".

5. У пункті 12 слова "доходів та видатків" виключити.

6. Пункт 15 після слів "самостійний баланс" доповнити словами "і рахунки у Державному казначействі".

____________

Опрос