Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам страхового фонда документации

КМ Украины
Постановление КМ от 25.05.2006 № 742
редакция действует с 17.04.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 травня 2006 р. N 742

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань страхового фонду документації

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 року N 346
,
 від 10 квітня 2013 року N 252

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань страхового фонду документації зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 33

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань страхового фонду документації

1. Пункт 1 втратив чинність з 18 квітня 2011 року - одночасно з набранням чинності Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 407/2011

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
 України  від 28 березня 2011 року N 346)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.04.2013 р. N 252)

3. У Положенні про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 319 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 12, ст. 588):

1) у пункті 1 слова "підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності" замінити словами "постачальниками документів, підприємствами (установами) страхового фонду документації";

2) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"зберігання інформації про культурні цінності";

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Користувачами галузевого фонду є центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також постачальники документів, інші юридичні і фізичні особи, які використовують страховий фонд документації";

4) абзац п'ятий пункту 5 викласти в такій редакції:

"для зберігання документів на об'єкти культурної спадщини та інформації про культурні цінності - Державний реєстр нерухомих пам'яток України, Державний реєстр національного культурного надбання, обліково-фондова документація музеїв і заповідників, а також описи, схеми, переліки і каталоги історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність";

5) пункт 6 після слів "культурної спадщини" доповнити словами "а також обсяг інформації про культурні цінності";

6) у пункті 9 слова "галузевими програмами" замінити словами "планами постачання документації та виготовлення документів страхового фонду";

7) у другому реченні абзацу п'ятого пункту 11 слова "і бази зберігання" виключити.

4. У Положенні про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 320 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 12, ст. 589):

1) пункт 2 після слів "транспортних зв'язків" доповнити словами "об'єктах будівництва промислового і цивільного призначення", а після слів "області (регіону)" - словами "а також належить інформація про культурні цінності";

2) у пункті 3 слова "юридичних осіб - постачальників документації" замінити словами "постачальників документів, інших юридичних і фізичних осіб, які використовують страховий фонд документації";

3) у пункті 4:

абзац третій після слів "транспортних зв'язків" доповнити словами "об'єктах промислового і цивільного призначення";

абзац п'ятий після слів "і документації на них" доповнити словами "а також культурних цінностей";

4) пункт 7 доповнити:

після слів "(далі - замовники обласного (регіонального) СФД)" словами "і погоджуються з Державним департаментом страхового фонду документації";

абзацом такого змісту:

"Обласні (регіональні) програми затверджуються відповідними радами";

5) пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

"8. Підставою для розроблення обласних (регіональних) програм створення є номенклатура виробів та продукції, переліки об'єктів і споруд систем життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків, об'єктів будівництва промислового і цивільного призначення, об'єктів культурної спадщини та унікальних документальних пам'яток, переліки техногенно і екологічно небезпечних та інших об'єктів, документація на які підлягає закладенню до обласних (регіональних) СФД (далі - вироби та продукцію, об'єкти і споруди).

9. Постачальники документів разом з підприємствами (установами) страхового фонду документації визначають комплект документації на вироби та продукцію, об'єкти і споруди, яка підлягає закладенню до обласного (регіонального) СФД";

6) у пункті 12 слова "на продукцію, об'єкти і споруди систем життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків, об'єкти культурної спадщини" виключити;

7) в абзаці другому пункту 14 та пункті 15 слова "продукції, об'єктів і споруд систем життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків, об'єктів культурної спадщини" замінити словами "виробів та продукції, об'єктів і споруд";

8) в абзаці першому пункту 18 слова "підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності)" замінити словами "постачальників документів".

5. У пунктах 5 і 6 Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N 642 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1020), слова "юридичних осіб - постачальників документації" замінити словами "постачальників документів".

____________

Опрос