Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления льготных кредитов для реализации инвестиционных проектов внедрения энергосберегающих технологий и технологий по производству альтернативных источников топлива

КМ Украины
Постановление КМ от 18.05.2006 № 695
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 травня 2006 р. N 695

Київ

Про затвердження Порядку надання пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 листопада 2006 року N 1565

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 грудня 2019 року N 1085)

На виконання статті 117 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива, що додається.

2. Міністерству фінансів розробити та затвердити у місячний строк примірний договір між головним розпорядником бюджетних коштів за відповідною програмою та державним банком про виділення коштів з державного бюджету для пільгового кредитування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.11.2006 р. N 1565)

 

Прем'єр-міністр України  

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 42

 

ПОРЯДОК
надання пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива

1. Цей Порядок визначає механізм надання державними банками (далі - банки) суб'єктам господарювання пільгових кредитів за рахунок коштів, що передбачаються в державному бюджеті (далі - бюджетні кошти) для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива (далі - проекти).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. N 1565)

2. Бюджетні кошти для пільгового кредитування суб'єктів господарювання, які реалізують проекти (далі - пільгове кредитування), в межах обсягів, передбачених бюджетним розписом, виділяються банкам на умовах поворотності, платності, строковості, цільового використання та забезпеченості.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. N 1565)

3. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі - головний розпорядник) укладає з кожним банком договір про виділення коштів з державного бюджету для пільгового кредитування.

У договорі визначаються умови перерахування та повернення коштів до державного бюджету, вид та розмір забезпечення, відсотки за їх використання, відповідальність банку за повернення коштів до державного бюджету.

4. Пункт 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.11.2006 р. N 1565)

5. Плата за використання бюджетних коштів для пільгового кредитування встановлюється на рівні 6 відсотків річних.

6. Плата за користування пільговими кредитами встановлюється на рівні, що не перевищує 10 відсотків річних.

Банк не має права стягувати будь-які комісійні, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів.

7. Відбір проектів проводиться банками відповідно до вимог цього Порядку в межах лімітів, визначених головним розпорядником для кожного банку, з числа проектів, на які НАЕР видано позитивний висновок щодо їх ефективності в частині енергозбереження та відповідності пріоритетним напрямам енергозбереження, що визначаються та затверджуються головним розпорядником з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики у відповідних галузях економіки.

Зазначений висновок видається суб'єкту господарювання НАЕР протягом 14 календарних днів з моменту надходження до нього проекту.

У разі потреби за рішенням НАЕР строк розгляду проекту може бути продовжено до 10 календарних днів.

(абзац перший пункту 7 замінено трьома абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. N 1565,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим)

Відібрані проекти, кредитні договори між банками та суб'єктами господарювання (далі - кредитні договори), попередній графік вибірки і повернення коштів банками до державного бюджету банки погоджують з головним розпорядником.

8. Пільгові кредити надаються для реалізації проектів, вартість яких становить не менш як 100 тис. гривень. Банки за погодженням з головним розпорядником можуть здійснювати кредитування проектів меншої вартості.

9. Строк надання суб'єктам господарювання пільгових кредитів для реалізації проектів не може перевищувати трьох років. Повернення пільгових кредитів починається через місяць з моменту їх отримання. За погодженням з головним розпорядником строк, з якого починається повернення пільгових кредитів, може бути продовжений до одного року.

10. Повернення коштів банками до державного бюджету, нарахування і сплата відсотків за використання бюджетних коштів для пільгового кредитування здійснюються у порядку, визначеному в договорі про виділення коштів з державного бюджету для пільгового кредитування.

11. Відсотки за користування пільговим кредитом нараховуються і сплачуються суб'єктом господарювання відповідно до умов кредитного договору з урахуванням вимог цього Порядку.

12. Банк до 20 числа місяця, що передує місяцю, в якому планується перерахування бюджетних коштів, подає головному розпоряднику реєстр кредитних договорів з їх засвідченими копіями та графік повернення коштів до державного бюджету, на підставі яких укладається додатковий договір між банком та головним розпорядником.

Головний розпорядник на підставі додаткового договору, платіжного доручення та реєстру укладених кредитних договорів спрямовує бюджетні кошти із свого реєстраційного рахунка на рахунок банку для їх подальшого використання на пільгове кредитування.

13. Для забезпечення виконання вимог цього Порядку головний розпорядник може утворити групу управління проектами із залученням представників НАЕР.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. N 1565)

____________

Опрос