Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок проведения индексации денежных доходов населения

КМ Украины
Постановление КМ от 17.05.2006 № 690
действует с 25.05.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 травня 2006 р. N 690

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1078 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 29, ст. 1471), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 26

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення індексації грошових доходів населення

1. Доповнити Порядок новим пунктом 1 такого змісту:

"1. Цей Порядок визначає правила обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та сум індексації грошових доходів населення і поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також на фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників".

У зв'язку з цим пункт 1 вважати пунктом 11.

2. У пункті 2:

абзац шостий після слів "допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" доповнити словами "що надається у мінімальному розмірі", а слова "матеріальна допомога по безробіттю" виключити;

абзац сьомий після слів "допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" доповнити словами "що надається у мінімальному розмірі", а після слів "допомога на дітей одиноким матерям" - словами і цифрами "що надається у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку".

3. У пункті 3:

в абзаці четвертому слова "одноразова матеріальна допомога безробітним" виключити;

в абзаці п'ятому слово "одноразова" виключити;

абзац сьомий доповнити словами і цифрами "частина допомоги на дітей одиноким матерям, що надається у розмірі понад 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, та частина допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що надається понад мінімальний розмір".

4. У пункті 4:

1) в абзаці другому слова "матеріальна допомога по безробіттю" та "що надається відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" виключити;

2) в абзаці четвертому:

слова "допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що надається незастрахованим у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування особам" виключити;

доповнити абзац після слів "допомога на дітей одиноким матерям" словами і цифрами "що надається у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку";

3) доповнити абзац восьмий:

після слів "допомога на дітей одиноким матерям" словами і цифрами "що надається у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку";

словами "(крім оплати праці)" та реченням такого змісту: "У разі коли особа працює, в першу чергу індексується оплата праці".

5. У пункті 5:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: "З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"У разі коли підвищення розмірів мінімальних соціальних гарантій, зазначених в абзаці першому цього пункту, не супроводжується зростанням грошових доходів громадян, передбачених пунктом 2 цього Порядку, грошові доходи індексуються на загальних підставах відповідно до пунктів 11 і 4 цього Порядку.

Якщо сума збільшення грошових доходів менша від суми індексації, нарахованої відповідно до цього Порядку, подальша індексація проводиться за прикладом, наведеним у додатку 4.

У разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції базовим місяцем вважається місяць, у якому мало місце таке підвищення.

Для проведення подальшої індексації або здійснення чергового підвищення доходів випереджаючим шляхом обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком починаючи з наступного за базовим місяця.

Нарахування сум індексації або проведення чергового підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, на підставі якого нарахована сума індексації перевищить суму підвищення доходів випереджаючим шляхом у базовому місяці.

Приклад обчислення суми індексації у разі підвищення доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції наведено у додатку 5".

6. В абзаці третьому пункту 9 слова "Пенсійного фонду" замінити словами "які призначають і виплачують пенсію".

7. Доповнити пункт 10 абзацом такого змісту:

"У разі коли в особи, яка потерпіла внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, одночасно із щомісячною страховою виплатою виникає право на допомогу по безробіттю, в першу чергу індексується щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку, а потім проводиться індексація допомоги по безробіттю".

8. Доповнити Порядок:

пунктом 101 такого змісту:

"101. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації пенсій особам, які набули право на її призначення, здійснюється починаючи з місяця призначення пенсії. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації матеріального забезпечення безробітних здійснюється з місяця, в якому розпочата така виплата";

додатками 4 і 5 такого змісту:

ПРИКЛАД
проведення індексації у разі підвищення грошових доходів

Заробітну плату підвищено у травні 2005 року. Чергове підвищення заробітної плати відбулося у березні 2006 року.

Для проведення індексації травень 2005 року вважається базовим місяцем. Індексація в травні не проводиться.

Починаючи з червня 2005 р. (наступного за базовим місяця) розрахунок індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком до перевищення встановленого згідно з цим Порядком порогу індексації (101 відсоток).

Заробітна плата за травень 2005 р. становила 550 гривень.

Сума індексації нараховується виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб (для індексації заробітної плати), встановленого на 2005 рік у розмірі 453 гривні, на 2006 рік (січень - березень) - 483 гривні:

 

Індекс споживчих цін, відсотків 

Величина приросту індексу споживчих цін для визначення суми індексації, відсотків 

Сума індексації, гривень 

до попереднього місяця за даними Держкомстату (умовні прогнозні індекси) 

для визначення суми індексації 

2005 рік: 

 

 

 

 

травень 

100,6 

базовий 

 

 

червень 

100,6 

100,6 

 

 

липень 

100,3 

100,9 

 

 

серпень 

100 

100,9 

 

 

вересень 

100,4 

101,3
(1,006 х 1,003 х 1,000 х 1,004 х 100) 

 

 

жовтень 

100,9 

100,9 

 

 

листопад 

101,2 

102,1
(1,009 х 1,012 х 100) 

1,3
(101,3 - 100) 

5,89
(453 х 1,3 : 100) 

грудень 

100,9 

100,9 

1,3 

5,89 

2006 рік: 

 

 

 

 

січень 

101,7 

102,6
(1,009 х 1,017 х 100) 

3,4
(1,013 х 1,021 х 100 - 100) 

16,42
(483 х 3,4 : 100) 

лютий 

 

 

3,4 

16,42 

березень 

 

 

6,1
(1,013 х 1,021 х 1,026 х 100 - 100) 

29,46
(483 х 6,1 : 100) 

У березні 2006 р. відбулося чергове підвищення заробітної плати на 5 відсотків, або на 27,5 гривні (550 х 5 : 100).

Оскільки сума індексації (29,46 гривні), що нараховується у березні 2006 р., більша, ніж сума підвищення грошового доходу (27,5 гривні), проводиться індексація заробітної плати на визначений згідно з цим Порядком індекс (6,1 відсотка).

Грошовий дохід працівника у березні 2006 р. становить 606,96 гривні, з них:

577,5 - заробітна плата з урахуванням підвищення з березня 2006 р. (550 х 1,05);

29,46 - нарахована у березні 2006 р. сума індексації (483 х 6,1 : 100).

У разі коли підвищення заробітної плати у березні 2006 р. перевищує суму індексації (наприклад, заробітну плату підвищили на 7 відсотків, або на 38,5 гривні), що повинна бути нарахована в зазначеному місяці (29,46 гривні), березень вважається базовим місяцем і індексація в ньому не проводиться. Починаючи з квітня 2006 р. для проведення подальшої індексації розраховується індекс споживчих цін наростаючим підсумком до перевищення порогу індексації.

ПРИКЛАД
обчислення суми індексації у разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції

Обчислення суми індексації у разі підвищення доходів випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції

Заробітна плата не підвищувалася із січня 2005 року.

Грошовий дохід працівника за грудень 2004 р. становив 624,75 гривні, у тому числі:

600 - заробітна плата;

24,75 - сума індексації (24,75 = 386,73 х 6,4 : 100), де 386,73 - прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом на 2004 рік; 6,4 відсотка - індекс споживчих цін, що застосовується для проведення індексації за грудень 2004 р. згідно з цим Порядком.

Підвищення доходів випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції відбувається починаючи з 1 січня 2005 року. При цьому обсяг підвищення грошових доходів населення з урахуванням суми попередньої індексації повинен перевищувати її на певну суму, або відсоток. Так, грошовий дохід за січень 2005 р. з урахуванням підвищення повинен бути не менш як 624,75 гривні.

Обсяг підвищення грошового доходу випереджаючим шляхом у січні визначено у сумі 25 гривень.

Таким чином, загальний дохід за січень 2005 р. становить 649,75 гривні (624,75 + 25), де 624,75 гривні - грошовий дохід з урахуванням суми попередньої індексації; 25 гривень - обсяг підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом.

Для визначення індексу споживчих цін з метою проведення подальшої індексації або здійснення чергового підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом починаючи з лютого 2005 р. здійснюється обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком і суми індексації. Обчислення проводиться до настання перевищення нарахованої індексації суми підвищення грошового доходу випереджаючим шляхом у січні 2005 р. (25 гривень).

Сума індексації нараховується виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (для індексації заробітної плати), що у 2005 році становив 453 гривні.

Обчислення індексу споживчих цін та суми індексації:

 

Індекс споживчих цін, відсотків 

Величина приросту індексу споживчих цін для визначення суми індексації, відсотків 

Сума індексації, гривень 

до попереднього місяця за даними Держкомстату (умовні прогнозні індекси) 

для визначення суми індексації 

2005 рік: 

 

 

 

 

січень 

101,7 

базовий 

 

 

лютий 

101 

101 

 

 

березень 

101,6 

102,6
(1,010 х 1,016 х 100) 

 

 

квітень 

100,7 

103,3
(1,010 х 1,016 х 1,007 х 100) 

 

 

травень 

100,6 

104
(1,010 х 1,016 х 1,007 х 1,006 х 100) 

2,6
(102,6 - 100) 

11,78
(453 х 2,6 : 100) 

червень 

100,6 

104,6
(1,010 х 1,016 х 1,007 х 1,006 х 1,006 х 100) 

3,3
(103,3 - 100) 

14,95
(453 х 3,3 : 100) 

липень 

100,3 

104,9
(1,010 х 1,016 х 1,007 х 1,006 х 1,006 х 1,003 х 100) 

4
(104 - 100) 

18,12
(453 х 4 : 100) 

серпень 

100 

104,9 

4,6
(104,6 - 100) 

20,84
(453 х 4,6 : 100) 

вересень 

100,4 

105,3
(1,010 х 1,016 х 1,007 х 1,006 х 1,006 х 1,003 х 1,000 х 1,004 х 100) 

4,9
(104,9 - 100) 

22,2
(453 х 4,9 : 100) 

жовтень 

100,9 

106,3
(1,010 х 1,016 х 1,007 х 1,006 х 1,006 х 1,003 х 1,000 х 1,004 х 1,009 х 100) 

4,9 

22,2 

листопад 

 

 

5,3
(105,3 - 100) 

24,01
(453 х 5,3 : 100) 

грудень 

 

 

6,3
(106,3 - 100) 

28,54
(453 х 6,3 : 100) 

Отже, з урахуванням індексу споживчих цін за жовтень, на підставі якого нарахована сума індексації (28,54 гривні) перевищує суму підвищення грошового доходу (25 гривень), згідно з пунктом 11 цього Порядку, відновлюється починаючи з грудня 2005 р. індексація заробітної плати в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, на величину приросту індексу споживчих цін (6,3 відсотка), або здійснюється чергове підвищення грошових доходів громадян випереджаючим шляхом.

У разі відновлення індексації сума грошового доходу за грудень 2005 р. разом із сумою індексації повинна становити 653,29 гривні (624,75 + 28,54). Тобто працівникові виплачується більша за величиною сума доходів за грудень, а саме - на суму індексації (28,54 гривні) замість суми підвищення грошового доходу випереджаючим шляхом (25 гривень).

Подальша індексація повинна проводиться із застосуванням індексів, визначених згідно з цим Порядком.

Обчислення суми індексації у разі підвищення розміру пенсії (допомоги) випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції

Умовний розмір пенсії (допомоги) за грудень 2005 р. становить 332 гривні.

Підвищення розміру пенсії (допомоги) випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції здійснюється у січні, квітні і жовтні 2006 р. та січні 2007 року.

Обсяг підвищення грошового доходу випереджаючим шляхом становить у 2006 році у січні - 18 гривень, у квітні - 9 гривень, у жовтні - 7 гривень та у січні 2007 р. - 11 гривень.

Загальний дохід, таким чином, становить: у 2006 році:

- за січень - 350 гривень (332 + 18);

- за квітень - 359 гривень (350 + 9);

- за жовтень - 366 гривень (359 + 7);

- за січень 2007 р. - 377 гривень (366 + 11).

Для визначення індексу споживчих цін з метою проведення індексації або здійснення чергового підвищення пенсії (допомоги) випереджаючим шляхом починаючи з лютого, травня і листопада 2006 р. та з лютого 2007 р. здійснюється обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком і суми індексації до того, як нарахована сума індексації перевищить суму підвищення пенсії (допомоги) випереджаючим шляхом.

Сума індексації пенсії (допомоги) нараховується виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціально-демографічних груп населення (умовні величини), зокрема у 2006 році у січні - березні у розмірі 350 гривень, у квітні - вересні - 359, у жовтні - грудні - 366, а із січня 2007 р. - 377 гривень.

Обчислення індексу споживчих цін та суми індексації:

 

Індекс споживчих цін, відсотків 

Величина приросту індексу споживчих цін для визначення суми індексації, відсотків 

Сума індексації, гривень 

до попереднього місяця за даними Держкомстату (умовні прогнозні індекси) 

для визначення суми індексації 

2006 рік: 

 

 

 

 

січень 

101,7 

базовий 

 

 

лютий 

101,4 

101,4 

 

 

березень 

101 

102,4
(1,014 х 1,010 х 100) 

 

 

квітень 

100,9 

базовий 

 

 

травень 

100,6 

100,6 

 

 

червень 

100,4 

101
(1,006 х 1,004 х 100) 

 

 

липень 

99,8 

100,8
(1,006 х 1,004 х 0,998 х 100) 

 

 

серпень 

99,7 

100,5
(1,006 х 1,004 х 0,998 х 0,997 х 100) 

 

 

вересень 

100,3 

100,8
(1,006 х 1,004 х 0,998 х 0,997 х 1,003 х 100) 

 

 

жовтень 

100,5 

базовий 

 

 

листопад 

100,9 

100,9 

 

 

грудень 

101,1 

102
(1,009 х 1,011 х 100) 

 

 

2007 рік: 

 

 

 

 

січень 

101,6 

базовий 

 

 

лютий 

101,5 

101,5 

 

 

березень 

101,1 

102,6
(1,015 х 1,011 х 100) 

 

 

квітень 

100,7 

103,3
(1,015 х 1,011 х 1,007 х 100) 

1,5
(101,5 - 100) 

5,66
(377 х 1,5 : 300) 

травень 

 

 

2,6
(102,6 - 100) 

9,8
(377 х 2,6 : 100) 

червень 

 

 

3,3
(103,3 - 100) 

12,44
(377 х 3,3 : 100) 

Отже, з урахуванням індексу споживчих цін за квітень 2007 р., на підставі якого нарахована сума індексації (12,44 гривні) перевищує суму підвищення пенсії (допомоги) (11 гривень), згідно з пунктом 11 цього Порядку, відновлюється починаючи з червня 2007 р. індексація пенсії (допомоги) в межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціально-демографічних груп населення, на величину приросту індексу споживчих цін (3,3 відсотка), або здійснюється чергове підвищення пенсії (допомоги) громадянам випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції.

У разі відновлення індексації сума пенсії (допомоги) за червень 2007 р. разом із сумою індексації повинна становити 378,44 гривні (366 + 12,44). Тобто, громадянинові виплачується більша за величиною сума доходів за червень, а саме - сума індексації (12,44 гривні) замість суми підвищення пенсії (допомоги) випереджаючим шляхом (11 гривень).

Подальша індексація повинна проводитися із застосуванням індексів, визначених згідно з цим Порядком".

____________

Опрос