Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы развития Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности на 2007 - 2012 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 11.05.2006 № 618
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 травня 2006 р. N 618

Київ

Про затвердження Програми розвитку Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості на 2007 - 2012 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 вересня 2011 року N 964

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму розвитку Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості на 2007 - 2012 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості і Міністерству економічного розвитку і торгівлі під час розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати виходячи з реальних можливостей кошти для фінансування визначених Програмою заходів.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 964)

3. Міністерству енергетики та вугільної промисловості подавати до 1 березня починаючи з 2008 року Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання Програми.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 964)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 37

 

ПРОГРАМА
розвитку Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості на 2007 - 2012 роки

Мета і завдання Програми

Мета цієї Програми полягає у забезпеченні задоволення потреб паливно-енергетичного комплексу та промисловості у висококваліфікованих спеціалістах з використання ядерних та радіаційних технологій, постійного підвищення їх кваліфікації, а також у підвищенні рівня безпеки експлуатації ядерних установок.

Основними завданнями Програми є:

утворення на базі Університету національного центру використання ядерних і радіаційних технологій;

підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань експлуатації атомних електростанцій, виробництва ядерного палива та поводження з радіоактивними відходами, фізичного захисту і запобігання незаконному обігу радіоактивних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а також з питань управління ресурсом та виведення з експлуатації енергоблоків атомних електростанцій;

технічне переоснащення систем та обладнання, продовження строку експлуатації ядерного дослідного реактора ДР-100 (далі - реактор ДР-100);

зміцнення навчально-матеріальної бази і розвиток соціальної інфраструктури Університету.

Етапи виконання Програми

Виконання Програми передбачається двома етапами.

На першому етапі (2007 - 2009 роки) проводиться:

підготовка техніко-економічного обґрунтування, визначення обсягу необхідних для виконання Програми коштів для їх врахування під час розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік;

виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення та ремонт об'єктів навчально-матеріальної бази і соціальної інфраструктури Університету;

технічне переоснащення систем та обладнання, продовження строку експлуатації реактора ДР-100;

будівництво двох спеціалізованих навчально-лабораторних корпусів інститутів атомної енергетики та ядерно-хімічних технологій для підготовки спеціалістів з питань експлуатації атомних електростанцій, виробництва ядерного палива та поводження з радіоактивними відходами, фізичного захисту і запобігання незаконному обігу радіоактивних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а також з питань управління ресурсом та виведення з експлуатації енергоблоків атомних електростанцій;

оснащення навчальних лабораторій сучасними комп'ютерними системами, лінгафонним обладнанням, макетами основних систем енергоблоків атомних електростанцій;

капітальний ремонт головного навчального корпусу;

реконструкція культурно-дозвільного центру, діючих гуртожитків та будівництво нових.

На другому етапі (2010 - 2012 роки) здійснюються основні заходи щодо:

будівництва спортивно-оздоровчого центру;

продовження будівництва нових гуртожитків;

завершення робіт з будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів навчально-матеріальної бази і соціальної інфраструктури Університету.

На обох етапах здійснюється реконструкція мереж тепло-, електро-, водопостачання та каналізації.

Заходи щодо розвитку Університету наведено у додатку до Програми.

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 251000 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету - 191000 тис., з інших джерел - 60000 тис. гривень.

Зазначений обсяг може уточнюватися у процесі складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює Міненерговугілля.

(абзац перший розділу "Контроль за виконанням Програми" із змінами,
внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 964)

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для виконання Програми, здійснюють спеціально уповноважені органи державної влади відповідно до компетенції.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

утворити національний центр використання ядерних і радіаційних технологій;

забезпечити високий рівень підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань експлуатації атомних електростанцій, виробництва ядерного палива та поводження з радіоактивними відходами, фізичного захисту і запобігання незаконному обігу радіоактивних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а також з питань управління ресурсом та виведення з експлуатації енергоблоків атомних електростанцій;

зберегти високий рівень безпеки та надійності експлуатації реактора ДР-100, а також розширити спектр його застосування (виконання робіт у галузі генної інженерії, радіаційної медицини, радіоекології, нейтронного легування напівпровідників, нейтронно-активаційного аналізу, нанотехнологій тощо);

забезпечити високий рівень культури безпеки при використанні ядерних та радіаційних технологій, підвищити престиж вищої освіти у галузі ядерної енергетики та атомної промисловості, залучити талановиту українську молодь до роботи в паливно-енергетичному комплексі.

 

ЗАХОДИ
щодо розвитку Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості на 2007 - 2012 роки

(тис. гривень)

Найменування заходу 

Строк виконання, роки 

Орієнтовний обсяг фінансування 

У тому числі за рахунок 

державного бюджету 

інших джерел 

Зміцнення навчально-матеріальної бази 

1. Оснащення навчальних лабораторій інтерактивними мультимедійними комп'ютерними системами 

2007 - 2012
2007
2008
2010
2011
2012 

7500 

 

7500
1500
1500
1000
1000
2500 

2. Технічне переоснащення комп'ютерного парку 

2007 - 2010
2007
2008
2009
2010 

1500 

 

1500
250
500
500
250 

3. Реконструкція та технічне переоснащення комп'ютерного редакційно-видавничого комплексу та придбання офсетної системи друкування 

2007 - 2012
2007
2009
2012 

1950 

 

1950
450
500
1000 

4. Оснащення навчальних лабораторій загальнонаукових і загальноінженерних кафедр комп'ютеризованими лабораторними комплексами 

2007 - 2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012 

7700 

 

7700
1700
1000
2000
1000
1000
1000 

5. Виготовлення макетів основного обладнання та систем енергоблоків атомних електростанцій, тренажерів обладнання (реактор, перший контур, генератор, турбіна тощо) 

2007 - 2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012 

8000 

 

8000
500
500
1000
2500
2500
1000 

6. Оснащення навчальних лабораторій сучасним лінгафонним обладнанням 

2007 - 2009
2007
2008
2009 

3000 

 

3000
1500
1000
500 

7. Створення та оснащення навчальних лабораторій з виробництва ядерного палива та поводження з радіоактивними відходами (актиноїдів, цирконію та гафнію, екстракційних процесів) 

2008 - 2009
2008
2009 

3000 

 

3000
2000
1000 

8. Створення та оснащення навчальних лабораторій за напрямом "Інформаційна безпека" 

2007 

500 

 

500 

9. Придбання та освоєння ліцензійних розрахункових комп'ютерних кодів і програм для використання в науковій і навчальній роботі 

2008 - 2012
2008
2009
2010
2011
2012 

2000 

 

2000
200
300
500
500
500 

10. Видання підручників і навчальних посібників з питань управління ресурсом обладнання та систем, аналізу порушень у роботі, застосування технологічних процесів у ядерних енергетичних установках 

2008 - 2010
2008
2009
2010 

650 

 

650
250
250
150 

11. Технічне переоснащення актового залу, придбання меблів, технічних засобів навчання 

2007 - 2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012 

5000 

 

5000
500
550
1200
750
1000
1000 

Разом 

 

40800 

 

40800 

Будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та капітальний ремонт об'єктів навчально-матеріальної бази і соціальної інфраструктури 

12. Будівництво спеціалізованого триповерхового навчально-лабораторного корпусу Інституту атомної енергетики 

2008 - 2010
2008
2009
2010 

16500 

16500
7000
6300
3200 

 

13. Капітальний ремонт та реконструкція головного навчального корпусу Університету 

2007 - 2011
2007
2008
2009
2010
2011 

37031 

37031
14429
6500
11102
3000
2000 

 

14. Капітальний ремонт будівлі хімічного та екологічного факультетів 

2010 - 2011
2010
2011 

3200 

3200
2200
1000 

 

15. Будівництво спеціалізованого триповерхового навчально-лабораторного корпусу Інституту ядерно-хімічних технологій 

2007 - 2009
2007
2008
2009 

15200 

15200
5500
6000
3700 

 

16. Реконструкція внутрішніх мереж тепло-, електро-, водопостачання та каналізації 

2007 - 2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012 

13580 

13580
1200
2000
2000
2500
2500
3380 

 

17. Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції 

2007 

400 

400 

 

18. Капітальний ремонт мереж електропостачання та теплового пункту 

2008 - 2012
2008
2009
2010
2011
2012 

1520 

1520
300
300
300
300
320 

 

19. Реконструкція котельні головного корпусу 

2007 

1500 

1500 

 

20. Реконструкція котельні студентського містечка 

2008 

1500 

1500 

 

21. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, сходів, під'їзних шляхів 

2010 

557 

557 

 

22. Оснащення навчальних, лабораторних та житлових корпусів системою пожежної сигналізації та оповіщення при надзвичайних ситуаціях 

2009 - 2012
2009
2010
2011
2012 

3780 

3780
780
1000
1000
1000 

 

23. Придбання автотранспортних засобів 

2009 - 2012
2009
2010
2011
2012 

1380 

1380
200
300
300
580 

 

24. Реконструкція навчально-лабораторного комплексу "Борт-70" під готель 

2007 - 2008
2007
2008 

5000 

 

5000
2500
2500 

Разом 

 

101148 

96148 

5000 

Розвиток інфраструктури студентського містечка 

25. Реконструкція гуртожитку N 5 

2007 

6250 

6250 

 

26. Будівництво трьох п'ятиповерхових гуртожитків 

2007 - 2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012 

44145 

44145
2000
9000
5000
10000
10000
8145 

 

27. Капітальний ремонт гуртожитків 

2007 - 2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012 

13500 

11130
500
500
1250
1880
3000
4000 

2370
1370
1000 

28. Будівництво спортивно-оздоровчого центру 

2010 - 2012
2010
2011
2012 

27040 

27040
7000
10000
10040 

 

29. Забезпечення нових гуртожитків інвентарем 

2008 - 2012
2010
2011
2012 

3800 

 

3800
1170
1630
1000 

30. Реконструкція гуртожитку під комбінат побутового обслуговування 

2010 

500 

 

500 

31. Реконструкція культурно-дозвільного центру для студентів 

2010 

800 

 

800 

32. Заміна меблів у гуртожитках 

2009 - 2012
2009
2011
2012 

2500 

 

2500
500
1000
1000 

33. Капітальний ремонт їдальні та оснащення її технікою 

2009 - 2012
2009
2010 

3630 

 
 
  

3630
2250
1380

Разом 

 

102165 

88565

13600

Технічне переоснащення та продовження строку експлуатації ядерного дослідного реактора ДР-100 

34. Будівництво автономної котельні 

2007 

1000 

1000 

 

35. Технічне переоснащення системи надійного електроживлення ядерного дослідного реактора ДР-100 

2007 

600 

 

600 

36. Технічне переоснащення систем та обладнання ядерного дослідного реактора ДР-100 

2007 - 2011
2007
2008
2009
2010
2011 

5500 

5500
1000
1000
1000
1000
1500 

 

Разом 

 

7100 

6500 

600 

Усього 

 

251213 

191213 

60000 

____________

Опрос