Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 июня 2003 г. N 900

КМ Украины
Постановление КМ от 11.05.2006 № 613
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 травня 2006 р. N 613

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 900

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 серпня 2012 року N 752)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 900 "Про затвердження Положення про спеціальні звання працівників і курсантів навчальних закладів митної служби" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1190; 2004 р., N 17, ст. 1190) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 27

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 900

1. Пункт 3 постанови викласти у такій редакції:

"3. Установити, що:

до терміну перебування в спеціальному званні, яке дає право на присвоєння чергового звання, зараховується термін перебування працівника у відповідному персональному званні;

при нарахуванні надбавок до норм добових витрат в іноземній валюті під час оформлення службових відряджень за кордон прирівнюються спеціальні звання дійсного державного радника митної служби - до 1, державного радника митної служби 1 рангу - до 2, державного радника митної служби 2 рангу - до 3, державного радника митної служби 3 рангу - до 4, радника митної служби 1 рангу - до 5, радника митної служби 2 рангу - до 6, радника митної служби 3 рангу - до 7 рангу державних службовців".

2. У Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

підпункт 1 доповнити цифрою і словами "4 рангу, а тій особі, що призначена на керівну посаду (не нижче начальника сектору), може бути присвоєно спеціальне звання на один чи два ступені нижче від граничного на займаній посаді";

підпункт 4 викласти у такій редакції:

"4) особам, що перебували на державній службі та вперше призначені у митному органі, спеціалізованій митній установі та організації на посаду, згідно з якою передбачено забезпечення виконання завдань, покладених на митні органи, виконання організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, може бути присвоєно спеціальне звання за посадою, на яку призначена особа, або на один чи два ступені нижче такого звання з урахуванням рангу державного службовця, стажу державної служби та результатів первинної атестації";

2) у пункті 3:

абзац другий і третій виключити;

друге речення тринадцятого абзацу після цифри "1" доповнити цифрами і словом "2 і 3";

3) пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

"Особі, призначеній на посаду з установленням випробувального терміну, спеціальне звання присвоюється після його закінчення.

У разі призначення працівника на вищу посаду йому може бути присвоєно спеціальне звання без дотримання черговості, але не вище ніж на два ступені від того, яке має працівник";

4) пункт 6 виключити;

5) пункти 7 і 10 викласти у такій редакції:

"7. Затримка в присвоєнні чергового спеціального звання на період до одного року або пониження в спеціальному званні на один ступінь може застосовуватися як дисциплінарне стягнення в порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом митної служби України.

Працівникам, до яких застосовувалося дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у спеціальному званні на один ступінь, попереднє звання поновлюється незалежно від посади, яку на момент поновлення звання вони займають";

"10. Голова Держмитслужби має право присвоювати працівникам митної служби:

які виконують особливо відповідальні завдання або навчалися за направленням митних органів без відриву від роботи та отримали диплом про повну вищу освіту з відзнакою, - спеціальні звання в межах, визначених для відповідної посади, достроково, за умови перебування в попередньому спеціальному званні не менше ніж протягом половини встановленого терміну;

в окремих випадках - спеціальні звання радників митної служби, інспекторів митної служби, яким присвоєні персональні звання, без урахування терміну перебування в спеціальному званні та без дотримання черговості, але не вище рівня персонального звання, присвоєного їм до запровадження спеціальних звань";

6) у додатку 1 до Положення:

назву додатка після слова "Перелік" доповнити словом "граничних";

у розділі "Навчальні заклади":

позицію:

"Радник митної служби 1 рангу 

начальники, заступники начальників факультетів; начальники, заступники начальників кафедр; заступники начальників (директорів) навчальних закладів; професори кафедр" 

замінити такою позицією:

"Радник митної служби 1 рангу 

декани, заступники деканів факультетів; завідувачі, заступники завідувачів кафедр; перші заступники, заступники начальників (директорів) навчальних закладів; професори кафедр, учений секретар"; 

у графі "Посада" позиції "Радник митної служби 2 рангу" слова "начальники відділень курсу" виключити.

____________

Опрос