Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О предельных размерах компенсации расходов, связанных с рассмотрением гражданских, административных и хозяйственных дел, и порядке их компенсации за счет государства

КМ Украины
Постановление КМ от 27.04.2006 № 590
редакция действует с 27.05.2022

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 квітня 2006 р. N 590

Київ

Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних, адміністративних та господарських справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. N 155)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 лютого 2012 року N 127
,
від 28 лютого 2018 року N 155
,
від 24 травня 2022 року N 620

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 24, 29 червня 2006 р.)
,
постанову Господарського суду міста Києва
 від 27 вересня 2006 року
,
 ухвалу Київського апеляційного господарського суду
від 20 грудня 2006 року 

Відповідно до статей 138, 140 Цивільного процесуального кодексу України, статей 135, 138 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 128 Господарського процесуального кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 р. N 127
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. N 155)

1. Затвердити граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних, адміністративних та господарських справ, згідно з додатком.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.02.2018 р. N 155)

2. Установити, що:

коли обидві сторони у цивільній або адміністративній справі звільнені від оплати судових витрат (крім судового збору), вони компенсуються за рахунок держави в їх фактичному розмірі, але не більше граничних розмірів компенсації таких витрат згідно з додатком;

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. N 155
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2022 р. N 620)

абзац третій пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.02.2018 р. N 155)

компенсація судових витрат (крім судового збору) особам, які їх зазнали, здійснюється шляхом перерахування коштів на їх поточні рахунки в банківських установах;

(абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2022 р. N 620)

підставою для компенсації судових витрат (крім судового збору) є судове рішення.

(абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2022 р. N 620)

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. N 710 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 869 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1396), такі зміни:

у вступній частині постанови слова і цифри "статті 71 Цивільного процесуального кодексу України" виключити;

в Інструкції, затвердженій зазначеною постановою:

у пункті 1 слова і цифри "стаття 71 Цивільного процесуального кодексу України" виключити;

пункт 8 виключити.

4. Компенсація судових витрат (крім судового збору) у цивільних та адміністративних справах здійснюється за рахунок і в межах бюджетних асигнувань судів, якими винесено відповідне рішення.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.02.2018 р. N 155
,
абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2022 р. N 620)

Компенсація судового збору у цивільних, адміністративних та господарських справах у розмірі, пропорційному задоволеним вимогам сторони, здійснюється відповідно до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. N 845 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 61, ст. 2431; 2013 р., N 9, ст. 334).

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2022 р. N 620)

5. Міністерству фінансів передбачати Державній судовій адміністрації за відповідною бюджетною програмою кошти для компенсації судових витрат у цивільних та адміністративних справах.

(постанову доповнено пунктом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. N 155)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 31

 

ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ
компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних, адміністративних та господарських справ

Компенсація у цивільних справах

Компенсація в адміністративних справах

Компенсація у господарських справах

Граничний розмір

За втрачений заробіток - стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові у зв'язку з явкою до суду

за втрачений заробіток - стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб'єктом владних повноважень, її представникові у зв'язку з явкою до суду

 

обчислюється за кожну годину пропорційно до середньої заробітної плати особи, розрахованої відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100; загальний розмір виплати не може перевищувати суми, розрахованої за відповідний час, виходячи із трикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

За відрив від звичайних занять - стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові у зв'язку з явкою до суду

за відрив від звичайних занять - стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб'єктом владних повноважень, її представникові у зв'язку з явкою до суду

 

обчислюється пропорційно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлено законом на 1 січня календарного року, в якому приймається процесуальне рішення або здійснюється процесуальна дія, і не може перевищувати його розміру, обчисленого за фактичні години відриву від звичайних занять

Витрати:

 

 

 

пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

не можуть перевищувати 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сукупність дій, необхідних для розгляду справи

пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту та за наймання житла, - стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові

пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту та за наймання житла, - стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб'єктом владних повноважень, її представникові

 

не можуть перевищувати встановлені законодавством норми відшкодування витрат на відрядження

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 р. N 127
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.02.2018 р. N 155)

____________

Опрос