Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Типовое положение об управлении государственной службы Главного управления государственной службы в Автономной Республике Крым, области, гг. Киеве и Севастополе

КМ Украины
Постановление КМ от 05.04.2006 № 457
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2006 р. N 457

Київ

Про внесення змін до Типового положення про управління державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 січня 2015 року N 30)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Типового положення про управління державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 842 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 27, ст. 1781), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 19

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Типового положення про управління державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі

1. У тексті Типового положення слова "місцеві органи виконавчої влади" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "місцеві органи виконавчої влади, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади" у відповідному відмінку і числі.

2. Абзац четвертий пункту 3 виключити.

3. У пункті 4:

1) підпункт 1 доповнити словами "та служби в органах місцевого самоврядування";

2) підпункт 6 викласти у такій редакції:

"6) бере участь у формуванні державного замовлення на професійне навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та вносить відповідні пропозиції Головдержслужбі";

3) підпункт 7 доповнити словами "аналізує в межах своїх повноважень професійні програми та плани-графіки підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування п'ятої - сьомої категорій та подає Головдержслужбі пропозиції щодо їх погодження";

4) у підпункті 8 слово "керівників" виключити;

5) підпункти 9 та 10 викласти у такій редакції:

"9) надає методично-консультаційну допомогу посадовим особам у проходженні державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

10) веде комп'ютерний облік даних про державних службовців четвертої - сьомої категорій у межах території, на яку поширюється компетенція управління, надає місцевим органам виконавчої влади, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади допомогу щодо впровадження в практику роботи кадрових служб локальної системи "Картка" єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри", здійснює контроль, збирання, узагальнення та аналіз даних і подає відповідну інформацію Головдержслужбі";

6) підпункт 19 виключити;

7) підпункт 21 викласти у такій редакції:

"21) за дорученням Начальника Головдержслужби бере участь у проведенні службових розслідувань стосовно державних службовців";

8) підпункт 22 після слів "зберігання особових справ державних службовців" доповнити словами "формування і використання кадрового резерву";

9) доповнити пункт підпунктом 23 такого змісту:

"23) вносить пропозиції щодо скасування рішень місцевих органів виконавчої влади та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади з питань державної служби, прийнятих усупереч законодавству, а також щодо усунення виявлених недоліків та притягнення до відповідальності винних посадових осіб".

4. У пункті 5:

1) підпункт 3 викласти у такій редакції:

"3) скликати наради, проводити конференції, семінари та інші заходи з питань, що належать до його компетенції";

2) доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

"4) утворювати на громадських засадах консультаційні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на управління завдань".

5. В абзаці другому пункту 7 слова "і громадян" виключити.

6. Абзац третій пункту 8 викласти у такій редакції:

"Начальник управління має заступника, якого за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади Начальник Головдержслужби".

7. У пункті 9:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

"2) розподіляє обов'язки між працівниками управління, затверджує положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції працівників";

доповнити пункт підпунктами 7 - 9 такого змісту:

"7) видає у межах своїх повноважень накази;

8) застосовує заходи морального та матеріального заохочення, вирішує питання дисциплінарної відповідальності працівників управління;

9) представляє управління в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших установах та організаціях".

____________

Опрос