Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 1999 г. N 2244 и от 22 января 2001 г. N 35

КМ Украины
Постановление КМ от 29.03.2006 № 378
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2006 р. N 378

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2244 і від 22 січня 2001 р. N 35

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 квітня 2011 року N 464

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 17 квітня 2013 року N 280)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2244 "Питання державного оборонного замовлення" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2445; 2000 р., N 11, ст. 421; 2001 р., N 17, ст. 755; 2002 р., N 8, ст. 344, N 11, ст. 515; 2003 р., N 37, ст. 1981) і від 22 січня 2001 р. N 35 "Про затвердження Положення про порядок надання Прикордонним військам та виконання ними доручень правоохоронних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 4, ст. 119) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 31

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2244 і від 22 січня 2001 р. N 35

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.04.2011 р. N 464)

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 січня 2001 р. N 35:

1) у назві та тексті постанови:

слова "Прикордонним військам" замінити словами "Державній прикордонній службі", а слово "ними" - словом "нею";

назву та текст постанови після слова "правоохоронних" доповнити словами "і розвідувальних";

2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та тексті Положення слова "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку, а слово "ними" - словом "нею";

у тексті Положення слово "Держкомкордон" в усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у відповідному відмінку;

назву Положення, пункти 1, 2, 4 і 16 після слова "правоохоронні" в усіх відмінках доповнити словами "і розвідувальні" у відповідному відмінку;

абзац п'ятий пункту 3 викласти у такій редакції:

"інформування про факт перетинання державного кордону особами та транспортними засобами, стосовно яких правоохоронними і розвідувальними органами проводяться оперативно-розшукові або розвідувальні заходи";

пункт 5 викласти у такій редакції:

"Доручення оформляються на бланку за зразком згідно з додатком за підписом:

Міністра внутрішніх справ або його заступників, начальників головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, управлінь, відділів МВС на транспорті або їх заступників;

Голови СБУ або його заступників, начальників обласних управлінь СБУ або їх заступників;

Голови Служби зовнішньої розвідки або його заступників;

начальників регіональних управлінь Держприкордонслужби або їх заступників. У Держприкордонслужбі доручення можуть оформлятися також за підписом Голови Держприкордонслужби або його першого заступника - директора Департаменту охорони державного кордону;

начальника Управління державної охорони або його заступників;

Голови Державної податкової адміністрації або його заступників, голів державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі або їх заступників;

Голови Державного департаменту з питань виконання покарань або його заступників, начальників управлінь (відділів) зазначеного Департаменту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі або їх заступників;

Генерального прокурора України, прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей, мм. Києва та Севастополя, міських, районних, міжрайонних прокурорів, військових прокурорів, транспортних прокурорів, інших прокурорів або їх заступників.

Разом з дорученням, що надається згідно з абзацом другим пункту 3 цього Положення, надсилається завірена копія постанови, винесеної відповідним правоохоронним органом, про заборону в'їзду в Україну іноземцю або особі без громадянства";

пункт 7 виключити;

у пункті 9:

в абзаці першому слово "ними" замінити словом "нею";

абзац другий виключити;

пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Для взяття на контроль доручення надсилаються на ім'я Голови Держприкордонслужби або його першого заступника - директора Департаменту охорони державного кордону";

у пункті 11 слово "передбачені" замінити словами "що надаються згідно з";

у пункті 12:

в абзаці четвертому слова і цифру "передбачені пунктом 5 цього Положення, вид доручення та спосіб зв'язку з правоохоронним органом або" замінити словами "та спосіб зв'язку з правоохоронним або розвідувальним органом чи";

в абзаці п'ятому слова і цифри "пунктах 5 і 7" замінити словом і цифрою "пункті 5";

у пункті 13 слова "правоохоронний орган або" замінити словами "правоохоронний або розвідувальний орган чи";

у пункті 15 слово "можуть" замінити словом "може";

пункт 16 доповнити словами "Службою зовнішньої розвідки";

3) у додатку до Положення:

у найменуванні адресата слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби";

доповнити перший рядок доручення після слова "правоохоронного" словом "(розвідувального)", третій рядок після слова "оперативно-розшукових" - словом "(розвідувальних)".

____________

Опрос