Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Государственного департамента по усыновлению и защите прав ребенка

КМ Украины
Постановление КМ от 25.03.2006 № 367
редакция действует с 08.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2006 р. N 367

Київ

Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 серпня 2007 року N 1068
,
 від 19 вересня 2007 року N 1134
,
від 8 жовтня 2008 року N 905
,
від 13 травня 2009 року N 464

(Одночасно з набранням чинності Указом Президента України про затвердження відповідного Положення про міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, якому передано повноваження урядового органу, що ліквідується, ця постанова втратить чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити у складі Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини як урядовий орган державного управління.

2. Затвердити Положення про Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини, що додається.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.05.2009 р. N 464)

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 30 березня 1996 р. N 380 "Питання Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 278).

5. Взяти до відома, що Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини розміщується по вул. Десятинній, 14, у м. Києві.

6. Міністерству освіти і науки:

здійснити в установленому порядку заходи щодо ліквідації Центру з усиновлення дітей при Міністерстві освіти і науки;

разом з Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту у тижневий строк вирішити питання передачі документації (електронні та паперові носії) від Центру з усиновлення дітей при Міністерстві освіти і науки до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

7. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України  

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини

(У тексті Положення слово "неповнолітніх" замінено словом "дітей" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року N 1134)

1. Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини (далі - Департамент) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінсім'ямолодьспорту та йому підпорядковується.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Департаменту є:

участь у межах своєї компетенції у формуванні та реалізації державної політики з питань дітей і сім'ї;

здійснення заходів щодо забезпечення захисту прав, свобод та інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

координація діяльності органів і служб у справах дітей, пов'язаної з усиновленням дітей, опікою, піклуванням, їх влаштуванням у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї;

узагальнення практики застосування законодавства з питань усиновлення дітей, опіки, піклування, влаштування їх у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності, захисту прав, свобод та інтересів дітей, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

сприяння виконанню Україною зобов'язань, передбачених Конвенцією ООН про права дитини та іншими міжнародними договорами України з питань захисту прав дитини, усиновлення, опіки і піклування.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) координує діяльність органів і служб у справах дітей, пов'язану з усиновленням дітей, опікою, піклуванням, влаштуванням їх у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, запобіганням дитячій бездоглядності і безпритульності, захистом прав, свобод та інтересів дітей;

2) формує банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також про кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

3) виконує контрольно-наглядові функції щодо захисту прав, свобод та інтересів дітей, їх усиновлення, опіки, піклування, влаштування у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, а також їх утримання та виховання у закладах соціального захисту;

4) вживає відповідних заходів у разі порушення законодавства з питань захисту прав, свобод та інтересів дітей;

5) здійснює методичне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також з питань встановлення опіки і піклування над такими дітьми та їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей;

6) розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення захисту прав, свобод та інтересів дітей;

7) взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

8) надає іноземцям та громадянам України, які проживають за межами України, - кандидатам в усиновлювачі в установленому порядку інформацію про дітей, що можуть бути усиновлені;

9) веде облік іноземців та громадян України, які проживають за межами України, - кандидатів в усиновлювачі та дітей, усиновлених ними;

10) направляє іноземців та громадян України, які проживають за межами України, - кандидатів в усиновлювачі до органу опіки і піклування для організації знайомства з дитиною за місцем її проживання;

11) видає іноземцям та громадянам України, які проживають за межами України, - кандидатам в усиновлювачі висновок про згоду на усиновлення дитини для подання до суду;

12) готує разом із заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади щорічну державну доповідь про становище дітей в Україні;

13) вносить пропозиції:

Держкомстату - щодо удосконалення системи ведення обліку та звітності з питань, що належать до компетенції Департаменту;

Мінсім'ямолодьспорту - щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників служб у справах дітей, спеціальних установ для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, а також навчання кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів;

14) забезпечує співробітництво центральних органів виконавчої влади з Дитячим фондом ООН, контролює виконання в Україні програм, які підтримуються зазначеним Фондом;

15) бере участь у проведенні через засоби масової інформації інформаційно-роз'яснювальної роботи із захисту прав, свобод та інтересів дітей, оприлюднює інформаційно-довідкові матеріали із зазначених питань;

16) виконує інші функції.

5. Департамент має право:

перевіряти умови утримання і виховання дітей у закладах соціального захисту, спеціальних установах для дітей, у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях усиновителів, опікунів, піклувальників;

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівництва), відповідних структурних підрозділів Мінсім'ямолодьспорту для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування статистичні дані та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

визначати разом з органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя потребу у створенні дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, закладів соціального захисту дітей;

скликати та проводити наради, семінари, конференції з питань, що належать до компетенції Департаменту, та готувати матеріали для їх проведення;

видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

6. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту.

Директор Департаменту є членом колегії Мінсім'ямолодьспорту.

7. Директор Департаменту має трьох заступників, у тому числі одного першого, яких призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту, погодженим з директором Департаменту.

8. Директор Департаменту:

здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту за виконання покладених на Департамент завдань;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів, інших працівників Департаменту, крім своїх заступників;

розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

визначає ступінь відповідальності своїх заступників та керівників структурних підрозділів Департаменту;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім своїх заступників;

підписує видані Департаментом накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

9. У Департаменті може утворюватися колегія у складі директора Департаменту, його заступників і керівників структурних підрозділів. У разі потреби до складу колегії можуть бути включені інші особи.

Персональний склад колегії затверджує Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Департаменту.

10. Граничну чисельність працівників Департаменту за поданням його директора затверджує Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту в межах граничної чисельності працівників Мінсім'ямолодьспорту.

11. Структуру Департаменту затверджує його директор за погодженням з Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту.

12. Штатний розпис і кошторис Департаменту затверджує його директор за погодженням з Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту та Мінфіном.

13. Департамент утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінсім'ямолодьспорту.

14. Умови оплати праці працівників Департаменту визначає Кабінет Міністрів України.

15. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

Зміни втратили чинність 

(зміни із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 р. N 1068,
від 08.10.2008 р. N 905,
втратили чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. N 464)

____________

Опрос