Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы проведения Государственной аудиторской службой, ее межрегиональными территориальными органами государственного финансового аудита

КМ Украины
Постановление КМ от 25.03.2006 № 361
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2006 р. N 361

Київ

Питання проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 968,
від 14.12.2016 р. N 950)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 листопада 2006 року N 1673
,
 від 7 вересня 2011 року N 968
,
від 25 червня 2014 року N 214
,
від 17 червня 2015 року N 419
,
від 14 грудня 2016 року N 950

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 27 березня 2019 року N 252)

Відповідно до статті 2 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 968,
від 14.12.2016 р. N 950)

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 34

 

ПОРЯДОК
проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 968,
від 14.12.2016 р. N 950)

(У тексті Порядку слова "органи державної контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "Держфінінспекція, її територіальний орган" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року N 968)

(У тексті Порядку слова "Держфінінспекція, її територіальний орган" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "Держаудитслужба, її міжрегіональний територіальний орган" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року N 950)

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Держаудитслужбою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту, що полягає у перевірці та аналізі діяльності, фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також інших суб'єктів господарювання, що отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у період, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - аудит).

Дія цього Порядку не поширюється на бюджетні установи.

2. Під час аудиту обов'язковій оцінці підлягає рівень управління фінансово-господарською діяльністю суб'єкта господарювання, яке полягає у забезпеченні:

дотримання вимог законодавства, актів і рішень органів управління та суб'єкта господарювання;

достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

збереження активів;

досягнення визначених цілей і завдань або набуття кращого досвіду діяльності інших суб'єктів господарювання з виконання показників економічності, продуктивності і результативності.

3. Аудит проводиться відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю, який складається та затверджується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 950)

Аудит казенних підприємств, а також суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (крім тих, щодо діяльності яких в установленому законодавством порядку здійснюється державний фінансовий аудит окремих господарських операцій), проводиться щороку.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 р. N 1673
,
абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 р. N 214)

4. Перед початком аудиту керівнику суб'єкта господарювання надсилається не пізніше ніж за десять календарних днів відповідне повідомлення із зазначенням строку аудиту та відповідальних за його проведення посадових осіб.

5. Посадова особа Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу зобов'язана пред'явити керівнику суб'єкта господарювання направлення на проведення аудиту, скріплене печаткою відповідного органу, та розписатися в журналі реєстрації перевірок (у разі його наявності).

6. Тривалість аудиту не може перевищувати 90 календарних днів.

Аудит діяльності юридичних осіб, що входять до асоціації (корпорації, консорціуму, концерну, іншого об'єднання), проводиться, як правило, одночасно.

7. Процес аудиту складається з чотирьох етапів.

8. На першому етапі - планування аудиту з метою збору інформації про правове забезпечення фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання, систему управління, зокрема організацію внутрішнього контролю, та досягнення суб'єктом господарювання визначених цілей і завдань або набуття кращого досвіду діяльності інших суб'єктів господарювання - вивчаються та аналізуються:

нормативно-правові акти, установчі, розпорядчі та інші документи суб'єкта господарювання;

розпорядчі документи органу управління суб'єкта господарювання;

фінансова і статистична звітність суб'єкта господарювання та у разі потреби інших суб'єктів господарювання, однотипних за певними характеристиками їх діяльності;

матеріали попередніх контрольних заходів.

Інформацію можна одержувати як на письмовий запит посадової особи Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу, так і від суб'єкта господарювання за місцем його знаходження.

Своєчасне і в повному обсязі подання інформації на запит Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу забезпечується керівником суб'єкта господарювання або особою, що виконує його обов'язки.

За результатами опрацювання інформації складається план аудиту, який затверджує керівник Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу.

План повинен включати:

стислу характеристику суб'єкта, фінансово-господарська діяльність якого підлягає аудиту;

обґрунтування попередньо виявлених недоліків і проблем, які вплинули або можуть негативно вплинути на рівень управління фінансово-господарською діяльністю;

обсяг аудиту - напрями чи питання діяльності, які передбачається перевірити; фактори, які можуть впливати на хід аудиту та його результати;

склад фахівців, що залучаються в процесі проведення аудиту;

графік проведення аудиту.

9. Під час другого етапу - підготовка програми проведення аудиту з урахуванням його плану:

уточнюється інформація, зібрана на першому етапі, та конкретизуються і аналізуються недоліки і проблеми, які вплинули або можуть негативно вплинути на рівень управління фінансово-господарською діяльністю суб'єкта господарювання;

готується програма проведення аудиту, що затверджується керівником Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу. У програмі зазначається перелік ризикових операцій фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання, які передбачається перевірити, методи перевірки та процедура їх застосування, а також відповідальні особи та графік проведення.

Із зазначеною програмою ознайомлюється керівник суб'єкта господарювання. У разі проведення аудиту з ініціативи суб'єкта господарювання або його органу управління можливе попереднє узгодження програми з відповідним керівником.

10. Під час третього етапу - перевірка ризикових операцій фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання - підтверджується або спростовується інформація стосовно недоліків і проблем в управлінні такою діяльністю.

Обрані методи перевірки та процедура їх застосування повинні забезпечувати обґрунтованість висновків за результатами оцінки рівня управління фінансово-господарською діяльністю суб'єкта господарювання.

У ході перевірки аналізуються:

дані фінансових та бізнес-планів, бухгалтерських (первинних і зведених) документів, статистичної та фінансової звітності, договорів, розпорядчих та інших документів суб'єкта господарювання, пов'язаних з плануванням і провадженням фінансово-господарської діяльності, веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової звітності та організацією внутрішнього контролю;

фактична наявність та стан активів.

Подання зазначених документів посадовій особі Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу і організація перевірки фактичної наявності та стану активів забезпечується керівником суб'єкта господарювання або особою, що виконує його обов'язки.

11. Під час четвертого етапу - звітування про результати аудиту - готуються висновки за результатами оцінки рівня управління фінансово-господарською діяльністю суб'єкта господарювання виходячи з істотності їх впливу на фінансово-господарську діяльність за такими загальними розділами:

1) зовнішній - незалежний від суб'єкта господарювання характер, зокрема стосовно достатності нормативно-правового забезпечення його діяльності, рівня її регламентації органом управління суб'єкта;

2) внутрішній - прийняття рішень або бездіяльність посадових осіб суб'єкта господарювання, передусім щодо організації системи внутрішнього контролю.

За результатами аудиту складається звіт, який повинен включати висновки стосовно дотримання законодавства і забезпечення ефективності фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання та обґрунтовані рекомендації щодо її удосконалення (далі - аудиторський звіт).

Аудиторський звіт розглядається за участю посадових осіб суб'єкта господарювання. Їх зауваження і пропозиції враховуються або відображаються у протоколі розбіжностей, який додається до звіту.

Аудиторський звіт подається керівникові суб'єкта господарювання, його органу управління, а також відповідно до визначених законодавством повноважень Кабінетові Міністрів України та Мінфіну.

За рішенням керівника Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу, посадові особи якого проводили аудит, аудиторський звіт може надсилатися іншим заінтересованим органам державної влади, а також органам місцевого самоврядування.

Результати аудиту можуть оприлюднюватися через засоби масової інформації.

12. Методику проведення аудиту затверджує Держаудитслужба.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.09.2011 р. N 968
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 950)

13. Керівник суб'єкта господарювання зобов'язаний інформувати Держаудитслужбу, її міжрегіональний територіальний орган про стан врахування рекомендацій, що містяться у аудиторському звіті.

14. У разі виявлення під час аудиту фактів порушення законодавства, що містять ознаки злочину, Держаудитслужбою, її міжрегіональними територіальними органами невідкладно інформується правоохоронний орган.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 955 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1478; 2003 р., N 42, ст. 2221; 2005 р., N 1, ст. 14, N 15, ст. 768):

1) пункт 1 та абзац перший пунктів 3 і 4 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок розроблено з метою впорядкування проведення державного фінансового аудиту та інспектування в міністерствах, інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у період, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи)";

"3. Заходи з проведення державного фінансового аудиту та інспектування здійснюються відповідно до";

"4. ГоловКРУ готує і за погодженням з Мінфіном подає до 1 грудня поточного року Кабінетові Міністрів України проект плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби, що містить перелік тем: інспектування певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольних установ; державний фінансовий аудит виконання державних (бюджетних) програм, діяльності бюджетних установ, суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також інших суб'єктів господарювання, які отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у період, який перевіряється) державне чи комунальне майно; контроль за станом контрольно-ревізійної роботи у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади (далі - контрольні заходи), а також рік проведення попередніх контрольних заходів за кожною запланованою темою та терміни інформування Кабінету Міністрів України і Мінфіну";

2) у пункті 7:

в абзаці першому слова "аудитів ефективності, ревізій та перевірок" замінити словами "державного фінансового аудиту та інспектування";

доповнити пункт підпунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) ініціатива, виявлена підконтрольними установами та їх органами управління, прийнята ГоловКРУ до виконання".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. N 1017 "Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетних програм" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 32, ст. 2144):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова "аудиту ефективності" замінити словами "державного фінансового аудиту";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "аудиту ефективності" замінити словами "державного фінансового аудиту";

у пункті 1:

в абзаці першому слова "аудиту ефективності виконання бюджетних програм" замінити словами "державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм (далі - аудит ефективності)";

абзац другий після слів "це форма" доповнити словами "державного фінансового".

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 17.06.2015 р. N 419)

4. У тексті додатка 14 та у назві додатків 25, 30 і 35 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" слово "ревізія" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "державний фінансовий аудит та інспектування".

____________

Опрос