Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы

КМ Украины
Постановление КМ от 20.03.2006 № 357
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 березня 2006 р. N 357

Київ

Деякі питання загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Строк дії постанови продовжено на 2007 рік 
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 31 січня 2007 року N 98)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 жовтня 2007 року N 1217

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 травня 2013 року N 335)

Відповідно до статті 111 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок фінансування за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття оплачуваних громадських робіт для безробітних;

Порядок розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

2. Зупинити на 2006 рік дію Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 578 "Про затвердження положень щодо застосування Закону України "Про зайнятість населення" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 17, ст. 635), в частині фінансування оплачуваних громадських робіт за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості населення.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 26

 

ПОРЯДОК
фінансування за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття оплачуваних громадських робіт для безробітних

1. Цей Порядок визначає механізм спрямування у 2006 році коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) на фінансування оплачуваних громадських робіт для безробітних.

2. Фінансування оплачуваних громадських робіт для безробітних (далі - роботи) здійснюється відповідно до територіальних програм зайнятості в межах коштів Фонду, передбачених на цю мету бюджетом Фонду та кошторисами центрів зайнятості, на які покладено виконання функцій робочих органів виконавчої дирекції Фонду (далі - центри зайнятості).

3. Перелік видів оплачуваних громадських робіт для безробітних, які можуть фінансуватися за рахунок коштів Фонду, визначається його правлінням.

4. Кошти Фонду можуть бути спрямовані:

на оплату послуг з перевезення безробітних або їх проїзду на підставі поданих центру зайнятості документів (за умови, що роботи проводяться в іншій місцевості);

на оплату роботодавцями праці залучених до робіт безробітних, строк виплати допомоги по безробіттю яким закінчився, сплату страхових внесків роботодавців на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності таких безробітних.

5. Перерахування коштів Фонду здійснюється згідно з договором про спільну діяльність з організації оплачуваних громадських робіт, укладеним відповідно до Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 578 "Про затвердження положень щодо застосування Закону України "Про зайнятість населення", та на підставі акта виконаних робіт і розрахунків витрат роботодавця відповідно до пункту 5 цього Порядку.

6. Протягом 10 робочих днів після закінчення робіт центри зайнятості проводять перевірку цільового використання коштів Фонду.

У разі потреби центри зайнятості можуть проводити поточну перевірку цільового використання коштів Фонду.

Результати перевірки оформляються актом, що підписується посадовою особою, яка провела перевірку. Копія акта видається роботодавцю.

Кошти, використані роботодавцем не за цільовим призначенням, підлягають поверненню Фонду протягом 10 робочих днів після виявлення порушення.

У разі відмови роботодавця добровільно повернути кошти Фондові або неповернення їх у встановлені строки стягнення коштів здійснюється центром зайнятості у судовому порядку відповідно до законодавства.

 

ПОРЯДОК
розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"

1. Цей Порядок визначає механізм проведення у 2006 році розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

2. Розслідування згідно з цим Порядком здійснюється шляхом проведення перевірки достовірності даних, які є підставою для надання особі статусу безробітної та виплати їй матеріального забезпечення, що зазначені у документах, поданих особою до державної служби зайнятості під час її реєстрації та протягом періоду її перебування на обліку як безробітної.

3. Перевірка проводиться центрами зайнятості, на які покладено виконання функцій робочих органів виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - центри зайнятості), у разі, коли:

подані застрахованою особою документи дають їй право на одержання допомоги по безробіттю відповідно до частини першої статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття";

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1217)

особа, яка одержує допомогу по безробіттю та не може бути працевлаштована у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, виявила бажання отримати залишок належної їй допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності;

центром зайнятості розглядається питання про направлення особи, яка має вищу освіту і перебуває на обліку як безробітна, на перепідготовку з отриманням другої вищої освіти за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд);

під час перебування особи на обліку як безробітної до центру зайнятості надійшла інформація від державних органів, підприємств, установ, організацій чи громадян про обставини, що впливають на умови виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг безробітній особі, яка відрізняється від поданих нею відомостей, або така інформація розміщена в засобах масової інформації.

Рішення щодо проведення перевірки приймається керівником відповідного центру зайнятості.

4. Центри зайнятості під час проведення перевірки взаємодіють з органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, державними реєстраторами, управліннями праці та соціального захисту населення, відділами (управліннями) субсидій шляхом обміну інформацією про отримані особами, які перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні, доходи від провадження підприємницької діяльності, виконання роботи за трудовим договором, у тому числі за сумісництвом та під час роботи за кордоном, виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими угодами, ведення особистого селянського господарства тощо.

Порядок обміну інформацією між зазначеними органами та центрами зайнятості визначається Мінпраці, Державною податковою адміністрацією та Пенсійним фондом України за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

5. Перевірка достовірності даних, які є підставою для надання особі статусу безробітної та виплати їй матеріального забезпечення, проводиться центрами зайнятості шляхом звіряння з відомостями органів Державної податкової адміністрації, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, державних реєстраторів, управлінь праці та соціального захисту населення, відділів (управлінь) субсидій; використання даних перевірок цих органів, Держнаглядпраці, контрольно-ревізійних органів цільового використання коштів Фонду; проведення центром зайнятості перевірки достовірності зазначених у довідках про середню заробітну плату даних безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях у порядку, встановленому законодавством.

Працівники центрів зайнятості для встановлення достовірності даних можуть брати участь у перевірках, що проводяться зазначеними органами.

За результатами звіряння або перевірки оформлюється акт, який підписується посадовими особами, що їх проводили.

У разі встановлення недостовірності даних, на підставі яких особі надано статус безробітної та право на виплату матеріального забезпечення, особа ознайомлюється з актом і підписує його. У разі відмови особи підписати акт, про це робиться відмітка.

6. У разі встановлення центрами зайнятості відповідно до цього Порядку належності безробітної особи до категорії зайнятих така особа знімається з обліку як безробітна в установленому законодавством порядку та повертає суму незаконно отриманого матеріального забезпечення і вартості наданих соціальних послуг з моменту виникнення обставин, що впливають на умови виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг.

Якщо відомості про доходи особи, на підставі яких призначено матеріальне забезпечення, є недостовірними з вини роботодавця, центри зайнятості проводять перерахунок страхових виплат з дня їх призначення. Суми незаконно виплачених коштів відшкодовуються роботодавцем. Виплата коштів, недоотриманих особою внаслідок заниження суми страхових виплат, здійснюється за рахунок коштів Фонду.

Якщо відомості про доходи є недостовірними з вини особи, центри зайнятості припиняють відповідні виплати, а суми здійснених з дня призначення виплат стягуються з такої особи відповідно до пункту 7 цього Порядку.

7. Рішення про повернення коштів особою та відшкодування коштів роботодавцем приймається директором центру зайнятості і оформляється наказом.

Протягом двох робочих днів після прийняття рішення про відшкодування коштів роботодавцем центр зайнятості надсилає роботодавцю повідомлення про необхідність відшкодування незаконно виплачених особі коштів протягом 10 календарних днів після отримання повідомлення.

Повернення коштів особою здійснюється протягом 10 робочих днів після її ознайомлення під особистий підпис з прийнятим рішенням про повернення коштів.

У разі відмови особи повернути кошти або відмови роботодавця відшкодувати кошти, а також у разі неповернення (невідшкодування) їх у встановлений строк стягнення таких коштів здійснюється у судовому порядку відповідно до законодавства.

8. Рішення центру зайнятості щодо повернення коштів може бути оскаржено відповідно до законодавства.

____________

Опрос