Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об оплате труда работников Днепровско-Тетеревского государственного лесоохотничьего хозяйства

КМ Украины
Постановление КМ от 16.03.2006 № 341
редакция действует с 13.01.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 березня 2006 р. N 341

Київ

Про оплату праці працівників Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 20 червня 2007 року N 838
,
від 25 жовтня 2008 року N 939
,
 від 28 грудня 2011 року N 1364

(Установлено, що розміри посадових окладів, визначені цією постановою, визначаються з 1 грудня 2008 р. у такому порядку: для працівників, у яких посадові оклади (тарифні ставки) менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати; для інших працівників посадові оклади не змінюються. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів громадян" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 року N 939, враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2008 року N 1117)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників та інших працівників Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства (далі - лісомисливське господарство), які застосовуються починаючи 1 лютого 2006 р., згідно з додатками 1 - 4.

2. Установити, що посадові оклади заступників директора лісомисливського господарства, заступників керівників його структурних підрозділів установлюються на 5 - 15, головного бухгалтера - на 10 - 30 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника, визначеного за схемами, затвердженими пунктом 1 цієї постанови.

3. Установити в лісомисливському господарстві:

1) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір надбавок не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) працівника.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесне звання України, СРСР, союзних республік СРСР "заслужений працівник" - у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка встановлюється, якщо діяльність працівника за профілем збігається з почесним званням. За наявності у працівника двох або більше звань надбавка встановлюється за одним почесним званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником лісомисливського господарства;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами стосовно зайняття посади передбачено знання іноземної мови;

2) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директорові лісомисливського господарства, його заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, за кожну годину роботи з 22 до 6-ї;

в) за науковий ступінь:

доктора наук - у розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Доплата встановлюється, якщо діяльність працівника за профілем збігається з науковим ступенем. За наявності у працівника двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником лісомисливського господарства.

Документи, що засвідчують здобуття наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, прибирання туалетів, у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу (тарифної ставки);

ґ) за роботу:

у важких і шкідливих умовах - у розмірі від 4 до 12 відсотків тарифної ставки (посадового окладу);

в особливо важких і особливо шкідливих умовах - у розмірі від 16 до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу).

Конкретний перелік професій працівників, яким встановлюється доплата за роботу у важких і шкідливих умовах та в особливо важких і особливо шкідливих умовах, затверджується директором лісомисливського господарства за результатами атестації робочих місць, проведеної згідно із законодавством, за погодженням з Державним агентством лісових ресурсів, до сфери управління якого воно належить;

(абзац підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. N 838,
 від 28.12.2011 р. N 1364)

3) водіям автотранспортних засобів:

надбавка за класність водіям II класу - в розмірі 10, водіям I класу - 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

доплата за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

4. Надати право директору лісомисливського господарства в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі:

1) установлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок), доплат і надбавок до них;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі для оздоровлення, в сумі не більш як один посадовий оклад на рік (крім матеріальної допомоги для поховання);

3) установлювати працівникам щомісячну винагороду за вислугу років (залежно від стажу роботи, який дає право на її отримання) у таких розмірах: від 1 до 3 років - 5, від 3 до 5 років - 10, від 5 до 10 років - 15, від 10 до 15 років - 20, від 15 до 20 років - 25, понад 20 років - 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).

Умови виплати щомісячної винагороди за вислугу років працівникам лісомисливського господарства затверджує Голова Державного агентства лісових ресурсів;

(абзац другий підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. N 838,
 від 28.12.2011 р. N 1364)

4) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників з урахуванням їх особистого внеску в загальні результати роботи (у межах коштів, що передбачаються для оплати праці).

5. Преміювання директора лісомисливського господарства та його заступників, установлення надбавок і доплат їх посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за погодженням з Державним агентством лісових ресурсів у межах наявних коштів на оплату праці.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. N 838,
 від 28.12.2011 р. N 1364)

6. Установити, що у разі зменшення в окремих працівників розміру заробітної плати (без урахування премії) у зв'язку з набранням чинності цією постановою, їм виплачується різниця між тим, що діє, та новим розміром заробітної плати.

7. Пункт 7 втратив чинність 

(постанову доповнено пунктом 7 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. N 838
,
пункт 7 втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2008 р. N 939)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 24

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників, професіоналів і фахівців Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства

Примітка. Групи з оплати праці керівних працівників затверджуються директором лісомисливського господарства за погодженням з Держлісагентством.

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2007 р. N 838
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

 

СХЕМА
посадових окладів (ставок заробітної плати) керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців та робітників Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2007 р. N 838)

 

СХЕМА
тарифних ставок робітників з відрядною оплатою праці Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства

Найменування професії 

Місячна тарифна ставка за розрядами робіт, гривень 

II 

III 

IV 

VI 

Лісоруб, робітник, зайнятий на таких роботах: 

 

 

 

 

 

 

лісосічні роботи на рубках головного користування та на рубках, пов'язаних з веденням лісового господарства 

 

565 

628 

708 

805 

942 

нижньоскладські лісозаготівельні роботи: розвантаження, обрубування (обрізування) сучків, розкряжування хлистів, корування, сортування, штабелювання деревини, навантаження її на автомобільний транспорт, розколювання дров 

 

520 

577 

645 

737 

862 

інші лісозаготівельні роботи 

 

451 

502 

565 

645 

754 

лісогосподарські роботи (крім рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства) 

 

434 

480 

537 

617 

719 

сільськогосподарські роботи та роботи в побічному користуванні лісом 

 

434 

480 

537 

617 

719 

Тракторист-машиніст, зайнятий на таких роботах: 

 

 

 

 

 

 

лісосічні роботи на рубках головного користування та на рубках, пов'язаних з веденням лісового господарства, вивезенням деревини тракторами, ремонтом та обслуговуванням машин і устатковання безпосередньо на лісосіках та верхніх складах 

 

 

628 

708 

805 

942 

лісогосподарські роботи (крім рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства) 

 

 

628 

708 

805 

942 

сільськогосподарські роботи та роботи в побічному користуванні лісом 

 

565 

628 

708 

805 

942 

Машиніст трелювальних машин, зайнятий на лісосічних роботах на рубках головного користування та на рубках, пов'язаних з веденням лісового господарства, вивезенням деревини трелювальними машинами, ремонтом та обслуговуванням машин і устатковання безпосередньо на лісосіках та верхніх складах 

 

 

628 

708 

805 

1051 

Токар, електрогазозварник, слюсар-електрик з ремонту електроустатковання, кочегар котельні 

 

468 

525 

588 

674 

788 

Слюсар з ремонту автомобілів, слюсар-сантехнік 

434 

468 

525 

588 

674 

788 

Оператор заправних станцій 

 

468 

525 

588 

674 

 

(додаток 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2007 р. N 838)

 

СХЕМА
тарифних ставок працівників автомобільного транспорту

1. Водії вантажних автомобілів

Примітка. Тарифна ставка для водіїв автомобілів, зайнятих на роботах з вивезення деревини на лісозаготівлях, підвищується до 12 відсотків.

2. Водії легкових автомобілів (у тому числі спеціальних)

3. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)

(додаток 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2007 р. N 838)

____________

Опрос