Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственной службе по вопросам национального культурного наследия

КМ Украины
Постановление КМ от 15.03.2006 № 336
редакция действует с 08.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 березня 2006 р. N 336

Київ

Про Державну службу з питань національної культурної спадщини

(Одночасно з набранням чинності Указом Президента України про затвердження відповідного Положення про міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, якому передано повноваження урядового органу, що ліквідується, ця постанова втратить чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну службу з питань національної культурної спадщини, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р. N 446 "Про утворення Державної служби охорони культурної спадщини" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 750);

пункт 54 змін, що вносяться до деяких актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).

3. Розмістити Державну службу з питань національної культурної спадщини у приміщеннях будинку по вул. Січневого повстання, 21 (корпус 20), Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у м. Києві, які займала Державна служба охорони культурної спадщини.

4. Міністерству культури і туризму:

подати у двомісячний строк пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу з питань національної культурної спадщини

1. Державна служба з питань національної культурної спадщини (Держкультурспадщини) є урядовим органом державного управління, що діє у складі МКТ і йому підпорядковується.

2. Держкультурспадщини у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами МКТ.

3. Основними завданнями Держкультурспадщини є:

участь в межах своєї компетенції у реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини та музейної справи;

здійснення в межах своєї компетенції державного управління та забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у зазначеній сфері;

здійснення державного контролю і нагляду за додержанням вимог законодавства з питань охорони культурної спадщини та музейної справи;

виконання регуляторних та дозвільно-реєстраційних функцій у сфері охорони культурної спадщини та музейної справи;

забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у зазначеній сфері.

4. Держкультурспадщини відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє пропозиції щодо формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини та музейної справи, подає їх на розгляд Міністра культури і туризму;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, готує пропозиції щодо його вдосконалення, розробляє проекти нормативно-правових актів з питань охорони культурної спадщини та музейної справи і подає їх на розгляд Міністра культури і туризму;

3) бере участь у розробленні та погоджує державні норми і правила виконання робіт з консервації, реставрації, реабілітації - проведення науково-обґрунтованих заходів щодо відновлення функціональних властивостей об'єктів культурної спадщини, їх музеєфікації, ремонту, пристосування - виконання науково-дослідних, проектних, вишукувальних робіт із створення умов для використання об'єктів культурної спадщини без зміни їх властивостей, розроблення і затвердження проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт;

4) розробляє правила встановлення та утримання охоронних дощок, знаків, інших інформаційних написів, позначок на нерухомих пам'ятках або в межах території таких пам'яток та їх зразки, подає зазначені правила та зразки на розгляд Міністра культури і туризму;

5) здійснює в установленому порядку функції з управління науково-дослідними, проектними та реставраційними організаціями, заповідниками та музеями, що належать до сфери управління МКТ;

6) погоджує питання щодо утворення органами місцевого самоврядування органів охорони культурної спадщини;

7) здійснює в межах, визначених законодавством, координацію діяльності органів охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських, районних держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

8) забезпечує розміщення та контроль за виконанням державного замовлення на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини, виконання інших робіт, пов'язаних з охороною культурної спадщини, поповнення експозиції музеїв;

9) координує проведення науково-дослідних робіт з охорони культурної спадщини, в тому числі з виявлення, дослідження та документування об'єктів культурної спадщини, складення їх переліків;

10) координує в межах своєї компетенції науково-дослідну, фондову та іншу діяльність музеїв і заповідників;

11) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом обліку, збереження, охорони, використання, реставрації державної частини Музейного фонду України;

12) готує пропозиції про надання музеям та заповідникам статусу національного і подає їх на розгляд Міністра культури і туризму;

13) видає в межах своєї компетенції розпорядження та приписи щодо охорони пам'яток національного значення, припинення робіт на таких пам'ятках, в межах території, на якій вони розташовані, та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо зазначені роботи виконуються з недотриманням чи за відсутності затверджених або погоджених з відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, дозволів, передбачених Законом України "Про охорону культурної спадщини";

14) визначає необхідність проведення охоронних заходів щодо збереження пам'яток національного значення та території, на якій вони розташовані, у разі виникнення загрози руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або виконання будь-яких робіт;

15) приймає рішення про заборону будь-якої діяльності юридичних або фізичних осіб, яка створює загрозу знищення, руйнування або пошкодження нерухомої пам'ятки або провадиться з порушенням законодавства у сфері охорони культурної спадщини;

16) здійснює нагляд за виконанням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування, музеєфікації та інших робіт на нерухомих пам'ятках. Зазначені повноваження можуть бути делеговані МКТ іншим органам охорони культурної спадщини відповідно до закону;

17) здійснює координацію робіт з паспортизації нерухомих об'єктів культурної спадщини;

18) веде Державний реєстр нерухомих пам'яток України, готує пропозиції щодо включення об'єктів культурної спадщини до зазначеного Реєстру, про внесення до нього змін та подає їх на розгляд Міністра культури і туризму;

19) готує та подає на розгляд Міністра культури і туризму пропозиції щодо:

занесення унікальних музейних предметів до Державного реєстру національного культурного надбання;

затвердження Списку історичних населених місць України, внесення змін до нього;

оголошення топографічно визначених територій чи водних об'єктів охоронюваними археологічними територіями;

20) забезпечує визначення та затвердження меж території, на якій розташовані пам'ятки національного значення, зон їх охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць, встановлює режим їх збереження і використання;

21) видає власникам нерухомих об'єктів культурної спадщини або уповноваженим ними органам свідоцтва про реєстрацію таких об'єктів як пам'яток;

22) видає дозволи на:

тимчасове вивезення пам'яток, що належать до Музейного фонду України, за межі України для експонування на виставках або реставрації;

переміщення (перенесення в інше місце) пам'яток місцевого значення, готує пропозиції щодо переміщення (перенесення) пам'яток національного значення та подає їх на розгляд Міністра культури і туризму;

проведення будівельних, меліоративних, шляхових, земляних та інших робіт на пам'ятках національного значення, в межах території, на якій вони розташовані, та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;

проведення археологічної розвідки, розкопок, інших земляних робіт в межах території, на якій розташовані пам'ятки, та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою; відновлення земляних робіт;

здійснення консервації і реставрації пам'яток, що належать до Музейного фонду України;

23) у межах повноважень, наданих МКТ, погоджує:

питання щодо відчуження або передачі пам'яток національного значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

охоронні договори на пам'ятки національного значення;

науково-проектну документацію на виконання робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам'яток національного значення;

програми та проекти містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт в межах території, на якій розташовані пам'ятки національного значення, та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програми та проекти, в результаті реалізації яких може змінитися стан об'єктів культурної спадщини. Зазначені повноваження можуть бути делеговані МКТ іншим органам охорони культурної спадщини відповідно до закону;

питання щодо розміщення реклами на пам'ятках національного значення та в зонах їх охорони, в історичних ареалах населених місць;

проекти відведення земельних ділянок, питання щодо зміни власника земельної ділянки (землекористувача) в межах території, на якій розташовані пам'ятки, та в їх охоронних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць. Зазначені повноваження можуть бути делеговані МКТ іншим органам охорони культурної спадщини відповідно до закону;

24) бере участь в межах своєї компетенції у здійсненні державного контролю за використанням земель історико-культурного призначення;

25) укладає охоронні договори на пам'ятки національного значення, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

26) забезпечує проведення експертизи науково-проектної документації з питань консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування нерухомих пам'яток;

27) організовує проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на збереження нерухомих пам'яток, традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць;

28) бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів України у сфері охорони культурної спадщини та музейної справи, готує пропозиції щодо їх укладення і денонсації, забезпечує за дорученням МКТ їх виконання;

29) організовує вивчення, узагальнення та впровадження в практику вітчизняного і міжнародного досвіду роботи у сфері охорони культурної спадщини та музейної справи;

30) організовує відповідно до законодавства та в межах своїх повноважень контроль за виконанням на території України міжнародних договорів України у сфері охорони культурної спадщини та музейної справи;

31) розробляє разом з Українським комітетом Міжнародної ради з питань пам'яток та визначних місць пропозиції щодо занесення пам'яток до Списку всесвітньої спадщини;

32) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Положення.

5. Держкультурспадщини має право:

залучати працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

здійснювати контроль, проводити перевірки з питань, що належать до її компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

висвітлювати в засобах масової інформації питання, пов'язані з охороною культурної спадщини та музейною справою;

скликати в установленому порядку наради, проводити науково-методичні конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

6. Держкультурспадщини під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав, іноземними громадськими організаціями тощо.

7. Держкультурспадщини в межах своїх повноважень видає акти організаційно-розпорядчого характеру (накази, розпорядження та приписи), обов'язкові для виконання органами охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських, районних держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, науково-дослідними, проектними та реставраційними організаціями, заповідниками та музеями, що належать до сфери управління МКТ, фізичними та юридичними особами.

8. Держкультурспадщини очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра культури і туризму.

Голова Держкультурспадщини є членом колегії МКТ.

9. Голова Держкультурспадщини має трьох заступників, у тому числі одного першого, яких призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра культури і туризму, погодженим з головою Служби.

10. Голова Держкультурспадщини:

здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром культури і туризму за виконання покладених на неї завдань;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Служби, крім заступників голови;

розподіляє обов'язки між заступниками голови;

визначає ступінь відповідальності заступників голови та керівників структурних підрозділів Служби;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Служби, крім заступників голови;

подає пропозиції Міністрові культури і туризму щодо порушення в установленому порядку питання стосовно притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників голови;

підписує видані Службою акти, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Служби;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

11. Для обговорення та прийняття рішень з найважливіших питань діяльності в Держкультурспадщини утворюється колегія у складі голови Служби, його заступників та керівників структурних підрозділів. Персональний склад колегії затверджує Міністр культури і туризму.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкультурспадщини.

12. Граничну чисельність працівників Держкультурспадщини затверджує Міністр культури і туризму за поданням голови Держкультурспадщини в межах граничної чисельності працівників МКТ, визначеної Кабінетом Міністрів України.

Структуру Держкультурспадщини затверджує її голова за погодженням з Міністром культури і туризму.

13. Штатний розпис і кошторис Держкультурспадщини затверджує її голова за погодженням з Міністром культури і туризму та Мінфіном.

14. Держкультурспадщини утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання МКТ.

15. Умови оплати праці працівників Держкультурспадщини визначаються Кабінетом Міністрів України.

16. Держкультурспадщини є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос