Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования в 2006 году целевых средств для проведения мероприятий по выполнению Комплексной программы "Сахарный диабет" и лечения несахарного диабета

КМ Украины
Постановление КМ от 13.03.2006 № 274
действует с 13.03.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 березня 2006 р. N 274

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2006 році цільових коштів для проведення заходів з виконання Комплексної програми "Цукровий діабет" і лікування нецукрового діабету

Відповідно до статті 53 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання у 2006 році цільових коштів для проведення заходів з виконання Комплексної програми "Цукровий діабет" і лікування нецукрового діабету, що додається.

2. Міністерству охорони здоров'я затвердити до 15 березня 2006 р. порядок складання і подання Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головними управліннями (управліннями) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій заявок на закупівлю на засадах міжвідомчої координації товарів для проведення заходів з виконання Комплексної програми "Цукровий діабет" і лікування нецукрового діабету і звітів про їх використання.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
використання у 2006 році цільових коштів для проведення заходів з виконання Комплексної програми "Цукровий діабет" і лікування нецукрового діабету

1. Цей Порядок визначає механізм використання цільових коштів, що враховані при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами, для проведення заходів з виконання Комплексної програми "Цукровий діабет" і лікування нецукрового діабету (далі - цільові кошти).

2. Цільові кошти використовуються для закупівлі препаратів інсуліну та його аналогів, витратних матеріалів до глюкометрів, обладнання кабінетів "Діабетична ступня", зокрема біохімічних аналізаторів, товарів та послуг для створення реєстру хворих на цукровий діабет, препаратів десмопресину для замісної терапії (далі - специфічні товари).

3. Номенклатура та обсяги закупівлі специфічних товарів визначаються МОЗ згідно із заявками Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головних управлінь (управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - розпорядники) з урахуванням кількості хворих, що отримують певний вид інсулінів, та необхідності у забезпеченні специфічними товарами закладів охорони здоров'я.

4. Заявки складаються розпорядниками в межах бюджетних призначень для проведення заходів з виконання Комплексної програми "Цукровий діабет" і лікування нецукрового діабету, передбачених у відповідних місцевих бюджетах.

Порядок складення і подання заявок визначається МОЗ з урахуванням встановленого пунктом 2 цього Порядку переліку специфічних товарів на основі конкретних критеріїв обґрунтованості визначення потреби в них закладів охорони здоров'я за номенклатурою та обсягами, а також наявних на початок року в закладах охорони здоров'я залишків зазначених товарів, включаючи ті, що надійшли за централізованими поставками у попередні роки.

5. Закупівля специфічних товарів здійснюється МОЗ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2006 р. N 46 "Про закупівлю товарів для проведення заходів з виконання Комплексної програми "Цукровий діабет" і лікування нецукрового діабету, а також інформатизації і комп'ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів". Про результати процедури закупівлі МОЗ повідомляє розпорядників з визначенням номенклатури специфічних товарів у кількісному та вартісному вимірі.

Розпорядники після отримання повідомлень про результати процедури закупівлі укладають в установленому порядку договори про закупівлю з учасниками, що визначені МОЗ переможцями за результатами здійснення ним процедури закупівлі, та у тижневий строк повідомляють Міністерство про укладення зазначених договорів.

6. З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року до тендерної документації та договору про закупівлю специфічних товарів обов'язково включається вимога щодо відповідного коригування суми договору та зобов'язань сторін за договором у разі зменшення відповідних бюджетних призначень на 2006 рік.

З метою ефективного та раціонального використання цільових коштів МОЗ включає до тендерної документації, а розпорядники - до умов договорів про закупівлю специфічних товарів вимогу щодо поставок специфічних товарів розпорядникам або визначеним ними закладам охорони здоров'я згідно з графіками, що додаються до договорів про закупівлю.

7. Розпорядники здійснюють контроль за виконанням постачальниками специфічних товарів умов договорів про закупівлю, розподіл специфічних товарів в розрізі закладів охорони здоров'я відповідних адміністративно-територіальних одиниць та контроль за збереженням і раціональним використанням отриманих специфічних товарів.

8. Розпорядники подають щокварталу МОЗ звіт про використання товарів у порядку, затвердженому Міністерством.

9. Разом з платіжними дорученнями органам Державного казначейства подаються:

звіт за встановленою формою про результати проведення процедури закупівлі, підготовлений та затверджений тендерним комітетом МОЗ, із зазначенням у ньому найменувань усіх розпорядників, в інтересах яких здійснювалася закупівля;

договір про закупівлю специфічних товарів.

____________

Опрос