Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о государственном энергетическом надзоре за режимами потребления электрической и тепловой энергии

КМ Украины
Постановление КМ от 13.02.2006 № 131
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2006 р. N 131

Київ

Про внесення змін до Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 року N 1001)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 929 (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 440; Офіційний вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1037; 2003 р., N 30, ст. 1546), виклавши його в редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 37

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії

1. Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією експлуатації електричних, теплових, тепловикористовуючих установок та мереж суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії здійснює Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляд).

У своїй діяльності Держенергонагляд керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінпаливенерго.

2. Під час здійснення державного енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі - енергетичний нагляд) Держенергонагляд взаємодіє з Мінбудом, НКРЕ, Антимонопольним комітетом, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, Державною інспекцією з нагляду за охороною праці, Державною інспекцією з енергозбереження, Державною інспекцією з експлуатації електричних станцій та мереж, органами державного пожежного нагляду, державним підприємством "Енергоринок", науково-технічними, проектно-конструкторськими, громадськими та іншими підприємствами, установами та організаціями.

3. Метою енергетичного нагляду є сприяння забезпеченню сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України, сфери теплопостачання, енергетичної безпеки держави шляхом здійснення контролю за дотриманням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання та споживачами електричної енергії вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері виробництва, постачання та споживання електричної і теплової енергії (далі - енергія).

4. Завданнями та функціями Держенергонагляду є:

1) здійснення допоміжних заходів із забезпечення надійного і сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України відповідно до законодавства, контроль за дотриманням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері виробництва, постачання та споживання енергії;

2) здійснення в межах своєї компетенції контролю за усуненням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії виявлених порушень законодавства у сфері виробництва, постачання та споживання енергії;

3) організація розроблення та запровадження в установленому порядку Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики, Правил експлуатації теплових установок та теплових мереж, а також інших нормативних та методологічних документів відповідно до своєї компетенції;

4) розроблення і затвердження методичних та інструктивних документів з питань забезпечення діяльності Держенергонагляду;

5) участь у розробленні суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії заходів щодо надійного та безаварійного енергопостачання;

6) здійснення контролю за відповідністю нових та реконструйованих електричних і теплових установок та мереж технічним умовам, нормам, правилам і стандартам, а також підтвердження їх готовності до роботи;

7) участь у разі потреби в роботі комісій з прийняття в промислову експлуатацію автоматизованих систем комерційного обліку енергії на установках суб'єктів електроенергетики та об'єктів у сфері теплопостачання;

8) підготовка пропозицій щодо перегляду нормативно-технічної документації на енергетичне обладнання у разі його невідповідності вимогам Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики, Правил експлуатації теплових установок та теплових мереж (далі - Правила);

9) організація роботи з установлення суб'єктам електроенергетики режимів споживання електричної енергії (обсягів споживання електричної енергії та потужності), погодження споживачам граничних величин споживання електричної потужності;

10) розроблення методології, організація збирання інформації та аналіз прогнозів електроспоживання на коротко- і довгостроковий періоди;

11) участь у розслідуванні причин і наслідків аварій і пожеж на енергетичних установках суб'єктів електроенергетики та об'єктів у сфері теплопостачання, а також на енергетичних установках споживачів енергії, які призвели до порушення режимів роботи інших споживачів електричної енергії, суб'єктів електроенергетики або суб'єктів відносин у сфері теплопостачання;

12) участь у роботі комісій з перевірки знань технології робіт (правил експлуатації, виробничих інструкцій) у посадових осіб, відповідальних за електричне та теплове господарство споживачів енергії, а також працівників суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, що займаються оформленням актів допуску на підключення до електричної (теплової) мережі, проведенням оглядів технічного стану енергетичних установок побутових споживачів енергії, а також виконанням інших робіт, пов'язаних з експлуатацією енергетичних установок споживачів енергії;

13) участь у разі потреби в проведенні експертизи електро- та теплотехнічної частин проектів будівництва і реконструкції об'єктів замовників на їх відповідність вимогам Правил;

14) розгляд та вирішення в межах своєї компетенції питань, що виникають у суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії;

15) здійснення в межах своєї компетенції нагляду за:

забезпеченням надійного постачання енергії;

технічним станом та організацією експлуатації електричних і теплових установок та мереж суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії;

дотриманням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії:

- режимів виробництва, постачання і споживання енергії (активної, реактивної, теплової);

- установлених нормативними документами режимів (температурних графіків) постачання теплової енергії населеним пунктам (населенню);

- вимог нормативних документів, що регулюють перетікання реактивної електроенергії;

- вимог Правил та інших нормативно-правових і нормативно-технічних актів з питань електроенергетики та теплопостачання;

проведенням суб'єктами електроенергетики та суб'єктами відносин у сфері теплопостачання робіт, пов'язаних із забезпеченням дотримання встановлених режимів постачання і споживання енергії;

відповідністю:

- схем електропостачання (зовнішніх та внутрішніх) - категорійності споживачів та їх струмоприймачів;

- виданих технічних умов на приєднання електричних, теплових установок та мереж до мереж енергопостачальних (електропередавальних) організацій - вимогам нормативних документів та погодженням проектів енергопостачання споживачів енергії;

- виданих суб'єктами електроенергетики актів-допусків подачі електричної енергії на електричні установки замовників та електричні установки, що використовуються населенням, - вимогам Правил і нормативних документів;

- укладених договорів - вимогам нормативних документів щодо користування енергією та приєднання до мереж;

- електротехнічних і режимних параметрів електричних мереж, розрахованих суб'єктами електроенергетики та споживачами електричної енергії, - режимам їх роботи;

- показників якості електричної і теплової енергії та кількісних показників повернення конденсату водяної пари - вимогам нормативних документів;

- стану приладів і систем обліку обсягів виробництва, постачання та споживання електричної і теплової енергії - вимогам нормативних документів;

застосуванням заходів з обмеження та/або припинення постачання енергії споживачам у разі виявлення порушень ними вимог нормативних документів щодо користування енергією, а також споживачам, які не оплатили вартість використаної енергії;

складенням актів про встановлення екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання і відповідністю визначених ними величин технологічним потребам виробництва і фактичним обсягам споживання електричної енергії;

забезпеченням належного стану системних елементів протиаварійної автоматики, встановлених у споживачів енергії, що впливають на надійність роботи об'єднаної енергетичної системи України;

готовністю суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії до роботи в осінньо-зимовий період і в умовах надзвичайних ситуацій;

забезпеченням належного оперативно-диспетчерського управління енергогосподарством споживачів енергії;

готовністю до роботи резервних автономних джерел живлення споживачів електричної енергії першої категорії і особливої групи першої категорії з надійності електропостачання.

5. Держенергонагляд підпорядковується Мінпаливенерго в частині виконання функцій, покладених на нього цим Положенням.

До складу Держенергонагляду входять такі підрозділи:

головна організація - Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії;

державні інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у регіонах (кількох областях);

державні інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

6. Держенергонагляд очолює Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром палива та енергетики.

Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду несе персональну відповідальність за виконання покладених на Держенергонагляд завдань і виконання ним своїх функцій.

Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду має трьох заступників за відповідними напрямами діяльності, що за погодженням з Мінпаливенерго призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку.

7. Керівники Держенергонагляду у відповідних регіонах є заступниками головного державного інспектора України з енергетичного нагляду у відповідному регіоні і призначаються на посаду та звільняються з посади за погодженням з Мінпаливенерго в установленому порядку.

Керівники структурних підрозділів інспекції, їх заступники, начальники секторів, керівники територіально відокремлених підрозділів інспекцій є старшими державними інспекторами з енергетичного нагляду. Інші спеціалісти, що виконують функції державного енергетичного нагляду, є державними інспекторами (старшими державними інспекторами) з енергетичного нагляду.

8. Структуру Держенергонагляду затверджує Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду у порядку, встановленому законодавством, за погодженням з Мінпаливенерго.

9. Граничну чисельність працівників Держенергонагляду затверджує Міністр палива та енергетики за поданням головного державного інспектора України з енергетичного нагляду.

10. Держенергонагляд має печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, а також бланки встановленого зразка.

Посадові особи, що виконують функції державного енергетичного нагляду, мають посвідчення встановленого зразка.

11. Держенергонагляд має право:

1) застосовувати до суб'єктів господарської діяльності штрафні санкції у порядку, визначеному законодавством;

2) залучати в установленому порядку установи та організації до розроблення документів з питань, що належать до компетенції Держенергонагляду;

3) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Держенергонагляду;

4) отримувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії інформацію, необхідну для виконання покладених на Держенергонагляд завдань;

5) проводити наради, семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

12. Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду:

здійснює керівництво діяльністю Держенергонагляду та розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

затверджує положення про структурні підрозділи Держенергонагляду;

видає накази, затверджує методичні та інструктивні документи щодо забезпечення діяльності Держенергонагляду;

визначає періодичність, порядок і напрями обстеження електричних і теплових установок та мереж суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії.

13. Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду, його заступники, старші державні інспектори з енергетичного нагляду та державні інспектори з енергетичного нагляду під час виконання своїх функцій мають право:

1) безперешкодно у будь-який час відвідувати електричні і теплові установки та мережі суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії з метою здійснення контролю за дотриманням вимог нормативно-правових і нормативно-технічних документів у сфері електроенергетики та теплопостачання;

2) здійснювати в установленому порядку обстеження електричних і теплових установок та мереж суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії, а також складати за їх результатами відповідні акти;

3) брати участь у роботі відповідних робочих комісій з прийняття в експлуатацію побудованих і реконструйованих енергетичних об'єктів, що належать суб'єктам електроенергетики, суб'єктам відносин у сфері теплопостачання і споживачам електричної енергії;

4) видавати в межах своєї компетенції суб'єктам електроенергетики, суб'єктам відносин у сфері теплопостачання і споживачам електричної енергії обов'язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених Держенергонаглядом порушень нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері електроенергетики та теплопостачання і здійснювати контроль за їх виконанням;

5) вимагати в межах своєї компетенції від суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії вжиття заходів для усунення виявлених Держенергонаглядом порушень;

6) вимагати від споживачів енергії та суб'єктів електроенергетики дотримання встановлених нормативно-правовими актами режимів споживання електричної і теплової енергії;

7) складати в установленому законодавством порядку протоколи про адміністративні правопорушення та притягати до адміністративної відповідальності громадян і посадових осіб;

8) звертатися до відповідних організацій, які видають суб'єктам господарської діяльності ліцензії на право виконання робіт з проектування, будівництва, реконструкції, монтажу, налагодження, випробування і ремонтно-експлуатаційного обслуговування електричних і теплових установок та мереж, з поданням про порушення ліцензіатами вимог нормативних документів;

9) вносити власникам об'єктів споживачів енергії подання про невідповідність займаній посаді осіб, відповідальних за електричне та теплове господарство (осіб, що їх заміщують), які своєчасно в установленому порядку не пройшли перевірку знань Правил, а також тих, що допустили порушення вимог нормативно-правових та/або нормативно-технічних актів з питань експлуатації енергетичного обладнання та мереж;

10) опломбовувати в установленому порядку електричні і теплові установки, енергопостачання яких обмежується або припиняється на виконання відповідного припису Держенергонагляду.

14. Приписи, постанови або подання посадових осіб Держенергонагляду можуть бути оскаржені до Держенергонагляду або в судовому порядку.

Оскарження не є підставою для зупинення виконання рішення до його остаточного розгляду відповідно до законодавства.

15. Законні вимоги посадових осіб Держенергонагляду є обов'язковими для виконання керівниками та посадовими особами суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії незалежно від форми власності.

16. Втручання в діяльність Держенергонагляду, перешкоджання виконанню обов'язків, покладених на посадову особу Держенергонагляду, вчинення проти неї протиправних насильницьких дій тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

____________

Опрос