Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок выдачи органами государственного пожарного надзора разрешения на начало работы предприятий и аренду помещений

КМ Украины
Постановление КМ от 11.01.2006 № 17
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 січня 2006 р. N 17

Київ

Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 червня 2013 року N 440)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 285; 2003 р., N 23, ст. 1080), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 33

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

1. Доповнити Порядок пунктом 11 такого змісту:

"11. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії "А" та "Б";

об'єкти з масовим перебуванням людей - будинки дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв та криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 та більше осіб".

2. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Дозвіл не оформлюється:

у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією, утвореною в установленому порядку;

на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо вони розміщені на ринках відповідно до схеми, що в установленому порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду".

3. Доповнити Порядок пунктом 111 такого змісту:

"111. Власник (орендар) може розпочати господарську діяльність за декларативним принципом у разі укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди у випадках:

якщо не змінюється функціональне призначення об'єктів та орендованих приміщень і не проводиться їх перепланування (крім потенційно небезпечних об'єктів);

якщо об'єкти не належать до вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів.

Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3.

Орган державного пожежного нагляду реєструє декларацію у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС".

4. Доповнити Порядок додатком 3 такого змісту:

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

______________________________________________________________________________________
                                                                                        (повне найменування об'єкта)

      Місцезнаходження об'єкта ____________________________________________________________

      Місцезнаходження керівника (керівного органу) суб'єкта господарської діяльності ______________
______________________________________________________________________________________ 

    Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку ______________________________________________________________________________

      Керівник (власник) суб'єкта господарської діяльності
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

     Телефон ______________________ Телекс ___________________ Телефакс ___________________

     Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися), а також виробів, що виготовляються ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

      Характеристика об'єкта _______________________________________________________________
                                                                                                     (конструктивні елементи будівлі, загальна площа,
______________________________________________________________________________________
                                                                           поверховість, наявність підвальних та горищних
______________________________________________________________________________________
                                    приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова кількість робочих місць)

______________________________________________________________________________________ 
Наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                          (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)
______________________________________________________________________________________ 

Відповідність об'єкта, що декларується,
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

      Загальні положення __________________________________________________________________
                                                                                      (відповідальність за забезпечення пожежної безпеки на об'єкті,
______________________________________________________________________________________
                                                                                           наявність наказів, інструкцій,
______________________________________________________________________________________
                         планів евакуації, добровільної пожежної дружини, пожежно-технічної комісії, проведення навчань
______________________________________________________________________________________
                                                                          та інструктажу з питань пожежної безпеки тощо)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

         Загальні вимоги пожежної безпеки до територій ________________________________________
                                                                                                                                                           (наявність на території
______________________________________________________________________________________
                                                    проїздів, під'їздів, пожежних водоймищ або гідрантів, відповідність
______________________________________________________________________________________
                                                                   протипожежних розривів вимогам законодавства)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

         Утримання будівель, приміщень та споруд _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                          (наявність шляхів евакуації, систем автоматичного пожежогасіння та сигналізації,
______________________________________________________________________________________
                               протипожежного водопостачання, первинних засобів пожежогасіння, вогнезахисної обробки
______________________________________________________________________________________
                                  конструкцій, протипожежних перешкод, електромереж, електрообладнання, опалювальних
______________________________________________________________________________________
                                                приладів, систем вентиляції тощо, відповідність їх вимогам законодавства)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Керівник (власник)                _________________                              ______________________________
суб'єкта господарської                      (підпис)                                                                             (ініціали та прізвище)
діяльності

"___" ____________ 200_ р.

М. П.". 

____________

Опрос