Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Формулу распределения объема межбюджетных трансфертов (дотаций выравнивания и средств, передаваемых в соответствующий местный бюджет) между районным бюджетом или городским бюджетом г. Севастополя, города республиканского Автономной Республики Крым или областного значения, которому административно подчинены другие города, села, поселки, и бюджетами территориальных общин сел, поселков, городов и их объединений

КМ Украины
Постановление КМ от 29.12.2005 № 1306
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2005 р. N 1306

Київ

Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2009 року N 995)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 грудня 2010 року N 1149)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. N 1782 "Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 1, ст. 19), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 34

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань

1. Пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів) бюджету району (міста), бюджетів місцевого самоврядування, закріплених за цими бюджетами (Dizak), проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району (міста), врахованого під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту та його розподілу між державним бюджетом та зведеним бюджетом району (міста), на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:

Dizak = Ki х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х Du5 / (Nu1 + Nu2 + Nu3) + Dw,

де Ki - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (з чотирма знаками після коми), що визначається за такою формулою:

Ki = [((Di1 + Li1) х ei1 / S ((Di1 + Li1) х ei1)) х Nu1 + ((Di2 + Li2) х ei2 / S ((Di2 + Li2) х ei2)) х Nu2 + ((Di3 + Li3) / (Du3 + Lu3)) х Nu3] / (Ni1 + Ni2 + Ni3);

Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (міста) та бюджетом місцевого самоврядування, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2, Li3 - сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (міста) та бюджетом місцевого самоврядування, за відповідні роки базового періоду;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 - чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим);

Du5 - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (міста), на плановий бюджетний період без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу;

ei1, ei2 - коригуючі коефіцієнти, розраховані (з шістьма знаками після коми) для зведеного бюджету району (міста) та бюджетів місцевого самоврядування, застосовується до 2002 і 2003 років базового періоду і визначаються як відношення індексу відносної податкоспроможності бюджету району (міста), бюджету місцевого самоврядування на базі очікуваних обсягів доходів у 2005 році (Ki4) до індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, розрахованого виходячи з фактичних надходжень коштів від доходів, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, у відповідному базовому році (Ki1, Ki2) за такими формулами:

ei1 = Ki4 / Ki1, ei2 = Ki4 / Ki2,

де Ki1 = ((Di1 + Li1) / (Du1 + Lu1)) х Nu1 / Ni1, Ki2 = ((Di2 + Li2) / (Du2 + Lu2)) х Nu2 / Ni2, Ki4 = [(Di4 / Du4) / (Ni3 / Nu3)];

Di4, Du4 - очікуваний обсяг доходів (кошика доходів) за 2005 рік, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів;

Dw - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці".

2. У пункті 10:

1) формулу "Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vki + Vhi" замінити такою формулою:

"Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vki + Vhi + Vti";

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Vti - розрахунковий показник обсягу видатків на поетапне запровадження умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки".

3. У пункті 16:

1) формулу "Vomi = Hod х (Kdm х Dim)" замінити такою формулою:

"Vomi = Hod х (Kdm х Dim + Kdmg х Dimg)";

2) абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:

"Kdm - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років у районах дошкільними закладами, розташованими у містах районного значення, селищах міського типу, яким не надано статус гірських. На 2006 рік Kdm має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Dim - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, селищах міського типу, яким не надано статус гірських";

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Kdmg - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років у районах дошкільними закладами, розташованими у містах районного значення, селищах міського типу, яким надано статус гірських. На 2006 рік Kdmg має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Dimg - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, селищах міського типу, яким надано статус гірських".

4. Друге речення абзацу четвертого пункту 18 викласти у такій редакції: "На 2006 рік Kdobm має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці".

5. Пункт 21 викласти у такій редакції:

"21. У складі видатків бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету), передбачаються нерозподілені видатки в розмірі не менш як 1 відсоток обсягу зазначених видатків зведеного бюджету району для перерозподілу зазначених коштів між бюджетами місцевого самоврядування. Розподіл таких нерозподілених видатків між бюджетами міст районного значення, сіл, селищ проводиться за окремим розрахунком".

____________

Опрос