Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Формулу распределения объема межбюджетных трансфертов (дотаций выравнивания и средств, передаваемых в государственный бюджет) между государственным бюджетом и местными бюджетами

КМ Украины
Постановление КМ от 28.12.2005 № 1296
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2005 р. N 1296

Київ

Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2009 року N 995)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 грудня 2010 року N 1149)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729, N 47, ст. 2101, N 52, ст. 2361; 2002 р., N 38, ст. 1782; 2003 р., N 37, ст. 1984, N 47, ст. 2426; 2004 р., N 37, ст. 2453, N 50, ст. 3279; 2005 р., N 1, ст. 24, N 12, ст. 566, N 37, ст. 2306), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 34

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

1. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо коефіцієнт вирівнювання (ai) не застосовується і обсяг коштів, що передаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету у 2006 році (Ti) більший за обсяг відповідних коштів, переданих у 2005 році (Ti-1), то Ti = Ti-1".

2. У пункті 6:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

"6. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами (RDizak), проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, за такою формулою:

RDizak = Ki х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х Du5 / (Nu1 + Nu2 + Nu3)";

2) абзац десятий виключити;

3) доповнити пункт після абзацу дев'ятого новими абзацами такого змісту:

"Для стимулювання місцевих бюджетів, які щороку нарощують обсяг доходів, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, розрахунок обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, з урахуванням показника стимулювання (SDizak) визначається за такою формулою:

SDizak = RDizak х 1 / g х g' при g > g',

SDizak = RDizak при g < g',

де g - коефіцієнт зростання обсягів доходів місцевих бюджетів, що визначається за такою формулою:

g = RDizak / Di4;

g' - усереднений коефіцієнт для місцевих бюджетів, значення якого на 2006 рік для бюджетів районів дорівнює 116; для бюджетів міст республіканського, Автономної Республіки Крим та обласного значення, мм. Києва та Севастополя - 120,1; для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів - 122,4.

З метою недопущення зменшення прогнозного обсягу доходів місцевих бюджетів, визначеного з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами на 2006 рік (Dizak), визначається за такою формулою:

Dizak = SDizak + (Ki х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х DDu5 / (Nu1 + Nu2 + Nu3)) + Dw,

де DDu5 - обсяг доходів (кошика доходів), необхідний для відновлення загального обсягу ресурсу місцевих бюджетів, який розраховується за такою формулою:

DDu5 = Du5 - SDuzak,

де SDuzak - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з урахуванням показника стимулювання на 2006 рік по Україні в цілому;

Dw - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом сімнадцятим.

3. Пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Для місцевих бюджетів, що передають кошти до державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання (ai), який має окреме значення в межах від 0,6 до 1, залежно від зростання обсягу коштів, що передаються з бюджету і-тої адміністративно-територіальної одиниці до державного бюджету в планованому році у відсотках порівняно з роком, що передує плановому (di), і визначається за такою формулою:

di = Wip / Wipp х 100 - 100;

де Wip - обсяг коштів, що передаються з бюджету і-тої адміністративно-територіальної одиниці до державного бюджету в плановому році;

Wipp - обсяг коштів, що передаються з бюджету і-тої адміністративно-територіальної одиниці до державного бюджету в році, що передує плановому.

Умова 

Значення показника ai 

при Wipp = 0 і при di > 0 

0,6 

130 < di Ј 150 

0,8 

0 < di < 50 

0,7 

di < 0 

0,9 

50 < di < 130 

коефіцієнт вирівнювання (ai) не застосовується 

Під час проведення розрахунків для всіх дотаційних бюджетів обсягу міжбюджетних трансфертів на 2006 рік коефіцієнт вирівнювання (ai) береться за 1.

Додаткові кошти, залишені місцевим бюджетам у зв'язку із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (ai), розподіляються між галузями, видатки на розвиток яких враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів".

4. У пункті 13:

1) формулу "Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vhi + Vt," замінити такою формулою:

"Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vhi + Vti";

2) абзац десятий викласти у такій редакції:

"Vti - обсяг видатків місцевих бюджетів на поетапне запровадження умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки".

5. У пункті 19:

1) формули

"Vzob(ark) = Hzob(ark) х Ni х (1 - l + l х Kzi2) + Vzgi,

Hzob(ark) = (Vzu - Vzgu) х Kzob(ark)1 х Kzob(ark)4 / Nu"

замінити такими формулами:

"Vzob(ark) = Hzob(ark) х Ni х (1 - l + l х Kzi2) + Vzgi + Szi,

Hzob(ark) = (Vzu - Vzgu - Szu) х Kzob(ark)1 х Kzob(ark)4 / Nu";

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Szi - цільові видатки бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету на 2006 рік для здійснення заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" та лікування нецукрового діабету, що визначаються за окремим розрахунком МОЗ;

Szu - загальний обсяг цільових видатків місцевих бюджетів на 2006 рік для здійснення заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" та лікування нецукрового діабету.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2006 рік не допускається зменшення обсягу цільових видатків для здійснення заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" та лікування нецукрового діабету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів".

6. У пункті 20 формулу "Hzm(r)i = (Vzu - Vzgu) х Kzm(r)1 х Kzm(r)4 / (Nu - Ndm(r)u - Nwm(r)u х Kzm(r)5)" замінити такою формулою:

"Hzm(r)i = (Vzu - Vzgu - Szu) х Kzm(r)1 х Kzm(r)4 / (Nu - Ndm(r)u - Nwm(r)u х Kzm(r)5)".

7. У пункті 24:

1) формулу "Voi = Hd х (Dm х Knm(r) + Ds х Knm(r)) + Ho х (Ugm х Kgm + Ugmr х Kgmr + Vgs х Kgs + Um х Km + Umr х Kmr + Us х Ks + Ubm(r) x Kbm(r) + Ujm(r) х Kj + Uf х Kf  + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uc х Kc) + Sd + Sgd" замінити такою формулою:

"Voi = Hd х (Dm х Knm(r) + Dgm х Kgnm(r) + Ds х Knm(r) + Dgs х Kgnm(r)) + Ho х (Ugm х Kgm + Ugmr х Kgmr + Ugs х Kgs + Um х Km + Umr х Kmr + Us х Ks + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kj + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uc х Kc) + Sd + Sgd + Vk(r)";

2) абзац третій після слів "міській місцевості", абзаци четвертий та п'ятий після слова "районів" доповнити словами і цифрами "(крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських)";

3) доповнити пункт після абзацу п'ятого новими абзацами такого змісту:

"Kgnm(r) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років у містах обласного значення (Kgnm) та районах (Kgnr) дошкільними закладами, що розташовані у сільській та міській місцевостях, яким надано статус гірських.

На 2006 рік коефіцієнт Kgnm(r) визначений для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Dgm - кількість дітей у віці 0 - 6 років у міській місцевості міст обласного значення та районів, яким надано статус гірських, станом на 1 січня 2005 р. за статистичними даними;

Dgs - кількість дітей у віці 0 - 6 років у сільській місцевості міст обласного значення та районів, яким надано статус гірських, станом на 1 січня 2005 р. за статистичними даними".

У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами десятим - тридцять другим;

4) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Vk(r) - видатки на 2006 рік для комп'ютеризації та інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів районів, які визначаються за окремим розрахунком".

8. У пункті 25:

1) формулу "Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm + Dssev х Knm) + Ho х (Ukyiv(sev) х Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Sd + Ssst + Sst + Sgd" замінити такою формулою:

"Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm + Dssev х Knm) + Ho х (Ukyiv(sev) х Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Sd + Ssst + Sst + Sgd + Vk(sev)";

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Vk(sev) - видатки на 2006 рік для комп'ютеризації та інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, що розташовані у сільській місцевості м. Севастополя, які визначаються за окремим розрахунком".

9. У пункті 26:

1) формулу "Vsi = Vs2i + Vs3i + Vs4i + Vs5i + Vs6i + Vs7i + Vs8i + Vs9i" замінити такою формулою:

"Vsi = Vs2i + Vs3i + Vs4i + Vs5i + Vs6i + Vs7i + Vs8i + Vs9i + Vchhi + Vchmi";

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Vchhi - розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з оздоровленням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для всіх місцевих бюджетів;

Vchmi - розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для всіх місцевих бюджетів".

10. У пункті 31:

1) у підпункті 1:

формулу "Vs4i = Hs4u х Ni" замінити такою формулою:

"Vs4i = Hs4u х Ni + Vozd";

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

"Vozd - обсяг додаткових видатків на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, який розраховується за такою формулою:

Vozd = Hozd х Uozd,

де Hozd - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів послугами з організації відпочинку та оздоровлення;

Uozd - кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів (крім вечірніх загальноосвітніх шкіл) у цілому в Автономній Республіці Крим, області станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періоду";

2) у підпункті 3:

формулу "Vs4i = Hs4kyiv(sev) х Ni" замінити такою формулою:

"Vs4i = Hs4kyiv(sev) х Ni + Vozd kyiv(sev)";

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

"Vozd kyiv(sev) - обсяг додаткових видатків на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій для бюджетів мм. Києва та Севастополя, який розраховується за такою формулою:

Vozd kyiv(sev) = Hozd х Uozd kyiv(sev),

де Uozd kyiv(sev) - кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів (крім вечірніх загальноосвітніх шкіл) у мм. Києві та Севастополі станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періоду".

11. Доповнити Формулу пунктами 352 та 353 такого змісту:

"352. Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначається залежно від чисельності осіб адміністративно-територіальної одиниці, що належать до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей, з урахуванням коефіцієнта приведення Kch.

Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з медичним обслуговуванням зазначених осіб для усіх місцевих бюджетів (Vchmi) визначається за такою формулою:

Vchmi = Hchm х Ninvdi х Kch,

де Hchm - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на пільгове медичне обслуговування однієї особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

Ninvdi - чисельність осіб адміністративно-територіальної одиниці, що належать до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей;

Kch - коефіцієнт приведення чисельності осіб, що належать до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей, до загальної чисельності осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Kch на 2006 рік дорівнює 3,537.

353. Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з оздоровленням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначається залежно від чисельності осіб адміністративно-територіальної одиниці, що належать до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей, з урахуванням коефіцієнта приведення Kch.

Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з оздоровленням зазначених осіб, для усіх місцевих бюджетів (Vchhi) визначається за такою формулою:

Vchhi = Hchh х Ninvdi х Kch,

де Hchh - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на оздоровлення однієї особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

Ninvdi - чисельність осіб адміністративно-територіальної одиниці, що належать до категорії 1, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей;

Kch - коефіцієнт приведення чисельності осіб, що належать до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей, до загальної чисельності осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Kch на 2006 рік дорівнює 3,537".

12. У пункті 41 формулу "Vfi = 0,55 х Ni + Vfgi" замінити такою формулою:

"Vfi = 0,55 Hf х Ni + Vfgi".

13. У пункті 451:

1) в абзаці першому цифри "1831899,8" замінити цифрами "1862899,8";

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Vti - розрахунковий обсяг видатків для поетапного запровадження умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам мм. Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетам районів, визначений за окремим розрахунком".

____________

Опрос