Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 марта 2002 г. N 352

КМ Украины
Постановление КМ от 21.12.2005 № 1249
действует с 11.01.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2005 р. N 1249

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. N 352

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. N 352 "Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 13, ст. 656, N 51, ст. 2290; 2003 р., N 37, ст. 1981) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. N 352

1. Назву та текст постанови після слів "на строкову військову службу" доповнити словами "та прийняття призовників на військову службу за контрактом".

2. У Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву доповнити словами "та прийняття призовників на військову службу за контрактом";

2) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"порядок роботи з відбору громадян призовного віку, які не проходили строкової військової служби і мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, для прийняття на військову службу за контрактом";

3) в абзаці першому пункту 2 слова "строкової служби проводиться шляхом призову на строкову військову службу громадян України призовного віку" замінити словами "із числа громадян призовного віку проводиться шляхом їх призову на строкову військову службу або прийняття на військову службу за контрактом осіб, які не проходили строкову військову службу і мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра";

4) пункт 4 після слів "військового обліку призовників" доповнити словами "їх відбору для прийняття на військову службу за контрактом";

5) абзац другий пункту 5 після слів "вивчення особистих якостей призовників" доповнити словами "їх відбору для прийняття на військову службу за контрактом";

6) абзац перший пункту 6 після слів "якісної підготовки громадян до військової служби" доповнити словами "відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом";

7) у пункті 15:

абзац третій доповнити словами "та можливості проходження військової служби за контрактом";

абзац шостий після слів "призвано на строкову військову службу" доповнити словами "та прийнято на військову службу за контрактом";

8) абзац шостий пункту 27 після слів "військово-навчальні підрозділи" доповнити словами "та проходити військову службу за контрактом";

9) пункт 38 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"справ призовників - кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим;

10) пункт 42 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"прийняті на військову службу за контрактом".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - вісімнадцятим;

11) пункт 53 доповнити абзацом такого змісту:

"Вивчення особистих якостей громадян призовного віку, які не проходили строкову військову службу і мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра та виявили бажання проходити військову службу за контрактом, проводиться відповідно до Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 7 листопада 2001 р. N 1053, та інших нормативно-правових актів";

12) доповнити Положення розділом X такого змісту:

"X. Вирішення питань, пов'язаних з прийняттям призовників на військову службу за контрактом

116. З особових справ громадян призовного віку, які не проходили строкову військову службу і мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, яких в установленому порядку відібрано кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом, у військовому комісаріаті формується окрема картотека.

До особових справ зазначених призовників додаються заяви про їх бажання добровільно вступити на військову службу за контрактом разом з рішенням районного військового комісара щодо їх зарахування кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом або запитом командування військових частин щодо проведення роботи з вивчення їх особистих якостей та оформлення необхідних документів.

117. У графі дев'ятій обліково-алфавітної книги стосовно кожного призовника, який виявив бажання проходити військову службу за контрактом, олівцем робиться позначка про відбір його кандидатом для прийняття на військову службу за контрактом.

118. Призовники, які відібрані кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом, направляються військовим комісаріатом до військової частини для проведення у разі потреби додаткового медичного обстеження, професійно-психологічного вивчення та прийняття у встановленому порядку остаточного рішення про прийняття на військову службу.

Припис про направлення призовника у військову частину засвідчується підписом військового комісара та скріплюється гербовою печаткою військового комісаріату. У графі дев'ятій обліково-алфавітної книги стосовно такого кандидата робиться позначка про направлення його у військову частину із зазначенням дати і номера припису.

У посвідченні про приписку до призовної дільниці зазначених призовників у розділі "Особливі відмітки" робиться запис "відібраний кандидатом для прийняття на військову службу за контрактом та направлений у військову частину "_________", що дислокується ____________", який засвідчується підписом військового комісара та скріплюється гербовою печаткою військового комісаріату.

119. У разі надходження до військового комісаріату витягу з наказу по військовій частині про зарахування призовника до списків особового складу військової частини та призначення на відповідну посаду рішенням військового комісара він знімається з військового обліку призовників.

В обліковій картці особової справи призовника робиться запис "Прийнятий на військову службу за контрактом. Наказ командира військової частини ________ від ___ ____________ р. N ______".

Витяг з наказу по військовій частині зберігається в особовій справі призовника.

У графі восьмій обліково-алфавітної книги робиться запис про прийняття призовника на військову службу за контрактом.

Посвідчення призовників про приписку до призовної дільниці знищуються в установленому порядку у військовій частині".

3. Назву графи восьмої обліково-алфавітної книги доповнити словами "або про прийняття на військову службу за контрактом, умовне найменування військової частини, місце її дислокації, дата і номер наказу".

____________

Опрос