Идет загрузка документа (341 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Национальной таблицы распределения полос радиочастот Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 15.12.2005 № 1208
редакция действует с 07.02.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 грудня 2005 р. N 1208

Київ

Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 жовтня 2008 року N 942
,
 від 11 липня 2012 року N 613
,
 від 5 вересня 2012 року N 838
,
 від 14 лютого 2017 року N 367,
від 12 квітня 2017 року N 265,
від 26 липня 2018 року N 600
,
від 27 березня 2019 року N 251
,
від 15 січня 2020 року N 15

Відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 613)

1) організовувати роботу із здійснення на безоплатній основі заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування;

2) разом з Міністерством оборони, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити і затвердити у шестимісячний строк порядок узгодження присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам у смугах радіочастот загального користування з урахуванням того, що:

експлуатація радіоелектронних засобів спеціальних користувачів у зазначених смугах проводиться без дозволу на експлуатацію Українського державного центру радіочастот;

облік присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам та випромінювальним пристроям спеціальних користувачів у таких смугах веде Генеральний штаб Збройних Сил.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 21

 

НАЦІОНАЛЬНА ТАБЛИЦЯ
розподілу смуг радіочастот України

(У Національній таблиці слова "Національна комісія з питань регулювання зв'язку" в усіх відмінках замінено словом "НКРЗІ" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 року N 613)

Загальні положення

Ця Таблиця є нормативно-правовим актом, який регламентує розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні та визначає смуги радіочастот спеціального та загального користування.

Таблиця складається з трьох граф.

У графі першій наведено дані про розподіл смуг радіочастот між радіослужбами і номери приміток згідно з Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку (далі - Регламент радіозв'язку) для Району 11.

____________
1 Згідно з умовним територіально-адміністративним розподілом Міжнародного союзу електрозв'язку, до Району 1 належить Україна.

У графі другій наведено дані про розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні і номери приміток до нього, що починаються з літери "У", зміст яких викладено у кінці Таблиці.

У примітках до розподілу смуг радіочастот конкретизовано (уточнено) умови використання смуг, номіналів радіочастот.

Примітки, номери яких розміщені нижче назви служби або служб, яким розподілена ця смуга радіочастот, стосуються цього розподілу в цілому. Примітки, номери яких розміщені у Таблиці праворуч від назви служби, стосуються лише цієї служби.

У графі третій Таблиці наведено призначення смуг радіочастот в Україні, а саме:

загального користування (ЗК), що призначені переважно для радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) загальних користувачів;

спеціального користування (СК), що призначені виключно для РЕЗ спеціальних користувачів.

У Таблиці наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

адміністрація - урядовий орган країни - члена Міжнародного союзу електрозв'язку, який несе відповідальність за виконання державою зобов'язань за Статутом та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв'язку і зобов'язань за його адміністративними регламентами. Адміністрація зв'язку України - центральний орган виконавчої влади, який представляє інтереси України в Міжнародному союзі електрозв'язку, а також в інших всесвітніх, європейських та регіональних організаціях з питань користування радіочастотним ресурсом та несе відповідальність за виконання зобов'язань України за Статутом та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв'язку і зобов'язань за його адміністративними регламентами;

електрозв'язок - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображення та звуків або будь-яких повідомлень проводовою, радіо, оптичною чи іншою електромагнітною системою;

радіохвилі - електромагнітні хвилі, частоти коливання яких не вищі за 3 ТГц, що розповсюджуються у просторі без штучного хвилеводу;

радіозв'язок - електрозв'язок, який здійснюється з використанням радіохвиль;

наземний радіозв'язок - будь-який радіозв'язок, за винятком космічного та радіоастрономії;

космічний радіозв'язок - будь-який радіозв'язок, при якому використовуються одна або декілька космічних станцій, один або декілька супутників Землі;

радіовизначення - визначення місцезнаходження, швидкості та/або інших характеристик об'єкта або отримання інформації стосовно цих параметрів за допомогою властивостей розповсюдження радіохвиль;

радіонавігація - радіовизначення, яке використовується для цілей навігації, включаючи попередження про можливі перешкоди руху транспорту;

радіолокація - радіовизначення, яке використовується для цілей, відмінних від цілей радіонавігації;

радіопеленгація - радіовизначення, яке використовує приймання радіохвиль з метою визначення напрямку на джерело їх випромінювання;

радіоастрономія - астрономія, що грунтується на прийманні радіохвиль космічного походження;

розподіл смуг радіочастот - регламентування відповідним записом у Таблиці використання певної смуги радіочастот однією чи декількома радіослужбами;

виділення радіочастот - надання відповідним записом у Плані використання радіочастотного ресурсу України права використовувати певні смуги радіочастот для застосування в Україні визначених цим Планом радіотехнологій;

присвоєння смуг, номіналів радіочастот - реєстрація дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв у реєстрі присвоєнь смуг, номіналів радіочастот з визначенням смуги, номіналу радіочастоти, параметрів випромінювання та умов експлуатації конкретного радіоелектронного засобу;

промислове, наукове і медичне застосування радіочастотної енергії - робота обладнання чи приладів, призначених для генерування та місцевого (локального) застосування радіочастотної енергії у промислових, наукових, медичних, побутових або подібних цілях, за винятком використання для цілей електрозв'язку;

служба радіозв'язку (радіослужба) - визначена Регламентом радіозв'язку служба передавання та/або приймання радіохвиль певними радіоелектронними засобами користувачів радіочастотного ресурсу;

фіксована служба - служба радіозв'язку між визначеними фіксованими пунктами;

фіксована супутникова служба - служба радіозв'язку між земними станціями із заданим місцезнаходженням, коли використовуються один або декілька супутників. Задане місцезнаходження передбачає будь-який фіксований пункт, розташований у визначених зонах; у деяких випадках ця служба включає лінії супутник - супутник, які також можуть використовуватися у міжсупутниковій службі. До РЕЗ цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії інших служб космічного радіозв'язку;

міжсупутникова служба - служба радіозв'язку, що забезпечує зв'язок між штучними супутниками;

служба космічної експлуатації - служба радіозв'язку, призначена виключно для експлуатації космічних апаратів, зокрема з метою космічного стеження, космічної телеметрії і космічного телеуправління;

рухома служба - служба радіозв'язку між рухомою і сухопутною станціями або між рухомими станціями;

рухома супутникова служба - служба радіозв'язку між рухомими земними станціями і однією чи кількома космічними станціями, або між космічними станціями, які використовуються цією службою, або між рухомими земними станціями за допомогою однієї чи кількох космічних станцій. До РЕЗ зазначеної служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи;

сухопутна рухома служба - рухома служба радіозв'язку між базовими станціями і сухопутними рухомими станціями або між сухопутними рухомими станціями;

сухопутна рухома супутникова служба - рухома супутникова служба радіозв'язку, в якій рухомі земні станції розташовані на суші;

морська рухома служба - рухома служба радіозв'язку між береговими станціями та судновими станціями, або між судновими станціями, або між станціями внутрішньосуднового зв'язку. Станції рятувальних засобів та станції радіомаяків - покажчиків місця біди теж можуть бути віднесені до цієї служби;

морська рухома супутникова служба - рухома супутникова служба радіозв'язку, в якій рухомі наземні станції розташовані на борту морських суден. Станції рятувальних засобів та станції радіомаяків - покажчиків місця біди теж можуть бути віднесені до цієї служби;

портова служба - морська рухома служба радіозв'язку в межах порту та його акваторії між береговими та судновими станціями або між судновими станціями для цілей керування портовими роботами, переміщення суден і забезпечення їх безпеки. В екстрених випадках допускається передача цією службою інших повідомлень для забезпечення безпеки людей;

служба руху суден - морська рухома служба радіозв'язку між береговими та судновими станціями або між судновими станціями, за винятком портової служби, яка обмежена передаванням повідомлень, що стосуються виключно переміщення суден. Передача повідомлень іншого характеру цією службою не допускається;

повітряна рухома служба - рухома служба радіозв'язку між стаціонарними станціями повітряної рухомої служби і станціями повітряних суден або між станціями повітряних суден. Станції радіомаяків - покажчиків місця біди, які працюють на визначених міжнародних частотах біди та виклику, і станції рятувальних засобів можуть належати до цієї служби;

повітряна рухома (R)* служба - повітряна рухома служба, що призначена для зв'язку з метою забезпечення безпеки та регулярності польотів, головним чином на національних та міжнародних цивільних повітряних трасах;

повітряна рухома (OR)** служба - повітряна рухома служба, що призначена для радіозв'язку, включаючи зв'язок з метою координації польотів, головним чином поза національними та міжнародними цивільними повітряними трасами;

____________
* Тут і далі - на трасі.

** Тут і далі - поза трасою.

повітряна рухома супутникова служба - рухома супутникова служба, у якій рухомі земні станції встановлюються на борту повітряного судна; станції рятувальних засобів та станції радіомаяків - покажчиків місця біди також можуть бути віднесені до РЕЗ цієї служби;

повітряна рухома супутникова (R) служба - повітряна рухома супутникова служба, що призначена для зв'язку з метою забезпечення безпеки та регулярності польотів, головним чином на національних або міжнародних цивільних повітряних трасах;

повітряна рухома супутникова (OR) служба - повітряна рухома супутникова служба, що призначена для радіозв'язку, включаючи зв'язок з метою координації польотів, головним чином поза національними або міжнародними цивільними повітряними трасами;

радіомовна служба - служба радіозв'язку, що здійснює передавання сигналів телевізійного та/або звукового мовлення для їх безпосереднього приймання РЕЗ населення;

радіомовна супутникова служба - радіомовна служба, сигнали якої передаються або ретранслюються космічними станціями для їх приймання безпосередньо РЕЗ населення індивідуального і колективного приймання;

служба радіовизначення - служба радіозв'язку для цілей радіовизначення;

супутникова служба радіовизначення - служба радіозв'язку для цілей радіовизначення, що використовує одну або декілька космічних станцій. До цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи;

радіонавігаційна служба - служба радіовизначення для цілей радіонавігації;

радіонавігаційна супутникова служба - супутникова служба радіовизначення, що використовується для цілей радіонавігації. До РЕЗ цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи;

морська радіонавігаційна служба - радіонавігаційна служба, що призначена для обслуговування морських суден та безпеки їх експлуатації;

морська радіонавігаційна супутникова служба - радіонавігаційна супутникова служба, в якій земні станції встановлені на борту морських суден;

повітряна радіонавігаційна служба - радіонавігаційна служба, що призначена для обслуговування повітряних суден та безпеки їх експлуатації;

повітряна радіонавігаційна супутникова служба - радіонавігаційна супутникова служба, в якій земні станції встановлені на борту повітряного судна;

радіолокаційна служба - служба радіовизначення для цілей радіолокації;

радіолокаційна супутникова служба - супутникова служба радіовизначення, що використовується для цілей радіолокації. До РЕЗ цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи;

допоміжна служба метеорології - служба радіозв'язку, що використовується для метеорологічних та гідрологічних спостережень і досліджень;

супутникова служба дослідження Землі - служба радіозв'язку між земними станціями і однією або кількома космічними станціями, яка може включати лінії зв'язку між космічними станціями і в якій інформація, що стосується характеристик Землі та її природних явищ, отримується за допомогою активних або пасивних датчиків, розташованих на Землі та/або її супутниках. До РЕЗ цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи;

метеорологічна супутникова служба - супутникова служба дослідження Землі для цілей метеорології;

служба стандартних частот і сигналів часу - служба радіозв'язку для наукових, технічних та інших цілей, що забезпечує передавання певних частот та/або сигналів часу із встановленою високою точністю, призначених для загального приймання;

супутникова служба стандартних частот і сигналів часу - служба стандартних частот і сигналів часу, що здійснює передавання частот та/або сигналів за допомогою космічних станцій, розміщених на супутниках Землі. До РЕЗ цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи;

служба космічних досліджень - служба радіозв'язку, в якій космічні апарати чи інші космічні об'єкти використовуються для наукових або технічних досліджень;

аматорська служба - створена з метою самовдосконалення, взаємного зв'язку і технічних досліджень служба радіозв'язку, що здійснюється без будь-якої матеріальної вигоди аматорами, які мають необхідний дозвіл;

аматорська супутникова служба - аматорська служба, що використовує космічні станції, установлені на супутниках Землі;

радіоастрономічна служба - служба радіозв'язку для цілей радіоастрономії.

Назва радіослужби у тексті Таблиці:

надрукована великими літерами (наприклад, ФІКСОВАНА) означає розподілення смуги радіочастот цій службі на первинній основі;

надрукована малими літерами (наприклад, Рухома) означає розподілення смуги радіочастот цій службі на вторинній основі.

Радіослужба, розподіл радіочастот якій зроблено на первинній основі, може вимагати захисту від негативного впливу випромінювання РЕЗ такої ж та інших радіослужб.

Радіослужба, розподіл радіочастот якій зроблено на вторинній основі:

може вимагати захисту від негативного впливу випромінювання РЕЗ такої ж та інших радіослужб, яким ці частоти розподілені на вторинній основі;

не повинна створювати завад та вимагати захисту від негативного впливу випромінювання РЕЗ радіослужб, яким розподіл цих частот зроблений на первинній основі.

Введення в дію РЕЗ спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування здійснюється, у разі необхідності, за узгодженням відповідних частотних присвоєнь з НКРЗІ.

РОЗПОДІЛ
смуг радіочастот між радіослужбами для Району 1 згідно з Регламентом радіозв'язку 

РОЗПОДІЛ
смуг радіочастот між радіослужбами в Україні 

Призначення смуг радіочастот в Україні 

9 - 90 кГц 

Нижче 9 кГц (не розподілена)
5.53 5.54 

Нижче 9 кГц (не розподілена) 

  

9 - 14
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 

9 - 14
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У001 У093 

СК 

14 - 19,95
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА 5.57
5.55 5.56 

14 - 19,95
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
У001 У016 У031 У093 

ЗК 

19,95 - 20,05
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (20 кГц) 

19,95 - 20,05
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (20 кГц)
У001 У031 У093 

ЗК 

20,05 - 70
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА 5.57
 
 
5.56 5.58 

20,05 - 70
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ
ЧАСУ (25 кГц, 50 кГц, 66,6 кГц)
У001 У002 У003 У016 У031 У093 

ЗК 

70 - 72
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
5.60 

70 - 72
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У001 У004 У016 У031 У093 

СК 

72 - 84
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА 5.57
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.60
5.56 

72 - 84
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У001 У004 У016 У031 У093 

ЗК 

84 - 86
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
5.60 

84 - 86
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У001 У031 У093 

СК 

86 - 90
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА 5.57
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.56 

86 - 90
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У001 У031 У093 

ЗК 

90 - 283,5 кГц 

90 - 110
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.62
Фіксована
5.64 

90 - 110
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
Фіксована
У001 У005 У031 У093 

СК 

110 - 112
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
5.64 

110 - 112
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У001 У005 У006 У031 У093 

ЗК 

112 - 115
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
5.60 

112 - 115
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У001 У005 У006 У031 У093 

СК 

115 - 117,6
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.60
Фіксована
Морська рухома
5.64 5.66 

115 - 117,6
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
Фіксована
Морська рухома
У001 У005 У006 У031 У093 

СК 

117,6 - 126
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.60
5.64 

117,6 - 126
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У001 У005 У006 У031 У093 

ЗК 

126 - 129
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
5.60 

126 - 129
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У001 У005 У006 У031 У093 

СК 

129 - 130
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.60
5.64 

129 - 130
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У001 У005 У006 У У031 093 

ЗК 

130 - 135,7
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
5.64 5.67

130 - 135,7
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
У001 У005 У031 У093

ЗК

135,7 - 137,8
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
Аматорська
5.64 5.67 5.67А

135,7 - 137,8
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
Аматорська
У001 У005 У031 У093 У095

ЗК

137,8 - 148,5
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
5.64 5.67

137,8 - 148,5
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
У001 У005 У031 У093

ЗК

148,5 - 255
РАДІОМОВНА
5.68 5.69 5.70 

148,5 - 255
РАДІОМОВНА
У093 

ЗК 

255 - 283,5
РАДІОМОВНА
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 
5.70 5.71 

255 - 283,5
РАДІОМОВНА
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 
У007 У093 

ЗК 

283,5 - 1635 кГц 

283,5 - 315
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА (радіомаяки) 5.73 
5.72 5.74 

283,5 - 315
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА (радіомаяки) 
У031 У093 

ЗК 

315 - 325
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 
Морська радіонавігаційна (радіомаяки) 5.73 
5.72 5.75 

315 - 325
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА (радіомаяки)
У031 У093 

ЗК 

325 - 405
ПОВІТРЯНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.72 

325 - 405
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У008 У031 У093 

СК 

405 - 415
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.76
5.72 

405 - 415
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У031 У093 

СК 

415 - 435
МОРСЬКА РУХОМА 5.79
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
5.72 

415 - 435
МОРСЬКА РУХОМА
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У009 У016 У031 У093 

ЗК 

435 - 495
МОРСЬКА РУХОМА 5.79 5.79A
Повітряна радіонавігаційна
5.72 5.82 

435 - 495
МОРСЬКА РУХОМА
Повітряна радіонавігаційна
У009 У016 У031 У093 

ЗК 

495 - 505
РУХОМА (сигнали біди і виклику)
5.83 

495 - 505
РУХОМА (сигнали біди і виклику)
У010 У031 У093 

ЗК 

505 - 526,5
МОРСЬКА РУХОМА 5.79 5.79A 5.84
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
5.72 

505 - 526,5
МОРСЬКА РУХОМА
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У011 У031 У093 

ЗК 

526,5 - 1606,5
РАДІОМОВНА
5.87 5.87A 

526,5 - 1606,5
РАДІОМОВНА
У012 У016 У093 

ЗК 

1606,5 - 1625
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА 5.90
СУХОПУТНА РУХОМА
5.92 

1606,5 - 1625
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
СУХОПУТНА РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

1625 - 1635
РАДІОЛОКАЦІЙНА
5.93 

1625 - 1635
РАДІОЛОКАЦІЙНА
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

1635 - 2173,5 кГц 

1635 - 1800
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА 5.90
СУХОПУТНА РУХОМА
5.92 5.96 

1635 - 1800
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
СУХОПУТНА РУХОМА
Аматорська
У013 У016 У031 У093 

ЗК 

1800 - 1810
РАДІОЛОКАЦІЙНА
5.93 

1800 - 1810
РАДІОЛОКАЦІЙНА
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 У093 

ЗК 

1810 - 1850
АМАТОРСЬКА
5.98 5.99 5.100 5.101 

1810 - 1850
АМАТОРСЬКА
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У013 У031 У093 

ЗК 

1850 - 2000
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
5.92 5.96 5.103 

1850 - 2000
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
Аматорська
У013 У031 У093 

ЗК 

2000 - 2025
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
5.92 5.103 

2000 - 2025
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
У013 У031 У093 

СК 

2025 - 2045
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
Допоміжна служба метеорології 5.104
5.92 5.103 

2025 - 2045
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
Допоміжна служба метеорології
У013 У031 У093 

СК 

2045 - 2160
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
СУХОПУТНА РУХОМА
5.92 

2045 - 2160
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
СУХОПУТНА РУХОМА
У013 У031 У093 

ЗК 

2160 - 2170
РАДІОЛОКАЦІЙНА
5.93 5.107 

2160 - 2170
РАДІОЛОКАЦІЙНА
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

2170 - 2173,5
МОРСЬКА РУХОМА 

2170 - 2173,5
МОРСЬКА РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

2173,5 - 3155 кГц 

2173,5 - 2190,5
РУХОМА (сигнали біди і виклику)
5.108 5.109 5.110 5.111 

2173,5 - 2190,5
РУХОМА (сигнали біди і виклику)
У010 У013 У031 У093 

ЗК 

2190,5 - 2194
МОРСЬКА РУХОМА 

2190,5 - 2194
МОРСЬКА РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

2194 - 2300
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
5.92 5.103 5.112 

2194 - 2300
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
У013 У031 У093 

ЗК 

2300 - 2498
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
РАДІОМОВНА 5.113 5.103 

2300 - 2498
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
РАДІОМОВНА
У013 У031 У093 

ЗК 

2498 - 2501
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (2500 кГц) 

2498 - 2501
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (2500 кГц)
У013 У093 

ЗК 

2501 - 2502
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ
Служба космічних досліджень 

2501 - 2502
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ
Служба космічних досліджень
У013 У031 У093 

ЗК 

2502 - 2625
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
5.92 5.103 5.114 

2502 - 2625
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
У013 У016 У031 У093 

ЗК 

2625 - 2650
МОРСЬКА РУХОМА
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
5.92 

2625 - 2650
МОРСЬКА РУХОМА
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У013 У014 У016 У031 У093 

ЗК 

2650 - 2850
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
5.92 5.103 

2650 - 2850
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
У013 У016 У031 У093 

СК 

2850 - 3025
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
5.111 5.115 

2850 - 3025
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
У031 У093 

СК 

3025 - 3155
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 

3025 - 3155
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
У031 У093 

СК 

3155 - 4438 кГц 

3155 - 3200
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
5.116 5.117 

3155 - 3200
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
У031 У093 

ЗК 

3200 - 3230
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
РАДІОМОВНА 5.113
5.116 

3200 - 3230
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
РАДІОМОВНА
У031 У093 

ЗК 

3230 - 3400
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОМОВНА 5.113
5.116 5.118 

3230 - 3400
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОМОВНА
У031 У093 

СК 

3400 - 3500
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 

3400 - 3500
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
У031 У093 

СК 

3500 - 3800
АМАТОРСЬКА
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
5.92 

3500 - 3800
АМАТОРСЬКА
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 У093 

ЗК 

3800 - 3900
ФІКСОВАНА
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СУХОПУТНА РУХОМА 

3800 - 3900
ФІКСОВАНА
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СУХОПУТНА РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

3900 - 3950
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
5.123 

3900 - 3950
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
У031 У093 

СК 

3950 - 4000
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА 

3950 - 4000
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
У031 У093 

ЗК 

4000 - 4063
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА 5.127
5.126 

4000 - 4063
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

4063 - 4438
МОРСЬКА РУХОМА 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132
5.128 5.129 

4063 - 4438
МОРСЬКА РУХОМА
Фіксована
У010 У015 У031 У093 

ЗК 

4438 - 5680 кГц 

4438 - 4650
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) 

4438 - 4650
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
У031 У093 

ЗК 

4650 - 4700
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 

4650 - 4700
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
У031 У093 

СК 

4700 - 4750
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 

4700 - 4750
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
У031 У093 

СК 

4750 - 4850
ФІКСОВАНА
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СУХОПУТНА РУХОМА
РАДІОМОВНА 5.113 

4750 - 4850
ФІКСОВАНА
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СУХОПУТНА РУХОМА
РАДІОМОВНА
У031 У093 

ЗК 

4850 - 4995
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМА
РАДІОМОВНА 5.113 

4850 - 4995
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМА
РАДІОМОВНА
У031 У093 

СК 

4995 - 5003
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (5000 кГц) 

4995 - 5003
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (5000 кГц)
У031 У093 

ЗК 

5003 - 5005
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ
Служба космічних досліджень 

5003 - 5005
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ
Служба космічних досліджень
У031 У093 

ЗК 

5005 - 5060
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА 5.113 

5005 - 5060
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
У031 У093 

ЗК 

5060 - 5250
ФІКСОВАНА
Рухома, за винятком повітряної рухомої
5.133 

5060 - 5250
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У016 У031 У093 

СК 

5250 - 5450
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 

5250 - 5450
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У016 У031 У093 

СК 

5450 - 5480
ФІКСОВАНА
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СУХОПУТНА РУХОМА 

5450 - 5480
ФІКСОВАНА
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СУХОПУТНА РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

5480 - 5680
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
5.111 5.115 

5480 - 5680
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
У031 У093 

СК 

5680 - 7400 кГц 

5680 - 5730
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
5.111 5.115 

5680 - 5730
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
У031 У093 

СК 

5730 - 5900
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМА 

5730 - 5900
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

5900 - 5950
РАДІОМОВНА 5.134
5.136 

5900 - 5950
СУХОПУТНА РУХОМА
РАДІОМОВНА
У031 У093 

СК 

5950 - 6200
РАДІОМОВНА 

5950 - 6200
РАДІОМОВНА
У017 У031 У093 

ЗК 

6200 - 6525
МОРСЬКА РУХОМА 5.109 5.110 5.130 5.132
5.137 

6200 - 6525
МОРСЬКА РУХОМА
У010 У015 У031 У093 

ЗК 

6525 - 6685
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 

6525 - 6685
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
У031 У093 

ЗК 

6685 - 6765
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 

6685 - 6765
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
У031 У093 

СК 

6765 - 7000
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
5.138 5.138A 5.139 

6765 - 7000
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
СУХОПУТНА РУХОМА
У016 У031 У093 

ЗК 

7000 - 7100
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
5.140 5.141 5.141A 

7000 - 7100
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
У018 У031 У093 

ЗК 

7100 - 7200
АМАТОРСЬКА
5.142 5.141A 5.141B 5.141C 

7100 - 7200
АМАТОРСЬКА
РАДІОМОВНА
У018 У031 У093 

ЗК 

7200 - 7300
РАДІОМОВНА 

7200 - 7300
РАДІОМОВНА
У017 У031 У093 

СК 

7300 - 7400
РАДІОМОВНА 5.134
5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D 

7300 - 7400
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
Сухопутна рухома
У018 У031 У093 

СК 

7400 - 10100 кГц 

7400 - 7450
РАДІОМОВНА
5.143B 5.143C 

7400 - 7450
РАДІОМОВНА
ФІКСОВАНА
Сухопутна рухома
У031 У093 

ЗК 

7450 - 8100
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
5.143E 5.144 

7450 - 8100
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
Сухопутна рухома
У031 У093 

ЗК 

8100 - 8195
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА 

8100 - 8195
ФІКСОВАНА
МОРСЬКА РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

8195 - 8815
МОРСЬКА РУХОМА 5.109 5.110 5.132 5.145
5.111 

8195 - 8815
МОРСЬКА РУХОМА
У010 У031 У093 

ЗК 

8815 - 8965
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 

8815 - 8965
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
У031 У093 

СК 

8965 - 9040
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 

8965 - 9040
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
У031 У093 

СК 

9040 - 9400
ФІКСОВАНА 

9040 - 9400
ФІКСОВАНА
У018 У031 У093 

ЗК 

9400 - 9500
РАДІОМОВНА 5.134
 
5.146 

9400 - 9500
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
У018 У031 У093 

ЗК 

9500 - 9900
РАДІОМОВНА
5.147 

9500 - 9900
РАДІОМОВНА
У017 У031 У093 

ЗК 

9900 - 9995
ФІКСОВАНА 

9900 - 9995
ФІКСОВАНА
У031 У093 

СК 

9995 - 10003
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (10000 кГц)
5.111 

9995 - 10003
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (10000 кГц)
У031 У093 

ЗК 

10003 - 10005
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ
Служба космічних досліджень
5.111 

10003 - 10005
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ
Служба космічних досліджень
У031 У093 

ЗК 

10005 - 10100
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
5.111 

10005 - 10100
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
У031 У093 

СК 

10100 - 13410 кГц 

10100 - 10150
ФІКСОВАНА
Аматорська 

10100 - 10150
ФІКСОВАНА
Аматорська
У093 

ЗК 

10150 - 11175
ФІКСОВАНА
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) 

10150 - 11175
ФІКСОВАНА
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R)
У031 У093 

ЗК 

11175 - 11275
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 

11175 - 11275
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
У031 У093 

СК 

11275 - 11400
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 

11275 - 11400
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
У031 У093 

СК 

11400 - 11600
ФІКСОВАНА 

11400 - 11600
ФІКСОВАНА
У031 У093 

СК 

11600 - 11650
РАДІОМОВНА 5.134
5.146 

11600 - 11650
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
У031 У093 

ЗК 

11650 - 12050
РАДІОМОВНА
5.147 

11650 - 12050
РАДІОМОВНА
У017 У031 У093 

ЗК 

12050 - 12100
РАДІОМОВНА 5.134
 
5.146 

12050 - 12100
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
У017 У031 У093 

ЗК 

12100 - 12230
ФІКСОВАНА 

12100 - 12230
ФІКСОВАНА
У031 У093 

ЗК 

12230 - 13200
МОРСЬКА РУХОМА 5.109 5.110 5.132 5.145 

12230 - 13200
МОРСЬКА РУХОМА
У010 У031 У093 

СК 

13200 - 13260
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 

13200 - 13260
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
У031 У093 

СК 

13260 - 13360
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 

13260 - 13360
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
У031 У093 

СК 

13360 - 13410
ФІКСОВАНА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
5.149 

13360 - 13410
ФІКСОВАНА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
У025 У031 У093 

СК 

13410 - 15800 кГц 

13410 - 13570
ФІКСОВАНА
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R)
5.150 

13410 - 13570
ФІКСОВАНА
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R)
У016 У031 У093 

ЗК 

13570 - 13600
РАДІОМОВНА 5.134
5.151 

13570 - 13600
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
У016 У031 У093 

ЗК 

13600 - 13800
РАДІОМОВНА 

13600 - 13800
РАДІОМОВНА
У031 У093 

ЗК 

13800 - 13870
РАДІОМОВНА 5.134
5.151 

13800 - 13870
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
У031 У093 

ЗК 

13870 - 14000
ФІКСОВАНА
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) 

13870 - 14000
ФІКСОВАНА
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R)
У093 

ЗК 

14000 - 14250
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА 

14000 - 14250
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
У031 У093 

ЗК 

14250 - 14350
АМАТОРСЬКА
5.152 

14250 - 14350
АМАТОРСЬКА
ФІКСОВАНА
У031 У093 

ЗК 

14350 - 14990
ФІКСОВАНА
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R) 

14350 - 14990
ФІКСОВАНА
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R)
У093 

СК 

14990 - 15005
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (15000 кГц)
5.111 

14990 - 15005
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (15000 кГц)
У031 У093 

ЗК 

15005 - 15010
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ
Служба космічних досліджень 

15005 - 15010
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ
Служба космічних досліджень
У031 У093 

ЗК 

15010 - 15100
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 

15010 - 15100
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
У031 У093 

ЗК 

15100 - 15600
РАДІОМОВНА 

15100 - 15600
РАДІОМОВНА
У017 У031 У093 

ЗК 

15600- 15800
РАДІОМОВНА 5.134
5.146 

15600 - 15800
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
У031 У093 

ЗК 

15800 - 19680 кГц 

15800 - 16360
ФІКСОВАНА
5.153 

15800 - 16360
ФІКСОВАНА
У031 У093 

ЗК 

16360 - 17410
МОРСЬКА РУХОМА 5.109 5.110 5.132 5.145 

16360 - 17410
МОРСЬКА РУХОМА
У010 У031 У093 

ЗК 

17410 - 17480
ФІКСОВАНА 

17410 - 17480
ФІКСОВАНА
У031 У093 

ЗК 

17480 - 17550
РАДІОМОВНА 5.134
5.146 

17480 - 17550
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
У031 У093 

СК 

17550 - 17900
РАДІОМОВНА 

17550 - 17900
РАДІОМОВНА
У017 У031 У093 

ЗК 

17900 - 17970
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 

17900 - 17970
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
У031 У093 

СК 

17970 - 18030
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 

17970 - 18030
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
У031 У093 

СК 

18030 - 18052
ФІКСОВАНА 

18030 - 18052
ФІКСОВАНА
У031 У093 

СК 

18052 - 18068
ФІКСОВАНА
Служба космічних досліджень 

18052 - 18068
ФІКСОВАНА
Служба космічних досліджень
У031 У093 

СК 

18068 - 18168
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
5.154 

18068 - 18168
ФІКСОВАНА
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
У031 У093 

ЗК 

18168 - 18780
ФІКСОВАНА
Рухома, за винятком повітряної рухомої 

18168 - 18780
ФІКСОВАНА
Рухома, за винятком повітряної рухомої
У031 У093 

СК 

18780 - 18900
МОРСЬКА РУХОМА 

18780 - 18900
МОРСЬКА РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

18900 - 19020
РАДІОМОВНА 5.134
5.146 

18900 - 19020
ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА
У031 У093 

ЗК 

19020 - 19680
ФІКСОВАНА 

19020 - 19680
ФІКСОВАНА
У031 У093 

СК 

19680 - 23200 кГц 

19680 - 19800
МОРСЬКА РУХОМА 5.132 

19680 - 19800
МОРСЬКА РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

19800 - 19990
ФІКСОВАНА 

19800 - 19990
ФІКСОВАНА
У031 У093 

СК 

19990 - 19995
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ
Служба космічних досліджень
5.111 

19990 - 19995
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ
Служба космічних досліджень
У031 У093 

ЗК 

19995 - 20010
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (20000 кГц)
5.111 

19995 - 20010
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (20000 кГц)
У031 У093 

ЗВ 

20010 - 21000
ФІКСОВАНА
Рухома 

20010 - 21000
ФІКСОВАНА
Рухома
У020 У031 У093 

СК 

21000 - 21450
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА 

21000 - 21450
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
У021 У031 У093 

ЗК 

21450 - 21850
РАДІОМОВНА 

21450 - 21850
РАДІОМОВНА
У022 У031 У093 

ЗК 

21850 - 21870
ФІКСОВАНА 5.155A
5.155 

21850 - 21870
ФІКСОВАНА
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
У031 У093 

СК 

21870 - 21924
ФІКСОВАНА 5.155B 

21870 - 21924
ФІКСОВАНА
У031 У093 

СК 

21924 - 22000
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) 

21924 - 22000
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
У031 У093 

СК 

22000 - 22855
МОРСЬКА РУХОМА 5.132
5.156 

22000 - 22855
МОРСЬКА РУХОМА
У019 У023 У031 У093 

ЗК 

22855 - 23000
ФІКСОВАНА
5.156 

22855 - 23000
ФІКСОВАНА
У031 У093 

СК 

23000 - 23200
ФІКСОВАНА
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R)
5.156 

23000 - 23200
ФІКСОВАНА
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R)
У031 У093 

СК 

23200 - 27500 кГц 

23200 - 23350
ФІКСОВАНА 5.156A
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR) 

23200 - 23350
ФІКСОВАНА
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
У024 У031 У093 

СК 

23350 - 24000
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.157 

23350 - 24000
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 У093 

СК 

24000 - 24890
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМА 

24000 - 24890
ФІКСОВАНА
СУХОПУТНА РУХОМА
У031 У093 

СК 

24890 - 24990
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА 

24890 - 24990
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
У031 У093 

ЗК 

24990 - 25005
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (25000 кГц) 

24990 - 25005
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (25000 кГц)
У031 У093 

ЗК 

25005 - 25010
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ
Служба космічних досліджень 

25005 - 25010
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ
Служба космічних досліджень
У031 У093 

ЗК 

25010 - 25070
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 

25010 - 25070
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 У093 

СК 

25070 - 25210
МОРСЬКА РУХОМА 

25070 - 25210
МОРСЬКА РУХОМА
У023 У031 У093 

ЗК 

25210 - 25550
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 

25210 - 25550
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 У093 

СК 

25550 - 25670
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
5.149 

25550 - 25670
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
У025 У031 У093 

ЗК 

25670 - 26100
РАДІОМОВНА 

25670 - 26100
РАДІОМОВНА
У031 У093 

ЗК 

26100 - 26175
МОРСЬКА РУХОМА 5.132 

26100 - 26175
МОРСЬКА РУХОМА
У026 У031 У093 

ЗК 

26175 - 27500
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
5.150 

26175 - 27500
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У016 У031 У093 

ЗК 

27,5 - 40,98 МГц 

27,5 - 28,0
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
ФІКСОВАНА
РУХОМА 

27,5 - 28,0
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

28,0 - 29,7
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА 

28,0 - 29,7
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
У021 У031 У093 

ЗК 

29,7 - 30,005
ФІКСОВАНА
РУХОМА 

29,7 - 30,005
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У031 У093 

СК 

30,005 - 30,01
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (розпізнавання супутника)
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

30,005 - 30,01
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (розпізнавання супутника)
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У031 У093 

СК 

30,01 - 37,5
ФІКСОВАНА
РУХОМА 

30,01 - 37,5
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У031 У092 У093 

30,010 - 33,000 - ЗК; 33,000 - 37,500 - згідно з приміткою У092 

37,5 - 38,25
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Радіоастрономічна
5.149 

37,5 - 38,25
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Радіоастрономічна
У025 У031 У092 У093 

згідно з приміткою У092 

38,25 - 39,986
ФІКСОВАНА
РУХОМА 

38,25 - 39,986
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У031 У092 У093 

згідно з приміткою У092 

39,986 - 40,02
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Служба космічних досліджень 

39,986 - 40,02
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Служба космічних досліджень
У031 У092 У093 

згідно з приміткою У092 

40,02 - 40,98
ФІКСОВАНА
РУХОМА
5.150 

40.02 - 40,98
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У016 У031 У092 У093 

згідно з приміткою У092 

40,98 - 117,975 МГц 

40,98 - 41,015
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Служба космічних досліджень
5.160 5.161 

40,98 - 41,015
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Служба космічних досліджень
У016 У031 У092 У093 

згідно з приміткою У092 

41,015 - 44
ФІКСОВАНА
РУХОМА
5.160 5.161 

41,015 - 44
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У016 У031 У092 У093 

згідно з приміткою У092 

44 - 47
ФІКСОВАНА
РУХОМА
5.162 5.162A 

44 - 47
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У031 У092 У093 

згідно з приміткою У092 

47 - 68
РАДІОМОВНА
5.162А 5.163 5.164 5.165 5.169 5.171

47 - 68
РАДІОМОВНА
У027 У028 У031 У092 У093 У096

47,000 - 48,975 - згідно з приміткою У092;
49,0 - 68,0 - ЗК

68 - 74,8
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
5.149 5.174 5.175 5.177 5.179 

68 - 74,8
РАДІОМОВНА
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У025 У029 У031 У093 

68,0 - 74,0 - ЗК; 74,0 - 74,8 - СК 

74,8 - 75,2
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
5.180 5.181 

74,8 - 75,2
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У031 У093 

СК 

75,2 - 87,5
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
5.175 5.179 5.184 5.187 

75,2 - 87,5
РАДІОМОВНА
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У016 У031 У093 

75,2 - 75,4 - СК; 75,4 - 87,5 - ЗК 

87,5 - 100
РАДІОМОВНА
5.190 

87,5 - 100
РАДІОМОВНА
У093 

ЗК 

100 - 108
РАДІОМОВНА
5.192 5.194 

100 - 108
РАДІОМОВНА
У093 

ЗК 

108 - 117,975
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
5.197 5.197A 

108 - 117,975
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У030 У093 

СК 

117,975 - 138 МГц 

117,975 - 137
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)
5.111 5.198 5.199 5.200 5.201 5.202 5.203 5.203A 5.203B 

117,975 - 137
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR, R)
У010 У030 У093 

СК 

137 - 137,025
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля)
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.208A 5.209
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R)
 
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 

137 - 137,025
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля)
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R)
У032 У093 

СК 

137,025 - 137,175
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля)
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
Фіксована
Рухома супутникова (космос - Земля) 5.208A 5.209
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R)
 
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 

137,025 - 137,175
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля)
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
Фіксована
Рухома супутникова (космос - Земля)
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R)
У032 У093 

СК 

137,175 - 137,825
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля)
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.208A 5.209
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R)
 
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 

137,175 - 137,825
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R)
У032 У093 

137,175 - 137,535 - ЗК; 137,535 - 137,585 - СК; 137,585 - 137,825 - ЗК 

137,825 - 138
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля)
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
Фіксована
Рухома супутникова (космос - Земля) 5.208A 5.209
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R)
 
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 

137,825 - 138
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля)
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
Фіксована
Рухома супутникова (космос - Земля)
Рухома, за винятком повітряної рухомої (R)
У032 У093 

СК 

138 - 156,7625 МГц 

138 - 143,6
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
5.210 5.211 5.212 5.214 

138 - 143,6
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
У031 У093 

СК 

143,6 - 143,65
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
5.211 5.212 5.214 

143,6 - 143,65
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
У031 У032 У093 

СК 

143,65 - 144
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
5.210 5.211 5.212 5.214 

143,65 - 144
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)
У031 У093 

СК 

144 - 146
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
5.216 

144 - 146
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
У030 У093 

ЗК 

146 - 148
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R) 

146 - 148
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
У093 

СК 

148 - 149,9
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.209
5.218 5.219 5.221 

148 - 149,9
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
У093 

СК 

149,9 - 150,05
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.209 5.224A
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА 5.224B
5.220 5.222 5.223 

149,9 - 150,05
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
У093 

149,9 - 150,0 - СК; 150,0 - 150,05 - ЗК 

150,05 - 153
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
5.149 

150,05 - 153
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
У025 У033 У034 У093 

ЗК 

153 - 154
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
Допоміжна служба метеорології 

153 - 154
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
Допоміжна служба метеорології
У033 У034 У093 

ЗК 

154 - 156,7625
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
5.225А 5.226 5.227

154 - 156,7625
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої (R)
У010 У031 У033 У034 У093 У094

ЗК

156,7625 - 273 МГц 

156,7625 - 156,8375
МОРСЬКА
РУХОМА (сигнали біди і виклику)
5.111 5.226

156,7625 - 156,8375
МОРСЬКА
РУХОМА (сигнали біди і виклику)
У010 У031 У034 У093 У094

ЗК

156,8375 - 174
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
5.226 5.229

156,8375 - 174
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 У034 У035 У093 У094

156,8375 - 162,75 - ЗК;
162,75 - 163,2 - СК;
163,2 - 168,5 - ЗК;
168,5 - 174 - СК

174 - 223
РАДІОМОВНА
5.235 5.237 5.243 

174 - 223
РАДІОМОВНА
У036 У037 У093 

ЗК 

223 - 230
РАДІОМОВНА
Фіксована
Рухома
5.243 5.246 5.247 

223 - 230
РАДІОМОВНА
У036
Фіксована
Рухома У027
У031 У037 У093 

ЗК 

230 - 235
ФІКСОВАНА
РУХОМА
5.247 5.251 5.252 

230 - 235
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У031 У038 У093 

СК 

235 - 267
ФІКСОВАНА
РУХОМА
 
 
5.111 5.199 5.252 5.254 5.256 5.256A 

235 - 267
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (Земля - космос)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (Земля - космос)
У010 У031 У038 У093 

235 - 253,125 - СК; 253,125 - 254,875 - ЗК; 254,875 - 263,95 СК; 263,95 - 264,95 - ЗК; 264,95 - 267,0 - СК 

267 - 272
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Служба космічної експлуатації (космос - Земля)
5.254 5.257 

267 - 272
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Служба космічної експлуатації (космос - Земля)
У031 У038 У093 

СК 

272 - 273
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля)
ФІКСОВАНА
РУХОМА
5.254 

272 - 273
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля)
У031 У032 У038 У093 

СК 

273 - 387 МГц 

273 - 312
ФІКСОВАНА
РУХОМА
5.254 

273 - 312
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У031 У038 У093 

273 - 300 - СК; 300 - 300,525 - ЗК; 300,525 - 301,125 - СК; 301,125 - 305,825 - ЗК; 305,825 - 307,0375 - СК; 307,0375 - 308 - ЗК; 308 - 312 - СК 

312 - 315
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Рухома супутникова (Земля - космос) 5.254 5.255 

312 - 315
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Рухома супутникова (Земля - космос)
У031 У038 У093 

СК 

315 - 322
ФІКСОВАНА
РУХОМА
5.254 

315 - 322
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У031 У038 У093 

СК 

322 - 328,6
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
5.149 

322 - 328,6
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
У025 У031 У038 У093 

ЗК 

328,6 - 335,4
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 
5.258 5.259 

328,6 - 335,4
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 
У031 У039 У093 

СК 

335,4 - 387
ФІКСОВАНА
РУХОМА
5.254 

335,4 - 387
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У031 У038 У093 

335,4 - 336 - СК; 336 - 336,525 - ЗК; 336,525 - 337,125 - СК; 337,125 - 341,825 - ЗК; 341,825 - 343,0375 - СК; 343,0375 - 344 - ЗК; 344 - 379,5 - СК; 379,125 - 380,875 - ЗК; 380,875 - 387 - СК 

387 - 402 МГц 

387 - 390
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Рухома супутникова (космос - Земля) 5.208A 5.254 5.255 

387 - 390
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Рухома супутникова (космос - Земля)
У031 У038 У093 

СК 

390 - 399,9
ФІКСОВАНА
РУХОМА
5.254 

390 - 399,9
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У031 У038 У041 У093 

390 - 393,95 - СК; 393,95 - 394,95 - ЗК; 394,95 - 399,9 - СК 

399,9 - 400,05
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.209 5.224A
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА 5.222 5.224B 5.260
5.220 

399,9 - 400,05
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
У031 У041 У093 

СК 

400,05 - 400,15
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (400,1 МГц)
 
 
5.261 5.262 

400,05 - 400,15
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ ЧАСУ (400,1 МГц)
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У031 У040 У041 У093 

ЗК 

400,15 - 401
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.208A 5.209
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) 5.263
Служба космічної експлуатації (космос - Земля)
 
 
5.262 5.264 

400,15 - 401
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Служба космічної експлуатації (космос - Земля)
У031 У032 У040 У041 У093 

СК 

401 - 402
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля)
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (Земля - космос)
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої 

401 - 402
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля)
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (Земля - космос) 
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої
У031 У032 У040 У041 У093 

СК 

402 - 438 МГц 

402 - 403
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (Земля - космос)
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої 

402 - 403
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (Земля - космос) 
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої
У031 У032 У093 

СК 

403 - 406
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої 

403 - 406
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої
У031 У093 

СК 

406 - 406,1
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
5.266 5.267 

406 - 406,1
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
У010 У093 

СК 

406,1 - 410
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
5.149 

406,1 - 410
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
У025 У093 

СК 

410 - 420
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - космос) 5.268 

410 - 420
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - космос)
У032 У041 У093 

410 - 413 - СК; 413 - 420 - ЗК 

420 - 430
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
Радіолокаційна
5.269 5.270 5.271 

420 - 430
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
Радіолокаційна
У031 У041 У042 У093 

420 - 423 - СК; 423 - 430 - ЗК 

430 - 432
АМАТОРСЬКА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 

430 - 432
АМАТОРСЬКА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
ФІКСОВАНА
У016 У031 У042 У093 

ЗК 

432 - 438
АМАТОРСЬКА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Супутникова служба дослідження Землі (активна) 5.279A
5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 

432 - 438
АМАТОРСЬКА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
ФІКСОВАНА
Супутникова служба дослідження Землі (активна) 5.279A
У016 У031 У042 У093 

ЗК 

438 - 790 МГц 

438 - 440
АМАТОРСЬКА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283 

438 - 440
АМАТОРСЬКА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
ФІКСОВАНА
У016 У031 У042 У093 

ЗК 

440 - 450
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
Радіолокаційна
5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 

440 - 450
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
Радіолокаційна
У031 У042 У043 У093 

440 - 442,125 - ЗК; 442,125 - 442,525 - СК; 442,525 - 447,74 - ЗК; 447,74 - 448,14 - СК; 448,14 - 450 - ЗК 

450 - 455
ФІКСОВАНА РУХОМА
5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E

450 - 455
ФІКСОВАНА РУХОМА
У031 У042 У043 У093

450 - 450,86 - ЗК;
450,86 - 455 - СК

455 - 456
ФІКСОВАНА РУХОМА
5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

455 - 456
ФІКСОВАНА РУХОМА
У042 У043 У031 У093

СК

456 - 459
ФІКСОВАНА РУХОМА
5.271 5.287 5.288

456 - 459
ФІКСОВАНА РУХОМА
У042 У043

456 - 457,1 - СК;
457,1 - 459 - ЗК

459 - 460
ФІКСОВАНА РУХОМА
5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

459 - 460
ФІКСОВАНА РУХОМА
У042 У043 У093

ЗК

460 - 470
ФІКСОВАНА РУХОМА
Метеорологічна супутникова (космос - Земля)
5.287 5.288 5.289 5.290

460 - 470
ФІКСОВАНА РУХОМА
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
У043 У093 У097

460 - 460,86 - ЗК;
460,86 - 467,1 - СК;
467,1 - 470 - ЗК

470 - 694
РАДІОМОВНА
5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.304 5.306 5.311A 5.312

470 - 694
РАДІОМОВНА
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У025 У044 У093

ЗК

694 - 790
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.312A 5.317A
РАДІОМОВНА
5.300 5.311A 5.312

694 - 790
РАДІОМОВНА
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У025 У044 У093 У098

ЗК

790 - 1240 МГц 

790 - 862
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.316В 5.317A
РАДІОМОВНА
5.312 5.319

790 - 862
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
Рухома супутникова, за винятком повітряної рухомої супутникової (Земля - космос)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 У036 У045 У093

ЗК

862 - 890
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.317A
РАДІОМОВНА 5.322
5.319 5.323 

862 - 890
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
Рухома супутникова, за винятком повітряної рухомої супутникової (космос - Земля)
У031 У045 У093 

ЗК 

890 - 942
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.317A
РАДІОМОВНА 5.322
Радіолокаційна
5.323 

890 - 942
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
Радіолокаційна
У031 У045 У093 

ЗК 

942 - 960
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.317A
РАДІОМОВНА 5.322
5.323 

942 - 960
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У031 У045 У093 

ЗК 

960 - 1164
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.328 

960 - 1164
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У031 У093 

СК 

1164 - 1215
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.328
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
(космос - космос) 5.328B
5.328A 

1164 - 1215
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
(космос - космос)
У031 

СК 

1215 - 1240
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
(космос - Земля) (космос - космос) 5.328B 5.329 5.329A
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
5.330 5.331 5.332 

1215 - 1240
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
(космос - Земля) (космос - космос)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
У031 

СК 

1240 - 1492 МГц 

1240 - 1300
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
(космос - космос) 5.329 5.329A 5.BA02
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
Аматорська
5.282 5.330 5.331 5.332 5.333 5.334 5.335 5.335A 

1240 - 1300
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
(космос - космос)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
Аматорська
У031 У032 

СК 

1300 - 1350
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.337
РАДІОЛОКАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
5.149 5.337A 

1300 - 1350
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
У025 У031 У093 

СК 

1350 - 1400
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
5.149 5.338 5.339 5.339A 

1350 - 1400
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
У025 У031 У093 

СК 

1400 - 1427
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 5.341 

1400 - 1427
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У031 У046 У093 

ЗК 

1427 - 1429
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (Земля - космос)
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
5.341 

1427 - 1429
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (Земля - космос) РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
ФІКСОВАНА
У031 У032 У093 

ЗК 

1429 - 1452
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
5.339A 5.341 5.342 

1429 - 1452
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
ПОВІТРЯНА РУХОМА
У031 У047 У093 

ЗК 

1452 - 1492
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОМОВНА 5.345 5.347
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА 5.345 5.347 5.347A
5.341 5.342 

1452 - 1492
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОМОВНА
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА
ПОВІТРЯНА РУХОМА
У031 У047 У093 

ЗК 

1492 - 1610,6 МГц 

1492 - 1518
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
5.341 5.342 

1492 - 1518
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
ПОВІТРЯНА РУХОМА
У031 У047 У093 

СК 

1518 - 1525
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.348 5.348A 5.348B
5.348C
5.341 5.342 

1518 - 1525
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
ПОВІТРЯНА РУХОМА
У031 У047 У093 

СК 

1525 - 1530
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля)
ФІКСОВАНА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.347A 5.351A
Супутникова служба дослідження Землі
Рухома, за винятком повітряної рухомої 5.349
5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354 

1525 - 1530
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля)
ФІКСОВАНА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
Супутникова служба дослідження Землі
Рухома, за винятком повітряної рухомої
ПОВІТРЯНА РУХОМА
У031 У032 У047 У093 

ЗК 

1530 - 1535
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.347A 5.353A 5.351A
Супутникова служба дослідження Землі
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої
5.341 5.342 5.351 5.354 

1530 - 1535
ПОВІТРЯНА РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (космос - Земля)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
Супутникова служба дослідження Землі
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої
У031 У032 У047 У048 У093 

ЗК 

1535 - 1559
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.347A 5.351A
 
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A 

1535 - 1559
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
ФІКСОВАНА
У010 У031 У046 У048 У049 У050 У093 

ЗК 

1559 - 1610
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
(космос - Земля) (космос - космос) 5.328B 5.329A
 
5.341 5.362B 5.362C 5.363 

1559 - 1610
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
(космос - Земля) (космос - космос)
Фіксована
У031 У032 У050 У051 У093 

СК 

1610 - 1610,6
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.351A
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 

1610 - 1610,6
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
ФІКСОВАНА
У031 У050 У051 У093 

СК 

1610,6 - 1670 МГц 

1610,6 - 1613,8
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.351A
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
5.149 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371
5.372 

1610,6 - 1613,8
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
ФІКСОВАНА
У025 У031 У050 У051 У093 

ЗК 

1613,8 - 1626,5
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.351A
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
Рухома супутникова (космос - Земля)
5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 

1613,8 - 1626,5
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
ФІКСОВАНА
Рухома супутникова (космос - Земля)
У031 У050 У051 У093 

ЗК 

1626,5 - 1660
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.351A
 
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376 

1626,5 - 1660
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
ФІКСОВАНА
У010 У031 У048 У050 У052 У093 

ЗК 

1660 - 1660,5
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.351A
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A 

1660 - 1660,5
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
У025 У031 У050 

ЗК 

1660,5 - 1668
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої
5.149 5.341 5.379 5.379A 

1660,5 - 1668
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої
У025 У031 У032 У050 У093 

ЗК 

1668 - 1668,4
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.348C 5.379B 5.379C
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої
5.149 5.341 5.379 5.379A 5.379D 

1668 - 1668,4
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої
У025 У031 У032 У050 У093 

ЗК 

1668,4 - 1670
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.348C 5.379B 5.379C
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
5.149 5.341 5.379D 5.379E 

1668,4 - 1670
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
У025 У032 У050 У093 

СК 

1670 - 2010 МГц 

1670 - 1675
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
ФІКСОВАНА
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА 5.380
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.348C 5.379B
5.341 5.379D 5.379E 5.380A 

1670 - 1675
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
ФІКСОВАНА
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
У031 У032 У050 У093 

СК 

1675 - 1690
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
ФІКСОВАНА
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
5.341 

1675 - 1690
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
ФІКСОВАНА
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 У032 У050 У093 

СК 

1690 - 1700
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої
5.289 5.341 5.382 

1690 - 1700
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 У032 У050 У053 У093 

СК 

1700 - 1710
ФІКСОВАНА
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
5.289 5.341 

1700 - 1710
ФІКСОВАНА
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 У050 У053 У093 

СК 

1710 - 1930
ФІКСОВАНА
РУХОМА 5.380 5.384A 5.388A
5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388 

1710 - 1930
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У025 У031 У050 У054 У093 

ЗК 

1930 - 1970
ФІКСОВАНА
РУХОМА 5.388A
5.388 

1930 - 1970
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У031 У050 У055 У093 

ЗК 

1970 - 1980
ФІКСОВАНА
РУХОМА 5.388A
5.388 

1970 - 1980
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У031 У050 У055 У093 

ЗК 

1980 - 2010
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
5.388 5.389A 5.389B 5.389F 

1980 - 2010
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
У031 У050 У055 У093 

ЗК 

2010 - 2200 МГц 

2010 - 2025
ФІКСОВАНА
РУХОМА 5.388A
5.388 

2010 - 2025
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У031 У050 У055 У093 

ЗК 

2025 - 2110
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(Земля - космос) (космос - космос)
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ
(Земля - космос) (космос - космос)
ФІКСОВАНА
РУХОМА 5.391
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(Земля - космос) (космос - космос)
5.392 

2025 - 2110
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(Земля - космос) (космос - космос)
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ
(Земля - космос) (космос - космос)
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(Земля - космос) (космос - космос)
У031 У032 У050 У055 У093 

ЗК 

2110 - 2120
ФІКСОВАНА
РУХОМА 5.388A
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(далекий космос) (Земля - космос)

5.388 

2110 - 2120
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(далекий космос) (Земля - космос)
У031 У046 У093 

ЗК 

2120 - 2160
ФІКСОВАНА
РУХОМА 5.388A
5.388 

2120 - 2160
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

2160 - 2170
ФІКСОВАНА
РУХОМА 5.388A
5.388 5.392A 

2160 - 2170
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

2170 - 2200
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.351A
5.388 5.389A 5.389F 5.392A 

2170 - 2200
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
У031 У093 

ЗК 

2200 - 2520 МГц 

2200 - 2290
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(космос - Земля) (космос - космос)
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ
(космос - Земля) (космос - космос)
ФІКСОВАНА
РУХОМА 5.391
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
(космос - космос)
5.392 

2200 - 2290
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(космос - Земля) (космос - космос)
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ
(космос - Земля) (космос - космос)
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
(космос - космос)
У031 У032 У093 

ЗК 

2290 - 2300
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий космос)
(космос - Земля) 

2290 - 2300
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий космос)
(космос - Земля)
У031 У032 У093 

ЗК 

2300 - 2450
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Аматорська
Радіолокаційна
5.150 5.282 5.395 

2300 - 2450
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Аматорська
Радіолокаційна
У016 У031 У093 

ЗК 

2450 - 2483,5
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Радіолокаційна
5.150 5.397 

2450 - 2483,5
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Радіолокаційна
У016 У031 У093 

ЗК 

2483,5 - 2500
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.351A
Радіолокаційна
5.150 5.371 5.397 5.398 5.399 5.400 5.402 

2483,5 - 2500
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
Радіолокаційна
У016 У031 У093 

ЗК 

2500 - 2520
ФІКСОВАНА 5.409 5.410 5.411
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.384A
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.403 5.351A
5.405 5.407 5.412 5.414 

2500 - 2520
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
У031 У056 У093 

ЗК 

2520 - 3300 МГц 

2520 - 2655
ФІКСОВАНА 5.409 5.410 5.411
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.384A
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА 5.413 5.416
5.339 5.403 5.405 5.412 5.418B 5.418AC 5.418C 5.418AD 

2520 - 2655
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА
У031 У056 У093 

ЗК 

2655 - 2670
ФІКСОВАНА 5.409 5.410 5.411
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.384A
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА 5.347A 5.413 5.416
Супутникова служба дослідження Землі (пасивна)
Радіоастрономічна
Служба космічних досліджень (пасивна)
5.149 5.412 5.420 

2655 - 2670
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої РАДІОМОВНА
СУПУТНИКОВА
Супутникова служба дослідження Землі (пасивна)
Радіоастрономічна
Служба космічних досліджень (пасивна)
У025 У031 У056 У093 

ЗК 

2670 - 2690
ФІКСОВАНА 5.409 5.410 5.411
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.384A
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.351A
Супутникова служба дослідження Землі (пасивна)
Радіоастрономічна
Служба космічних досліджень (пасивна)
5.149 5.412 5.419 5.420 

2670 - 2690
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
Супутникова служба дослідження Землі (пасивна)
Радіоастрономічна
Служба космічних досліджень (пасивна)
У025 У031 У032 У056 У093 

ЗК 

2690 - 2700
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 5.422 

2690 - 2700
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У032 У056 У093 

СК 

2700 - 2900
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.337
Радіолокаційна
5.423 5.424 

2700 - 2900
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
Радіолокаційна
У031 У093 

СК 

2900 - 3100
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.426
РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.424A
5.425 5.427 

2900 - 3100
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
У031 У093 

СК 

3100 - 3300
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Супутникова служба дослідження Землі (активна)
Служба космічних досліджень (активна)
5.149 5.428 

3100 - 3300
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Супутникова служба дослідження Землі (активна)
Служба космічних досліджень (активна)
У025 У031 У032 У093 

СК 

3300 - 5000 МГц 

3300 - 3400
РАДІОЛОКАЦІЙНА
5.149 5.429 5.430 

3300 - 3400
РАДІОЛОКАЦІЙНА
У025 У031 У093 

СК

3400 - 3600
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.430A
Радіолокаційна
5.431

3400 - 3600
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
Радіолокаційна
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 У093

ЗК

3600 - 4200
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
Рухома

3600 - 4200
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
У093 У099

ЗК

4200 - 4400
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.438
5.439 5.440 

4200 - 4400
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У059 У093 

СК 

4400 - 4500
ФІКСОВАНА
РУХОМА 

4400 - 4500
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

4500 - 4800
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.441
РУХОМА 

4500 - 4800
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

4800 - 4990
ФІКСОВАНА
РУХОМА 5.442
Радіоастрономічна
5.149 5.339 5.443 

4800 - 4990
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Радіоастрономічна
У025 У031 У093 

СК 

4990 - 5000
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
Служба космічних досліджень (пасивна)
5.149 

4990 - 5000
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
Служба космічних досліджень (пасивна)
У025 У031 У093 

СК 

5000 - 5470 МГц 

5000 - 5010
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
СУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГАЦІЙНА (Земля - космос)
5.367 

5000 - 5010
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
СУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГАЦІЙНА (Земля - космос)
У093 

СК 

5010 - 5030
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
СУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
(космос - Земля) (космос - космос) 5.328B 5.443B
5.367 

5010 - 5030
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
СУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
(космос - Земля) (космос - космос)
У093 

СК 

5030 - 5150
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 
5.367 5.444 5.444А 

5030 - 5150
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 
У060 У093 

СК 

5150 - 5250
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.447A
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.446A 5.446B
5.446 5.447 5.447B 5.447C 

5150 - 5250
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У093 

ЗК 

5250 - 5255
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 5.447D
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.446A 5.447F
5.448 5.448A 5.447E 

5250 - 5255
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 У032 У093 

ЗК 

5255 - 5350
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.446A 5.447F
5.448 5.448A 5.447E 

5255 - 5350
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 У093 

ЗК 

5350 - 5460
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
5.448B
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) 5.448C
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.449
РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.448D
5.448B 

5350 - 5460
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 
РАДІОЛОКАЦІЙНА
У031 У093 

СК 

5460 - 5470
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.449
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.448D
5.448B 

5460 - 5470
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
У031 У093 

СК 

5470 - 6700 МГц 

5470 - 5570
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.446A 5.450A
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.450B
5.450 5.451 5.452 5.448B 

5470 - 5570
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
У031 У093 

ЗК 

5570 - 5650
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.446A 5.450A
РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.450B
5.450 5.451 5.452 

5570 - 5650
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОЛОКАЦІЙНА
У031 У093 

ЗК 

5650 - 5725
РАДІОЛОКАЦІЙНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 5.446A 5.450A
Аматорська
Служба космічних досліджень (далекий космос)
 
5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 

5650 - 5725
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
Служба космічних досліджень (далекий космос)
У031 У032 У093 

ЗК 

5725 - 5830
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 

5725 - 5830
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
У016 У031 У093 

ЗК 

5830 - 5850
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
Аматорська супутникова (космос - Земля)
5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 

5830 - 5850
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
Аматорська супутникова (космос - Земля)
У016 У031 У093 

ЗК 

5850 - 5925
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
5.150 

5850 - 5925
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
У016 У093 

5850 - 5920 - ЗК 5920 - 5925 - СК 

5925 - 6700
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.AA16 5.457B
РУХОМА
5.149 5.440 5.458 

5925 - 6700
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
У025 У093 

ЗК 

6700 - 7750 МГц 

6700 - 7075
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) (космос - Земля)
5.441
РУХОМА
5.458 5.458A 5.458B 5.458C 

6700 - 7075
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) (космос - Земля)
РУХОМА
У093 

ЗК 

7075 - 7145
ФІКСОВАНА
РУХОМА
5.458 5.459 

7075 - 7145
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У093 

ЗК 

7145 - 7235
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 5.460
5.458 5.459 

7145 - 7235
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У093 

ЗК 

7235 - 7250
ФІКСОВАНА
РУХОМА
5.458 

7235 - 7250
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У093 

ЗК 

7250 - 7300
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
5.461 

7250 - 7300
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

7300 - 7450
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
5.461 

7300 - 7450
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 

ЗК 

7450 - 7550
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
5.461A 

7450 - 7550
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 У093 

ЗК 

7550 - 7750
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 

7550 - 7750
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 У093 

ЗК 

7750 - 8500 МГц 

7750 - 7850
ФІКСОВАНА
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.461B
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 

7750 - 7850
ФІКСОВАНА
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 У093 

ЗК 

7850 - 7900
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 

7850 - 7900
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У031 У093 

СК 

7900 - 8025
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
5.461 

7900 - 8025
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

8025 - 8175
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (космос -
Земля)
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА 5.463
5.462A 

8025 - 8175
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (космос -
Земля)
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
У031 У032 У093 

ЗК 

8175 - 8215
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (космос -
Земля)
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА 5.463
5.462A 

8175 - 8215
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (космос -
Земля)
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

8215 - 8400
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (космос -
Земля)
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА 5.463
5.462A 

8215 - 8400
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (космос -
Земля)
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

8400 - 8500
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) 5.465
5.466 

8400 - 8500
ФІКСОВАНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У032 У093 

ЗК 

8500 - 9500 МГц 

8500 - 8550
РАДІОЛОКАЦІЙНА
 
 
5.468 5.469 

8500 - 8550
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
СУХОПУТНА РУХОМА
У031 У093 

СК 

8550 - 8650
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
5.468 5.469 5.469A 

8550 - 8650
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
СУХОПУТНА РУХОМА
У031 У093 

ЗК 

8650 - 8750
РАДІОЛОКАЦІЙНА
 
 
5.468 5.469 

8650 - 8750
РАДІОЛОКАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
СУХОПУТНА РУХОМА
У031 У093 

СК 

8750 - 8850
РАДІОЛОКАЦІЙНА
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.470
5.471 

8750 - 8850
РАДІОЛОКАЦІЙНА
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 
У031 У093 

СК 

8850 - 9000
РАДІОЛОКАЦІЙНА
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.472
5.473 

8850 - 9000
РАДІОЛОКАЦІЙНА
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА У061
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У031 

ЗК 

9000 - 9200
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.337
Радіолокаційна
5.471 

9000 - 9200
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
Радіолокаційна
У031 У093 

СК 

9200 - 9300
РАДІОЛОКАЦІЙНА
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.472
5.473 5.474 

9200 - 9300
РАДІОЛОКАЦІЙНА
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У031 У093 

ЗК 

9300 - 9500
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.476
Радіолокаційна
5.427 5.474 5.475 

9300 - 9500
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
Радіолокаційна
У031 У093 

ЗК 

9,5 - 10,68 ГГц 

9,5 - 9,8
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
5.476A 

9,5 - 9,8
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
У031 У093 

СК 

9,8 - 10
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Фіксована
 
5.477 5.478 5.479 

9,8 - 10,0
РАДІОЛОКАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
Фіксована
У031 У062 У093 

ЗК 

10 - 10,45
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
5.479 

10 - 10,45
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
У031 У062 У093 

ЗК 

10,45 - 10,5
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
Аматорська супутникова
5.481 

10,45 - 10,5
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
Аматорська супутникова
У031 У093 

ЗК 

10,5 - 10,55
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Радіолокаційна 

10,5 - 10,55
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Радіолокаційна
У093 

ЗК 

10,55 - 10,6
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
Радіолокаційна 

10,55 - 10,6
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
Радіолокаційна
У093 

ЗК 

10,6 - 10,68
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) 
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
Радіолокаційна
5.149 5.482 

10,6 - 10,68
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
Радіолокаційна
У025 У093 

ЗК 

10,68 - 13,75 ГГц 

10,68 - 10,7
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 5.483 

10,68 - 10,7
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У093 

ЗК 

10,7 - 11,7
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.441 5.484A
(Земля - космос) 5.484
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 

10,7 - 11,7
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (Земля - космос)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У093 

ЗК 

11,7 - 12,5
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
5.487 5.487A 5.492 

11,7 - 12,5
ФІКСОВАНА
РАДІОМОВНА
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА
Рухома, за винятком повітряної рухомої
У058 У063 У093 

ЗК 

12,5 - 12,75
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.484A (Земля -
космос)
5.494 5.495 5.496 

12,5 - 12,75
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (Земля - космос)
У064 У093 

ЗК 

12,75 - 13,25
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.441
РУХОМА
Служба космічних досліджень (далекий космос) (космос - Земля) 

12,75 - 13,25
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
Служба космічних досліджень (далекий космос) (космос - Земля)
У032 У093 

ЗК 

13,25 - 13,4
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.497
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
5.498A 5.499 

13,25 - 13,4
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
У032 У093 

ЗК 

13,4 - 13,75
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 5.501A
Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (Земля -
космос)
5.499 5.500 5.501 5.501B 

13,4 - 13,75
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (Земля - космос)
У031 У032 У065 У093 

ЗК 

13,75 - 14,47 ГГц 

13,75 - 14
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.484A
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (Земля -
космос)
Служба космічних досліджень
Супутникова служба дослідження землі
5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 

13,75 - 14
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (Земля - космос)
Служба космічних досліджень
Супутникова служба дослідження землі
У031 У032 У065 У093 

ЗК 

14 - 14,25
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.457A 5.457B
5.484A
5.506 5.506B
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.504
Рухома супутникова (Земля - космос) 5.504C 5.506A
Служба космічних досліджень
5.504A 5.505 

14 - 14,25
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
Рухома супутникова (Земля - космос)
Служба космічних досліджень
У032 У093 

ЗК 

14,25 - 14,3
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.457A 5.457B
5.484A
5.506 5.506B
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.504
Рухома супутникова (Земля - космос) 5.506A 5.508A
Служба космічних досліджень
5.504A 5.505 5.508 5.509 

14,25 - 14,3
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
Рухома супутникова (Земля - космос)
Служба космічних досліджень
У032 У093 

ЗК 

14,3 - 14,4
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.457A
5.457B 5.484A 5.506 5.506B
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
Рухома супутникова (Земля - космос) 5.506A 5.509A
Радіонавігаційна супутникова
5.504A 

14,3 - 14,4
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
Рухома супутникова (Земля - космос)
Радіонавігаційна супутникова
У093 

ЗК 

14,4 - 14,47
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.457A 5.457B
5.484A
5.506 5.506B
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
Рухома супутникова (Земля - космос) 5.506A 5.509A
Служба космічних досліджень (космос - Земля)
5.504A 

14,4 - 14,47
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
Рухома супутникова (Земля - космос)
Служба космічних досліджень (космос - Земля)
У093 

ЗК 

14,47 - 17,1 ГГц 

14,47 - 14,5
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.457A 5.457B
5.484A
5.506 5.506B
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
Рухома супутникова (Земля - космос) 5.504B 5.506A 5.509A
Радіоастрономічна
5.149 5.504A 

14,47 - 14,5
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
Рухома супутникова (Земля - космос)
Радіоастрономічна
У025 У093 

ЗК 

14,5 - 14,8
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.510
РУХОМА
Служба космічних досліджень

14,5 - 14,8
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
Служба космічних досліджень
У031 У093

14,5 - 14,635 ЗК
14,635 - 14,795 СК
14,795 - 14,8 ЗК

14,8 - 15,35
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Служба космічних досліджень 5.339

14,8 - 15,35
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Служба космічних досліджень
У031 У066 У093

14,8 - 15,145 ЗК
15,145 - 15,285 СК
15,285 - 15,35 ЗК".

15,35 - 15,4
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 5.511 

15,35 - 15,4
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У093 

ЗК 

15,4 - 15,43
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.511D 

15,4 - 15,43
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У093 

СК 

15,43 - 15,63
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.511A
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
5.511C 

15,43 - 15,63
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У067 У093 

ЗК 

15,63 - 15,7
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.511D 

15,63 - 15,7
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У067 У093 

СК 

15,7 - 16,6
РАДІОЛОКАЦІЙНА
5.512 5.513 

15,7 - 16,6
РАДІОЛОКАЦІЙНА
У031 У093 

СК 

16,6 - 17,1
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Служба космічних досліджень (далекий космос) (Земля - космос)
5.512 5.513 

16,6 - 17,1
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Служба космічних досліджень (далекий космос) (Земля - космос)
У031 У093 

СК 

17,1 - 19,3 ГГц 

17,1 - 17,2
РАДІОЛОКАЦІЙНА
5.512 5.513 

17,1 - 17,2
РАДІОЛОКАЦІЙНА
У031 У093 

СК 

17,2 - 17,3
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
5.512 5.513 5.513A 

17,2 - 17,3
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
У031 У093 

СК 

17,3 - 17,7
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.516
(космос - Земля) 5.516A 5.516B
Радіолокаційна
5.514 

17,3 - 17,7
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) (космос - Земля)
Радіолокаційна
У031 У093 

ЗК 

17,7 - 18,1
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.484A
(Земля - космос) 5.516
РУХОМА 

17,7 - 18,1
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (Земля - космос)
РУХОМА
У093 

ЗК 

18,1 - 18,4
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.484A 5.516B
(Земля - космос) 5.520
РУХОМА
5.519 5.521 

18,1 - 18,4
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (Земля - космос)
РУХОМА
У068 У093 

ЗК 

18,4 - 18,6
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.484A 5.516B
РУХОМА 

18,4 - 18,6
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
У093 

ЗК 

18,6 - 18,8
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.522B
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
Служба космічних досліджень (пасивна)
5.522A 5.522C 

18,6 - 18,8
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
Служба космічних досліджень (пасивна)
У093 

ЗК 

18,8 - 19,3
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.523A 5.516B
РУХОМА 

18,8 - 19,3
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
У093 

ЗК 

19,3 - 22,5 ГГц 

19,3 - 19,7
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
(Земля - космос) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E
РУХОМА 

19,3 - 19,7
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) (Земля - космос)
РУХОМА
У093 

ЗК 

19,7 - 20,1
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА 5.484A 5.516B
Рухома супутникова (космос - Земля)
5.524 

19,7 - 20,1
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА
Рухома супутникова (космос - Земля)
У093 

ЗК 

20,1 - 20,2
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.484A 5.516B
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 

20,1 - 20,2
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
У093 

ЗК 

20,2 - 21,2
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
Служба стандартних частот і сигналів часу (космос - Земля)
5.524 

20,2 - 21,2
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
Служба стандартних частот і сигналів часу (космос - Земля)
У031 У093 

ЗК 

21,2 - 21,4
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 

21,2 - 21,4
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У093 

ЗК 

21,4 - 22
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА
5.347A 5.530 

21,4 - 22
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА
У069 У093 

ЗК 

22 - 22,21
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
5.149 

22 - 22,21
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У025 У069 У070 У093 

ЗК 

22,21 - 22,5
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.149 5.532 

22,21 - 22,5
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У025 У069 У093 

ЗК 

22,5 - 25,25 ГГц 

22,5 - 22,55
ФІКСОВАНА
РУХОМА 

22,5 - 22,55
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У069 У093 

ЗК 

22,55 - 23,55
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА
5.149 

22,55 - 23,55
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА
У025 У069 У070 У093 

ЗК 

23,55 - 23,6
ФІКСОВАНА
РУХОМА 

23,55 - 23,6
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У069 У093 

ЗК 

23,6 - 24
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 

23,6 - 24
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна) 
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У093 

ЗК 

24 - 24,05
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
5.150 

24 - 24,05
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
У016 У093 

ЗК 

24,05 - 24,25
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
Супутникова служба дослідження Землі (активна)
5.150 

24,05 - 24,25
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
Супутникова служба дослідження Землі (активна)
У016 У031 У093 

СК 

24,25 - 24,45
ФІКСОВАНА 

24,25 - 24,45
ФІКСОВАНА
У071 У093 

ЗК 

24,45 - 24,65
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА 

24,45 - 24,65
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
У071 У093 

ЗК 

24,65 - 24,75
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА 

24,65 - 24,75
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
У071 У093 

ЗК 

24,75 - 25,25
ФІКСОВАНА 

24,75 - 25,25
ФІКСОВАНА
У071 У093 

ЗК 

25,25 - 29,9 ГГц 

25,25 - 25,5
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА 5.536
РУХОМА
Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (Земля - космос) 

25,25 - 25,5
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА
Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу
(Земля - космос)
У031 У093 

ЗК 

25,5 - 27
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (космос - Земля)
5.536A 5.536B
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА 5.536
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля) 5.536A
5.536C
Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (Земля - космос) 

25,5 - 27
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ
(космос - Земля)
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос -
Земля)
Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу
(Земля - космос)
У031 У093 

ЗК 

27 - 27,5
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА 5.536
РУХОМА 

27 - 27,5
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА
У031 У093 

СК 

27,5 - 28,5
ФІКСОВАНА 5.537A
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.484A 5.539 5.516B
РУХОМА
5.538 5.540 

27,5 - 28,5
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
У093 

ЗК 

28,5 - 29,1
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.484A 5.523A 5.539 5.516B
РУХОМА
Супутникова служба дослідження Землі (Земля - космос) 5.541
5.540 

28,5 - 29,1
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
Супутникова служба дослідження Землі (Земля -
космос)
У093 

ЗК 

29,1 - 29,5
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.523C 5.523E
5.535A 5.539 5.541A 5.516B
РУХОМА
Супутникова служба дослідження Землі (Земля - космос) 5.541
5.540 

29,1 - 29,5
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
Супутникова служба дослідження Землі (Земля -
космос)
У093 

ЗК 

29,5 - 29,9
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.484A 5.539 5.516B
Супутникова служба дослідження Землі (Земля - космос) 5.541
Рухома супутникова (Земля - космос)
5.540 5.542 

29,5 - 29,9
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
Супутникова служба дослідження Землі (Земля -
космос)
Рухома супутникова (Земля - космос)
У032 У093 

ЗК 

29,9 - 32,3 ГГц 

29,9 - 30
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.484A 5.539
5.516B
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
Супутникова служба дослідження Землі (Земля - космос) 5.541
5.543
5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 

29,9 - 30
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
Супутникова служба дослідження Землі (Земля - космос)
У032 У072 У093 

ЗК 

30 - 31
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (космос -
Земля)
5.542 

30 - 31
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (космос - Земля)
У031 

ЗК 

31 - 31,3
ФІКСОВАНА 5.543A
РУХОМА
Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (космос -
Земля)
Служба космічних досліджень 5.544 5.545
5.149 

31 - 31,3
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу (космос - Земля)
Служба космічних досліджень
У025 

ЗК 

31,3 - 31,5
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 

31,3 - 31,5
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 

ЗК 

31,5 - 31,8
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої
5.149 5.546 

31,5 - 31,8
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
Фіксована
Рухома, за винятком повітряної рухомої
У025 

ЗК 

31,8 - 32
ФІКСОВАНА 5.547A
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий космос)
(космос - Земля)
5.547 5.547B 5.548 

31,8 - 32
ФІКСОВАНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий космос)
(космос - Земля)
У073 У093 

ЗК 

32 - 32,3
ФІКСОВАНА 5.547A
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий космос)
(космос - Земля)
5.547 5.547C 5.548 

32 - 32,3
ФІКСОВАНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий космос)
(космос - Земля)
У073 У093 

ЗК 

32,3 - 37,5 ГГц 

32,3 - 33
ФІКСОВАНА 5.547A
МІЖСУПУТНИКОВА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
5.547 5.547D 5.548 

32,3 - 33
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У073 У093 

ЗК 

33 - 33,4
ФІКСОВАНА 5.547A
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
5.547 5.547E 

33 - 33,4
ФІКСОВАНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У073 У093 

ЗК 

33,4 - 34,2
РАДІОЛОКАЦІЙНА
5.549 

33,4 - 34,2
РАДІОЛОКАЦІЙНА
У031 

СК 

34,2 - 34,7
РАДІОЛОКАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(далекий космос) (Земля - космос)
5.549 

34,2 - 34,7
РАДІОЛОКАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(далекий космос) (Земля - космос)
У031 У093 

СК 

34,7 - 35,2
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Служба космічних досліджень 5.550 
5.549 

34,7 - 35,2
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Служба космічних досліджень
У031 У093 

СК 

35,2 - 35,5
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
РАДІОЛОКАЦІЙНА
5.549 

35,2 - 35,5
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
РАДІОЛОКАЦІЙНА
У093 

СК 

35,5 - 36
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
5.549 5.549A 

35,5 - 36
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГІЇ 
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
У031 У032 У093 

СК 

36 - 37
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.149 

36 - 37
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У025 У031 У093 

ЗК 

37 - 37,5
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
5.547 

37 - 37,5
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
У031 У093 

ЗК 

37,5 - 41 ГГц 

37,5 - 38
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
Супутникова служба дослідження Землі (космос - Земля)
5.547 

37,5 - 38
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - Земля)
Супутникова служба дослідження Землі (космос - Земля)
У031 

ЗК 

38 - 39,5
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
Супутникова служба дослідження Землі (космос - Земля)
5.547 

38 - 39,5
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 
РУХОМА
Супутникова служба дослідження Землі (космос - Земля)
У031 

ЗК 

39,5 - 40
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.516B
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
Супутникова служба дослідження Землі (космос - Земля)
5.547 

39,5 - 40
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
Супутникова служба дослідження Землі (космос - Земля)
У031 У074 

ЗК 

40 - 40,5
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (Земля -
космос)
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.516B
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (Земля - космос)
Супутникова служба дослідження Землі (космос - Земля) 

40 - 40,5
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (Земля -
космос)
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (Земля - космос)
Супутникова служба дослідження Землі (космос - Земля)
У031 У074 

ЗК 

40,5 - 41
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РАДІОМОВНА
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА
Рухома
5.547 

40,5 - 41
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА
РАДІОМОВНА
Рухома 

ЗК 

41 - 48,2 ГГц 

41 - 42,5
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 5.516B
РАДІОМОВНА
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА
Рухома
5.547 5.551F 5.551H 5.551I 

41 - 42,5
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РАДІОМОВНА
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА
Рухома 

ЗК 

42,5 - 43,5
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.552
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
5.149 5.547 

42,5 - 43,5
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
У016 У025 У075 

ЗК 

43,5 - 47
РУХОМА 5.553
РУХОМА СУПУТНИКОВА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
5.554 

43,5 - 47
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
У016 У031 У076 

ЗК 

47 - 47,2
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА 

47 - 47,2
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА 

ЗК 

47,2 - 47,5
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.552
РУХОМА
5.552A 

47,2 - 47,5
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
У016 У077 

ЗК 

47,5 - 47,9
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.552
(космос - Земля) 5.516B 5.554A
РУХОМА 

47,5 - 47,9
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
(космос - Земля)
РУХОМА
У016 У077 

ЗК 

47,9 - 48,2
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.552
РУХОМА
5.552A 

47,9 - 48,2
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
У016 У077 

ЗК 

48,2 - 55,78 ГГц 

48,2 - 48,54
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.552
(космос - Земля) 5.516B 5.554A 5.555B
РУХОМА 

48,2 - 48,54
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) (космос - Земля)
РУХОМА
У016 У077 

ЗК 

48,54 - 49,44
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.552
РУХОМА
5.149 5.340 5.555 

48,54 - 49,44
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
У016 У025 У077 

ЗК 

49,44 - 50,2
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.552
(космос - Земля) 5.516B 5.554A 5.555B
РУХОМА 

49,44 - 50,2
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) (космос - Земля)
РУХОМА
У016 У077 У093 

ЗК 

50,2 - 50,4
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 

50,2 - 50,4
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У093 

СК 

50,4 - 51,4
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
Рухома супутникова (Земля - космос) 

50,4 - 51,4
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
Рухома супутникова (Земля - космос)
У031 У078 У093 

ЗК 

51,4 - 52,6
ФІКСОВАНА
РУХОМА
5.547 5.556 

51,4 - 52,6
ФІКСОВАНА
РУХОМА
У093 

ЗК 

52,6 - 54,25
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 5.556 

52,6 - 54,25
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У093 

ЗК 

54,25 - 55,78
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
МІЖСУПУТНИКОВА 5.556A
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.556B 

54,25 - 55,78
МІЖСУПУТНИКОВА
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У080 У093 

ЗК 

55,78 - 64 ГГц 

55,78 - 56,9
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА 5.557A
МІЖСУПУТНИКОВА 5.556A
РУХОМА 5.558
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.547 5.557 

55,78 - 56,9
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У079 

ЗК 

56,9 - 57
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА 5.558A
РУХОМА 5.558
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.547 5.557 

56,9 - 57
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У079 

ЗК 

57 - 58,2
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА 5.556A
РУХОМА 5.558
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.547 5.557 

57 - 58,2
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У079 

ЗК 

58,2 - 59
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.547 5.556 

58,2 - 59
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА
РУХОМА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 

ЗК 

59 - 59,3
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА 5.556A
РУХОМА 5.558
РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.559 

59 - 59,3
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
У031 У081 У088 

ЗК 

59,3 - 64
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА 5.558
РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.559 
5.138 

59,3 - 64
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
У016 У031 У081 У088 

ЗК 

64 - 77,5 ГГц 

64 - 65
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
5.547 5.556 

64 - 65
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої 

ЗК 

65 - 66
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
5.547 

65 - 66
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА, за винятком повітряної рухомої
У078 

ЗК 

66 - 71
РУХОМА 5.553 5.558
РУХОМА СУПУТНИКОВА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
МІЖСУПУТНИКОВА
5.554 

66 - 71
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
МІЖСУПУТНИКОВА
У082 У093 

ЗК 

71 - 74
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 

71 - 74
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
У031 У093 

СК 

74 - 76
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
РАДІОМОВНА
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА
Служба космічних досліджень (космос - Земля)
5.561 

74 - 76
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
РАДІОМОВНА
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА
Служба космічних досліджень (космос - Земля)
У078 У093 

ЗК 

76 - 77,5
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
Аматорська супутникова
Служба космічних досліджень (космос - Земля)
5.149 

76 - 77,5
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
Аматорська супутникова
Служба космічних досліджень (космос - Земля)
У025 У031 У083 У093 

ЗК 

77,5 - 92 ГГц 

77,5 - 78
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
Радіоастрономічна
Служба космічних досліджень (космос - Земля)
5.149 

77,5 - 78
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
Радіоастрономічна
Служба космічних досліджень (космос - Земля)
У025 У083 У093 

ЗК 

78 - 79
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
Аматорська супутникова
Радіоастрономічна
Служба космічних досліджень (космос - Земля)
5.149 5.560 

78 - 79
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
Аматорська супутникова
Радіоастрономічна
Служба космічних досліджень (космос - Земля)
У031 

ЗК 

79 - 81
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
Аматорська супутникова
Служба космічних досліджень (космос - Земля)
5.149 

79 - 81
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
Аматорська супутникова
Служба космічних досліджень (космос - Земля)
У025 У031 

ЗК 

81 - 84
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
Служба космічних досліджень (космос - Земля)
5.149 5.560A 

81 - 84
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
Служба космічних досліджень (космос - Земля)
У025 У031 У075 У084 

СК 

84 - 86
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос) 5.561A
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
5.149 

84 - 86
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
У025 У093 

ЗК 

86 - 92
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 

86 - 92
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У093 

ЗК 

92 - 109,5 ГГц 

92 - 94
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
5.149 

92 - 94
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
У025 У031 У078 У084 

ЗК 

94 - 94,1
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
Радіоастрономічна
5.562 5.562А 

94 - 94,1
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
РАДІОЛОКАЦІЙНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (активна)
Радіоастрономічна
У031 У078 У084 

ЗК 

94,1 - 95
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
5.149 

94,1 - 95
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
У025 У031 У078 У084 

ЗК 

95 - 100
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
5.149 5.554 

95 - 100
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
У025 У031 У085 

ЗК 

100 - 102
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 5.341 

100 - 102
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
У093 

ЗК 

102 - 105
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
5.149 5.341 

102 - 105
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
У025 У057 У078 У093 

ЗК 

105 - 109,5
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.562B
5.149 5.341 

105 - 109,5
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У025 

105 - 106,5 - СК; 106,5 - 109,5 - ЗК 

109,5 - 130 ГГц 

109,5 - 111,8
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 5.341 

109,5 - 111,8
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У086 У093 

СК 

111,8 - 114,25
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.562B
5.149 5.341 

111,8 - 114,25
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У025 

111,8 - 113 - ЗК; 113 - 114,25 - СК 

114,25 - 116
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 5.341 

114,25 - 116
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У086 У093 

ЗК 

116 - 119,98
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
МІЖСУПУТНИКОВА 5.562C
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.341 

116 - 119,98
МІЖСУПУТНИКОВА
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У087 У093 

ЗК 

119,98 - 122,25
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
МІЖСУПУТНИКОВА 5.562C
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.138 5.341 

119,98 - 122,25
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
МІЖСУПУТНИКОВА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У016 У087 

ЗК 

122,25 - 123
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА 5.558
Аматорська
5.138 

122,25 - 123
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА
Аматорська
У016 У087 У093 

ЗК 

123 - 130
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
Радіоастрономічна 5.562D
5.149 5.554 

123 - 130
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
Радіоастрономічна
У025 У087 

ЗК 

130 - 155,5 ГГц 

130 - 134
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
5.562E
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА 5.558
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
5.149 5.562А 

130 - 134
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (активна)
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
У025 У087 

ЗК 

134 - 136
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
Радіоастрономічна 

134 - 136
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
Радіоастрономічна
У025 

ЗК 

136 - 141
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
Аматорська супутникова
5.149 

136 - 141
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
Аматорська супутникова
У025 

ЗК 

141 - 148,5
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
5.149 

141 - 148,5
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
У025 

ЗК 

148,5 - 151,5
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 

148,5 - 151,5
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У025 

ЗК 

151,5 - 155,5
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
5.149 

151,5 - 155,5
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
У025 

ЗК 

155,5 - 185 ГГц 

155,5 - 158,5
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
5.562F
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.562B
5.149 5.562G 

155,5 - 158,5
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У025 

ЗК 

158,5 - 164
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 

158,5 - 164
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (космос - Земля) 

ЗК 

164 - 167
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 

164 - 167
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 

ЗК 

167 - 174,5
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА 5.558
5.149 5.562D 

167 - 174,5
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА 

ЗК 

174,5 - 174,8
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА 5.558 

174,5 - 174,8
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА
У089 

ЗК 

174,8 - 182
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
МІЖСУПУТНИКОВА 5.562H
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 

174,8 - 182
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
МІЖСУПУТНИКОВА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У089 

ЗК 

182 - 185
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 

182 - 185
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У086 

ЗК 

185 - 226 ГГц 

185 - 190
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
МІЖСУПУТНИКОВА 5.562H
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 

185 - 190
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
МІЖСУПУТНИКОВА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 

ЗК 

190 - 191,8
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 

190 - 191,8
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 

ЗК 

191,8 - 200
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА 5.558
РУХОМА СУПУТНИКОВА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
5.149 5.341 5.554 

191,8 - 200
ФІКСОВАНА
МІЖСУПУТНИКОВА
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
У025 

ЗК 

200 - 202
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 5.341 5.563A 

200 - 202
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 

ЗК 

202 - 209
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 5.341 5.563A 

202 - 209
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 

ЗК 

209 - 217
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
5.149 5.341 

209 - 217
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
У025 

ЗК 

217 - 226
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 5.562B
5.149 5.341 

217 - 226
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
У025 

ЗК 

226 - 250 ГГц 

226 - 231,5
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 

226 - 231,5
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 

ЗК 

231,5 - 232
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Радіолокаційна 

231,5 - 232
ФІКСОВАНА
РУХОМА
Радіолокаційна 

ЗК 

232 - 235
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
Радіолокаційна 

232 - 235
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
Радіолокаційна 

ЗК 

235 - 238
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.563A 5.563B 

235 - 238
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 

ЗК 

238 - 240
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА 

238 - 240
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (космос - Земля)
РУХОМА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА 

ЗК 

240 - 241
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОЛОКАЦІЙНА 

240 - 241
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РАДІОЛОКАЦІЙНА 

ЗК 

241 - 248
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
Аматорська супутникова
5.138 5.149 

241 - 248
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОЛОКАЦІЙНА
Аматорська
Аматорська супутникова
У016 У025 

ЗК 

248 - 250
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
Радіоастрономічна
5.149 

248 - 250
АМАТОРСЬКА
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА
Радіоастрономічна
У025 

ЗК 

250 - 1000 ГГц 

250 - 252
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна)
5.340 5.563A 

250 - 252
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) 

ЗК 

252 - 265
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
5.149 5.554 

252 - 265
ФІКСОВАНА
РУХОМА
РУХОМА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА
РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИКОВА
У025 

ЗК 

265 - 275
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
5.149 5.563A 

265 - 275
ФІКСОВАНА
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА (Земля - космос)
РУХОМА
РАДІОАСТРОНОМІЧНА
У025 

ЗК 

275 - 1000 (Не розподілена) 5.565 

275 - 1000
(Не розподілена)
У090 

  

(таблиця із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. N 942,
 від 05.09.2012 р. N 838
,
 від 14.02.2017 р. N 367
,
від 26.07.2018 р. N 600
,
від 27.03.2019 р. N 251
,
від 15.01.2020 р. N 15)

Примітки

У001 При використанні смуги радіочастот 9 - 145 кГц необхідно враховувати, що у цій смузі працює апаратура високочастотного ущільнення повітряних ліній зв'язку.

У002 Дозволяється передавання сигналів керування синхронними мережами радіомовних станцій.

У003 Смуга радіочастот 60 - 65,6 кГц може використовуватися радіонавігаційною службою.

У004 Радіочастота 78 кГц із смугою ±10 кГц може використовуватися для багатопрограмного проводового мовлення.

У005 Смуга радіочастот 100 - 148,5 кГц може використовуватися на вторинній основі повітряною рухомою і сухопутною рухомою службами.

У006 Частота 120 кГц із смугою ±10 кГц може використовуватися багатопрограмним проводовим мовленням.

У007 Призначення радіочастот радіомовній службі проводиться з урахуванням частот, що використовуються радіонавігаційною службою.

У008 У цій смузі окремі частоти можуть використовуватися морською радіонавігаційною службою.

У009 Смуга радіочастот 415 - 495 кГц може використовуватися повітряною рухомою і сухопутною рухомою службами, якщо роботі морської рухомої і повітряної радіонавігаційної служб не створюються завади. У цій смузі окремі частоти можуть використовуватися морською радіонавігаційною службою.

Радіочастоти 455,5 і 458,5 кГц у морській рухомій службі є міжнародними (для берегових і суднових станцій) і призначені виключно для виклику з використанням апаратури цифрового вибіркового виклику.

Радіочастоти 456,5, 459,5, 457 і 460 кГц у морській рухомій службі є національними (для берегових і суднових станцій) і призначені виключно для виклику з використанням апаратури цифрового вибіркового виклику.

У смузі 458 - 490 кГц окремі радіочастоти можуть використовуватися на вторинній основі службою радіовизначення.

У цій смузі радіочастот та у смузі 435 - 495 кГц у районах морів, де пріоритет має морська рухома служба порівняно з повітряною радіонавігаційною службою, використовується випромінювання тільки A1A і F1B класу.

У010 Заборонено будь-яке випромінювання, що може створити завади зв'язку у разі біди, аварії, терміновості або забезпечення безпеки на радіочастотах 500, 2174,5, 2182, 2187,5, 3023, 4125, 4177,5, 4207,5, 5680, 6215, 6268, 6312, 8291, 8364, 8376,5, 8414,5, 10003, 12290, 12520, 12564, 12577, 14993, 16420, 16695, 16804,5 і 19993 кГц, а також на частотах 121,5, 123,1, 156,525, 156,8, 243, 406 - 406,1, 1544 - 1545 і 1645,5 - 1646,5 МГц.

Заборонено випромінювання на будь-якій іншій дискретній радіочастоті, що створює завади зв'язку у разі біди та для забезпечення безпеки.

У011 Морська рухома служба використовує радіотелеграфію (тільки A1A і F1B класу) і у районах морів має право пріоритету порівняно з повітряною радіонавігаційною службою.

Смуга 505 - 526,5 кГц може використовуватися повітряною рухомою службою, якщо роботі морської рухомої і повітряної радіонавігаційної служб не створюються завади.

У цій смузі окремі радіочастоти можуть використовуватися морською радіонавігаційною службою. У смузі 510 - 524 кГц окремі частоти на вторинній основі можуть використовуватися службою радіовизначення.

У012 У цій смузі окремі радіочастоти використовуються повітряною радіонавігаційною службою, якщо роботі радіомовної служби не створюються завади.

У смузі 526,5 - 750 кГц окремі радіочастоти можуть використовуватися морською рухомою службою, якщо роботі радіомовної і повітряної радіонавігаційної служб не створюються завади.

Смуга радіочастот 1500 - 1606,5 кГц може використовуватися сухопутною рухомою службою, якщо роботі радіомовної служби не створюються завади.

У013 У смугах 1635 - 1800 і 1810 - 2850 кГц окремі радіочастоти можуть використовуватися на вторинній основі службою радіовизначення.

У смугах радіочастот 1715 - 1800 і 1850 - 2000 кГц окремі частоти можуть використовуватися аматорською службою, якщо роботі фіксованої і рухомої служб не створюються завади.

У014 Смуга частот може використовуватися фіксованою і сухопутною рухомою службами, якщо роботі морської рухомої і морської радіонавігаційної служб не створюються завади.

У015 Смуги частот 4063 - 4123, 4130 - 4138, 4408 - 4438, 6200 - 6213,5 і 6220,5 - 6225 кГц можуть використовуватися РЕЗ фіксованої служби відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, якщо роботі морської рухомої служби не створюються завади.

У016 Номінали радіочастот, що можуть використовуватися промисловими, науковими, медичними і побутовими радіовипромінювальними пристроями, якщо роботі радіослужб, які працюють у цих смугах радіочастот, не створюються завади:

Смуги робочих частот 

Центральні частоти і допустимі частотні відхилення 

Вид пристроїв, для яких дозволяється використання радіочастот 

16,7- 19,4 кГц 

18 кГц ± 7,5 % 

промислові 

20,4 - 23,7 кГц 

22 кГц ± 7,5 % 

промислові, наукові, медичні 

40 - 48 кГц 

44 кГц ± 10 % 

промислові, наукові, медичні 

59 - 74 кГц 

66 кГц + 2 % - 10 % 

промислові, наукові, медичні 

429 - 451 кГц 

440 кГц ± 2,5 % 

промислові, наукові, медичні 

871 - 889 кГц 

880 кГц ± 1 % 

промислові, наукові, медичні 

1720 - 1800 кГц 

1760 кГц ± 2,5 % 

промислові, наукові, медичні 

2610 - 2670 кГц 

2640 кГц ± 1 % 

промислові, медичні 

5150 - 5410 кГц 

5280 кГц ± 2,5 % 

промислові, наукові, медичні 

6767 - 6794 кГц 

6780 кГц ± 0,2 % 

промислові, наукові, медичні 

13424 - 13696 кГц 

13560 кГц ± 1 % 

промислові 

13553,2 - 13566,8 кГц 

13560 кГц ± 0,05 % 

наукові, медичні 

26850 - 27390 кГц 

27120 кГц ± 1 % 

промислові 

26957 - 27283 кГц 

27120 кГц ± 0,6 % 

наукові, медичні 

40,3 - 41,1 МГц 

40,68 МГц ± 1 % 

промислові, наукові 

40,66 - 40,70 МГц 

40,68 МГц ± 0,05 % 

медичні 

80,6 - 82,2 МГц 

81,36 МГц ± 1 % 

промислові 

433,05 - 434,79 МГц 

433,92 МГц ± 0,2 % 

промислові, наукові, медичні 

2400 - 2500 МГц 

2450 МГц ± 2 % 

промислові, наукові, медичні, побутові 

5725 - 5875 МГц 

5800 МГц ± 1,3 % 

промислові, наукові, медичні 

24 - 24,25 ГГц 

24,125 ГГц ± 0,5 % 

промислові, наукові, медичні 

41,3 - 43,4 ГГц 

42,3 ГГц ± 2,5 % 

промислові, наукові, медичні 

45 - 47,4 ГГц 

46,2 ГГц ± 2,5 % 

промислові, наукові, медичні 

47,2 - 49,6 ГГц 

48,4 ГГц ± 2,5 % 

промислові, наукові, медичні 

61 - 61,5 ГГц 

61,25 ГГц ± 0,4 % 

промислові, наукові, медичні 

122 - 123,0 ГГц 

122,5 ГГц ± 0,4 % 

промислові, наукові, медичні 

244 - 246,0 ГГц 

245 ГГц ± 0,4 % 

промислові, наукові, медичні 

Високочастотні пристрої з потужністю генераторів менш як 5 Вт без відкритого випромінювання можуть використовувати також радіочастоти, відмінні від зазначених у переліку.

У017 Смуга радіочастот може використовуватися фіксованою і рухомою, крім повітряної рухомої, службами, якщо не створюються завади роботі радіомовної служби в зонах обслуговування.

У018 Смуга радіочастот може також використовуватися сухопутною рухомою службою.

У019 Смуга радіочастот може використовуватися сухопутною рухомою службою, якщо роботі морської рухомої служби не створюються завади.

У020 Смуги радіочастот 20012 - 20018, 20057 - 20063 і 20147 - 20153 кГц можуть використовуватися на вторинній основі службою космічних досліджень.

У021 Смуга радіочастот може використовуватися фіксованою і рухомою службами на вторинній основі.

У022 Смуга радіочастот може використовуватися сухопутною рухомою службою, якщо роботі радіомовної служби в зонах обслуговування не створюються завади.

У023 Смуги радіочастот 22720 - 22855 і 25110 - 25210 кГц можуть використовуватися фіксованою і сухопутною рухомою службами, якщо роботі морської рухомої служби не створюються завади.

У024 Смуга радіочастот може використовуватися сухопутною рухомою службою, якщо роботі повітряної рухомої служби не створюються завади.

У025 При присвоєнні радіочастот РЕЗ інших служб у смугах 13360 - 13410 і 25550 - 25670 кГц, 37,5 - 38,25, 73 - 74,6, 150,05 - 153, 322 - 328,6, 406,1 - 410, 608 - 614, 1330 - 1400, 1610,6 - 1613,8, 1660 - 1670, 1718,8 - 1722,2, 2655 - 2690, 3260 - 3267, 3332 - 3339, 3345,8 - 3352,5, 4825 - 4835, 4950 - 4990, 4990 - 5000 і 6650 - 6675,2 МГц, 10,6 - 10,68, 14,47 - 14,5, 22,01 - 22,21, 22,21 - 22,5, 22,81 - 22,86, 23,07 - 23,12, 31,2 - 31,3, 31,5 - 31,8, 36,43 - 36,5, 42,5 - 43,5, 42,77 - 42,87, 43,07 - 43,17, 43,37 - 43,47, 48,94 - 49,04, 76 - 86, 92 - 94, 94,1 - 100, 102 - 109,5, 111,8 - 114,25, 128,33 - 128,59, 129,23 - 129,49, 130 - 134, 136 - 148,5, 151,5 - 158,5, 168,59 - 168,93, 171,11 - 171,45, 172,31 - 172,65, 173,52 - 173,85, 195,75 - 196,15, 209 - 226, 241 - 250 і 252 - 275 ГГц повинні вживатися усі можливі заходи для захисту радіоастрономічної служби від завад.

Інформація про розташування та умови використання (технічні характеристики в режимі передавання та приймання) РЕЗ радіоастрономічної служби, які експлуатуються у зазначених смугах радіочастот, подається до НКРЗІ з метою забезпечення електромагнітної сумісності.

У026 Смуга радіочастот може використовуватися фіксованою і сухопутною рухомою службами, якщо роботі морської рухомої служби не створюються завади.

У027 Смуга радіочастот може використовуватися сухопутною рухомою службою, якщо прийманню сигналів телевізійного та звукового мовлення не створюються завади.

У028 Смуги радіочастот 47 - 48,5 і 56,5 - 58 МГц можуть використовуватися фіксованою і сухопутною рухомою службами на вторинній основі.

У029 Смуга радіочастот 73 - 74,6 МГц може використовуватися радіоастрономічною службою.

У030 Окремі радіочастоти в цій смузі можуть використовуватися повітряною рухомою (OR) службою.

У031 У смугах радіочастот 14 - 70, 70 - 148,5, 283,5 - 526,5 і 1606,5 - 30000 кГц, 30 - 87,5, 138 - 144, 156 - 174, 225 - 400, 400,15 - 406, 420 - 450, 790 - 2690, 2700 - 3500, 4400 - 5000, 5250 - 5850, 7250 - 8400 і 8500 - 10500 МГц, 13,4 - 14, 14,62 - 15,23, 15,7 - 17,7, 20,2 - 21,2, 24,05 - 24,25, 25,25 - 27,5, 30 - 31, 33,4 - 40,5, 43,5 - 45,5, 50,4 - 51,4, 59 - 63, 71 - 74, 77 - 77,5, 78 - 84 і 92 -100 ГГц окремі смуги можуть виділятися у встановленому порядку для впровадження радіотехнологій згідно із стандартами НАТО.

У032 Присвоєння радіочастот засобам повітряної рухомої (OR) служби у районах розташування земних стаціонарних приймальних пунктів космічних служб повинно проводитися з урахуванням завад прийманню інформації від засобів штучних супутників Землі і космічних апаратів.

У033 Смуга радіочастот 150,05 - 156 МГц використовується фіксованою і сухопутною рухомою службами з такими обмеженнями:

смуга радіочастот 150,05 - 150,5 МГц може використовуватися бортовими РЕЗ штучних супутників Землі та космічних апаратів для радіонавігації, метеорології і космічних досліджень, якщо створювана ними щільність потоку потужності випромінювання біля поверхні Землі у будь-якій смузі завширшки 4 кГц не більше мінус 138,5 дБВт/м2;

фіксованою і сухопутною рухомою службами повинні вживатися заходи щодо усунення завад від РЕЗ, які експлуатуються у цій смузі, роботі наземних пунктів приймання інформації з штучних супутників Землі і космічних апаратів.

У034 Смуги радіочастот 156 - 156,7625, 156,8375 - 157,45, 157,45 - 158, 160,6 - 160,975 і 161,475 - 162,05 МГц розподілені також морській рухомій службі. Таке розподілення обмежується береговими станціями.

У035 Смуга радіочастот 163,2 - 164,2 МГц може використовуватися сухопутною рухомою службою для технологічного та внутрішнього аеродромного радіозв'язку.

У036 Смуга радіочастот 200 - 205 МГц може використовуватися службою космічної експлуатації (космос - Земля).

Смуга радіочастот 201 - 222 МГц може використовуватися службою космічної експлуатації для передавання телеметричної інформації, якщо прийманню сигналів телевізійного мовлення не створюються завади.

Смуга радіочастот 216 - 219 МГц може використовуватися на вторинній основі сухопутною рухомою службою для передавання телеметричної інформації під час проведення сейсморозвідувальних робіт, якщо прийманню сигналів телевізійного мовлення не створюються завади. Використання обмежується територією Полтавської, Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської та Донецької областей.

(примітку доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. N 265)

У037 Смуга радіочастот 220 - 230 МГц може використовуватися повітряною та морською рухомими службами, якщо не створюються завади прийманню сигналів телевізійного мовлення.

У038 Смуги радіочастот 230 - 299,6, 308,4 - 328,6 і 344,4 - 385 МГц розподілені переважно для використання повітряною рухомою (OR) службою. Окремі частоти в цій смузі можуть використовуватися також повітряною радіонавігаційною службою.

Смуга радіочастот 242,95 - 243,05 МГц використовується рухомою супутниковою службою для приймання на борту супутника сигналів від аварійних радіомаяків на частоті 243 МГц.

У смузі 230 - 390 МГц дві ділянки завширшки від 10 до 15 МГц кожна можуть використовуватися рухомою супутниковою службою (Земля - космос) і (космос - Земля).

Смуга радіочастот 257 - 262 МГц може використовуватися службою космічної експлуатації (космос - Земля).

У039 Окремі радіочастоти можуть використовуватися повітряною рухомою службою.

У040 Смуга радіочастот використовується фіксованою і сухопутною рухомою службами, якщо роботі радіонавігаційної супутникової служби не створюються завади.

У041 Смуга радіочастот 399,7 - 401,2 МГц використовується бортовими широкосмуговими засобами та РЕЗ космічних об'єктів для потреб радіонавігації, метеорології та космічних досліджень.

У042 Смуга радіочастот 420 - 460 МГц може використовуватися повітряною радіонавігаційною службою. Таке розподілення обмежується діючими бортовими засобами.

Смуги радіочастот 420 - 430 і 440 - 450 МГц можуть використовуватися на вторинній основі морською рухомою службою. Смуга радіочастот 430 - 440 МГц може використовуватися радіогеодезичними системами високої точності морської рухомої служби на первинній основі.

У043 Смуга радіочастот 440 - 470 МГц може використовуватися для приймання інформації з космічних апаратів до закінчення строку експлуатації земних станцій.

Радіочастоти 457,525, 457,55, 457,575, 467,525, 467,55 і 467,575 МГц призначені для внутрішньосуднового радіозв'язку в міжнародних водах.

Окремі радіочастоти у смузі 460 - 470 МГц можуть використовуватися супутниковою службою дослідження Землі (космос - Земля) на вторинній основі.

У044 Смуги радіочастот 702 - 726 і 742 - 766 МГц можуть використовуватися радіомовною супутниковою (космос - Земля) службою. Щільність потоку потужності випромінювання космічних станцій радіомовної супутникової служби на поверхні Землі не повинна перевищувати норми, встановлені Регламентом радіозв'язку.

У045 Смуга радіочастот використовується діючими засобами повітряної радіонавігації до кінця строку їх експлуатації. Розроблення нових засобів повітряної радіонавігації у цій смузі забороняється.

Смуга 833 - 885 МГц може використовуватися РЕЗ радіолокаційної служби. Таке використання обмежується диспетчерськими радіолокаційними станціями систем керування повітряним рухом до кінця строку їх експлуатації.

У046 Використання цієї смуги радіочастот повітряною радіонавігаційною службою обмежується наземними засобами.

У047 Смуга радіочастот 1429 - 1535 МГц використовується повітряною рухомою службою для повітряної телеметрії винятково у межах території України. З першого квітня 2007 р. смуга 1452 - 1492 МГц буде використовуватися за умови узгодження між заінтересованими адміністраціями.

У048 Смуги радіочастот 1530 - 1544 МГц (космос - Земля) і 1626,5 - 1645,5 МГц (Земля - космос) використовуються також рухомою супутниковою і морською рухомою супутниковою службами для забезпечення безпеки та у разі біди.

У049 Смуга радіочастот 1544 - 1545 МГц використовується з метою зв'язку у разі біди та для забезпечення безпеки, включаючи супутникові фідерні лінії, необхідні для ретрансляції сигналів на наземні станції від супутникових маяків - покажчиків місця біди.

У050 Використання фіксованою і радіолокаційною службами смуги радіочастот 1550 - 2100 МГц обмежується діючими метеорологічними радіолокаційними станціями. Нові розробки та закупівля за кордоном метеорологічних радіолокаційних станцій повинні здійснюватися в інших смугах радіочастот, розподілених згідно з Таблицею.

У051 У смузі 1592 - 1622,5 МГц окремі радіочастоти використовуються бортовими засобами системи попередження зіткнення літаків.

У052 Смуга радіочастот 1645,5 - 1646,5 МГц може використовуватися з метою організації зв'язку у разі біди та для забезпечення безпеки, включаючи ретрансляцію сигналів біди із штучних супутників Землі на низьких полярних орбітах на геостаціонарні супутники.

У053 Смуга радіочастот 1690 - 1710 МГц може використовуватися на вторинній основі супутниковою службою дослідження Землі (космос - Земля).

У054 Використання метрологічною службою на вторинній основі окремих радіочастот у смузі 1770 - 1795 МГц обмежується метеорологічними радіолокаційними станціями температурно-вітрового зондування до закінчення амортизаційного строку експлуатації. Розроблення нових метеорологічних радіолокаційних станцій повинне здійснюватися у смузі 1670 - 1690 МГц.

У055 Смуга радіочастот 2096 - 2120 МГц може використовуватися службою космічних досліджень (Земля - космос) за узгодженням пунктів розташування земних станцій згідно з установленим порядком.

У смузі 2000 - 2100 МГц окремі ділянки можуть використовуватися службою космічної експлуатації, якщо роботі радіолокаційних станцій не створюються завади. 

Смуга 1940 - 2060 МГц може використовуватися засобами повітряної радіонавігації (радіовисотомірами) до кінця строку експлуатації. Розроблення нових засобів повітряної радіонавігації у цій смузі заборонено.

У056 Використання фіксованою та рухомою службами смуги радіочастот 2690 - 2700 МГц може використовуватися РЕЗ, що станом на 1 січня 1985 р. знаходилося в експлуатації до кінця їх амортизаційного строку.

У057 У районах розташування земних станцій космічної експлуатації фіксованою та рухомою службами повинні вживатися організаційно-технічні заходи для запобігання завадам у роботі цих станцій.

У058 У смузі радіочастот 11,7 - 12,5 ГГц фіксована, фіксована супутникова, радіомовна і рухома, за винятком повітряної рухомої, служби відповідно до їх розподілу не повинні створювати завад земним станціям радіомовної супутникової служби або вимагати захисту від космічних станцій радіомовної супутникової служби, що працюють відповідно до положень плану для Районів 1 і 3, наведеного у додатку 30 Регламенту радіозв'язку.

У059 Смуга радіочастот використовується радіовисотомірами повітряної радіонавігаційної служби.

У060 Смуга радіочастот 5091 - 5150 МГц може використовуватися РЕЗ фідерних ліній негеостаціонарних рухомих супутникових систем фіксованої супутникової служби (Земля - космос).

У061 Використання смуги радіочастот 8850 - 9000 МГц морською радіонавігаційною службою дозволено тільки для експлуатації берегових радіолокаційних станцій.

У062 Смуга радіочастот 9975 - 10025 МГц може використовуватися на вторинній основі радіолокаційними станціями метеорологічної супутникової служби.

У063 Смуга радіочастот 11,7 - 12,1 ГГц розподіляється радіомовній службі на вторинній основі для її використання наземними багатоканальними системами розповсюдження телерадіопрограм.

Смуга радіочастот 12,1 - 12,5 ГГц розподіляється радіомовній службі на первинній основі для її використання наземними багатоканальними системами розповсюдження телерадіопрограм.

Радіомовна служба не повинна створювати завад у роботі радіомовної супутникової служби та вимагати захисту від негативного впливу випромінювання РЕЗ цієї служби.

У064 Смуга радіочастот може використовуватися фіксованою службою. Таке розподілення обмежується діючими РЕЗ (радіолокаційними станціями прямої видимості) до завершення строку дії ліцензій та дозволів, якщо станції не створюють завад роботі земних станцій фіксованої супутникової служби.

У065 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися РЕЗ радіолокації і радіовисотомірами, що призначені для океанографічних досліджень.

У066 Смуга радіочастот 14,95 - 15,05 ГГц може використовуватися наземними метеорологічними радіолокаційними станціями радіолокаційної служби на вторинній основі.

У067 У смузі 15,6 - 15,7 ГГц окремі ділянки радіочастот можуть використовуватися радіолокаційною службою.

У068 Смуга радіочастот 18,1 - 18,3 ГГц може використовуватися метеорологічною супутниковою службою (космос - Земля). Використання цієї смуги обмежується апаратурою, розташованою на геостаціонарних супутниках.

У069 Використання смуги радіочастот фіксованою службою повинне здійснюватися з урахуванням розгортання систем високої чіткості радіомовної супутникової служби та наземних станцій ENG/OB.

У070 Смуги радіочастот 22,01 - 22,21, 22,81 - 22,86 і 23,07 - 23,12 ГГц на території Автономної Республіки Крим можуть використовуватися фіксованою і рухомою службами, якщо робочі радіочастоти, райони використання та місця розташування РЕЗ цих служб погоджено в установленому порядку та якщо роботі радіоастрономічної служби не створюються завади.

У071 Смуга радіочастот може використовуватися радіонавігаційними засобами літаків, суден і земних радіонавігаційних систем, що працюють сумісно з бортовими радіонавігаційними засобами літаків, вертольотів та кораблів.

У072 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися РЕЗ рухомого супутникового радіозв'язку (Земля - космос), служби космічної експлуатації (Земля - космос) і радіолокаційними РЕЗ різного призначення.

У073 Смуги радіочастот використовуються судновими та береговими радіолокаційними станціями забезпечення навігації і безпеки плавання.

Окремі ділянки смуги можуть використовуватися наземними радіолокаційними засобами огляду льотного поля та метеорологічними радіолокаційними станціями, якщо роботі радіонавігаційної, міжсупутникової служб і служби космічних досліджень не створюються завади.

У074 У районах розташування земних станцій спеціальних космічних комплексів фіксованою службою повинні вживатися необхідні заходи для запобігання завадам у роботі цих станцій.

У075 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися засобами служби космічної експлуатації (Земля - космос).

У076 Смуга радіочастот може використовуватися станціями сухопутної рухомої служби, якщо роботі рухомої супутникової і радіонавігаційної супутникової служб не створюються завади.

У077 Смуга радіочастот 48,94 - 49,04 ГГц призначається для радіоастрономічної служби. Випромінювання станціями повітряних суден у цій смузі забороняється.

У078 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися засобами космічної експлуатації (Земля - космос).

У079 Смуга радіочастот може використовуватися станціями повітряної рухомої служби, якщо роботі міжсупутникової служби не створюються завади.

У080 Смуга радіочастот може використовуватися рухомою службою на первинній основі.

У081 Смуга радіочастот може використовуватися станціями повітряної рухомої служби та радіолокаційними засобами на повітряних суднах, якщо роботі міжсупутникової служби не створюються завади.

У082 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися рухомою і радіонавігаційною службами. Станції сухопутної рухомої служби можуть використовувати цю смугу, якщо роботі рухомої супутникової і радіонавігаційної супутникової служб не створюються завади.

У083 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися судновими і береговими радіолокаційними станціями забезпечення навігації та безпеки плавання морської радіонавігаційної служби.

Смуга радіочастот 78 - 79 ГГц може використовуватися супутниковою службою дослідження Землі та службою космічних досліджень. Таке розподілення обмежується радіолокаційними станціями супутникової служби дослідження Землі та служби космічних досліджень, які установлені на космічних об'єктах.

У084 У районах розміщення земних станцій космічної експлуатації повинні вживатися організаційно-технічні заходи для недопущення завад РЕЗ фіксованої служби роботі цих станцій.

У085 Смуга радіочастот може використовуватися станціями сухопутної рухомої служби, якщо роботі рухомої супутникової та радіонавігаційної супутникової служб не створюються завади.

Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися земними метеорологічними радіолокаційними станціями, якщо роботі рухомої супутникової та радіонавігаційної супутникової служб не створюються завади.

У086 Випромінювання у цій смузі забороняються.

У087 Смуга радіочастот може використовуватися повітряною рухомою службою, якщо роботі міжсупутникової служби не створюються завади.

Окремі ділянки смуги радіочастот 116 - 134 ГГц можуть використовуватися космічною службою експлуатації (космос - Земля).

У088 Смуга радіочастот може використовуватися радіолокаційними станціями та РЕЗ повітряних суден повітряної рухомої служби, якщо роботі міжсупутникової служби не створюються завади.

У089 Смуга радіочастот може використовуватися повітряною рухомою службою, якщо роботі міжсупутникової служби не створюються завади.

Окремі ділянки смуги радіочастот 170 - 182 ГГц можуть використовуватися службою космічної експлуатації (космос - космос).

У090 Смуга радіочастот 275 - 400 ГГц може використовуватися активними та пасивними службами радіозв'язку для експериментів і для цілей розвитку цих служб.

Смуги радіочастот 275 - 323, 327 - 371, 388 - 424, 426 - 442, 453 - 510, 623 - 711, 795 - 909 і 926 - 945 ГГц можуть використовуватися радіоастрономічною службою.

Смуги радіочастот 275 - 277, 294 - 306, 316 - 334, 342 - 349, 363 - 365, 371 - 389, 416 - 434, 442 - 444, 496 - 506, 546 - 568, 624 - 629, 634 - 654, 659 - 661, 684 - 692, 730 - 732, 851 - 853 і 951 - 956 ГГц можуть використовуватися службою космічних досліджень (пасивною) та супутниковою службою дослідження Землі (пасивною).

У092 У смузі радіочастот 33,000 - 48,975 МГц встановлено такий розподіл смуг загального та спеціального користування (МГц):

33 - 33,175 

СК 

33,2 

ЗК 

33,225 - 33,325 

СК 

33,35 

ЗК 

33,375 - 33,425 

СК 

33,45 

ЗК 

33,475 - 33,525 

СК 

33,55 - 33,6 

ЗК 

33,625 - 33,7 

СК 

33,725 - 33,75 

ЗК 

33,775 - 33,825 

СК 

33,85 - 33,9 

ЗК 

33,925 - 34,125 

СК 

34,15 - 34,2 

ЗК 

34,225 

СК 

34,25 

ЗК 

34,275 

СК 

34,3 

ЗК 

34,325 - 34,35 

СК 

34,375 - 34,4 

ЗК 

34,425 - 34,475 

СК 

34,5 

ЗК 

34,525 - 35,2 

СК 

35,225 

ЗК 

35,25 - 35,475 

СК 

35,5 

ЗК 

35,525 - 35,625 

СК 

35,65 

ЗК 

35,675 - 35,75 

СК 

35,775 - 35,825 

ЗК 

35,85 - 35,925 

СК 

35,95 - 35,975 

ЗК 

36 

СК 

36,025 

ЗК 

36,05 

СК 

36,075  

ЗК 

36,1 

СК 

36,125 

ЗК 

36,15 

СК 

36,175 

ЗК 

36,2 

СК 

36,225 

ЗК 

36,25 

СК 

36,275 

ЗК 

36,3 

СК 

36,325 - 36,375 

ЗК 

36,4 

СК 

36,425 - 36,475 

ЗК 

36,5 

СК 

36,525 

ЗК 

36,55 

СК 

36,575 

ЗК 

36,6 

СК 

36,625 

ЗК 

36,65 

СК 

36,675 

ЗК 

36,7 

СК 

36,725 

ЗК 

36,75 

СК 

36,775 

ЗК 

36,8 

СК 

36,825 

ЗК 

36,85 

СК 

36,875 - 36,925 

ЗК 

36,95 

СК 

36,975 - 37,025 

ЗК 

37,05 

СК 

37,075 

ЗК 

37,1 

СК 

37,125 - 37,175 

ЗК 

37,2 

СК 

37,225 

ЗК 

37,25 

СК 

37,275 

ЗК 

37,3 

СК 

37,325 - 37,425 

ЗК 

37,45 

СК 

37,475 

ЗК 

37,5 

СК 

37,525 - 37,675 

ЗК 

37,7 

СК 

37,725 - 37,775 

ЗК 

37,8 

СК 

37,825 

ЗК 

37,85 

СК 

37,875 - 37,95 

ЗК 

37,975 - 38 

СК 

38,025 

ЗК 

38,05 

СК 

38,075 

ЗК 

38,1 

СК 

38,125 - 38,175 

ЗК 

38,2 

СК 

38,225 - 38,275 

ЗК 

38,3 

СК 

38,325 - 38,375 

ЗК 

38,4 

СК 

38,425 

ЗК 

38,45 

СК 

38,475 

ЗК 

38,5 

СК 

38,525 

ЗК 

38,55 

СК 

38,575 

ЗК 

38,6 

СК 

38,625 

ЗК 

38,65 

СК 

38,675 - 38,725 

ЗК 

38,75 

СК 

38,775 - 38,825 

ЗК 

38,85 - 39,2 

СК 

39,225 

ЗК 

39,25 - 39,375 

СК 

39,4 

ЗК 

39,425 - 39,575 

СК 

39,6 

ЗК 

39,625 - 39,725 

СК 

39,75 

ЗК 

39,775 - 39,825 

СК 

39,85 

ЗК 

39,875 - 39,9 

СК 

39,925 

ЗК 

39,95 

СК 

39,975 

ЗК 

40 

СК 

40,025 - 40,075 

ЗК 

40,1 - 40,125 

СК 

40,15 

ЗК 

40,175 - 40,225 

СК 

40,25 - 40,425 

ЗК 

40,45 - 40,625 

СК 

40,65 

ЗК 

40,675 - 40,8 

СК 

40,825 

ЗК 

40,85 - 41,1 

СК 

41,125 - 41,15 

ЗК 

41,175 - 41,2 

СК 

41,225 

ЗК 

41,25 

СК 

41,275 - 41,4 

ЗК 

41,425 - 41,475 

СК 

41,5 

ЗК 

41,525 - 41,575 

СК 

41,6 - 41,8 

ЗК 

41,825 - 41,875 

СК 

41,9 

ЗК 

41,925 

СК 

41,95 

ЗК 

41,975 - 42,075 

СК 

42,1 - 42,125 

ЗК 

42,15 - 42,225 

СК 

42,25 

ЗК 

42,275 

СК 

42,3 

ЗК 

42,325 

СК 

42,35 - 42,375 

ЗК 

42,4 

СК 

42,425 - 42,475 

ЗК 

42,5 

СК 

42,525 - 42,75 

ЗК 

42,775 - 42,8 

СК 

42,825 - 42,85 

ЗК 

42,875 - 42,9 

СК 

42,925 - 43 

ЗК 

43,025 - 43,125 

СК 

43,15 - 43,35 

ЗК 

43,375 

СК 

43,4 

ЗК 

43,425 

СК 

43,45 - 43,75 

ЗК 

43,775 

СК 

43,8 - 43,875 

ЗК 

43,9 - 43,925 

СК 

43,95 - 44 

ЗК 

44,025 

СК 

44,05 - 44,075 

ЗК 

44,1 

СК 

44,125 - 44,175 

ЗК 

44,2 - 44,225 

СК 

44,25 - 44,275 

ЗК 

44,3 

СК 

44,325 

ЗК 

44,35 - 44,375 

СК 

44,4 - 44,425 

ЗК 

44,45 

СК 

44,475 - 44,5 

ЗК 

44,525 

СК 

44,55 - 44,575 

ЗК 

44,6 

СК 

44,625 - 44,7 

ЗК 

44,725 

СК 

44,75 

ЗК 

44,775 - 44,825 

СК 

44,85 

ЗК 

44,875 - 44,95 

СК 

44,975 

ЗК 

45 - 45,175 

СК 

45,2 

ЗК 

45,225 

СК 

45,25 

ЗК 

45,275 - 45,425 

СК 

45,45 - 45,5 

ЗК 

45,525 - 45,55 

СК 

45,575 

ЗК 

45,6 - 45,625 

СК 

45,65 

ЗК 

45,675 - 45,725 

СК 

45,75 

ЗК 

45,775 

СК 

45,8 

ЗК 

45,825 - 45,925 

СК 

45,95 - 45,975 

ЗК 

46 - 46,1 

СК 

46,125 

ЗК 

46,15 

СК 

46,175 

ЗК 

46,2 

СК 

46,225 

ЗК 

46,25 - 46,4 

СК 

46,425 - 46,45 

ЗК 

46,475 - 46,525 

СК 

46,55 - 46,6 

ЗК 

46,625 

СК 

46,65 - 46,7 

ЗК 

46,725 - 46,75 

СК 

46,775 - 46,875 

ЗК 

46,9 

СК 

46,925 - 46,975 

ЗК 

47 - 47,05 

СК 

47,075 

ЗК 

47,1 

СК 

47,125 

ЗК 

47,15 - 47,225 

СК 

47,25 

ЗК 

47,275 

СК 

47,3 

ЗК 

47,325 - 47,35 

СК 

47,375 - 47,45 

ЗК 

47,475 - 47,525 

СК 

47,55 - 47,575 

ЗК 

47,6 

СК 

47,625 

ЗК 

47,65 

СК 

47,675 - 47,75 

ЗК 

47,775 - 47,8 

СК 

47,825 - 47,875 

ЗК 

47,9 

СК 

47,925 

ЗК 

47,95 

СК 

47,975 

ЗК 

48 - 48,05 

СК 

48,075 

ЗК 

48,1 

СК 

48,125 - 48,175 

ЗК 

48,2 - 48,3 

СК 

48,325 - 48,375 

ЗК 

48,4 

СК 

48,425 - 48,475 

ЗК 

48,5 - 48,825 

СК 

48,85 

ЗК 

48,875 - 48,975 

СК 

У093 Для потреб спеціальних користувачів смуги радіочастот:

149,9 - 223, 399,9 - 1240, 2025 - 3100 і 3600 - 4200 МГц, 5,925 - 22,5, 24,25 - 25,25, 25,5 - 27, 31,8 - 33,4 і 34,2 - 36 ГГц додатково розподілені радіолокаційній службі;

148,5 - 255, 526,5 - 1606,5 кГц і 75,2 - 9800 МГц додатково розподілені повітряній радіонавігаційній службі;

526,5 - 10003, 12230 - 13200, 13600 - 13800, 14000 - 14250 і 16360 - 17410 кГц, 19,995 - 68, 87,5 - 450, 470 - 790, 1300 - 1350, 1660 - 1660,5, 1710 - 2010, 2900 - 3400, 5470 - 5650, 7900 - 8400 і 9300 - 9500 МГц, 12,5 - 13,25 і 14 - 15,4 ГГц додатково розподілені фіксованій службі;

(абзац четвертий примітки із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. N 942)

0,009 - 790, 862 - 1164, 1300 - 2700, 3400 - 6700 і 7075 - 8850 МГц, 10,7 - 14,25, 14,4 - 15,4, 19,7 - 30, 36 - 37,5, 49,44 - 55,78, 66 - 76, 84 - 92, 100 - 105 і 109,5 - 122,25 ГГц додатково розподілені рухомій службі;

1525 - 1530, 1660 - 1660,5 і 2900 - 8025 МГц, 10,7 - 14 і 19,7 - 30 ГГц додатково розподілені рухомій супутниковій службі;

1625 - 1635, 1800 - 2045, 2160 - 2170, 2194 - 2498, 2502 - 2625, 2650 - 2850, 3155 - 3400, 3500 - 4000, 4438 - 4650, 4750 - 4995, 5005 - 5450, 5730 - 6200, 6765 - 8100, 9040 - 9995, 10100 - 11175, 11400 - 12230, 13360 - 13570, 13600 - 13870, 14000 - 14990, 15100 - 17900, 18068 - 18780, 19020 - 19990, 20010 - 21850, 23350 - 24890 і 25210 - 25670 кГц, 26,175 - 30,005, 30,01 - 87,5, 108 - 137, 138 - 146, 223 - 272 і 273 - 387 МГц додатково розподілені морській рухомій службі;

0,5265 - 68, 87,5 - 150,05 і 174 - 400,05 МГц додатково розподілені повітряній рухомій службі;

10,7 - 14,5 ГГц додатково розподілена фіксованій супутниковій службі.

У зазначених смугах:

РЕЗ загальних користувачів не повинні створювати завад роботі РЕЗ спеціальних користувачів;

РЕЗ спеціальних користувачів не повинні створювати завад роботі РЕЗ загальних користувачів, якщо інші умови не визначені у разі погодження з Генеральним штабом Збройних Сил.

У094 Смуга радіочастот 154 - 162 МГц додатково розподілена радіолокаційній службі моніторингу космічного простору навколо мм. Мукачевого та Севастополя. Умови використання радіолокаційних станцій у зазначеній смузі визначаються особливими умовами узгодження.

(абзац тринадцятий примітки у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 251)

У095 Станції аматорської служби використовують смугу радіочастот 135,7 - 137,8 кГц з максимальною ізотропновипромінювальною потужністю до 1 Вт за умови нестворення шкідливих завад станціям радіонавігаційної служби у країнах, зазначених у примітці 5.67 Регламенту радіозв'язку (ВКР-07).

(примітки доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 р. N 838)

У096 Смуга радіочастот 50,08 - 50,28 МГц може використовуватися аматорською службою на вторинній основі з допустимою потужністю передавачів до 50 Вт за умови забезпечення електромагнітної сумісності з діючими РЕЗ радіомовної служби.

(примітки доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 р. N 838)

У097 Номінал частоти 462,525 МГц може використовуватися в зоні відчуження Чорнобильської АЕС загальними користувачами в радіотехнології "Радіозв'язок передавання даних".

(примітки доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 р. N 600)

У098 Розподіл рухомій службі, за винятком повітряної рухомої служби, обмежено смугами 703 - 733 МГц і 758 - 788 МГц; територіальні обмеження у смугах 723 - 733 МГц і 778 - 788 МГц визначаються Генеральним штабом Збройних Сил з урахуванням умов електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального користування.

(примітки доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 р. N 15)

У099 Розподіл рухомій службі обмежено смугою 3400 - 3800 МГц.

(примітки доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 р. N 15)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р. N 803 "Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 655 "Про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р. N 803" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 690).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р. N 978 "Про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р. N 803" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 26, ст. 948).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. N 2179 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р. N 803" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 49, ст. 2403).

5. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. N 1104 "Питання розподілу смуг радіочастот України".

____________

Опрос