Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы ввоза (пересылки) товаров в специальные (свободные) экономические зоны и вывоза товаров за их пределы

КМ Украины
Постановление КМ от 30.11.2005 № 1119
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2005 р. N 1119

Київ

Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 березня 2006 року N 366
,
 від 8 листопада 2006 року N 1560

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 травня 2012 року N 450)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Поширити дію пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1524 "Про порядок випуску, обігу і погашення простих векселів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів з метою ремонту" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3016) на суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах, на території яких забезпечується виконання заходів і дотримання вимог, передбачених главою 36 Митного кодексу України, при ввезенні (пересиланні) товарів (крім підакцизних товарів та товарів 1 - 24 груп УКТЗЕД) в рамках реалізації інвестиційних проектів з метою здійснення операцій, зазначених у статті 231 Кодексу, із встановленням строку переробки таких товарів відповідно до статті 232 Кодексу.

Дія зазначеного пункту поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності за умови:

внесення їх до переліку суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах, який ведеться Державною митною службою (далі - перелік);

здійснення митними органами митного контролю та митного оформлення товарів безпосередньо в таких зонах;

що товари походженням із спеціальних (вільних) економічних зон не ввозяться на митну територію України в митному режимі реімпорту.

2. Установити, що визначені у пункті 1 цієї постанови особливості ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі застосовуються лише після видачі Державною митною службою органові управління спеціальної (вільної) економічної зони або суб'єктові підприємницької діяльності, що реалізує інвестиційний проект у такій зоні, свідоцтва про відповідність технічного оснащення та облаштування території спеціальної (вільної) економічної зони встановленим вимогам (далі - свідоцтво).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 366
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.11.2006 р. N 1560)

3. Державній митній службі, Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерству фінансів та Державній податковій адміністрації затвердити вимоги до технічного оснащення та облаштування території спеціальної (вільної) економічної зони, в тому числі до спорудження огорожі по периметру зони, та вимоги до контролю за переміщенням товарів через кордони спеціальної (вільної) економічної зони.

4. Державній митній службі:

затвердити за погодженням з Міністерством фінансів у десятиденний строк порядок ведення переліку суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах;

абзац третій пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.11.2006 р. N 1560)
ереліку;

забезпечити ведення переліку відповідно до пункту 1 цієї постанови;

забезпечити ведення реєстру видачі свідоцтв.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. N 1560)

5. Міністерству фінансів та Державній митній службі затвердити форму свідоцтва про відповідність технічного оснащення та облаштування території спеціальної (вільної) економічної зони встановленим вимогам.

6. У разі виявлення фактів порушення вимог до технічного оснащення та облаштування території спеціальної (вільної) економічної зони Державна митна служба зупиняє на тридцять календарних днів оформлення товарів з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 1 цієї постанови. У разі коли всі порушення не усунуто протягом зазначеного строку, Державна митна служба скасовує рішення про видачу свідоцтва та виключає його з реєстру.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. N 1560)

7. У разі виявлення факту ввезення товару походженням із спеціальної (вільної) економічної зони на митну територію України в митному режимі реімпорту Державна митна служба виключає з переліку суб'єкта підприємницької діяльності - виробника такого товару.

8. Рекомендувати Торгово-промисловій палаті зазначати в сертифікаті походження на українські товари, вироблені у спеціальних (вільних) економічних зонах, на території яких забезпечується виконання заходів і дотримання вимог, передбачених главою 36 Митного кодексу України, назву спеціальної (вільної) економічної зони.

9. Державній митній службі забезпечити подання Міністерству фінансів інформації щодо виконання умов, визначених цією постановою, за формою, встановленою Міністерством фінансів.

10. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 42

Опрос