Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Устава государственной самолетостроительной корпорации "Національне об'єднання "Антонов"

КМ Украины
Постановление КМ от 03.10.2005 № 998
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2005 р. N 998

Київ

Про затвердження Статуту державної літакобудівної корпорації "Національне об'єднання "Антонов"

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 березня 2007 року N 428)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Статут державної літакобудівної корпорації "Національне об'єднання "Антонов" (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 29

 

СТАТУТ
державної літакобудівної корпорації "Національне об'єднання "Антонов"

Загальні положення

1. Державна літакобудівна корпорація "Національне об'єднання "Антонов" (далі - корпорація) утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2005 р. N 583.

2. Офіційна назва корпорації:

українською мовою: повна - державна літакобудівна корпорація "Національне об'єднання "Антонов", скорочена - корпорація "Антонов";

російською мовою: повна - Государственная самолетостроительная корпорация "Национальное объединение "Антонов", скорочена - корпорация "Антонов";

англійською мовою: повна - Antonov State Corporation.

3. Учасниками корпорації (далі - учасники) є:

державне підприємство "Авіаційний науково-технічний комплекс імені О. К. Антонова";

державне підприємство "Київський авіаційний завод "Авіант";

державне підприємство "Завод 410 цивільної авіації";

Харківське державне авіаційне орденів Жовтневої Революції та Трудового Червоного Прапора виробниче підприємство.

До складу корпорації за рішенням Кабінету Міністрів України можуть входити інші державні підприємства.

4. Адреса корпорації: 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 100/1.

Юридичний статус корпорації

5. Корпорація є юридичною особою відповідно до законодавства України.

6. Корпорація може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести відповідальність за своїми зобов'язаннями, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

7. Корпорація має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, яка містить повне найменування, а також фірмовий знак та інші реквізити.

8. Корпорація діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань.

9. Корпорація відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном.

10. Корпорація не несе відповідальності за зобов'язаннями її учасників.

11. Учасники не несуть відповідальності за зобов'язаннями корпорації.

12. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями корпорації, а корпорація не відповідає за зобов'язаннями держави.

13. Корпорація відповідно до законодавства має право:

1) укладати від свого імені цивільно-правові угоди;

2) утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи;

3) бути учасником спілок, асоціацій та інших об'єднань з метою координації діяльності та захисту своїх інтересів;

4) випускати в установленому законодавством порядку цінні папери;

5) залучати до співпраці підприємства і організації, українських та іноземних спеціалістів;

6) самостійно встановлювати форму, систему, розміри оплати праці, а також утворювати цільові фонди.

14. Корпорація розробляє комплекс заходів - спільні проекти, реалізація яких здійснюється як на території України, так і за її межами.

Корпорація формує взаємовідносини та укладає договори (контракти) із замовниками на реалізацію в рамках спільних проектів кінцевої продукції та надання послуг. При цьому учасники корпорації виступають як субвиконавці на підставі договорів, укладених між учасниками та корпорацією.

15. Корпорація у своїй діяльності взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями з питань, що стосуються функціонування авіабудівної галузі.

16. З метою використання об'єктів права інтелектуальної власності, в тому числі торгової марки "Антонов", корпорація укладає з власниками таких прав відповідні угоди.

17. Корпорація у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством та цим Статутом.

18. Учасники зберігають свій статус юридичної особи з усіма правами, за винятком права:

виходу із складу корпорації без згоди її органів управління;

об'єднання на добровільних засадах з іншими суб'єктами господарювання без згоди органів управління корпорації;

прийняття рішення про припинення своєї діяльності.

Мета і предмет діяльності корпорації

19. Корпорація утворена на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів учасників з метою координації їх діяльності для розв'язання спільних економічних та соціальних завдань, забезпечення розвитку авіабудівної галузі, концентрації інтелектуального, технологічного, економічного потенціалу, кадрових ресурсів, підвищення ефективності їх використання, досягнення світового рівня конкурентоспроможності авіаційної техніки.

20. Предметом діяльності корпорації є:

1) розроблення стратегії розвитку корпорації;

2) формування єдиної технічної політики, зокрема у сфері комп'ютеризації проектування, технологічних та виробничих процесів, інших видів діяльності, на базі єдиних систем математичного забезпечення і промислових стандартів;

3) участь у підготовці актів законодавства, що сприяють ефективній діяльності авіабудівної галузі, у тому числі розвиткові міжнародної кооперації з авіабудівними компаніями;

4) представництво інтересів учасників у фінансових інститутах і громадських організаціях та взаємодія з центральними органами виконавчої влади на користь учасників; 

5) участь у розробленні механізму реформування авіабудівної галузі;

6) гармонізація нормативно-технічної бази учасників корпорації та її партнерів;

7) впровадження технологій спільного використання та обміну інформацією в усіх процесах виробничої діяльності;

8) удосконалення кооперації учасників під час розроблення нової продукції, її серійного виробництва та супроводження експлуатації;

9) продаж продукції корпорації та її учасників;

10) організація системи супроводження експлуатації продукції корпорації та її учасників;

11) організація підготовки та підвищення кваліфікації працівників учасників;

12) організація робіт з метою задоволення потреби держави у продукції та послугах авіабудівної галузі;

13) організація діяльності з розроблення і впровадження сучасних технологій та обладнання, створення потужностей для виробництва високотехнологічної продукції;

14) концентрація фінансових ресурсів для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів, налагодження ефективних зв'язків між підприємствами авіабудівної галузі та іншими суб'єктами господарювання;

15) організація діяльності з проведення технічного переоснащення учасників у ході реалізації інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на впровадження у виробництво нових технологій;

16) надання учасникам корпорації фінансової і матеріально-технічної допомоги з метою виконання науково-технічних розробок та практичного впровадження інновацій;

17) здійснення заходів щодо розвитку науково-технічного співробітництва з іншими суб'єктами господарювання, виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт;

18) участь у виставках та авіакосмічних салонах;

19) проведення з метою формування єдиної політики маркетингових досліджень внутрішнього та зовнішнього авіаційного ринку та освоєння нових ринків збуту продукції корпорації та її учасників, прогнозування попиту та пропонування, рівня і динаміки цін на авіаційну техніку, здійснення заходів для розвитку та розширення торгово-економічних зв'язків;

20) надання інформаційних, консультаційних і маркетингових послуг;

21) проведення операцій з цінними паперами;

22) організація видавничої, поліграфічної та рекламної діяльності;

23) провадження посередницької діяльності;

24) експорт товарів, робіт, послуг власного виробництва;

25) експорт товарів, робіт, послуг не власного виробництва як з переходом права власності на них до корпорації, так і без переходу права власності;

26) надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, туристських та інших;

27) спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, проведення спільних господарських операцій;

28) організація і провадження діяльності в галузі проведення виставок, презентацій, рекламної роботи, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

29) організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі;

30) орендні, лізингові операції із суб'єктами господарської діяльності інших країн; 

31) координація діяльності учасників, пов'язаної з:

виробництвом авіаційної техніки;

розвитком ринкових механізмів і удосконаленням галузевої та міжгалузевої кооперації у сфері виробництва авіаційної техніки;

впровадженням єдиних засад економічної діяльності, спрямованої на досягнення світового рівня технології виробництва та якості продукції, відновленням та модернізацією основних виробничих фондів, матеріально-технічного оснащення;

виконанням науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, а також робіт з розроблення і впровадження новітніх технологій у сфері виробництва авіаційної техніки;

проведенням техніко-економічного аналізу та оцінки діяльності учасників, розробленням і здійсненням заходів щодо підвищення її ефективності;

здійсненням заходів, спрямованих на підвищення інноваційної привабливості та конкурентоспроможності продукції корпорації;

наданням у лізинг обладнання та технічних засобів;

захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності корпорації та її учасників;

розробленням, випробуванням, виробництвом, використанням, проведенням тематичних досліджень, експертизи, ввезенням та вивезенням криптографічних систем і засобів криптографічного захисту інформації, наданням послуг у галузі криптографічного захисту;

виробництвом товарів широкого вжитку;

оптовою та роздрібною торгівлею;

виконанням робіт із забезпечення мобілізаційної готовності учасників, розробленням і погодженням з відповідними органами виконавчої влади заходів із захисту службової та комерційної таємниці і впровадження системи комерційної безпеки;

проведенням льотних випробувань дослідних зразків і установчих партій авіаційної техніки, серійних літаків, їх обладнання, озброєння, вертолітної техніки військового та цивільного призначення, засобів протиповітряної оборони, засобів експлуатації та ремонту цієї техніки;

проведенням оцінки льотної придатності літальних апаратів;

розробленням, виробництвом і реалізацією навчально-тренувальних комплексів, зокрема тренажерів та засобів технічного обслуговування, контролю та діагностики авіаційної техніки;

здійсненням комерційних (внутрішніх і міжнародних) перевезень пасажирів, багажу, вантажів і пошти авіаційним, автомобільним, водним та залізничним транспортом;

проведенням демонстраційних польотів і авіаційних робіт, які виконуються на території інших держав, та провадженням діяльності із забезпечення цих робіт; 

обслуговуванням повітряного руху, а також повітряних суден, пасажирів, багажу, вантажів і пошти на аеродромах та в аеропортах; 

розробленням, виробництвом, ремонтом і реалізацією наземного устатковання, контрольно-перевірної апаратури, аеродромної техніки, боєприпасів та іншого спеціального майна, необхідного для експлуатації і ремонту літаків, вертольотів та засобів протиповітряної оборони, запасних частин і комплектувальних виробів;

видачею (продажем) ліцензій (на обслуговування, ремонт, модернізацію, виробництво деталей, вузлів, агрегатів, збирання літаків типу "Антонов" та їх частин);

розробленням, реалізацією і захистом програмних продуктів інформаційних систем, комп'ютерних технологій проектування;

виконанням робіт з утилізації літальних апаратів, систем озброєння та військової техніки, відходів виробництва та споживання;

проведенням технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів;

виконанням будівельних робіт;

виробництвом та реалізацією будівельних матеріалів і конструкцій;

проведенням інженерно-геодезичних досліджень та землевпорядних робіт;

розробленням, виробництвом та експлуатацією вантажопідйомних механізмів і споруд, котлів, ємностей та трубопроводів, що працюють під тиском, електричних і теплових мереж; виконанням монтажних та пусконалагоджувальних робіт цих механізмів, споруд і мереж;

виробництвом, зберіганням і розповсюдженням медичної техніки та виробів медичного призначення;

наданням медичних, культурно-оздоровчих, готельних та соціально-побутових послуг;

наданням послуг в галузі громадського харчування, виробництва та реалізації продуктів харчування;

захистом державної таємниці та наданням послуг у цій сфері;

заготівлею, переробкою та реалізацією брухту кольорових та чорних металів;

реалізацією нафти та продуктів її переробки;

зберіганням та застосуванням вибухових речовин, піротехнічних засобів та боєприпасів;

виробництвом, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції;

експортом товарів і послуг власного виробництва;

експортом товарів і послуг не власного виробництва як з переходом, так і без переходу права власності на них до корпорації;

створенням та впровадженням ефективної системи корпоративного управління, зокрема на засадах єдиного бюджетування, планування, контролю та звітності в частині реалізації спільних проектів;

формуванням та реалізацією єдиної кадрової політики учасників;

створенням та впровадженням єдиної системи управління якістю та сертифікацією;

створенням та впровадженням єдиної системи організації документообігу та збереження архівної документації;

провадженням інших видів діяльності, не заборонених законодавством.

21. Діяльність учасників координується корпорацією без втручання в їх господарську діяльність через відповідний механізм корпоративних положень і регламентів, що затверджуються в установленому Статутом порядку.

Майно корпорації. Фонди

22. Майно корпорації складається з виробничих і невиробничих фондів та інших цінностей, які передані учасниками у господарське відання корпорації і вартість яких відображається в її бухгалтерському балансі.

23. Майно корпорації формується також за рахунок:

прибутку, отриманого як результат господарської діяльності;

набутого майна;

кредитів банків;

амортизаційних відрахувань;

безоплатних благодійних внесків фізичних і юридичних осіб;

нематеріальних активів (патентів, ліцензій, "ноу-хау");

інших джерел, не заборонених законодавством.

24. Корпорація володіє, користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству та меті діяльності корпорації.

25. Корпорація має право самостійно визначати напрями використання прибутку, який залишається в її розпорядженні після сплати податків та внесення інших обов'язкових платежів, відповідно до фінансового плану корпорації, затвердженого в установленому для державних підприємств порядку.

26. Майно корпорації є неподільне і не розподіляється між учасниками.

27. У корпорації створюється статутний фонд, розмір та порядок формування якого визначається органом, до сфери управління якого належить корпорація.

28. З метою забезпечення виконання зобов'язань корпорації, її виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні корпорації, утворюються такі цільові фонди: 

реалізації спільних проектів;

резервний;

розвитку;

фінансування інноваційних та інвестиційних проектів;

оплати праці працівників апарату;

амортизаційний;

інші фонди, що необхідні для покриття витрат, пов'язаних з діяльністю корпорації.

Порядок формування та використання фондів визначається правлінням корпорації відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

29. Резервний фонд корпорації формується відповідно до фінансового плану корпорації.

Органи управління корпорації

30. Органом управління корпорації є правління, яке очолює генеральний директор - голова правління корпорації.

31. Керівництво поточною діяльністю корпорації здійснюється правлінням.

32. До правління корпорації входять сім членів: генеральний директор - голова правління корпорації, керівники учасників та два члени правління, що призначаються строком на п'ять років органом, до сфери управління якого належить корпорація.

33. Трудові договори (контракти) з членами правління від імені корпорації укладає генеральний директор корпорації.

34. Засідання правління є правоможним, якщо на ньому присутні шість членів правління. Кожен член правління має один голос. Рішення правління приймаються, якщо за них проголосувало п'ять членів правління.

35. Рішення правління оформляється протоколом, який підписує голова правління.

36. Книга протоколів засідань правління зберігається нарівні з фінансовими документами.

37. До компетенції правління належить:

узгодження за поданням генерального директора пропозицій щодо створення, реорганізації та ліквідації філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

розгляд та затвердження бюджету корпорації, спільних проектів, кошторисів спільних проектів, планів реалізації;

затвердження за поданням генерального директора корпорації рішення про встановлення розміру відрахувань учасниками корпорації для створення фонду фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази учасників корпорації, розвитку їх науково-технічного потенціалу;

затвердження положень, регламентів та інших внутрішніх нормативних актів корпорації;

погодження за поданням генерального директора організаційної структури корпорації і кошторису на її утримання;

здійснення контролю за формуванням політики ціноутворення на продукцію (товари, роботи, послуги) учасників корпорації в рамках реалізації спільних проектів;

затвердження стратегії розвитку корпорації на коротко- і довгостроковий період;

встановлення порядку формування фондів корпорації, здійснення контролю за утворенням і використанням резервного фонду та інших фондів корпорації, затвердження річного звіту про використання коштів фондів;

визначення інвестиційної політики стосовно активів корпорації та інвестування в активи, які належать учасникам корпорації, філіям, представництвам та іншим відокремленим підрозділам;

прийняття рішення про випуск та розміщення корпорацією облігацій та інших цінних паперів;

вибір аудитора корпорації, надання рекомендацій щодо визначення розміру оплати аудиторських послуг;

затвердження звіту генерального директора про діяльність корпорації та хід реалізації спільних проектів;

затвердження за поданням генерального директора керівників структурних підрозділів, філіалів і представництв;

вирішення інших питань діяльності корпорації, що виносяться на розгляд генеральним директором корпорації.

38. Оперативне управління поточною діяльністю корпорації, крім питань, що належать до компетенції правління, здійснює генеральний директор - голова правління корпорації.

39. Генеральний директор корпорації підзвітний Кабінетові Міністрів України, органу, до сфери управління якого належить корпорація, правлінню корпорації і несе відповідальність за результати її роботи, призначається на посаду строком на п'ять років та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням органу, до сфери управління якого належить корпорація.

40. Трудовий контракт з генеральним директором корпорації укладає керівник органу, до сфери управління якого належить корпорація.

У разі дострокового припинення повноважень генерального директора орган, до сфери управління якого належить корпорація, приймає рішення про призначення виконуючого обов'язки генерального директора корпорації та протягом 30 календарних днів подає до Кабінету Міністрів України пропозицію щодо кандидатури генерального директора корпорації.

41. Генеральний директор корпорації:

1) без довіреності вчиняє юридичні дії від імені корпорації;

2) вирішує питання господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, організації роботи філіалів, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів;

3) видає довіреності, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки;

4) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном корпорації;

5) затверджує за погодженням з правлінням структуру корпорації і кошторис на її утримання; самостійно затверджує штатний розпис, положення про структурні підрозділи корпорації, умови оплати праці працівників та їх стимулювання;

6) організовує роботу правління, вносить пропозиції правлінню щодо розподілу обов'язків між його членами;

7) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

8) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб корпорації, філіалів, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів;

9) проводить аналіз матеріалів перевірок (ревізій), а також звітів керівників підприємств - учасників корпорації (у частині реалізації спільних проектів), філіалів, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та приймає рішення за результатами їх розгляду правлінням корпорації;

10) вносить на розгляд правління пропозиції щодо розміру відрахувань за рахунок прибутку учасників корпорації до фондів фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази корпорації, її розвиток, а також щодо витрат на провадження статутної діяльності;

11) установлює порядок укладення договорів (контрактів) від імені корпорації;

12) підписує в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом, договори (контракти) від імені корпорації у межах своєї компетенції або після їх погодження з органом, до сфери управління якого належить корпорація;

13) видає накази та розпорядження з питань діяльності корпорації, які є обов'язкові для виконання працівниками корпорації;

14) подає звіти до відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством;

15) укладає від імені корпорації колективний договір з трудовим колективом корпорації та організовує контроль за його виконанням;

16) інформує правління про виконання прийнятих на його засіданнях рішень та стан справ у корпорації;

17) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

 Спостережна рада корпорації

42. До складу спостережної ради входять голова спостережної ради та шість членів, один з яких є заступником голови спостережної ради. Голова та члени спостережної ради призначаються та звільняються Кабінетом Міністрів України за поданням органу, до сфери управління якого належить корпорація.

Генеральний директор корпорації та члени правління корпорації не можуть бути членами спостережної ради.

43. Спостережна рада визначає стратегію розвитку корпорації, здійснює контроль за реалізацією корпорацією стратегічних рішень у сфері авіабудування.

44. До компетенції спостережної ради корпорації належить:

1) визначення стратегії розвитку, пріоритетних (основних) напрямів діяльності корпорації;

2) заслуховування звітів генерального директора корпорації з питань діяльності корпорації в цілому та учасників, що входять до її складу, в частині реалізації спільних проектів.

45. Спостережна рада не має права втручатися в оперативну господарську діяльність корпорації.

46. Питання, вирішення яких віднесено до компетенції спостережної ради, не можуть бути передані для прийняття рішення генеральному директору корпорації та/або правлінню корпорації.

47. Голова спостережної ради організовує її роботу відповідно до цього Статуту, скликає засідання спостережної ради корпорації, головує на них та забезпечує ведення протоколу.

48. Засідання спостережної ради вважається правоможним, якщо в ньому взяло участь не менше п'яти членів. Рішення з питань, віднесених до компетенції спостережної ради, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови є вирішальним.

Ревізійна комісія корпорації

49. Контроль за фінансово-господарською діяльністю корпорації та її учасників (у частині реалізації спільних проектів) здійснюється ревізійною комісією корпорації. Порядок діяльності ревізійної комісії визначається Положенням про ревізійну комісію корпорації, яке затверджується органом, до сфери управління якого належить корпорація.

50. Ревізійна комісія призначається органом, до сфери управління якого входить корпорація, за поданням спостережної ради корпорації у кількості членів, визначеній Положенням про ревізійну комісію корпорації.

51. У разі вибуття члена ревізійної комісії з її складу до закінчення строку повноважень правління корпорації призначає нового члена комісії замість вибулого на решту строку повноважень ревізійної комісії.

До складу ревізійної комісії не можуть входити члени правління та особи, що перебувають у трудових відносинах з корпорацією.

52. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності корпорації та її учасників повинна здійснюватися за підсумками її діяльності за рік. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності може також бути здійснена в будь-який час:

з ініціативи ревізійної комісії;

за рішенням правління.

За результатами перевірки (ревізії) ревізійна комісія складає висновок, який передається на розгляд правління корпорації.

53. На вимогу ревізійної комісії особи, що займають посади в корпорації та її учасниках, зобов'язані надавати комісії документи про фінансово-господарську діяльність та відповідні пояснення.

Фонд реалізації спільних проектів

54. З метою реалізації спільних проектів, а також забезпечення на початковому етапі діяльності корпорації правлінням за поданням генерального директора утворюється фонд реалізації спільних проектів.

55. Наповнення фонду може відбуватися:

шляхом залучення інвестицій;

за рахунок державного фінансування;

за рахунок вкладів учасників;

за рахунок залучення кредитних ресурсів;

шляхом випуску цінних паперів;

будь-яким іншим способом, не забороненим законодавством.

56. Порядок використання коштів фонду визначається правлінням.

57. Спільні проекти реалізуються на основі затвердженого правлінням плану реалізації і кошторису.

Облік і звітність корпорації

58. Корпорація веде оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

59. Фінансові результати діяльності корпорації визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

Річний фінансовий звіт і бухгалтерський баланс підлягають затвердженню правлінням корпорації.

60. Перший фінансовий рік корпорації починається з дати її державної реєстрації і закінчується 31 грудня того ж року. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

61. Корпорація забезпечує подання статистичної звітності органам державної статистики в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

62. Корпорація представляє щороку Кабінетові Міністрів України та органу, до сфери управління якого належить корпорація, звіти про фінансово-господарську діяльність.

Трудовий колектив корпорації

63. Трудовий колектив корпорації становлять усі громадяни, які беруть участь в її діяльності на основі трудового договору (контракту).

64. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу корпорації, а також їх соціального страхування визначаються відповідно до законодавства.

65. Відносини між адміністрацією корпорації та трудовим колективом регулюються колективним договором.

66. Своїми нормативними актами корпорація може встановлювати додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

Внесення змін до Статуту, реорганізація та ліквідація корпорації

67. Зміни до цього Статуту вносяться Кабінетом Міністрів України.

68. Реорганізація корпорації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

69. Ліквідація корпорації здійснюється:

за рішенням Кабінету Міністрів України;

у разі визнання її в установленому порядку банкрутом;

за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації.

70. Ліквідація корпорації здійснюється комісією, призначеною Кабінетом Міністрів України, а у разі припинення діяльності корпорації за рішенням суду - комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

71. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно корпорації, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його до Кабінету Міністрів України або до суду, за рішенням якого утворено комісію.

72. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, використовується згідно з рішенням Кабінету Міністрів України.

____________

Опрос