Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежному обеспечению), пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 08.09.2005 № 875
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2005 р. N 875

Київ

Про утворення Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 листопада 2005 року N 1110
,
 від 15 лютого 2006 року N 147
,
 від 4 жовтня 2006 року N 1379
,
 від 8 грудня 2006 року N 1694
,
від 12 серпня 2009 року N 863
,
 від 5 червня 2013 року N 399
,
від 13 серпня 2014 року N 380

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 жовтня 2020 року N 1007)

(У назві та тексті постанови слова "заробітної плати, пенсій," замінено словами "заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій," згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року N 863)

З метою здійснення контролю за своєчасністю виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у складі згідно з додатком.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 22.11.2005 р. N 1110
,
від 15.02.2006 р. N 147
,
 від 08.12.2006 р. N 1694
,
від 12.08.2009 р. N 863
,
від 05.06.2013 р. N 399
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.08.2014 р. N 380)

2. Затвердити Положення про Комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 26

 

СКЛАД
Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Міністр соціальної політики, голова Комісії

Заступник Міністра соціальної політики, заступник голови Комісії

Заступник Міністра фінансів, заступник голови Комісії

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра охорони здоров'я

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра екології та природних ресурсів

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Заступник Міністра промислової політики

Заступник Голови ДФС

Заступник Голови Держфінінспекції

Заступник Голови Держстату

Заступник Голови Фонду державного майна

Заступник Голови Держпраці

Заступник Голови ДСНС

Заступник Голови ДВС

Заступник Голови правління Пенсійного фонду України

Заступник генерального директора Державного концерну "Укроборонпром"

Перший заступник (заступник) керівника Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні (за згодою)

Заступник керівника Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

Президент Спілки орендарів і підприємців України (за згодою).

(постанову доповнено додатком згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. N 380)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

1. Комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі - Комісія) є тимчасовим дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України для здійснення своїх повноважень з питань, пов'язаних із своєчасною виплатою та погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань, пов'язаних із своєчасною виплатою та погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

2) координація діяльності тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі - тимчасові комісії), утворених міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними держадміністраціями;

3) підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, удосконалення нормативно-правової бази у зазначеній сфері.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем з погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаної з розв'язанням зазначених проблем;

2) координує діяльність тимчасових комісій, пов'язану з виконанням завдань з погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і запобігання її виникненню;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї діяльності рекомендації та пропозиції, спрямовані на погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

5) забезпечує періодичне висвітлення у засобах масової інформації стану справ з погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати на свої засідання керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, тимчасових комісій, підприємств, установ, організацій та інших працівників (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

3) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, тимчасових комісій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи;

5) подавати пропозиції відповідним органам державної влади щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про оплату праці.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

Персональний склад Комісії затверджує її голова.

Голова Комісії має право в разі потреби вносити зміни до її персонального складу та призначати секретаря Комісії.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 р. N 399
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.08.2014 р. N 380)

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться один раз на два місяці за рішенням її голови.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. N 380)

Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності - один із заступників голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

У разі коли член Комісії з об'єктивних причин не може бути присутнім на засіданні, керівник відповідного центрального органу виконавчої влади за попереднім погодженням з головою Комісії направляє на засідання іншого свого заступника з правом брати участь у голосуванні.

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. N 380)

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

У випадках, передбачених законом, Комісія може приймати рішення, обов'язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

11. Комісія має бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінсоцполітики.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 р. N 399)

(Положення із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 р. N 1379
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.08.2009 р. N 863)

____________

Опрос