Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 16.08.2005 № 746
редакция действует с 14.01.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 серпня 2005 р. N 746

Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2010 року N 397
,
 від 28 березня 2011 року N 346
,
 від 22 червня 2011 року N 704
,
від 16 грудня 2015 року N 1057
,
від 23 жовтня 2019 року N 1158

Відповідно до Указу Президента України від 20 квітня 2005 р. N 678 "Про ліквідацію Державного комітету України з енергозбереження" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. N 741 "Питання Державного комітету з енергозбереження";

постанову Кабінету Міністрів України від 9 січня 1996 р. N 20 "Про управління сферою енергозбереження";

пункт 1 змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності у сфері енергозбереження, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2000 р. N 1040 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 27, ст. 1123);

додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2001 р. N 439 "Про утворення робочої групи з представниками ЄБРР щодо підготовки спільних проектів з енергозбереження";

постанову Кабінету Міністрів України від 26 березня 2003 р. N 390 "Про затвердження Типового положення про управління з енергозбереження обласної, Севастопольської міської державної адміністрації" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 13, ст. 583);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 510 "Про затвердження нового складу Міжвідомчої робочої групи з координації здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів".

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 37

 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.10.2019 р. N 1158)

2. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1997 р. N 1505 "Про Програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики" слова "Державний комітет з енергозбереження" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство палива та енергетики" у відповідному відмінку.

3. У пункті 6 Положення про державну експертизу з енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. N 1094 "Про державну експертизу з енергозбереження" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1060), слово "Держкоменергозбереження" замінити словом "Мінпаливенерго".

4. Пункт 4 втратив чинність з 21 квітня 2011 року -  одночасно з набранням чинності Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 462/2011

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2011 р. N 346)

5. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2000 р. N 1040 "Про невідкладні заходи щодо виконання Комплексної державної програми енергозбереження України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 27, ст. 1123) слова "Державному комітетові з енергозбереження" замінити словами "Міністерству палива та енергетики".

6. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. N 241 "Про використання бюджетних асигнувань на виконання енергозберігаючих проектів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 11, ст. 448, N 44, ст. 1985; 2004 р., N 15, ст. 1042):

1) у тексті Порядку відбору проектів з енергозбереження і здійснення видатків, пов'язаних з їх виконанням, за рахунок коштів державного бюджету і Положення про Міжвідомчу робочу групу з координації здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів слово "Держкоменергозбереження" замінити словом "Мінпаливенерго";

2) останнє речення пункту 6 Положення про Міжвідомчу робочу групу з координації здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів викласти в такій редакції: "Керівником робочої групи є перший заступник Міністра палива та енергетики".

7. Пункт 7 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2010 р. N 397)

8. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 565 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи з координації здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів":

в абзаці першому слова "у складі згідно з додатком" виключити;

доповнити розпорядження після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Затвердити керівником робочої групи першого заступника Міністра палива та енергетики".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

абзац третій після слів "надати керівникові робочої групи право" доповнити словами "затверджувати склад робочої групи".

9. Пункт 9 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1057)

10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.06.2011 р. N 704)

11. В абзаці другому постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 913 "Про затвердження Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі забезпечення енергоефективності та енергозбереження" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1202) слова "Державний комітет з енергозбереження" замінити словами "Міністерство палива та енергетики".

12. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2004 р. N 1307 "Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 40, ст. 2633):

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Установити, що свідоцтво про належність палива до альтернативного видається Міністерством палива та енергетики у такому порядку";

2) додаток до постанови викласти в такій редакції:

 

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Серія ____ 

N ____ 

СВІДОЦТВО
про належність палива до альтернативного

Видане ______________________________________________________________________________
                                                                          (найменування (прізвище) та адреса особи)
про те, що паливо _____________________________________________________________________
                                                                                  (назва палива, тип, вид, марка тощо) 
ідентифіковано як альтернативне.

Свідоцтво дійсне до ___ ____________ 200_ року 

Міністр
палива та енергетики
України
 

 
 
_________________
(підпис) 

 
 
___________________________
(ініціали та прізвище)

М. П. 

___ ____________ 200_ р." 

  

  

____________

Опрос