Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Реестре информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем органов исполнительной власти, а также предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере их управления

КМ Украины
Постановление КМ от 03.08.2005 № 688
редакция действует с 14.10.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 серпня 2005 р. N 688

Київ

Про затвердження Положення про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2006 року N 1700
,
 від 7 вересня 2011 року N 938

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління (додається).

2. Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки у II кварталі 2006 р. утворити Реєстр інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління (далі - Реєстр), та забезпечити його функціонування.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з 1 липня 2006 р. надавати відомості до Реєстру згідно з Положенням, затвердженим цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 49

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління

1. Це Положення визначає порядок утворення та функціонування Реєстру інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління (далі - Реєстр).

2. Поняття, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у такому значенні:

адміністратор Реєстру - розпорядник інформаційної системи, який забезпечує функціонування Реєстру;

державні електронні інформаційні ресурси - відображена та задокументована в електронному вигляді інформація, необхідність захисту якої визначено законодавством;

(абзац третій пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 938)

Реєстр - інформаційна система, призначена для накопичення, обліку, оброблення і зберігання відомостей про склад, структуру, розміщення, умови функціонування, призначення, стан захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, що містять державні електронні інформаційні ресурси або плануються для цього, органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління;

кластер - група одиниць комп'ютерної техніки, які з'єднані між собою та виконують однакові завдання.

Інші поняття вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

3. Метою утворення Реєстру є:

запровадження єдиної системи обліку відомостей, визначених переліком відомостей про інформаційну, телекомунікаційну та інформаційно-телекомунікаційну систему органу виконавчої влади, а також підприємства, установи і організації, що належить до сфери його управління (далі - перелік), що додається;

проведення аналізу стану захисту державних електронних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах;

надання методичної допомоги і координація діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, пов'язаної із захистом державних електронних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах.

4. До складу Реєстру входять інформаційний фонд, комп'ютерне обладнання, електронні носії інформації, програмне забезпечення, експлуатаційна документація, комплексна система захисту інформації.

5. Інформаційний фонд Реєстру формується з відомостей, наданих відповідно до переліку, і складається з робочого, еталонного та страхового фондів.

Робочий фонд - база даних, призначена для обліку та оброблення відомостей, отриманих у встановленому порядку згідно з переліком.

Еталонний фонд - база даних, призначена для накопичення і зберігання в контрольному стані відомостей, взятих на облік та оброблених у робочому фонді.

Страховий фонд - архівні копії еталонного фонду, призначені для його відновлення у разі повної або часткової втрати.

6. Інформація, яка міститься в інформаційному фонді Реєстру, є державним електронним інформаційним ресурсом.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 938)

7. Управління Реєстром здійснює Адміністрація Держспецзв'язку (далі - Адміністрація).

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1700)

Адміністрація:

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1700)

визначає порядок, види та форми надання відомостей до інформаційного фонду Реєстру, а також правила користування ним;

визначає організаційні та методичні засади функціонування Реєстру, виконує роботи, пов'язані з його утворенням;

щороку до 31 березня подає Кабінетові Міністрів України аналітичні матеріали щодо стану захисту державних електронних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління.

8. Адміністратором Реєстру є спеціально уповноважений підрозділ Адміністрації.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1700)

Адміністратор Реєстру:

забезпечує функціонування Реєстру;

вживає необхідних заходів для забезпечення захисту відомостей інформаційного фонду Реєстру;

несе відповідальність за достовірність та нерозголошення відомостей інформаційного фонду Реєстру відповідно до законодавства;

здійснює отримання, облік, оброблення, накопичення і зберігання, наданих згідно з переліком відомостей в інформаційному фонді Реєстру;

на підставі отриманих у встановленому порядку згідно з переліком відомостей забезпечує формування та оновлення інформаційного фонду Реєстру;

виконує інші роботи, пов'язані з функціонуванням Реєстру.

9. Органи виконавчої влади двічі на рік (станом на 1 січня - до 1 лютого, а станом на 1 липня - до 1 серпня) надають адміністратору Реєстру згідно з переліком узагальнені відомості про власні інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи, а також про відповідні системи підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління.

Підприємства, установи і організації надають органу виконавчої влади, до сфери управління якого вони належать, згідно з переліком відомості про свої інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи у порядку, встановленому цим органом виконавчої влади.

10. У разі введення в експлуатацію або припинення функціонування інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи відповідний орган виконавчої влади або підприємство, установа чи організація, що належить до сфери його управління, у десятиденний строк повідомляє про це адміністратора Реєстру.

11. Посадові особи органів виконавчої влади, до обов'язків яких належить надання відомостей до інформаційного фонду Реєстру, несуть відповідальність за достовірність наданої інформації згідно із законодавством.

 

ПЕРЕЛІК
відомостей про інформаційну, телекомунікаційну та інформаційно-телекомунікаційну систему органу виконавчої влади, а також підприємства, установи і організації, що належать до сфери його управління

1. Повна та скорочена назва інформаційної, телекомунікаційної та/або інформаційно-телекомунікаційної системи (далі - система).

2. Повне найменування органу виконавчої влади або підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління органу виконавчої влади, що є власником (розпорядником) системи.

3. Відомості про технічне завдання на створення системи.

4. Відомості про віднесення інформації, що обробляється або планується для оброблення в системі, до державних електронних інформаційних ресурсів.

5. Режим доступу до державних електронних інформаційних ресурсів (відкрита інформація або інформація з обмеженим доступом - службова інформація, державна таємниця тощо), які обробляються або плануються для оброблення в системі.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 938)

6. Місцезнаходження системи та/або її елементів (підсистем).

7. Вид та кількість одиниць комп'ютерної техніки, комутаційного та телекомунікаційного обладнання, що використовуються, та спосіб об'єднання у системі (окремі автоматизовані робочі місця, локальні та/або розподілені телекомунікаційні мережі тощо).

8. Відомості про підключення системи до Інтернет, інших глобальних мереж передачі даних та систем, які не входять до її складу, із зазначенням типу зв'язку (постійний, комутований тощо), типу та швидкості каналів зв'язку, їх належності, операторів телекомунікацій та провайдерів телекомунікацій.

9. Відомості про наявність кластерів та їх призначення у системі із зазначенням кількості кластерів та кількості одиниць комп'ютерної техніки і зовнішніх систем зберігання даних у кожному кластері.

10. Назви та версії операційних систем, які використовуються в системі, з відображенням кількості одиниць комп'ютерної техніки, де вони встановлені.

11. Назви та версії програмного забезпечення, яке використовується в системі, з відображенням кількості одиниць комп'ютерної техніки, де воно встановлено.

12. Відомості щодо серверів, які входять до складу системи, у разі коли вона має фізичне з'єднання з Інтернет, іншими глобальними мережами передачі даних.

13. Відомості про розподілення (наявність документального визначення) обов'язків між користувачами та/або персоналом щодо їх функцій у системі (мережові адміністратори, адміністратори безпеки, користувачі тощо).

14. Види оброблення (створення, зберігання, накопичення, передавання, видалення тощо) державних електронних інформаційних ресурсів, способи і методи його здійснення у системі.

15. Види електронних носіїв інформації (накопичувачі на твердих та/або гнучких магнітних дисках, оптичні диски тощо), що використовуються для зберігання (у тому числі тимчасового) державних електронних інформаційних ресурсів у системі.

16. Відомості про наявність відповідальної особи та/або підрозділу за стан технічного та/або криптографічного захисту державних електронних інформаційних ресурсів у системі, у тому числі на які покладено функції служби захисту інформації відповідно до вимог нормативних документів з технічного захисту інформації.

17. Відомості про наявність плану захисту інформації у системі відповідно до вимог нормативних документів з технічного захисту інформації.

18. Відомості про технічне завдання на комплексну систему захисту інформації у системі.

19. Види та типи засобів криптографічного захисту інформації, які використовуються у системі. Відомості про наявність для зазначених засобів сертифікатів, експертних висновків та/або документів щодо допуску до експлуатації згідно з вимогами нормативних документів з криптографічного захисту інформації.

20. Види та типи засобів технічного захисту інформації, у тому числі антивірусного, які використовуються у системі, з відображенням назв і версій цих засобів та кількості одиниць комп'ютерної техніки, де вони встановлені. Відомості про наявність для зазначених засобів сертифікатів, експертних висновків, дозволів згідно з вимогами нормативних документів з технічного захисту інформації.

21. Відомості про проведення та результати державної експертизи комплексної системи захисту інформації системи.

22. Відомості про спроби вчинення та (або) вчинені несанкціоновані дії щодо державних електронних інформаційних ресурсів у системі.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 938)

____________

Опрос